Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4559
Mărime: 28.61KB (arhivat)
Publicat de: Doru P.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Introducere

Lumea internetului, dublarea informațiilor și numărul tot mai mare de elevi care nu citesc din cărți, a dus la formarea unei generații cu ,,tableta și iphone” în mână. Interesul pentru lectură în sala de biblioteca, mai ales al elevilor din învățământul primar a scăzut considerabil, singurele cărți citite se citesc din obligație fără ca elevii să conștientizeze că lecturarea îi ajută la dezvoltarea atât a limbajului cât și a formării unei educații moral etice.

Lectura are un rol important în formarea și educarea elevilor lărgindu-le orizontul de cunoaștere și ajutându-i la dezvoltarea acestora din diferite puncte de vedere. Prin citirea unor cărți elevii află lucruri noi, își dezvoltă limbajul, descoperă evenimete și locuri noi, neîntâlnite, își dezvoltă intelectul, dar pot și să desprindă învățături din cărțile citite.

Lecturarea cărților de către elevii din ciclul primar poate să reprezinte o portiță de evadare către lumea basmelor, a poveștilor, a cunoașterii despre lupta binelui cu rău, a faptelor rele duc spre consecințe negative asupra făptuitorului.

Educaţia exprimă o funcţie excesiv umană şi de natură pur spirituală la acţiune, educaţia porneşte de la o persoană şi se îndreaptă spre formarea altei persoane. Educaţia are în vedere viaţa personală a omului, mântuirea acestuia, relaţia lui cu Dumnezeu. Educaţia morală este acea dimensiune a educaţiei prin care se urmăreşte formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi conduitei morale a personalităţii umane. Paradigma contemporană a educaţiei morale îmbină cunoaşterea (morală) cu acţiunea (morală) în procesul formării profilului moral al personalităţii. Formarea profilului moral al personalităţii este un proces îndelungat care îşi are originea în familie, se continuă în şcoală şi se consolidează pe tot parcursul devenirii umane. Cunoaşterea procesului formării conştiinţei şi conduitei morale, a relaţiei dintre latura morală şi celelalte aspecte ale educaţiei, a rolului diferiţilor factori în formarea convingerilor, sentimentelor şi obişnuinţelor morale trebuie să stea în atenţia specialiştilor.

Prin lucrarea de față doresc să evidențiez faptul că prin lectura la clasele primare se ajunge la formarea unei bune educații morale în spiritul unei societăți mai bune și a formării de personalități puternice, pregătite pentru societatea în continuă schimbare.

CAPITOLUL I

Lectura în învățământul primar

1.1 Etapele lecturii

Elevii claselor primare vor cunoaşte, prin intermediul lecturii, diverse tipuri de texte, literare şi nonliterare, lectura devenind, treptat, o tehnică utilizată din ce în ce mai frecvent de şcolarul mic; dar simpla lectură nu garantează învăţarea, avem nevoie şi de alte elemente pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs şi să descopere ce poate el valorifica din actul citirii/lecturii.

Orice act de învăţare presupune angajarea efortului personal al celui care învaţă, prin urmare, învăţarea tehnicilor muncii cu cartea se realizează prin punerea elevilor în situaţia de a opera în mod independent cu elemente ale lecturii explicative.

Prin lecţiile de citire/lectură, elevii intră în contact cu tehnici ale analizei textului. Indiferent de text (literar sau nonliterar), se pot stabili între cititor şi text patru tipuri de relaţii, după Judith Langer, relaţii care, potrivit Florentinei Sâmihăian (în capitolul Didactica lecturii din Didactica limbii şi literaturii române, II, Proiectul pentru învăţământul rural, MEC, 2005, p. 58), pot fi considerate etape de abordare a textului: a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului; a fi în interior şi a explora lumea textului; a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa.

Intrarea în lumea textului presupune crearea unor situaţii de învăţare care să trezească interesul elevilor pentru textul ce urmează a fi studiat. Metodele de „spargere a gheţii” sau de „încălzire” pot motiva elevii: brainstormingul, predicţiile, termenii-cheie, folosirea unor ghicitori sau proverbe, intuirea unui tablou, evocarea unor momente din experienţa personală pot crea atmosfera necesară abordării unui anumit text.

Preview document

Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 1
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 2
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 3
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 4
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 5
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 6
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 7
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 8
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 9
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 10
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 11
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 12
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 13
Rolul Lecturii în Formarea Educației Morale a Elevilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Rolul Lecturii in Formarea Educatiei Morale a Elevilor.docx

Alții au mai descărcat și

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.”...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Comportamentul Prosocial

CAPITOLUL 1. COMPORTAMENTUL PROSOCIAL-ASPECTE PSIHOSOCIALE 1.1 Delimitări conceptuale Capitolul de faţă prezintă principalele tipuri de teorii pe...

Climatul educațional cultural-familial, factor esențial al reușitei școlare

INTRODUCERE Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi mora- lă a copilului. De familie depinde...

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Ai nevoie de altceva?