Combaterea Prozelitismului Sectar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4288
Mărime: 22.27KB (arhivat)
Publicat de: Mihail Dan
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. Prozelitismul sectar

Prozelitismul sectar în societatea contemporană reprezintă o problemă majooră cu numeroase implicaţii sociale, punând în pericol liniştea societăţii şi viaţa comunitară a credincioşilor ortodocşi. Sectele au existat dintotdeauna, pentru ca adevărul să iasă la iveală cu mai multă forţă şi pentru ca cei ce-l deţin să se întărească, prin încercări, în confruntarea lor cu lumea. Au existat secte desprinse şi din Biserica Ortodoxă , dar n-au supravieţuit în faţa adevărurilor lăsate de Mântuitorul şi păstrate cu sfinţenie, în forma lor originală, de către Sfânţii Părinţi. În schimb, în lumea Occidentală acestea au ajuns inimaginabil de numeroase şi agresive. Sectele supravieţuiesc doar acolo unde domneşte relativismul.

Din perspectiva sectarăm ordinea statală, organizarea eclezială, relaţia de dependenţă faţă de interiorul Bisericii, autoritatea sacerdotală şi controlul doctrinar sunt obstacole care îngrădesc existenţa liberă a comunităţii creştine în perioada apostolică. De aceea pentru ele, mântuirea este o afacere personală, şi nu de relaţia cu un rganism haric, aşa cum şi interpretarea Bibliei este o chestiune personală, permisă prin botezul direct cu Duh Sfânt şi cu foc.

Trăsăturile care definesc cel mai bine sectele sunt: alegerea voluntară şi mutuală, separatismul şi exclusivismul, autoidentificarea cu grupul însoţită de supravieţuire şi izolaţionism, elitismul şi legitimarea directă cu Dumneazeu. Aceste trăsături demonstrează de ce sectele ignoră orice organizare comunitară. Ele seamănă diviziune nu numai în societate şi Biserică, ci şi în familie, pentru că dăruiesc în schimb o familie nouă.

Sectele critică fastul Bisericii şi al slujbelor şi susţin lipsa de importanţă a postului şi rânduielilor canonice. Pentru creştinii ortodocşi aceste ritualuri sunt o dovadă de respect faţă de Dumnezeu, ele se aseamănă cu ceremoniile obişnuite manifestate în general între oameni cu diferite ocazii şi îşi gasesc corespondent in toatre religiile existente până acum, demosntrând că omul nu se poate lipsi de asemenea mijloace de manifestare a adoraţiei faţă de Dumnezeu.

Sectele obiectează că ritualurile sunt necesare pentru oamenii simpli, care nu înteleg pe Dumnezeu decât prin exemple materiale, pe când cei inteligenţi adoră pe Dumnezeu în Sine, nedivizat şi spiritual. Dar orice unitate există în diversitate şi, ca atare, lumea nu dovedeşte prin diversitatea că este rea, deodată ce şi-a primit exitenţa de la Dumnezeu. Atracţia faţă de creţinele naive sectare este alimentată mult de nesinceritatea, lipsa evlaviei, credinţei şi iubirii adevărate, de fătărnicia, formalismul şi ritualismul câtorva credincioşi şi preoţi care sunt artificial generalizate. Evlavia fariseică, făţărnicia cultică, manifestările dramatice, exagerarea şi goana după avantajale materialeduc la pierderea credincioşilor care caută un exemplu personal în reot şi în credincioşi.

În situaţia actuală de criză spirituală exagerată, este nevoie de mulţi preoţi foarte evlavioşi pentru a „schimba faţa pământului.” Este nevoie pentru aceasta de înfiinţarea de parohii pentru toţi credincioşii, de grijă, evlavie faţă de slujbe, ordine, cântarea frumoasă la strană, arătarea neajunsurilor, a gălăgiei şi efectelor ei în timp asupra intregrităţii morale şi a liniştii sufleteşti

2. Strategii ortodoxe antiprozelitiste

Când vorbim de rezistenţa ortodoxă faţă de prozelitismul actual, trebuie să ne referim la Ortodoxie în ansamblul ei, adică la întreaga comunicare panortodoxă, la Ortodixia ecumenică pe de alta parte şi la fiecare Biserică Ortodoxă structurată etnic, naţional care se confruntă într-un mod particular şi propriu cu această situaţie care poate genera stări conflictuale . Mai mult Ortodoxia trebuie să se apere de prozelitismul romano-catolic în acele Biserici locale în care un număr mare de credincioşi au căzut cu secole în urmă în mrejele uniatismului, de fapt un imperialism eclesial catolic, dublat de o politică colonială a puterilor seculare ale timpului, respectiv puterile politice occidentale.

Unii credincioşi uniţi reveniţi la Ortodoxie sunt tentaţi prin diferite mijloace prozelitiste să revină la fosta Biserică unită. Este însă binecunoscut faptul că „uniaţia a fost cea mai puternică formă a prozelitismului catolic printre ortodocşi, care a înrăutăţit enorm de mult relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe şi Biserica Romano-Catolică”.

Ortodoxia trebuie să se apere şi de acţiunea noilor secte ce manipulează conştiinţele slabe prin diverse mijloace neoneste între care bunurile materiale şi banii ocupă un loc central. Ortodoxia trebuie să evite şi să se opună unor relativizări dogmatice în plan hristologic, pnevmatologic şi eclesial-sacramental în care poate fi atrasă, în dialogul ecumenic şi interreligios de unii dintre reprezentanţii săi, în aceste comisii mixte care, având în vedere numărul scăzut de ortodocşi, în general în Mişcarea Ecumenică şi numărul mare de protestanţi, pot fi copleşiţi iar întervenţiile lor să nu mai fie luate totdeauna în consideraţie.

Preview document

Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 1
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 2
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 3
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 4
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 5
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 6
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 7
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 8
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 9
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 10
Combaterea Prozelitismului Sectar - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Combaterea Prozelitismului Sectar.doc

Alții au mai descărcat și

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de...

Sfânt și sfințenie în Vechiul Testament

SFINTENIE s.f. Calitate a ceea ce este sfant Loc.adv. Cu sfintenie=cu evlavie; p. ext. cu exactitate, cu scrupulozitate; corect. – Sfant + suf....

Generalități privind profetismul biblic

a)Profetismul ca institutie si vocatie La radacina oricarei misiuni profetice se afla o experienta vocationala, profetul este un chemat şi un...

Aspecte pnevmatologice în opera Sfanțului Vasile cel Mare

ASPECTE PNEVMATOLOGICE IN OPERA SFANTULUI VASILE CEL MARE Mărturisirea credinţei în Dumnezeu Tri-Unul, adică unul în Fiinţă şi întreit în...

Misiunea ca Instrument și Scop al Bisericii

PRELIMINARII Înaintea de a începe tratarea unui astfel de subiect, precum şi a punctele de vedere ce se impun a fi menţionate, am considerat...

Treptele Desăvârșirii Creștine

INTRODUCERE Chipul lui Dumnezeu reprezintă capacitatea prin care omul participă prin har la bunătatea divină. Această afinitate a omului cu...

Familia Creștină - Taina Iubirii și a Comuniunii spre Mântuire

Întemeiată în Raiul cel de demult, binecuvântată la începutul activităţii sale dumnezeieşti printre pământeni în Cana Galileii, căsătoria este , pe...

Relația dintre Hristos și Duhul Sfânt în Iconomia Mântuirii

Introducere Dogma Sfintei Treimi este taina tainelor şi dogma fundamentală a creştinismului: Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh, pe Care-I preamărim cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de...

Statutul Laicilor în Biserică

Introducere: Viaţa bisericească nu poate fi concepută fără laici. Biserica este formată din cler şi credincioşi. Aşa cum fără episcop nu poate...

Lupta Preotului în Combaterea Sectelor

Ascultând porunca Mântuitorului de a învăţa toate nemurile, Sfinţii Apostoli au plecat la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, trecând prin toate...

Secularizare și viață religioasă în Parohia Odăi-Otopeni

Introducere Una dintre problemele cu care Biserica se confruntă în prezent este problema secularizarii, care, odată cu epoca modernă, a devenit...

Misiunea Bisericii și Deschiderea Ecumenică în Mileniul III

1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă...

Sectologie

Misiologia este disciplina teologica prin care sunt analizate mijloacele de realizare a adevaratei misiuni crestin-ortodoxe, care vizeaza...

Misiologie și Ecumenism

Cursul nr.1. Introducere: Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea, terminologia şi bibliografia disciplinei. Istoria şi perspectiva misiunii...

Ai nevoie de altceva?