Logosul în concepția ioaneică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2719
Mărime: 411.36KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela S.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arhid. Conf. Univ. Dr. Chiriluţă Bogdan
Facultatea de Teologie
Universitatea Ovidius, Constanta

Extras din referat

INTRODUCERE

Spre deosebire de celelalte trei Evanghelii, cunoscute în teologia biblică sub numele de „sinoptice”, evanghelia după Sfântul Ioan este o scriere aparte. Ceea ce face ca această Evanghelie să fie una aparte este stilul ei. E un stil pe care nu-l mai regăsim în Noul Testament, în afară, desigur de Espistolele Sfântului Ioan. „Între caracteristicile de stil ale Evangheliei a patra putem să amintim faptul că Sfântul Ioan repetă uneori, în mod deliberat, expresii și chiar propoziții întregi, fie în mod afirmativ (In. 1,7-8; 13,34), fie printr-o negație întărită de o afirmație, ca în paralelismul ebraic (In. 1,13). Evanghelistul introduce aceste repetiții, mai ales atunci când vrea să accentueze în mod deosebit o idee. Efectul produs este acela al unei impunătoare majestăți. În unele cazuri avem de-a face cu adevărate structuri inmice (In. 1,1-18, In. 17)”1.

În strânsă legătură cu stilul Evangheliei este și limba. Deşi corectă, limba nu este foarte şlefuită, însă denotă o mare înălţime şi inspiraţie duhovnicească, unică în scrierile nou- testamentare. „Arta Evangheliei a patra își are însă, desigur, explicația nu numai în genialitatea autorului, ci și în sublimitatea subiectului tratat. Stilul și vocabularul Evangheliei de la Ioan poartă o destul de marcată influență a limbii aramaice. Dar mai mult decât atât, avem de-a face cu o influență a modului de a gândi al evreilor, și în general, al orientalilor. Pe linia acestui mod de a gândi, deosebit de gândirea abstractă, logică a europenilor, Sfâmtul Ioan folosește reprezentări, imagini, iar nu concepte abstracte. Pentru a vorbi despre perfecțiunea lui Dumnezeu, de pildă, el zice că „Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru El ”(I. In. 1, 5), minunata alegorie a viței și a mlădițelor (In. 15), definește mai bine decât orice exprimare abstractă adevărul că Hristos este izvorul a tot harul precum și comuniunea de viață dintre Hristos și credincioșii Săi.”2

Dacă modul de gândi occidental ne-a obișnuit cu raționamente și cu demonstrații ale diferitelor teze, este clar că în Evanghelia a patra, Sfântu Ioan nu raționează, nu argumentează, nu pornește de la premise spre a trage concluzii, ci atestă, afirmă, mărturisește. Evanghelia a patra este o mărturie despre Hristos- Cuvântul cel adevărat al lui Dumnezeu. Pe Acesta ni-L înfățișează Sfântul Ioan și ni- L dezvăluie prin imagini diferite, conștient că limbajul omenesc este incapabil de a-L exprima în nemărginta- I bogăție. De aceea iconografia alătură vulturul sfântului Ioan, ca simbol al unei vedenii spirituale înălțătoare.

LOGOSUL ÎN VIZIUNEA EVANGHELIEI DUPĂ SFÂNTUL IOAN

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.”(In. 1,1)

Cele patru Evanghelii încep fiecare în alt fel. Astfel, deși Sfinții Matei și Luca rânduiesc la începutul scrierilor lor câte o Evanghelie a copilăriei, în care se afirmă deopotrivă adevărul că Domnul s-a născut din Sfânta Fecioară Maria. Sfântul Ioan deși face aluzie la punctele de pronire ale lui Matei și Luca, socotește că trebuie să meargă mai adânc, s-o ia de „la început” adică de la începutul creației, și chiar dincolo de acest moment. Nu se cunoaşte cu precizie în ce măsură filosofia grecească a influenţat noţiunea de “logos” în gândirea sfântului Ioan. Deşi foarte mulţi critici s- au grăbit să conchidă că Prologul celei de- a patra evanghelii este profund tributar filosofiei antice, logosul ioaneic, trebuie înţeles mai curând pe linia tradiţiei biblice şi iudaice. Astfel, pentru prima oară Îl descoperim pe Logos participând la crearea lumii văzute: “Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” (Fac. 1, 3) Prin această sintagmă interpretarea eclesială recunoaşte, comparând cu prologul Evangheliei după Ioan, Persoana Logosului, Fiul lui Dumnezeu, Cel Care este veşnic în sânul Tatălui şi prin Care toate au fost create. Revelaţia se identifică cu Hristos. Riguros vorbind, creştinismul nu este o religie a cărţii, cartea fiind pe plan secund. Revelaţia este, în primul rând, o persoană, Hristos. Potrivit scrierilor ioaneice, Revelaţia este Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi revelându- Se, vorbind oamenilor. El este Cuvântul creator, prin Care s- au făcut toate, în care este Viaţa şi Lumina, Cuvântul Care a venit să-I înveţe pe oameni şi Care, pentru aceasta, S- afăcut trup. El este de asemenea Cuvântul Vieţii pecare apostolii L- au văzut cu ochii lor, L- au auzit cu urechile lor, L- au pipăit cu mâinile lor (cf. I Ioan 1, 13), Cel pe care autorul Apocalipsei L- a văzut sărind din cer pe calul său alb, cavalerul victorios, Împărat

al Împăraţilor şi Stăpân al Stăpânilor spre a zdrobi armata celor supuşi diavolului (cf. Ap. 19, 11-16). Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând această expresie zice: „Nimic nu este mai vechi ca începutul, dacă ne gândim la definiția începutului. Căci nu va exista niciodată vreun început al începutului, sau cugetându-se vreun alt început existent înainte; și așa, mai de departe se va nega existența unui începutadevărat. Căci altfel, dacă se va întâmpla să existe un altul mai înainte de începutul adevărat, cuvântul nostru merge la nesfârșit, răsărind mereu altul și declarând ca al doilea pe cel la care s-a oprit căutarea noastră. Deci nu va fi început al începuturilor pentru cugetarea exactă și adevărată, ci cuvâtul despre el va exprima infinmitatea și necuprinderea lui. Deci mersul mereu înapoi neavând sfârșit și depășind măsura veacurilor, Fiul nefiind născut în timp, Se va afla existând mai degrabă etern înpreună cu Tatăl căci „era la început”.”3

Bibliografie

IZVOARE

- *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura IBMBOR, București, 2005

- Sf. Ioan Maximovici, Predici și îndrumări duhovnicești, trad și note de Elena Dulgheru, Ed. Sophia, București, 2006

- Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Vol. P.S.B. 40, trad și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R. București, 2000

CĂRŢI DE SPECIALITATE

- Coman, Pr. Prof. Ioan G., Probleme de filosofie și literatură patristică, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1995;

- Mihoc, Pr. Prof. Dr. Vasile, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere și comentariu, Ed. Teofania, Sibiu, 2003

- Mircea, Pr. Dr. Ioan, Dicționar al Noului Testament, Ed. I.B.M.B.O.R. București, 1995;

- Peters, Francis E., Termenii filosofiei grecești, trad. Dragan Stoianovici, Ed. Humanitas, București 1993

Preview document

Logosul în concepția ioaneică - Pagina 1
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 2
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 3
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 4
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 5
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 6
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 7
Logosul în concepția ioaneică - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Logosul in conceptia ioaneica.pdf

Alții au mai descărcat și

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Viata mântuitorului Iisus Hristos

I. INTRODUCERE Iisus, numele Lui propriu, înseamnă în ebraică "Domnul este mântuirea" sau "Mântuitorul" și în grecește, "cel care vindecă" ....

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Filantropia Noului Testament

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Ai nevoie de altceva?