Preacinstirea Maicii Domnului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4617
Mărime: 16.53KB (arhivat)
Publicat de: Cerasela Petrescu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Voicu Gelu

Extras din referat

Fecioara Maria s-a născut în oraşul antic Nazaret, situat la o sută de kilometri de Ierusalim.

Părinţii Ei trăiau în Nazaret, fiind o pereche binecuvântată de Dumnezeu. Ioachim se trăgea din seminţia lui Iuda şi avea ca strămoşi pe regele David. Ana era fiica mai tânără a preotului Matan din seminţia lui Aron.

Deşi cei doi se trăgeau din neam regesc, şi arhieresc renumit, ei n-au moştenit nici onorurile regeşti şi nici vaza strămoşilor. Ei trăiau, în modestie, în Nazaret, ca cetăţeni simpli, ei nu au moştenit de la David decât credinţa şi evlavia. Amândoi erau distinşi faţă de aproapele lor prin umilinţa şi îndurare.

Pentru credinţa lor şi pentru bunătatea cu care erau înzestraţi, Domnul Dumnezeu i-a răsplătit, cu avuţie îndestulată, însă Ioachim şi Ana nu întrebuinţau ca mulţi alţii averile lor doar pentru ei, ei dăruiau pentru înfrumuseţarea bisericii lui Dumnezeu şi pentru ajutoarele săracilor. Astfel adepţii Ioachim şi Ana trăiau cu umilinţă, silindu-se cât era cu putinţă, a plăcea mai mult lui Dumnezeu.

Uneori erau întristaţi de batjocura şi dispreţul care trebuiau să le îndure, adeseori chiar din partea semenilor lor pentru că n-aveau rod. Pe Ioachim îl întrista gândul că nu avea copii şi asta îl descuraja pe drept.

Ioachim în loc să se întoarcă acasă la Nazaret, pleacă în pustiul îndepărtat, pe un munte, unde, păscând turmele sale, petrecu ,departe de oameni patruzeci de zile în post şi rugăciune, cerând îndurare lui Dumnezeu, rugându-se cu lacrimi să-l binecuvânteze cu un fiu.

În timpul acesta Ana află despre fapta bărbatului său, se întristează şi, după umilinţa ei, se simţea vinovată. Astfel Ana intră în grădină cu gândul de a se ruga. Ea îl ruga pe Dumnezeu să nu o lipsească de îndurarea sa, pe care o află. După ce rosti Ana rugăciunile, apăru înaintea ei îngerul Domnului şi-i zice: „Ană! Rugăciunea ta a fost auzită de Dumnezeu. Tu vei zămisli şi vei naşte o copilă binecuvântată, mai aleasa decât toate fecioarele pământului. Prin ea se vor binecuvântat toate neamurile şi se va mântui întreaga lume şi ea se va chema Maria!” După aceste cuvinte Ana va grăbi cu bucurie către templul din Ierusalim, pentru a se ruga şi a da mulţumire lui Dumnezeu.

În acest timp îngerul Domnului se arată lui Ioachim, în pustiu şi-i zice: „Dumnezeu a primit rugăciunile tale şi îşi arată îndurarea Sa; femeia ta, Ana va naşte o fiică, iar naşterea ei va aduce mare bucurie întregii lumi. Şi iată semnul adevărului cuvintelor mele, du-te la Ierusalim , în templul Domnului, şi acolo, înaintea porţilor de aur, te vei întâlni cu femeia ta căreia i-am cuvântat vestea bună”.

Când auzi vestea Ioachim mulţumi lui Dumnezeu şi se îndreaptă în grabă spre Ierusalim, unde, într-adevăr, o întâlni pe Ana, în templu, rugându-se şi mulţumindu-I lui Dumnezeu.

În ziua bunei vestiri a îngerului Domnului, Ana zămisli, iar după trecerea timpului cuvenit, născu o fiică, căreia îi dete numele Maria. Bucuria părinţilor era mare, iar drept mulţumire lui Dumnezeu îi aduse jertfă în templu, primită cu plăcere de către preoţi. Copila fu crezută de Ioachim şi Ana cu gingăşie şi adevărată iubire părintească ocrotind-o ca pe o comoară.

În a noua zi a lunii decembrie , Biserica prăznuieşte zămislirea Preasfintei Fecioara Maria, iar la opt septembrie sărbătorim naşterea ei.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Părinţii Preabinecuvântatei Fecioara Maria au pregătit-o spre a se închina lui Dumnezeu, încă de la vârsta copilăriei. I-au spus că s-a născut graţie rugăciunilor lor, şi că a fost făgăduită lui Dumnezeu încă înainte de a se naşte. Şi de aceea trebuie să se despartă de ei şi să petreacă în templul Domnului, iar dacă ea îi va iubi şi va împlini poruncile Domnului, atunci va face pentru ea cu mult mai mult decât fac un tată şi o mamă. Aceste cuvinte intrase adânc în inima Fecioarei Maria şi îşi petrecu viaţa în templul Domnului, rugându-i pe părinţi să împlinească făgăduinţa lor.

Această introducere neobişnuită a Preasfintei Fecioara Maria în templul îi uimi chiar pe îngerii care o încurajau nevăzuţi şi care, la închinarea ei aduseră imare de laudă lui Dumnezeu.

Drepţii Ioachim şi Ana, după ce lăsară copila în voia Tatălui ceresc , aduseră jertfă de mulţumire lui Dumnezeu.

Sărbătorim intrarea în Biserică a Maicii Domnului, la 21 noiembrie.

Viaţa Maicii Domnului în Biserică

Preasfânta Fecioară Maria, ajungând a sluji în templul Domnului, învaţă acolo, sub îndrumarea duhovnicilor, legea sfântă, să citească, să scrie şi să cânte, iar de la fecioarele mai mari, care se aflau acolo, deprinse lucrul de mână.

Nimeni nu a auzit din partea ei vreo mustrare, nimeni n-a văzut-o mânioasă, iar vorba îi era plăcuţă, dând parcă a înţelege că numai adevărul mişcă buzele ei.

La ceas de rugăciune, citea adeseori Sfânta Scriptură, meditând îndelung asupra învăţăturilor. Timpul liber îl petrecea cu torsul lânii, brădatul şi ţesutul hainelor.

Va coase mai târziu şi va împodobi pentru Domnul Iisus Hristos un veşmânt atât de frumos încât oştenii care l-au răstihnit nu s-au încumetat să-L rupă şi împartă ci au tras la sorţi pentru el.

Când citea Sfânta Scriptură Fecioara Maria se oprea mai des la proorocia lui Isaia: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: „Cu noi este Dumnezeu.”

Scrierile vechi spun că odată, când Fecioara Maria s-a retras în Sfânta Sfintelor, rugându-se Domnului pentru trimiterea în lume a Mântuitorului, fără a bănui, după smerenia foarte adâncă, că, pentru inima curată şi virtutea ei, Domnul a hotărât a săvârşi prin ea mântuirea noastră, o lumină neobişnuită, a învăluit-o în razele ei şi un glas dumnezeesc îi zise: „Tu vei naşte pe Fiul Meu.”

Fecioara Maria auzind, se aruncă la pământ, înaintea Creatorului Său, cuprinsă de o bucurie şi o fericire de nedescris.

Biserica îl prăznuieşte pe Isaia, primul dintre cei patru mari profeţi ai lui Israel, la 9 mai.

Preview document

Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 1
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 2
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 3
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 4
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 5
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 6
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 7
Preacinstirea Maicii Domnului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Preacinstirea Maicii Domnului.doc

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Te-ar putea interesa și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Maica Domnului în Ortodoxie

INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o...

Maica Domnului - hotar între creatură și creator

Argument ,,La naşterea Ta Hristoase,îngerii au adus cântări,cerul a pogorât steaua, magii au adus daruri,păstorii au venit cu închinarea,pământul...

Maica Domnului în Doctrina Catolică

INTRODUCERE Importanţa tematicii Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Preacinstirea Maicii Domnului în Învățătura Răsăriteană

Introducere În Biserica Ortodoxă locul Sfintei Fecioare Maria este unul central, iar cultul este cel care reflectă cel mai bine raportarea...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă...

Ai nevoie de altceva?