Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6227
Mărime: 55.83KB (arhivat)
Publicat de: Cezar-Ilie M.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. Introducere ..3
  2. Capitolul I - Ascultarea în viața monahală .4
  3. I.1 - Povestiri despre ascultare în viața monahală .8
  4. Capitolul II - Ascultarea în viața de familie 9
  5. II.2 - Ascultarea copiilor față de părinți 15
  6. Concluzii .16
  7. Bibliografie ..17

Extras din referat

Introducere

Tema lucrării ,,Virtutea asculării în viața monahală și în familia creștină de astăzi” mi-am ales-o pentru că îmi doresc să-mi întemeiez o familie în viitorul apropiat și acest subiect îmi stârnește curiozitatea ori de câte ori îl aud, mai ales că acum este abordat în paralel cu viața monahală. Prin termenul de virtute în credința noastră ortodoxă înțelegem faptul de a alege și a face totdeauna voia lui Dumnezeu, totodată adevărata virtute este icoana desăvârșirii și a sfințeniei.

Potrivit lui Platon ,,cel ce a dobândit adevărata virtute a devenit asemenea lui Dumnezeu”. Ascultarea în zilele noastre are un rol deosebit, atât în viața monahală, fără de care nu se poate, dar și în cea de familie, fără de care familia s-ar destrăma. Sfântul Varsanufie de la Optina spune că ,,nu contează ce fel de ascultare împlinești, ci felul cum o împlinești. Orice ascultare trebuie împlinită cu smerenie, răbdare și rugăciune. Ascultarea este mai mare decât postul și rugăciunea.”

Problematica acestor două moduri de viață a preocupat pe mulți, majoritatea le cunosc taina lor, însă din păcate mulți în zilele noastre nu mai dau importanță nici vieții familiale și nici celei monahale, preferând să nu aleagă nici una din cele două.

De-a lungul timpului această temă a căpătat o atenție deosebită, scriindu-se numeroase cărți, articole, lucrări, etc. pe aceste subiecte: viața monahală și viața de familie. Fiecare om trebuie să-și aleagă una din cele două căi, ele fiind ca două drumuri ce duc spre mântuire, familia sau monahismul. În această lucrare voi încerca să prezint cele două moduri de viață.

I. Ascultarea în viața monahală

Este dificil să mai spunem astăzi cuvinte mari despre monahi și monahism, în contextul în care, pentru foarte multă lume, călugării sunt văzuți drept niște oameni retrograzi aflați la marginea societății ori inculți, care probabil au suferit o decepție sau nu și-au găsit menirea în viață. Dar pentru cei care cred și în care se mai regăsește o fărâmă din aureola chipului lui Dumnezeu, pentru cei care încă nu și-au terfelit chipul lui Dumnezeu din ei, putem afirma cu încredere împreună cu toți cei care au fost mângâiați și pătrunși de raza Duhului Sfânt, că fără monahi și monahism, lumea și chiar creștinismul mirenilor s-ar fi surpat.

Monahismul, întemeiat și având ca temelie învățătura Mântuitorului Hristos și a Sfinților Părinți și pe experiența a 2000 de ani de existență, a dovedit că acest mod de viață este „arta artelor”, „știința științelor”, precum și a duce o viață creștină cu adevărat este o „artă duhovnicească”.

Supraviețuirea unei mănăstiri se sprijină mai ales pe legătura adevărată dintre ucenic și stareț. Intrarea în taina ascultării, unul dintre cele trei voturi monahale, înseamnă intrarea în taina lui Hristos. Celelalte două făgăduințe și anume, fecioria sau întreaga înțelepciune și sărăcia, adică lepădarea de toate cele lumești, de bunurile materiale, sunt cuprinse pe deplin în taina cea mare a ascultării. În lipsa ei, „nici preoția, nici Sfânta Împărtășanie, nici rugăciunea minții, nici postul, nici privegherea, nu mântuiesc”. Așadar, ascultarea devine pentru monah piatra de căpătâi. Până și treburile zilnice poartă numele: „ascultare”.

Călugărul îi urmează lui Hristos în ascultarea Sa față de Tatăl prin supunere și ascultare, devenind astfel fiu al lui Dumnezeu și face acestea ca pe toți ceilalți, monahi și mireni, să îi facă frați ai săi, iar toți împreună „fii ai Celui Preaînalt” (Psalmul 81, 6).

Ascultarea sa nu este îndreptată doar către stareț, ci și față de ceilalți împreună-viețuitori cu el; mai mult decât atât, el își desăvârșește astfel disponibilitatea pentru toți cei din lume. Oferă fiecăruia ceea ce este potrivit pentru el și față de toți se simte îndatorat, precum afirmă și Sfântul Apostol Pavel: „Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul; că cel care iubește pe aproapele a împlinit legea” (Romani 13, 8).

Ascultarea, spune Sfântul Grigorie Sinaitul, este un cuțit ce dintr-o lovitură curăță toate bubele, adică toate păcatele și patimile - căci dacă omul și-a descoperit toate cele ascunse și pătimașe, după Dumnezeu, părintelui său, și face după cuvântul lui, și se supune, și se păzește pe sineși, cum va putea să pună stăpânire pe el și să domnească asupra lui vreo patimă păcătoasă?

Bibliografie

A. Izvoare

1. BIBLIA sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008

B. Lucrări generale

1. AGHIORITUL, Cuviosul Paisie, Viața de familie IV, traducere de Ieroschim. Ștefan Nuțescu, Editura Evanghelimos, București, 2017.

2. SFÂNTUL NECTARIE, Morala creștină, traducere de Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2013.

3. SIMONOPETRITUL, Arhim. Emilianos, Cuvânt despre ascultare și priveghere, traducere de Ierom. Agapie (Corbu), Editura Sf. Nectarie, Arad, 2011.

4. TĂNASE, Pr. Nicolae, Soț ideal, soție ideală, Editura Anastasis, Sibuiu, 2011.

5. TĂNĂSESCU-VLAS, Adrian, Viața de familie, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas după originalul în limba rusă: Problemî semeinoi jizni, Editura Sophia, București, 2009.

6. TRENHAM, Pr. Josiah B., Căsătorie și feciorie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere de Lucian Filip, Editura Doxologia, Iași, 2016.

7. SFÂNTUL ZOSIMA VERHOVSKI, Învățături despre ascultare, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2013.

C. Site-uri

1. https://citateortodoxe.ro/sfinti-parinti/citate-despre-ascultare - 29.10.2019

2. http://www.pateric.ro/capitolul-xlii-despre-ascultare/ - 30.10.2019

3. Teodor DANALACHE, ,,Ascultarea, între soți”, în creștinortodox.ro, 31.10.2019, https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/ascultarea-intre-soti-144776.html

Preview document

Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 1
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 2
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 3
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 4
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 5
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 6
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 7
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 8
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 9
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 10
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 11
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 12
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 13
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 14
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 15
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 16
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 17
Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Virtutea ascultarii in viata monahala si in cea de familie.docx

Alții au mai descărcat și

Legislația Mozaică

INTRODUCERE Caracterul revelat al Vechiului Testament imprimă moralei sale o hotărâtă superioritate faţă de toate sistemele morale apărute pană la...

Maica Domnului

INTRODUCERE "Prin bunavointa lui Dumnezeu si a Tatalui,Fiul Unul Nascut si Cuvantul lui Dumnezeu,Cel care este in sanul lui Dumnezeu si al...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Viata mântuitorului Iisus Hristos

I. INTRODUCERE Iisus, numele Lui propriu, înseamnă în ebraică "Domnul este mântuirea" sau "Mântuitorul" și în grecește, "cel care vindecă" ....

Examinarea conștiinței Înainte de Spovedanie

Porunca 1 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de Mine - Te rogi dimineața și seara? - Ce rugăciuni știi? Ești atent când...

Sfaturi pentru o creștere sănătoasă a copiilor - Pr, Vasile-Thermos

Introducere Înainte de a trece la tratarea propriu-zisă a lucrării părintelui Vasile Thermos, am selectat câteva date biografice pentru a prezenta...

Conștiința morală

1. Noțiunea de conștiință morală Întâi de toate, este important să dăm o definiție a ceea ce înseamnă conștiința morală. Astfel, aceasta se poate...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Ai nevoie de altceva?