Legislația Mozaică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 25818
Mărime: 88.25KB (arhivat)
Publicat de: Stefanel G.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Donciu Rodica

Extras din licență

INTRODUCERE

Caracterul revelat al Vechiului Testament imprimă moralei sale o hotărâtă superioritate faţă de toate sistemele morale apărute pană la creştinism.

Morala Vechiului Testament nu e produsul minţii omeneşti, al înţelepciunii acesteia; ea se întemeiază pe credinţa în Dumnezeu cel viu, unic şi personal, atotputernic şi atotştiutor, creatorul şi susţinătorul universului care şi-a manifestat în chip supranatural voia şi legea Sa poporului biblic şi prin el omenirii întregi. Autoritatea preceptelor Vechiului Testament nu este în funcţie de prestigiul personal al unor oameni înţelepţi, ca în sistemele morale ale antichităţii păgâne, ci este fundamentată pe revelaţia supranaturală prin care Dumnezeu şi-a făcut cunoscută voia Sa oamenilor. Moise nu vorbeşte în numele său, ci în numele lui Dumnezeu.

Doctrina Vechiului Testament despre originea comună a întregului neam omenesc (Fac. 1, 27-28), despre legământul încheiat de Dumnezeu cu Noe (Fac. 9, 9) şi despre unitatea limbii vorbite de oameni (Fac. 1l, 1), arată limpede că după voia lui Dumnezeu raporturile între oameni, fiii aceluiaşi Părinte ceresc şi deci fraţi întreolaltă (Fac. 9, 5), trebuie să se caracterizeze prin unire şi frăţietate, bună înţelegere şi pace, iubire şi colaborare paşnică.

Privită sub acest aspect, umanitatea apare ca o mare familie de fraţi, înrudiţi de aproape prin origine, demnitate şi scop, cu dependenţă directă de Dumnezeul cel unic şi iubitor. De aceea, desemnarea gradului apropiat de rudenie umană Vechiul Testament îl exprimă prin noţiunea de “aproapele” (rea), în sensul cel mai general şi cu aceeaşi nuanţă noţiunea de “frate” (ah) cu sensul de frate de sânge, nepot (Fac. 12, 5), cea mai apropiată rudă (Fac. 24, 27 şi 59-60), dar şi înţelesul de familie, trib, neam. Astfel, Marele Preot este numit cel mai mare dintre fraţii săi (Lev. 21, 10), apoi termenul este aplicat şi idumeilor care au o origine comună cu evreii. Patriarhul Iacov zice păstorilor necunoscuţi: "De sunteţi fraţii mei..." (Fac. 29, 4), deşi aceştia erau din Haran.

Toată învăţătura moral-socială a Vechiului Testament are ca leit-motiv relaţia de iubire şi întrajutorare între oameni, aproapele fiind noţiunea cheie prin care se poate realiza voia lui Dumnezeu în lume. De aceea, Vechiul Testament nu se rezumă la o simplă compasiune faţă de aproapele, ci pretinde şi acte de efectivă milostenie, binefacere, dreptate şi iubire, cuprinzând numeroase dispoziţii de ordin moral-social şi comunitar în privinţa aproapelui (în care noţiune intră în concret săracii, văduvele, orfanii, servitorii, sclavii şi străinii).

Întrucât Vechiul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu care dă viaţă, el este destinat întregii omeniri din toate locurile şi timpurile.

Deşi învăţătura Sa moral socială s-a dat lumii într-un timp determinat, ea priveşte omenirea în toată istoria ei, adresându-se tuturor cu scopul de a-i duce la viaţă. Preceptele Vechiului Testament nu sunt date numai unor grupuri sau unei societăţi ci ele vizează întreaga omenire.

Dumnezeu este veşnic, unic şi sfânt, de aceea şi voia Sa este şi trebuie împlinită în raport cu veşnicia şi sfinţenia Sa. Dumnezeu vorbeşte tuturor oamenilor şi pe toţi îi cheamă la viaţă: "Ascultaţi-mă şi veţi fi vii, zice Domnul" (Isaia 55, 2). Toate învăţăturile moral-sociale ale Vechiului Testament vizează omenirea toată în dezvoltarea ei, căci viaţa, pacea, dreptatea, iubirea şi întrajutorarea oamenilor sunt cerinţe vitale, care se vor imperios realizate în toate vremurile şi mai cu osebire în zilele noastre.

Preview document

Legislația Mozaică - Pagina 1
Legislația Mozaică - Pagina 2
Legislația Mozaică - Pagina 3
Legislația Mozaică - Pagina 4
Legislația Mozaică - Pagina 5
Legislația Mozaică - Pagina 6
Legislația Mozaică - Pagina 7
Legislația Mozaică - Pagina 8
Legislația Mozaică - Pagina 9
Legislația Mozaică - Pagina 10
Legislația Mozaică - Pagina 11
Legislația Mozaică - Pagina 12
Legislația Mozaică - Pagina 13
Legislația Mozaică - Pagina 14
Legislația Mozaică - Pagina 15
Legislația Mozaică - Pagina 16
Legislația Mozaică - Pagina 17
Legislația Mozaică - Pagina 18
Legislația Mozaică - Pagina 19
Legislația Mozaică - Pagina 20
Legislația Mozaică - Pagina 21
Legislația Mozaică - Pagina 22
Legislația Mozaică - Pagina 23
Legislația Mozaică - Pagina 24
Legislația Mozaică - Pagina 25
Legislația Mozaică - Pagina 26
Legislația Mozaică - Pagina 27
Legislația Mozaică - Pagina 28
Legislația Mozaică - Pagina 29
Legislația Mozaică - Pagina 30
Legislația Mozaică - Pagina 31
Legislația Mozaică - Pagina 32
Legislația Mozaică - Pagina 33
Legislația Mozaică - Pagina 34
Legislația Mozaică - Pagina 35
Legislația Mozaică - Pagina 36
Legislația Mozaică - Pagina 37
Legislația Mozaică - Pagina 38
Legislația Mozaică - Pagina 39
Legislația Mozaică - Pagina 40
Legislația Mozaică - Pagina 41
Legislația Mozaică - Pagina 42
Legislația Mozaică - Pagina 43
Legislația Mozaică - Pagina 44
Legislația Mozaică - Pagina 45
Legislația Mozaică - Pagina 46
Legislația Mozaică - Pagina 47
Legislația Mozaică - Pagina 48
Legislația Mozaică - Pagina 49
Legislația Mozaică - Pagina 50
Legislația Mozaică - Pagina 51
Legislația Mozaică - Pagina 52
Legislația Mozaică - Pagina 53
Legislația Mozaică - Pagina 54
Legislația Mozaică - Pagina 55
Legislația Mozaică - Pagina 56
Legislația Mozaică - Pagina 57
Legislația Mozaică - Pagina 58
Legislația Mozaică - Pagina 59
Legislația Mozaică - Pagina 60
Legislația Mozaică - Pagina 61
Legislația Mozaică - Pagina 62
Legislația Mozaică - Pagina 63
Legislația Mozaică - Pagina 64
Legislația Mozaică - Pagina 65
Legislația Mozaică - Pagina 66
Legislația Mozaică - Pagina 67
Legislația Mozaică - Pagina 68
Legislația Mozaică - Pagina 69
Legislația Mozaică - Pagina 70
Legislația Mozaică - Pagina 71
Legislația Mozaică - Pagina 72
Legislația Mozaică - Pagina 73
Legislația Mozaică - Pagina 74
Legislația Mozaică - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Legislatia Mozaica.docx

Alții au mai descărcat și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a...

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau...

Mânăstirea Curtea de Argeș

Introducere Manastirea curtea de Arges reprezinta un minunat edificiu ecleziastic dar si un insemnat monument istoric.Aici in complexul monahal...

Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie

Introducere Tema lucrării ,,Virtutea asculării în viața monahală și în familia creștină de astăzi” mi-am ales-o pentru că îmi doresc să-mi...

Știință și religie

INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Economia subterană - fenomene ilicite de evaziune și fraudă fiscală

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se...

Factorii care conduc la proliferarea divorțului în societatea contemporană

INTRODUCERE Traim într-o lume în care viaţa familiei creştine este greu încercată. Sute şi mii de cupluri se prăbuşesc în jurul nostru. Altele...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Daniel - Proorocul Popoarelor

I. INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină...

Legislația antisemită sub regimul Ion Antonescu - în perioada 1940-1941

Introducere Tema aleasă, Legislaţia antisemită sub regimul Ion Antonescu – în perioada 1940-1941, îşi propune să urmărească atitudinea rasială a...

Virtuțile Cardinale

I. VIRTUŢILE CREŞTINE ÎN GENERAL Viaţa duhovnicească a creştinului este o permanentă încordare şi luptă de eliberare deplină de păcat şi de...

Studii de Cultură și Civilizație Evreiască

STUDII DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EVREIASCĂ Acest demers este rezultatul dorinţei de a pune la dispoziţia cititorilor elemente de antropologie...

Ai nevoie de altceva?