Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2878
Mărime: 42.44KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Stoian
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rusu Elena

Cuprins

  1. 1. Cadrul general al deciziei administrative /2
  2. 2. Modelul managerial tradiţional /4
  3. 3. Abordarea politica a proceselor de luare a deciziei: modelul incremental /7
  4. 4. Modelele mixte /9
  5. 5. Asemanari si deosebiri intre modelul traditional, modelul incremental si modelul mixt /10

Extras din referat

1. Cadrul general al deciziei administrative

Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii dar care este influenţată şi de anumite evoluţii din societatea in care este integrată. Ceea ce defineste acest sistem constă in faptul că deciziile sunt produse in funcţie de particularităţile stabilite de autorităţile publice şi nu de forţele impersonale ale pieţei. Totodată, aceste priorităţi pot fi susţinute si prin monopolul acţiunii statale, cu privire la folosirea legitimă a forţei şi coerciţiei.

Deciziile reprezintă o componentă de bază a activităţii zilnice a managerilor din zilele noastre, atât in domeniul public cât şi in cel privat. Previziunea se incheie cu decizia privind obiectivele si directiile de actiune. Organizarea se incheie ce decizia privind formele se metodele de organizare. Coordonarea incheie cu decizi de armonizare personal-activitati. Antrenarea se incheie cu decizii privind motivarea. Controlul si reglarea se incheie cu decizii de corectii pentru realizarea obiectivelor.

Activitatea din sfera administraţiei publice se realizează prin intermediul unei multitudini de decizii. De la cele mai mărunte sarcini şi activităţi ale unui funcţionar şi până la documentele oficiale semnate de un ministru, conducător sau preşedinte de stat, procesul decizional este prezent; el se concretizează prin elaborarea şi executarea de decizii administrative corespunzătoare atribuţiilor îndeplinite.

Decizia administrativă este o manifestare de voinţă a persoanelor sau organelor administraţiei, premergătoare acţiunilor de întreprins şi prin care acestea optează pentru o soluţie, în vederea atingerii unui scop, (obiectiv) sau realizării unei finalităţi. Ea apare numai atunci când există, în planul judecăţii umane, mai multe posibilităţi, metode sau variante adecvate, de a rezolva o problemă şi urmează să se opteze numai pentru una dintre ele, şi anume, pentru aceea care pare a fi cea mai avantajoasă.

În esenţa sa, decizia, care sintetic concretizează hotărârea de a acţiona sau nu într-un anumit mod faţă de un anumit obiectiv, are la bază un proces decizional ce presupune parcurgerea următoarelor etape principale:

-initierea deciziei

-definirea obiectivului decizional si a mijloacelor de realizare

-documentarea

-selectarea si analiza informatiilor

-conturarea si analiza obiectivelor decizionale

-adoptarea deciziei

-urmarirea adoptarii si respectarii deciziei

-formularea concluziilor rezultate dupa aplicarea deciziei

O condiţie fundamentală, ce se impune în cazul deciziilor administrative, este ca ele să ducă la obţinerea unor rezultate maxime cu un consum minim de resurse. Pentru aceasta este necesar ca procesul alegerii soluţiilor de aplicat să satisfacă anumite cerinţe şi anume:

1) alegerea trebuie să fie conştientă, precedată de o deliberare

2) alegerea urmează a fi orientată spre unul sau mai multe scopuri

3) alegerea trebuie să ducă la acţiune

Decizia administrativă are un conţinut adecvat politicii promovate de stat, prin faptul că scopul urmărit este stabilit de puterea politică, dar mijloacele de executare (a legilor) sunt, în bună măsură, lăsate la alegerea administraţiei. În mod normal, însă, acţiunea administrativă nu trebuie să se reducă la rolul de executant mecanic al voinţei puterii politice; profesionalismul funcţionarilor publici permite ca aceştia să înţeleagă corect problemele vieţii sociale şi nu să acţioneze pe baza unor automatisme.

O mare parte a activităţii managerilor din administraţia publică constă în elaborarea şi adoptarea deciziilor. In principiu, luarea deciziilor în administraţia publică constă în a alege dintre diferite alternative şi mijloace de îndeplinire a acestora pe cele care ar trebui urmate de o organizaţie.

Procesul decizional se bazează pe utilizarea diferitelor modele de fundamentare, cele mai importante fiind modelul managerial tradiţional, modelul politic şi modelele mixte.

Preview document

Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 1
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 2
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 3
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 4
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 5
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 6
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 7
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 8
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 9
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 10
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 11
Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Asemanari si Deosebiri Intre Modelele de Fundamentare a Deciziilor Administrative.doc

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Asemănări și Deosebiri între Modelele de Fundamentare a Deciziilor Administrative

1. Conceptul de decizie administrativă Activitate din sfera administraţiei publice se realizează prin intermediul unei multitudini de decizii. De...

Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative

Cap1. Decizia administrativă. Cadrul general Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor interdependente care determină...

Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare a deciziilor administrative

1.Decizia administrativă. Cadrul general Administraţie publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principia, dar care este...

Asemănări și deosebiri între modelele de fundamentare ale deciziei administrative

1. Modelul managerial tradițional Modelul managerial tradițional este un rezultat al încercărilor timpurii de a introduce profesionalismul în...

Obiectul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 1.1 Conceptul contabilităţii de gestiune Conducerea eficientă a oricărei entităţi...

Ai nevoie de altceva?