Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 16626
Mărime: 65.78KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Ghinea
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tirca Mirel
fara introducere...incepe cu capitolul 2

Extras din referat

2.1 Calculul si plata veniturilor bugetului local

În plan tehnic, determinarea (asezarea si calculul) veniturilor se bazeaza pe legi si norme metodologice de aplicare, constituite pe principi si reguli comune, unde elementele de lucru (procedurile si operatiunile) sunt în mare masura asemanatoare. Spre exemplu, veniturile de ordin Fiscal au drept acte normative de referinta comuna Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Potrivit principiului autonomiei locale prevazut de Legea administratiei publice locale nr.215/2001, unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse proprii pe care autoritatile administratiei publice locale le gestioneaza, potrivit atributiilor ce le revin în conditiile legii. Aceste resurse financiare trebuie sa fie proportionale cu competentele si cu responsabilitatile ce revin autoritatilor administratiei publice locale. Pornind de la acest principiu, veniturile care se prevÎd si încaseazÎ prin bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti sunt reglementate de Ordonanta de UrgentÎ a Guvernului nr.45/2003 privind impozitele si taxele locale care a intrat în vigoare la 01.01.2004 si prin care s-a abrogat Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale.Aceste venituri se constituie din: venituri proprii formate din: impozite, taxe, contributii, alte vÎrsÎminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;donatii si sponsorizÎri.

Detalierea veniturilor care se înscriu în bugetele locale ale unitÎtilor administrativ teritoriale sunt cuprinse în anexa la actul normativ mai sus mentionat si se actualizeazÎ anual prin legea bugetului de stat.

Veniturile proprii ce sunt prevazute si încasate prin bugetul municipiului Bârlad sunt structurate astfel:venituri curente;venituri din valorificarea unor bunuri;venituri cu destinatie speciala;cote defalcate din impozitul pe venit (anexa nr.1).

Veniturile curente sunt venituri proprii ale bugetului local si în aceasta categorie se cuprind impozitul pe profit de la regii si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale, impozite si taxe de la populatie, impozitele si taxele de la persoane juridice, varsaminte din profitul net al regiilor autonome si diverse alte venituri.

Veniturile curente se grupeaza la rândul lor în venituri fiscale si venituri nefiscale. Veniturile curente de natura fiscala sunt impozite directe si impozite indirecte, colectate atât de la persoane fizice si de la persoane juridice.

Impozitul pe profit datorat de regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale se face venit la bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale pe teritoriul carora îsi desfasoara activitatea respectivele regii si/sau societati comerciale.

Sub autoritatea Consiliul Local Municipal Bârlad functioneaza o regie autonoma si doua societati comerciale la care consiliul local este actionar unic. Este vorba de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa si de Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri REISER S.A. si de Societatea Comerciala URBANTRANS S.A.

În anul 2005, în bugetul local al municipiului Bârlad nu s-a prevazut impozit pe profit dar în urma unor actiuni de control s-au descoperit si încasat impozit pe profit de la cei trei agenti economici mentionati suma de 49311,88 lei RON.

Impozitele si taxele de la populatie sunt venituri proprii ale bugetului local de

natura fiscala din categoria impozitelor directe. Asezarea si încasarea acestei categorii de venituri este reglementata de TITLUL IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, lege intrata în vigoare la la 01.01.2004.

În categoria impozitelor si taxelor de la populatie se includ: impozitul pe cladiri de la persoane fizice, impozitul pe teren de la persoane fizice, taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice, alte taxe si impozite de la populatie.

Orice persoana care are în proprietate o cladire situata în România datoreaza anual, bugetului local al unitatii administrativ teritoriale în care este amplasata cladirea, impozitul pentru aceea cladire.În cazul unei cladiri aflata în administrarea sau în folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul pe cladire se datoreaza de catre proprietar.

În cazul în care o cladire se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate în partea din cladirea aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietatilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pe cladirea respectiva. Cladirea, este orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de alte asemenea. Aceste reguli generale mentionate pentru cladirile detinute în proprietare de persoanele fizice sunt valabile si aplicabile si în cazul cladirilor detinute în proprietate de persoanele juridice.

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare, care este de 0,2% pentru cladirile situate în mediul urban si 0,1% pentru cladirile situate în mediul rural, la valoarea impozabila a cladirii care se determina prin înmultirea

Preview document

Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 1
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 2
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 3
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 4
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 5
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 6
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 7
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 8
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 9
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 10
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 11
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 12
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 13
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 14
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 15
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 16
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 17
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 18
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 19
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 20
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 21
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 22
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 23
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 24
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 25
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 26
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 27
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 28
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 29
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 30
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 31
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 32
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 33
Calculul și Plata Veniturilor Bugetului Local - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Calculul si Plata Veniturilor Bugetului Local.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Parteneriatul Public - Privat

CAPITOLUL I 1. Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Administratia publica reprezinta un instrument statului folosit în “scopul...

Te-ar putea interesa și

Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public

CAP.1. Organizarea si functionarea SC AURNIVAS SRL 1.1 Scurt istoric SC Aurnivas SRL a fost infiintata in anul 2001, in Iasi, la initiativa...

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Quartz Matrix SRL

Cap. 1 Organizarea și funcţionalitatea la SC Quartz Matrix SRL 1.1. Scurt istoric Quartz Matrix a luat naștere în noiembrie 1993, ca urmare a...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi 1.1.Scurt istoric Compania Antibiotice este cel mai...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la agenții economici

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la S.C. CASA LEBĂDA S.R.L 1.1. Scurt istoric S.C. Casa Lebăda S.R.L este o societate comercială cu capital...

Organizarea și Funcționarea Societății Comerciale Minerva SRL

1.1 Scurt istoric O dată cu evoluţia aşezărilor urbane şi rurale ale judeţului Neamţ, acesta s-a făcut remarcat atât prin peisajele pitoreşti,...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Ai nevoie de altceva?