Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5579
Mărime: 40.50KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drd. Elena Rusu
Prezentat in cadrul FEAA, Iasi, Univ "Al.I.Cuza

Cuprins

  1. 1. Aspecte generale 3
  2. 2. Organizarea activităţii de control 4
  3. 3. Clasificarea modalităţilor şi a formelor de control exercitate asupra activităţii administraţiei publice 5
  4. 4. Efectele controlului administrativ 8
  5. 5. Forme de control exercitat asupra administraţiei publice 9
  6. 6. Concluzii 15
  7. 7. BIBLIOGRAFIE 16

Extras din referat

Rolul controlului administrativ în procesul decizional al

Administraţiei Publice din România

1. Aspecte generale

În complexitatea noţiunii de „administraţie publică”, doctrina de specialitate recunoaşte ca făcând parte verbele: „a prevedea”, „a organiza”, „a conduce”, „a coordona” şi „a controla”. Fiecare dintre acestea reprezintă categorii de acţiuni pe care administraţia le realizează şi între care există interrelaţie şi intercondiţionare reciprocă ca premisă a unei administraţii eficiente.

Exercitarea controlului asupra administraţiei publice reprezintă mijlocul prin intermediul căruia se analizează dacă structurile acesteia acţionează conform normelor de referinţă stabilite şi scopurilor generale ale administraţiei publice.

Controlul reprezintă o garanţie a respectării principiului legalităţii în toate manifestările administraţiei publice, prin intermediul său putând fi descoperite eventualele abateri de la normele legale şi stabilite măsuri concrete de corectare a acţiunii de executare a legii. În unele situaţii controlul poate viza nu numai legalitatea, ci şi oportunitatea deciziilor administrative.

Modalităţile de exercitare a controlului administraţiei publice prezintă particularităţi conforme cu cadrul şi criteriile controlului.

Astfel, controlul administraţiei poate fi realizat din interiorul sau din afara acesteia, poate fi unul de specialitate sau unul politic, poate fi un control pur administrativ sau unul administrativ-jurisdicţional, etc.

Descentralizarea administraţiei publice pe baza principiului autonomiei locale şi recunoaşterea de către stat a dreptului colectivităţilor locale de a soluţiona o parte însemnată din problemele administrării comunităţilor locale constituite în comune, oraşe, municipii, judeţe a impus apariţia unor forme noi de control şi construcţia unei instituţii publice specifice a administraţiei statale în judeţe - prefectul.

Ca funcţie principală a administraţiei publice, controlul are misiunea de a confrunta acţiunile realizate de către acesta cu scopurile şi sarcinile sale, de a verifica conformitatea administraţiei publice, sub aspect material, cu o bază de referinţă. Prin obiectivele sale, controlul administrativ oglindeşte complexitatea administraţiei publice, pe care trebuie să o urmărească în toate determinările sale concrete.

Acţiunile de control contribuie, prin constatările şi concluziile acestora, la corectarea deciziilor administrative şi la adaptarea acţiunilor administraţiei publice la realităţile sociale aflate în continuă evoluţie.

Nu numai rezultatul acţiunii administrative face obiect al controlului, ci şi structura instituţiilor care desfăşoară activităţi pe linia organizării executării şi executării în concret a legii, precum şi felul în care acţionează persoanele înzestrate cu competenţa legală în materie.

Controlul nu are doar un caracter contemplativ, ci are şi rolul de reglare a executării deciziei administrative, a actului decizional însuşi.

2. Organizarea activităţii de control

Pentru ca funcţia de control administrativ să îşi realizeze finalitatea cu privire la îmbunătăţirea structurii şi activităţii administraţiei publice, aceasta trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:

a) să fie îndeplinită, pe cât posibil, de înşişi conducătorii instituţiilor administrative, întrucât funcţia de control este inseparabilă de funcţia de conducere. Orice conducător al unei instituţii administrative urmează să-şi exercite atribuţia de control privind activitatea funcţionarilor subordonaţi şi de a influenţa activitatea lor reflectată în rezultatele instituţiei. A conduce presupune şi a verifica acţiunile ce sunt efectuate de personalul subordonat. Un asemenea control administrativ urmează a se efectua în permanenţă, fără a perturba activitatea curentă a instituţiei;

b) controlul să fie realizat de un personal specializat, care să poată analiza, în mod profesionist, activitatea şi celelalte aspecte verificate, putând efectua propuneri pertinente de îmbunătăţire a acestora. Constatările şi propunerile controlului trebuie aduse cât mai rapid la cunoştinţa conducerii instituţiei, cea în măsură să dispună măsurile de remediere a deficienţelor constatate.

Controlul trebuie să fie unul calificat, un control de specialişti, al unor persoane care posedă capacitatea de a constata şi de a aprecia o anumită activitate, capacitate formată în şcoală şi perfecţionată în practică.

Se poate aprecia astfel că şi controlul Parlamentului asupra activităţii administraţiei publice reprezintă un control calificat, fiindcă este menit să aprecieze eficienţa socială a activităţii puterii executive .

Atunci când sunt urmărite anumite aspecte tehnice, legea instituie o formă adecvată de control, ţinând seama tocmai de cerinţa specializării acestuia.

Controlul organizat pe compartimente de resort ale administraţiei, fiind specializat, poate aprecia mai exact activitatea verificată, decât acela care ar cuprinde un mare volum de probleme, de o mare varietate, din domeniul administrativ.

c) eficienţa controlului este determinată de proporţia optimă a acestei activităţi. Activitatea de control trebuie să respecte anumite limite pentru a nu se transforma într-o frână în calea unei activităţi normale a administraţiei şi a nu inhiba acţiunile acesteia.

În acelaşi timp şi controlul trebuie să urmeze parcursul evolutiv al vieţii sociale, creşterea continuă a exigenţelor faţă de aceasta determinând şi o ridicare continuă a calităţii controlului.

Rezultatele controlului depind şi de regularitatea acestuia, de caracterul său sistematic. Verificarea sistematică poate duce la depistarea la timp a eventuale lor deficienţe şi permite organelor abilitate să poată lua măsurile cuvenite înainte ca deficienţele să se amplifice, producând efecte negative. În acest mod se pot pre­veni erori, rezultate păgubitoare, prin îndrumări concrete date în procesul activităţii practice, rolul preventiv al controlului fundamentându-se pe caracterul său sistematic.

Preview document

Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 1
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 2
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 3
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 4
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 5
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 6
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 7
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 8
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 9
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 10
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 11
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 12
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 13
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 14
Rolul Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Rolul Controlului Administrativ in Procesul Decizional al Administratiei Publice din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul administrativ în procesul decizional din adminstrația publică

PROCESUL DECIZIONAL Cadrul general Administratia publica implica elaborarea si aplicarea strategiilor publice proiectate sa asigure servicii...

Corupția - o problemă a serviciilor publice

1.Ce este coruptia? Cu o istorie de mii de ani incepand inca din antichitate,coruptia reprezinta unul dintre modelele comportamentale dintre cele...

Atribuțiile și actele primarului

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Studiu Comparativ între Autoritatea Executivă a Regatului Unit al Marii Britanii și Autoritatea Executivă a Suediei

Studiu comparativ între Autoritatea Executivă a Regatului Unit al Marii Britanii şi Autoritatea Executivă a Suediei 1. Titlul studiului şi...

Managementul Public European

Introducere Managementul public european Managementul public se dezvoltă ca domeniu distinctiv al ştiinţei pornind de la elementele sale...

Administrația publică între social, politic, juridic, media și reformă

2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect...

Analiza Costului la SC Avon SRL

Introducere: Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde pe plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice. Ea...

Efectele Controlului Administrativ în Procesul Decizional al Administrației Publice din România

Noţiunea, necesitatea şi rolul controlului exercitat asupra administraţiei publice În conţinutul noţiunii de administraţie publică, doctrina...

Ai nevoie de altceva?