Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3422
Mărime: 160.56KB (arhivat)
Publicat de: Monica O.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA

DOCUMENTARIST

1. Procesul de muncă

Documentaristul execută sarcini de muncă potrivit cu legislația în vigoare, regulamentul intern de organizare și funcționare, fișa de post, precum și cu dispozițiile, hotărârile, etc. ale Consiliului de Administrație al CJRAE .

Execută, din dispoziția conducerii și alte sarcini de muncă potrivit pregătirii sale și competențelor dobândite.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producție

- Mobilier de birou rafturi ,dulapuri si vitrine , etajere,etc ;

- Telefon ,telefon mobil ; aparat foto;

- Incintă cu destinată specifica acestei activității ;

- Birou cu scaun ergonomic ;

- Instrumente de birotică (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);

- Formulare tipizate ;

- Instalația electrică a clădirii, 220v; 50 Hz., prelungitoare, etc.;

- Materiale de intretinere si curatenie ;

- Echipament de protectie ;

2.2. Sarcina de muncă - a se vedea fisa postului

- Prezentarea la locul de muncă, apt pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- Echiparea cu echipamentul individual de protecție (unde este cazul);

- Răspunde la solicitările unității pentru realizarea obiectivelor stabilite;

- Actioneaza pentru completarea colectilor bibliotecii cu lucrari din productia editoriala curenta , prin achiziii , donatii , abonamente si alte surse .

- Prelucreaza biblioteconomic colectiile bibliotecii si le organizeaza pe destinatii :

imprumut la domiciliu ,sala de lectura , de conferinte,etc. ;

- Organizeaza si mentine actualitatea informationala a cataloagelor bibliotecii :

sistematic , alfabetic ,etc;

- Intocmeste periodic evidenta individuala si globala a publicatiilor prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului de inventar ;

- Opereaza in registrul de inventar publicatiile scoase din evidenta indiferent de cauza ;

- Transmite anual rapoarte statistice privind activitatea bibliotecara ;

- Elaboreaza bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere sau din proprie initiativa ;

- Promoveaza numele,imaginea si serviciile oferite de biblioteca in relatiile cu

Cititorii ;

- Asigura deservirea cititorilor la inalte standarde de calitate ;

- Verifica fondul de carte , publicatii ,etc. , la achizitionare , atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ ;

- Aseaza /depoziteaza cartile , etc., pe rafturi , etajere,etc., in asa fel incat sa preintampine deteriorarea (ruperea ) ori rasturnarea acestora(rafturilor,etc.) ;

- Ofera , la cerere ,informatii cititorilor in legatura cu continutul fiecarei carti , publicatii ,etc. ;

- Informeaza seful direct de eventualele probleme ivite (reclamatii,etc.) in timpul desfasuratii activitatii ;

- Asigura respectarea standardelor de ordine si curatenie ;

- Se preocupa pemanent de imbunatatirea imaginii institutiei precum si de gradul de satisfacere a cititorilor ;

- Utilizeaza corect mașinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele și alte mijloace de producție;

- Utilizeaza corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl inapoiaza sau îl pune la locul destinat pentru păstrare;

- Sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor,

aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și sa utilizeze corect aceste

dispozitive;

- Sa comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficienta a sistemelor de protecție;

- Sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- Sa coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

- Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate domeniul sau de activitate;

- Sa isi însușească și sa respecte prevederile legislației din domeniul securității si sănătății în munca și măsurile de aplicare a acestora;

- Sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari.

- Respecta reglementarile legale si instructiunile interne privind prevenirea si stingerea incendiilor ;

- Cunoasterea si respectarea contractului colectiv de munca, a regulamentului

- intern,contractului individual de munca si a altor dispozitii si documente emise

- de conducerea institutiei care privesc activitatea pe care o desfasoara ;

- Pastrarea si intretinerea tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si aflate in directa sa gestionare ;

- Raspunde in fata sefilor ierarhici superiori pentru activitatea desfasurata,

- indeplinirea defectuoasa sau neindeplinrea sarcinilor care-i revin ,etc.

- Respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care

- intra in contact.

- Dezechiparea de echipamentul de protectie ;

- Plecarea de la locul de munca ;

Preview document

Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 1
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 2
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 3
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 4
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 5
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 6
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 7
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 8
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 9
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 10
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 11
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 12
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 13
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 14
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 15
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 16
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 17
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 18
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 19
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 20
Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locul de munca.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Comunicare noțiuni generale și interpersonală

Definirea comunicării COMUNICAREA: reprezintă un proces de transmitere de informații (fapte, idei, impresii) necesita cel puțin doi poli...

Cursuri MIA 1-9

Curs 1 Când avem de-a face cu afacerile internaționale? - cumpărăm un produs realizat de către o companie din străinătate, importat pe piața...

Anti Fumat

1 . Introducere Tutunul este original din Mexic, unde în secolul al VI – lea era folosit pentru anumite ritualuri religioase. Indienii numeau...

Dimensiunea socială a publicității

In societatea de astazi se poate remarca prezenta tot mai pregnanta a publicitatii. Strans legata de comunicarea de masa, aceasta isi trage...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea nivelului de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională la SC Timken România SA. Ploiești

PARTEA I CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor...

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Modernizări pe Fluxul Tehnologic la Departamentul Furnale și Influența asupra Scăderii Nivelului de Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională

CONŢINUTUL PROIECTULUI Furnalul constitue agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în...

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci

INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl...

Auditul securității și sănătății muncii și evaluarea riscurilor la SC Bim Security SRL

PRIMA PARTE - AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 1. INTRODUCERE Auditarea securitatii si sanatatii în munca reprezintă examinarea...

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în...

Evaluarea nivelului de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională la AISE - metoda INCDPM de evaluare a riscurilor

INTRODUCERE Parte componentă a protecţiei sociale, căreia îi conferă pondere şi valoare în balanţa sistemului socio-economic, securitatea muncii a...

Ai nevoie de altceva?