Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3418
Mărime: 32.01KB (arhivat)
Publicat de: Anca Savel
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Necula

Extras din seminar

Persoanele vârstnice, alături de cele cu dizabilități sau nevoi speciale, abuzate sau victime ale infracționalității, fac parte din categoria persoanelor vulnerabile sau marginalizate pentru care statul are obligația să adopte o serie de măsuri speciale pentru protecția și sprijinirea lor.

Bătrânețea a început să fie considerată din ce în ce mai mult un risc de dependență și de excluziune socială.

Măsurile luate la nivel european vizează dezvoltarea îngrijirilor și serviciilor acordate la domiciliul persoanei, promovarea accesului la serviciile de sănătate, îmbunătățirea măsurilor de prevenire a situației de dependență, diversificarea prestațiilor destinate prevenției sau combaterii riscului de marginalizare sau excludere socială și creșterii calității vieții persoanei vârstnice.

Pe lângă riscul de bătrânețe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui venit reprezentat de pensie, persoanele de vârsta a treia au nevoie, în egală măsură, și de servicii sociale și medicale.

Astfel, dezvoltarea și acordarea serviciilor sociale și de sănătate, în special ale celor de îngrijire personală, impun o politică unitară în domeniu pentru menținerea persoanelor vârstnice la domiciliu sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a asigura suportul necesar continuării vieții într-o instituție de asistență socială.

În România, persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială în raport cu situația socio-medicală și cu resursele economice de care dispun. Politica de protecție a persoanelor vârstnice vizează acțiuni în domeniile: financiar, prin protejarea venitului, medical prin îmbunătățirea calității îngrijirii medicale, social, personal, prin crearea de condiții pentru a trăi demn și independent, pentru o perioadă cât mai îndelungată, în mediul propriu, interrelațional prin sprijinirea integrării în viața comunității, prin relația vârstnic - instituții în sensul adecvării serviciilor oferite de aceste organisme la nevoile sociale ale persoanelor de vârsta a treia sau al adaptării acesteia la ofertele existente.

La fel ca majoritatea țărilor europene, România se confruntă cu consecințele economice și sociale complexe ale unei populații aflate într-un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire. Problema îmbătrânirii populației nu este, așadar, numai o problemă demografică, ci mai ales una economică, socială, culturală, medico-sanitară, morală, ceea ce impune analiza atentă a drepturilor persoanelor vârstnice.

Este necesară protecția și promovarea drepturilor umane ca o prioritate, în acest sens guvernul trebuie să promoveze aspectele pozitive, să încurajeze percepția persoanelor vârstnice ca persoane active, sa creeze condiții ca ele să se bucure de sănătate, securitate și să participe activ la viața socială și politică, să prevină violența, abuzul, în special asupra femeilor vârstnice, să întărească măsurile legale și să ofere victimelor mecanisme de protecție și sprijin. Este necesară includerea persoanei vârstnice pe agenda dezvoltării, în strategii pentru combaterea sărăciei și marginalizării sociale, prin acordarea unei atenții sporite nevoilor lor.

Un prim pas în reducerea riscului de excluziune socială pentru persoanele vârstnice îl reprezintă recunoașterea și garantarea drepturile persoanelor vârstnice la o viață demnă, la autonomie și libertate de decizie.

Sunt considerate persoane vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

Asistența socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii și beneficii sociale. Obiectivul intervenției asistenței sociale este de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe. Pe lângă riscul de bătrânețe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui venit reprezentat de pensie, persoanele de vârsta a treia au nevoie, în egală măsură și de servicii sociale.

Serviciile sociale sunt componente structurale ale sistemului de asistență socială, contribuind alături de prestațiile sociale la incluziunea socială a grupurilor defavorizate, vulnerabile, la creșterea calității vieții, la reducerea sărăciei și nu în ultimul rând la dezvoltarea socială și economică. Serviciile sociale sunt asigurate de către autoritățile administrației publice locale, precum și de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condițiile actelor normative în vigoare.

Principalele tipuri de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice acordate atât de furnizorii publici cât și de cei privați (asociații, fundații), sunt următoarele:

1. îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu;

2. îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice;

3. îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, locuințe sociale, precum și altele asemenea.

Bibliografie

1. Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Protecția socială a persoanelor vârstnice și drepturile acestora, Irina Enache, Decembrie, 2019

2. Manual Asistență Socială, anul I

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_atașamentului

4. https://maildirect.ro/ce-este-atasamentul-ambivalent-si-ce-trebuie-sa-stii/

Preview document

Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 1
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 2
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 3
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 4
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 5
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 6
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 7
Servicii oferite persoanelor de vârsta a treia - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Servicii oferite persoanelor de varsta a treia.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Monografia cotidianului Argeșul

CAPITOLUL I Istoricul cotodianului Argesul Secţiunea 1 Începuturile presei scrise în judeţul Argeş În vestul Europei ziarul modern a luat...

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în...

Rolul terapiei ocupaționale și al ergoterapiei la persoanele vârstnice

INTRODUCERE Bătrânețea reprezintă o perioadă de pace sau relaxare sau, dimpotrivă, o perioadă de coordonare slabă, vulnerabilitate la boli și...

Rolul de Pedagog al Asistentului Social

INTRODUCERE Specializarea şi utilizarea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiilor moderne fac tot mai dificilă participarea pe piaţa...

Asistența socială a persoanelor vârstnice

1. Titlul: “ Batrani singuri acasa “ 2. Locul de desfasurare: Proiectul de interventie va avea ca domeniu de desfasurare orasul Bacau, judetul...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Allianz Țiriac Asigurări

I. Allianz Ţiriac-scurt istoric 1.1. Cum am început? Bazele fundaţiei actualei afaceri Allianz Ţiriac Asigurări au fost puse în anul 1994, odată...

Calitatea unui serviciu de cazare în cadrul Hotelului Traian din Căciulata

Cap 1.Determinarea și cuantificarea noncalității 1.1 Determinarea lipsei de calitate Serviciul de cazare și alimentație oferit de Hotelul Traian...

Ai nevoie de altceva?