Management în Agroturism

Curs
7.4/10 (13 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 47988
Mărime: 874.37KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Cecilia Nagy
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SEF LUCR. DR. STEJAREL BREZULEANU

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAP. I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL
 3. 1.1 Definirea şi scopul turismului rural
 4. 1.2 Definirea şi scopul agroturismului
 5. 1.3 Interferenţe între turism rural şi agroturism
 6. 1.4 Conţinutul activităţilor de turism rural şi agroturism
 7. CAP. II EVOLUŢIA AGROTURISMULUI ŞI AGROTURISMULUI
 8. 2.1 Turismul rural şi agroturismul pe plan mondial
 9. 2.2 Turismul rural şi agroturismul în ţările europene
 10. 2.3 Turismul rural şi agroturismul în România
 11. 2.4 Forme de cooperare în domeniul turismului rural şi agroturismului
 12. CAP. III DEZVOLTAREA, PERFECŢIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA
 13. AGROTURISMULUI
 14. 3.1 Dezvoltarea activităţii de agroturism
 15. 3.2 Condiţiile necesare pentru practicarea agroturismului
 16. 3.3. Sprijinul statului în dezvoltarea şi diversificarea agroturismului
 17. 3.4. Efectele economico-sociale ale dezvoltării şi perfecţionării
 18. agroturismului
 19. CAP.IV. FORMELE ŞI PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI
 20. 4.1. Formele agroturismului
 21. 4.2.Particularităţile agroturismului
 22. 4.3 Factorii care influenţează circulaţia turistică în mediul rural
 23. 4.4 Tipuri de gospodării cu destinaţie agroturistică
 24. CAP. V. AGROTURISMUL –FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIALĂ
 25. 5.1. Agroturismul ca activitate generatoare de venit în mediul rural
 26. 5.2. Utilizarea resurselor prin intermediul agroturismului
 27. 5.3. Căile şi mijloacele folosite pentru practicarea eficientă a agroturismului
 28. CAP. VI. LEGISLAŢIA SPECIFICĂ AGROTURISMULUI
 29. 6.1. Cadrul juridic privind agroturismul în România
 30. 6.2. Legislaţia specifică turismului rural şi agroturismului în Europa
 31. CAP. VII. POTENŢIALUL AGROTURISTIC AL UNEI ZONE
 32. 7.1. Noţiunea de potenţial agroturistic
 33. 7.2. Resursele turistice naturale şi obiective turistice
 34. 7.3. Vocaţia turistică a unor localităţi rurale
 35. 7.4 Direcţiile şi formele de dezvoltare în perspectivă ale agroturismului
 36. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

INTRODUCERE

Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua

jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul european. O vacanţă la

ţară a intrat în obişnuinţa iubitorilor de aer curat, natură, spaţii pur ecologice.

Căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere este o tendinţă generală în

practica mondială a turismului actual. De aceea, regiunile rurale ale Europei

înscriu turismul, rând pe rând, în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor.

Turismul integrat în zonele şi localităţile rurale reprezintă o alternativă de

a rezolva, în acelaşi timp, probleme ce privesc, pe de o parte, satul, iar pe de altă

parte oraşul. Prin turism rural se vor putea rezolva probleme ale politicii

amenajării teritoriului, ale echilibrului oraş-sat, conturându-se astfel o schimbare

socială ce oferă posibilitatea populaţiei de la oraş să-şi regăsească rădăcinile,

valorile culturale, destinderea fizică, liniştea şi calmul pierdute sau uitate.

În ţările Uniunii Europene, agroturismul nu este un fenomen nou. De-a

lungul timpului, pentru majoritatea ţărilor U.E. – timpul însemnând câteva

decenii – cazarea turiştilor s-a practicat de o manieră mai mult sau mai puţin

spontană ori organizată.

Noul în acest domeniul se manifestă prin expansiunea fenomenului turistic

în spaţiul rural. Această expansiune se explică, pe de o parte, prin relansarea

dezvoltării regiunilor rurale şi, pe de altă parte, prin diversificarea formelor de

practicare a turismului de masă. De aceea, ţările U.E. înscriu turismul în cadrul

politicilor de dezvoltare locală pe viitor, sub denumirea specifică de turism rural.

Intrat în obişnuinţa vacanţelor multora dintre turiştii lumii, agroturismulnu

mai este o noutate. Pentru marea majoritate a locuitorilor Europei, celor două

Americi, Noii Zeelande, Australiei, vacanţele la ţară sunt preferate din ce în ce

mai mult, atât de utilizatori (turişti) cât şi de prestatori (amfitrioni/proprietari ori

angajaţi ai acestora). Activitatea s-a dovedit a fi rentabilă - mai ales ca urmare a

schimbării preferinţelor şi obişnuinţelor turiştilor către turismul individual - în

dauna turismului de masă sau a celui de tip “industrial”.

Pe de altă parte, migrarea către oraş, modernizarea muncii în sectorul

agricol, schimbările provocate de creşterea concurenţei în lumea rurală prin

lărgirea pieţei libere comunitare1, au o contrapondere în agroturismul. Activităţile

din sfera turismului pot relansa economic satele, dacă atitudinea binevoitorare a

locuitorilor acestora - de a primi şi accepta în mijlocul lor valul risipitorilor şi

pretenţioşilor oaspeţi – este receptată favorabil.

CAP. I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL

ŞI AGROTURISMUL

1.1 DEFINIREA ŞI SCOPUL TURISMULUI RURAL

Turismul rural este o activitate economică complexă, cu o largă sferă de

cuprindere, care pune în evidenţă, printr-un mecanism propriu, circulaţia turistică

rurală. Căutarea mediului rural pentru odihnă şi recreere este o tendinţă generală

în practica mondială a turismului. Venind în întâmpinarea acestei tendinţe,

numeroase organizaţii de turism, lucrative sau obşteşti, din diverse ţări europene

se preocupă, de mai mulţi ani, de organizarea şi instituţionalizarea turismului în

spaţiul rural.

Astfel, în ţările cu un grad ridicat de urbanizare şi industrializare a apărut

necesitatea de a recrea sau crea ambiantul rustic-rural sub multiple forme: sate de

vacanţă, ferme de vacanţă, sate club sau pentru tineret, staţiuni rurale de odihnă,

precum şi satul turistic care, în ultimii ani, deţine un loc prioritar.

Prin deschiderea graniţelor europene „Anul turistic“ – 1990 – a fost

înfiinţat EUROGITES, organizaţie care acoperă întreaga Europă geografică.

Programul de acţiune al C.E. pentru perioada 1990-1992 a oferit acestei

organizaţii mijloacele necesare pentru a putea transpune obiectivele stabilite prin

statut, în acţiuni concrete. (26)

Din anul 1993 România este membră EUROGITES. În condiţiile de astăzi,

când EUROGITES nu primeşte fonduri pentru a putea pune în aplicare obiectivele

stabilite prin statut şi pentru a avea succes, turismul din toate ţările Europei şi

implicit din România trebuie să valorifice iniţiativa, pasiunea şi curajul

întreprinzătorilor particulari.

Fiind un fenomen socio-economic nou în evoluţia turismului, preocupările de

a defini turismul rural sunt sporadice şi pot fi întâlnite în literatura de specialitate

diferite definiţii conform unor orientări de moment a specialiştilor.

Astfel, după unele abordări psihologice (107), turismul rural este definit ca o

formă particulară de turism, ca un domeniu şi o artă a primirii turistului şi a unui

comportament ce diferă de alte forme de turism. Putem aprecia că turismul rural

este o stare de spirit specifică locuitorilor rurali, care implică foarte mult respect

faţă de oaspeţi. Ca urmare, turistul nu este un anonim, ci un oaspete de seamă, un

prieten al familiei, care revine mereu cu plăcere la pensiune. Ca atare, se poate

observa o mare diversitate a schimbului de impresii între turişti şi gazdă,

cultivându-se continuu relaţii care duc în cele din urmă la intensificarea fluxului

turistic din zonă.

Preview document

Management în Agroturism - Pagina 1
Management în Agroturism - Pagina 2
Management în Agroturism - Pagina 3
Management în Agroturism - Pagina 4
Management în Agroturism - Pagina 5
Management în Agroturism - Pagina 6
Management în Agroturism - Pagina 7
Management în Agroturism - Pagina 8
Management în Agroturism - Pagina 9
Management în Agroturism - Pagina 10
Management în Agroturism - Pagina 11
Management în Agroturism - Pagina 12
Management în Agroturism - Pagina 13
Management în Agroturism - Pagina 14
Management în Agroturism - Pagina 15
Management în Agroturism - Pagina 16
Management în Agroturism - Pagina 17
Management în Agroturism - Pagina 18
Management în Agroturism - Pagina 19
Management în Agroturism - Pagina 20
Management în Agroturism - Pagina 21
Management în Agroturism - Pagina 22
Management în Agroturism - Pagina 23
Management în Agroturism - Pagina 24
Management în Agroturism - Pagina 25
Management în Agroturism - Pagina 26
Management în Agroturism - Pagina 27
Management în Agroturism - Pagina 28
Management în Agroturism - Pagina 29
Management în Agroturism - Pagina 30
Management în Agroturism - Pagina 31
Management în Agroturism - Pagina 32
Management în Agroturism - Pagina 33
Management în Agroturism - Pagina 34
Management în Agroturism - Pagina 35
Management în Agroturism - Pagina 36
Management în Agroturism - Pagina 37
Management în Agroturism - Pagina 38
Management în Agroturism - Pagina 39
Management în Agroturism - Pagina 40
Management în Agroturism - Pagina 41
Management în Agroturism - Pagina 42
Management în Agroturism - Pagina 43
Management în Agroturism - Pagina 44
Management în Agroturism - Pagina 45
Management în Agroturism - Pagina 46
Management în Agroturism - Pagina 47
Management în Agroturism - Pagina 48
Management în Agroturism - Pagina 49
Management în Agroturism - Pagina 50
Management în Agroturism - Pagina 51
Management în Agroturism - Pagina 52
Management în Agroturism - Pagina 53
Management în Agroturism - Pagina 54
Management în Agroturism - Pagina 55
Management în Agroturism - Pagina 56
Management în Agroturism - Pagina 57
Management în Agroturism - Pagina 58
Management în Agroturism - Pagina 59
Management în Agroturism - Pagina 60
Management în Agroturism - Pagina 61
Management în Agroturism - Pagina 62
Management în Agroturism - Pagina 63
Management în Agroturism - Pagina 64
Management în Agroturism - Pagina 65
Management în Agroturism - Pagina 66
Management în Agroturism - Pagina 67
Management în Agroturism - Pagina 68
Management în Agroturism - Pagina 69
Management în Agroturism - Pagina 70
Management în Agroturism - Pagina 71
Management în Agroturism - Pagina 72
Management în Agroturism - Pagina 73
Management în Agroturism - Pagina 74
Management în Agroturism - Pagina 75
Management în Agroturism - Pagina 76
Management în Agroturism - Pagina 77
Management în Agroturism - Pagina 78
Management în Agroturism - Pagina 79
Management în Agroturism - Pagina 80
Management în Agroturism - Pagina 81
Management în Agroturism - Pagina 82
Management în Agroturism - Pagina 83
Management în Agroturism - Pagina 84
Management în Agroturism - Pagina 85
Management în Agroturism - Pagina 86
Management în Agroturism - Pagina 87
Management în Agroturism - Pagina 88
Management în Agroturism - Pagina 89
Management în Agroturism - Pagina 90
Management în Agroturism - Pagina 91
Management în Agroturism - Pagina 92
Management în Agroturism - Pagina 93
Management în Agroturism - Pagina 94
Management în Agroturism - Pagina 95
Management în Agroturism - Pagina 96
Management în Agroturism - Pagina 97
Management în Agroturism - Pagina 98
Management în Agroturism - Pagina 99
Management în Agroturism - Pagina 100
Management în Agroturism - Pagina 101
Management în Agroturism - Pagina 102
Management în Agroturism - Pagina 103
Management în Agroturism - Pagina 104
Management în Agroturism - Pagina 105
Management în Agroturism - Pagina 106
Management în Agroturism - Pagina 107
Management în Agroturism - Pagina 108
Management în Agroturism - Pagina 109
Management în Agroturism - Pagina 110
Management în Agroturism - Pagina 111
Management în Agroturism - Pagina 112
Management în Agroturism - Pagina 113
Management în Agroturism - Pagina 114
Management în Agroturism - Pagina 115
Management în Agroturism - Pagina 116
Management în Agroturism - Pagina 117
Management în Agroturism - Pagina 118
Management în Agroturism - Pagina 119
Management în Agroturism - Pagina 120
Management în Agroturism - Pagina 121
Management în Agroturism - Pagina 122
Management în Agroturism - Pagina 123
Management în Agroturism - Pagina 124
Management în Agroturism - Pagina 125
Management în Agroturism - Pagina 126
Management în Agroturism - Pagina 127

Conținut arhivă zip

 • Management in Agroturism.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Proiectarea unui adăpost cu o capacitate de 25 vaci de lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Stațiunea de cercetare și producție legumicolă Buzău

CAPITOLUL I PREZENT SI PERSPECTIVA LA S.C.P.L. BUZAU 1.1. Scurt istoric privind S.C.P.L. BUZAU Date generale Statiunea de Cercetare si...

Cătina albă

TEHNICI SI APARATE PENTRU CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR I. 1. Denumirea produsului : - Hippophae rhamnoidas - catina cenusie, catina de rau. -...

Proiect dezvoltare rurală

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Stații meteorologice automate

Statii meteorologice automate Principii generale de constructie si functionare Exemple Statiile meteorologice automate, comparativ cu cele...

Agroturism

Introducere Pentru a intelege ce este agroturismul mai intai rebuie sa stim ce este turismul in general. Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Te-ar putea interesa și

Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului

Introducere După 1990, se vorbeşte tot mai mult despre turism ca fiind acea ramură a economiei care alături de agricultură ar reuşi să readucă...

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Perspectivele dezvoltării agroturismului montan în zona Monana Semenic

INTRODUCERE Turismul în mediul rural oferă posibilitatea ca oamenii să se apropie, să cunoască condiţiile vieţii materiale şi spirituale a...

Pensiunea Jollie

Introducere Turismul rural este o activitate economică complexă, cu o largă sferă de cuprindere, care pune în evidenţă, printr-un mecanism...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Studiul analiza cercetarea și evaluarea zonei turistice Lepșa - Soveja Vrancea

INTRODUCERE Mediul rural – atractie de vis pentru turisti Stresul si poluarea sunt factori nocivi tot mai prezenti in orase. Orasenii resimt, din...

Ai nevoie de altceva?