Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 23780
Mărime: 130.35KB (arhivat)
Publicat de: Violeta Șandor
Puncte necesare: 10
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Cuprins

 1. Conţinutul
 2. I.Introducere
 3. II.Starea actuală
 4. 2.1.Structura şi eficienţa sectorului agrar
 5. 2.2.Structura organizatorică şi instituţională
 6. 2.3.Rolul sectorului agroalimentar în asigurarea securităţii alimentare
 7. III.Piaţa resurselor
 8. 3.1.Piaţa funciară
 9. 3.2.Piaţa forţei de muncă
 10. 3.3.Piaţa financiară
 11. 3.4. Piaţa serviciilor
 12. IV.Principiile, scopul şi obiectivele strategiei
 13. 4.1.Principiile fundamentale
 14. 4.2.Scopuri şi obiective
 15. 4.3. Indicatorii generali de implementare şi evaluare a strategiei
 16. V.Condiţiile şi mecanismele de realizare a strategiei
 17. 5.1.Cadrul legal şi armonizarea lui cu actele respective ale UE
 18. 5.2.Asigurarea ştiinţifică, pregătirea cadrelor, consultanţă, extensiune
 19. 5.3.Dezvoltarea antreprenoriatului şi competitivităţii
 20. 5.4.Cooperarea şi integrarea
 21. 5.5.Consolidarea terenurilor şi exploataţiilor agricole
 22. 5.6.Finanţarea, subvenţionarea, politica impozitară şi investiţională
 23. 5.7.Dezvoltarea sistemului de standardizare şi certificare
 24. 5.8.Dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare interne şi promovarea exportului
 25. 5.9.Dezvoltarea infrastructurii de producere
 26. 5.10. Inofensivitatea ecologică a sectorului agroalimentar
 27. VI.Dezvoltarea ramurilor şi direcţiilor strategice ale sectorului agroalimentar
 28. 6.1.Principiile selectării ramurilor şi direcţiilor strategice
 29. 6.2.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului fitotehnic
 30. 6.2.1.Viticultura şi vinificaţia
 31. 6.2.2. Fructe şi pomuşoare
 32. 6.2.3.Legume
 33. 6.2.4.Culturi tehnice
 34. 6.3.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului zootehnic
 35. 6.3.1.Bovine
 36. 6.3.2.Porcine
 37. 6.3.3.Păsări
 38. 6.4.Producţia agroalimentară ecologică
 39. 6.5.Strategii ramurale de dezvoltare a industriei alimentare
 40. 6.5.1.Situaţia actuală
 41. 6.5.2.Priorităţile de perspectivă ale industriei alimentare
 42. 6.5.3.Politicile şi reformele sectoriale
 43. 6.5.4.Politica investiţională în industria alimentară
 44. 6.6. Dezvoltarea altor ramuri ale sectorului agroalimentar
 45. VII.Implementarea strategiei, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
 46. 7.1.Obiectivele sistemului de monitorizare şi evaluare
 47. 7.2.Indicatori de monitorizare şi evaluare
 48. 7.3.Surse informaţionale şi instrumente de monitorizare şi evaluare
 49. 7.4. Cadrul instituţional de monitorizare şi evaluare
 50. VIII.Riscuri în implementarea Strategiei
 51. 8.1.Factori interni
 52. 8.2 Factori externi

Extras din proiect

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, în particular. Cât n-ar fi de tristă această constatare, de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură.

Astăzi sectorul agrar produce abia o jumătate din ceea ce se obţinea înainte de lansarea reformei. Fiind lipsită de investiţiile necesare, ramura îşi pierde treptat capacităţile sale de altă dată. Odată cu distrugerea potenţialului de producţie, în ultimii ani au devenit tot mai pronunţate procesele depopulării satelor moldoveneşti.

Revitalizarea sectorului de producţie agricolă şi a spaţiului rural în ansamblu se manifestă în aceste condiţii drept o necesitate stringentă. Evident că rolul statului în acest proces nu poate fi decât al unui organizator iscusit, cointeresat şi eficient. Acţionînd cu operativitate şi maximă responsabilitate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fundamentat pe baze noi prezenta Strategie.

Trebuie de menţionat că la elaborarea acestei strategii au participat oamenii de ştiinţă, reprezentanţi ai multor organe şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu domeniile de competenţă respective.

Aspectul principal al acţiunilor strategice îl constituie restructurarea agriculturii prin implementarea mecanismelor de fortificare a segmentului specializat de producţie – marfă, orientat spre dezvoltarea accelerată a ramurilor cu valoarea adăugată sporită, implementarea tehnologiilor moderne de cultivare, prelucrare, ambalare, a marketingului adecvat, etc.

Al doilea aspect de importanţă majoră îl constituie crearea condiţiilor favorabile de activitate agricolă prin optimizarea proceselor de subvenţionare, impozitare, creditare, asigurare, inclusiv asigurare ştiinţifică, pregătire a cadrelor, dezvoltare a serviciilor de consultanţă etc. O atenţie deosebită se acordă în Strategie problemelor integrării şi cooperării, precum şi dezvoltării infrastructurii, în ambele aspecte ale acesteia - de producţie şi social.

Sperăm că implementarea pe scară largă a prezentei Strategii va contribui la dezvoltarea de mai departe a sectorului agroalimentar, transformarea lui într-un domeniu profitabil de activitate, atractiv pentru investitori şi capabil să imprime populaţiei rurale mai mult optimism şi încredere în viitor.

Întru asigurarea realizării prevederilor Strategiei alăturate, conducerea ministerului îşi exprimă disponibilitatea pentru receptarea propunerilor constructive privind implementarea obiectivelor ce stau în faţa agriculturii şi industriei alimentare ale Republicii Moldova.

Anatol GORODENCO,

Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

Preview document

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 1
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 2
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 3
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 4
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 5
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 6
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 7
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 8
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 9
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 10
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 11
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 12
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 13
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 14
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 15
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 16
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 17
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 18
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 19
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 20
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 21
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 22
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 23
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 24
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 25
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 26
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 27
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 28
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 29
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 30
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 31
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 32
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 33
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 34
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 35
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 36
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 37
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 38
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 39
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 40
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 41
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 42
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 43
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 44
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 45
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 46
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 47
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 48
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 49
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 50
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar in Perioada Anilor 2006-2015.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de asociere a producătorilor agricoli din Republica Moldova

Capitolul I AGRICULTURA ŞI COOPERAREA 1.1 Conceptul de cooperare şi asiociere în agricultură În sens larg, “a coopera”, adică acţiunea de unire...

Proiectarea unui adăpost cu o capacitate de 25 vaci de lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Scorțișoara

2. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. Planşă color Frunze SCORŢIŞOARĂ Floare Scoarţă 2.2. Denumirea latină şi alte denumiri ale scorţişoarei:...

Eficiența Economică a Culturilor de Cereale

Introducere CULTURA CEREALELOR reprezintă pe glob o sursă de bază în hrana populaţiei şi a animalelor crescute de om, fiind răspândite pe o...

Stațiunea de cercetare și producție legumicolă Buzău

CAPITOLUL I PREZENT SI PERSPECTIVA LA S.C.P.L. BUZAU 1.1. Scurt istoric privind S.C.P.L. BUZAU Date generale Statiunea de Cercetare si...

Cătina albă

TEHNICI SI APARATE PENTRU CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR I. 1. Denumirea produsului : - Hippophae rhamnoidas - catina cenusie, catina de rau. -...

Proiect dezvoltare rurală

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Aroma cafelei

1. GENERALITATI 1.1 ISTORIA CAFELEI Istoria cafelei este la fel de bogată ca însăşi cafeaua, datând de mai mult de 1000 de ani. În occident,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova

INTRODUCERE În lucrarea de faţă va fi cercetată activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică ce cuprinde noţiuni şi...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei

INTRODUCERE Pentru a reuşi să creeze o întreprindere la nivel microeconomic sau o industrie la nivel macroeconomic cu profil turistic de nivel...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Finanțarea prin Leasing

INTRODUCERE. Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piață, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Particularitățile Creării Bazei Viticole și a Secției de Microvinificație

PREFAŢĂ Viticultura este o ramură independentă a fitotehniei, iar luând în considerare că ea este strâns legată cu industria prelucrătoare –...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Ai nevoie de altceva?