Managementul întreprinderilor agricole

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 310 în total
Cuvinte : 117988
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Publicat de: Ivan Szasz
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. Etimologia şi definirea conceptului de

management

Managementul, sub aspectul elementelor sale de conţinut, a fost prezent în activitatea oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Managementul şi-a făcut simţită prezenţa odată cu debutul activităţii productive a omului, fără însă ca acesta să fie perceput ca atare. Orice activitate productivă sau de organizare a fost supusă legilor managementului. Practic managementul a fost prezent în întreaga activitate desfăşurată de om sau de colectivităţile umane încă din comuna primitivă.

Ca ştiinţă, însă, managementul s-a conturat mult mai târziu, odată cu apariţia marilor teorii care au guvernat procesul productiv sau chiar anterior acestei etape. Iniţial managementul a trecut prin faza cristalizării sale ca tehnică şi procedeu de conducere. Ulterior acestei etape managementul s-a conturat ca ştiinţă de sine stătătoare.

Conceptul de management a fost folosit iniţial în ţările anglo-saxone, acest fapt datorându-se cu precădere nivelului de dezvoltare industrială şi socială, în general, mai avansat din aceste ţări. Ulterior conceptul de management a cunoscut o rapidă răspândire şi dezvoltare pe toate meridianele globului. Oricum, se poate cert afirma că promovarea managementului pe plan mondial s-a făcut strict în ordinea dezvoltării societăţii în general şi a industriei în special.

Primele aprecieri mai concrete asupra termenului de management, asupra elementelor sale de conţinut, au fost făcute în secolul al XVII-lea, odată cu derularea revoluţiei industriale, proces prin care munca manuală a omului a fost înlocuită cu producţia industrială de grup. Această revoluţie istorică a societăţii, în general şi a industriei în particular, a determinat necesitatea apariţiei primelor încercări de conducere ştiinţifică a colectivităţilor de producători. De altfel, managementul s-a născut şi s-a manifestat în toate activităţile umane ca urmare a trecerii de la munca individuală la cea de grup, moment în care a apărut necesitatea armonizării activităţilor individuale desfăşurate de fiecare membru al grupului sau colectivităţii şi a transformării acestora într-un tot organizat şi optimizat, scopul urmărit fiind creşterea productivităţii muncii şi pe această bază a câştigului întreprinzătorului şi al executanţilor.

Cuvântul management îşi are originea în limba latină şi derivă de la manus, care înseamnă mână. Termenul de management a fost preluat cu sensul de mânuire, manevrare, îndrumare etc. De la latinescul manus s-a format în limba italiană termenul mannegio, care înseamnă prelucrare manuală, sau în termeni mai moderni procesare. Din italiană cuvântul a trecut în franceză sub formă de manège, de unde a fost importat în limba română, definind locul unde sunt crescute, hrănite şi mai ales dresate animalele. Limba franceză a constituit şi puntea de legătură spre limba engleză, unde termenul a pătruns sub forma to manage, termen care înseamnă a administra, a organiza, a conduce.

La vremea respectivă Anglia reprezenta naţiunea cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare industrială. Or, tocmai în această ţară termenul importat de la francezi a dobândit sensul şi semnificaţia pe care, în cea mai mare parte, o are şi azi. Se conturează astfel cu claritate evoluţia paralelă a conceptului de management cu dezvoltarea industrială a diverselor comunităţi umane. Sau altfel spus, dezvoltarea industrială a impus ca o necesitate obiectivă evoluţia progresivă a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de conducere a activităţii productive a grupurilor de oameni în scopul creşterii productivităţii muncii.

De la termenul manège, englezii au format termenele manager şi management, care în limba română se pot traduce funcţional prin termenii conducător, respectiv conducere. Iniţial, în limba engleză verbul to manage şi substantivul derivat management au avut sensul de a mânui, a dresa caii în manej.

Dacă în Anglia iniţial termenele to manage şi management aveau o arie restrânsă de utilizare, doar la activitatea desfăşurată în manej, cu timpul însă termenul to manage a trecut din sfera sportivă a dresării cailor în sfera activităţilor operative şi strategice cu caracter militar, unde avea semnificaţia de organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate de unităţile militare în scopul obţinerii victoriei.

Adevărata vocaţie însă termenul de management şi-o găseşte în domeniul economicului, fapt ce se petrece în secolul al XVIII-lea odată cu revoluţia industrială, proces prin care munca manuală manufacturieră s-a înlocuit radical cu producţia de fabrică, bazată pe folosirea precumpănitoare a maşinilor.

În Anglia primele încercări de definire a termenului management în accepţiunea sa modernă le-a făcut Adam Smith în lucrarea sa “Bogăţia naţiunilor”, apărută în anul 1776, în care abordând teoretic revoluţia industrială, arată că managementul constă în organizarea raţională şi coordonarea competentă a grupurilor umane în cadrul activităţii de producere a bunurilor materiale. În concepţia lui Adam Smith managementul nu se referea numai la capacitatea de organizare a grupurilor, ci şi la activitatea de testare a însuşirilor fiecărui membru al colectivităţii în parte, în scopul încadrării raţionale a fiecăruia în fluxul productiv, acolo unde capacităţile individului răspund cel mai bine cerinţelor care se impun.

Preview document

Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 1
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 2
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 3
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 4
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 5
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 6
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 7
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 8
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 9
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 10
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 11
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 12
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 13
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 14
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 15
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 16
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 17
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 18
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 19
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 20
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 21
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 22
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 23
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 24
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 25
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 26
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 27
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 28
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 29
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 30
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 31
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 32
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 33
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 34
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 35
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 36
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 37
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 38
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 39
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 40
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 41
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 42
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 43
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 44
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 45
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 46
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 47
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 48
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 49
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 50
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 51
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 52
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 53
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 54
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 55
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 56
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 57
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 58
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 59
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 60
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 61
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 62
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 63
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 64
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 65
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 66
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 67
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 68
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 69
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 70
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 71
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 72
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 73
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 74
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 75
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 76
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 77
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 78
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 79
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 80
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 81
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 82
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 83
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 84
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 85
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 86
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 87
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 88
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 89
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 90
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 91
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 92
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 93
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 94
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 95
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 96
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 97
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 98
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 99
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 100
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 101
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 102
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 103
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 104
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 105
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 106
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 107
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 108
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 109
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 110
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 111
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 112
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 113
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 114
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 115
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 116
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 117
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 118
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 119
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 120
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 121
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 122
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 123
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 124
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 125
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 126
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 127
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 128
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 129
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 130
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 131
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 132
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 133
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 134
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 135
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 136
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 137
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 138
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 139
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 140
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 141
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 142
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 143
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 144
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 145
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 146
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 147
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 148
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 149
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 150
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 151
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 152
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 153
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 154
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 155
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 156
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 157
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 158
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 159
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 160
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 161
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 162
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 163
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 164
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 165
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 166
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 167
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 168
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 169
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 170
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 171
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 172
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 173
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 174
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 175
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 176
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 177
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 178
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 179
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 180
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 181
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 182
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 183
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 184
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 185
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 186
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 187
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 188
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 189
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 190
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 191
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 192
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 193
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 194
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 195
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 196
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 197
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 198
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 199
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 200
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 201
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 202
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 203
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 204
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 205
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 206
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 207
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 208
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 209
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 210
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 211
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 212
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 213
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 214
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 215
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 216
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 217
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 218
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 219
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 220
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 221
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 222
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 223
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 224
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 225
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 226
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 227
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 228
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 229
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 230
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 231
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 232
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 233
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 234
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 235
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 236
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 237
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 238
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 239
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 240
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 241
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 242
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 243
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 244
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 245
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 246
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 247
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 248
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 249
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 250
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 251
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 252
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 253
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 254
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 255
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 256
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 257
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 258
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 259
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 260
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 261
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 262
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 263
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 264
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 265
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 266
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 267
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 268
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 269
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 270
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 271
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 272
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 273
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 274
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 275
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 276
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 277
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 278
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 279
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 280
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 281
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 282
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 283
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 284
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 285
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 286
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 287
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 288
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 289
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 290
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 291
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 292
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 293
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 294
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 295
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 296
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 297
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 298
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 299
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 300
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 301
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 302
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 303
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 304
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 305
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 306
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 307
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 308
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 309
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 310
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 311
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 312
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 313
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 314
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 315
Managementul întreprinderilor agricole - Pagina 316

Conținut arhivă zip

 • Managementul Intreprinderilor Agricole
  • CAP-11l-2007.DOC
  • CAP-12-2007.DOC
  • CAP1-2007.DOC
  • CAP10-2007.DOC
  • CAP13-2007.DOC
  • cap2-2007.doc
  • CAP3-2007.DOC
  • cap4-2007.doc
  • CAP5-2007.doc
  • CAP6-2007.doc
  • CAP7-2007.doc
  • CAP8-2007.DOC
  • CAP9-2007.DOC

Alții au mai descărcat și

Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică

PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI 1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI Grâul este cea mai importantă plantă...

Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă

INTRODUCERE Grija pentru folosirea la însămânţări a celor mai bune seminţe sau material săditor a preocupat pe om din momentul în care acesta a...

Sisteme Enzimatice

Scurt istoric Reactiile enzimatice au fost folosite din timpurile cele mai vechi pentru fabricarea vinului, a otetului, a berii si a branzei. O...

Rolul microelementelor în nutriția plantelor

NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR Substanţele organice complexe ce alcătuiesc corpul plantelor şi asigură buna desfăşurare a proceselor fiziologice...

Calitatea cariopselor de grâu, reflectată prin însușiri fizice, fiziologice și biochimice

GRÂUL Importanta Grâul este cea mai importanta planta cultivata, cu mare pondere alimentara. Suprafetele întinse pe care este semanat, precum si...

Cerințele Principalelor Culturi Agricole Față de Condițiile Meteorologice

Folosirea raţională a condiţiilor climatice în agricultură presupune cunoaşterea temeinică a modului în care plantele cultivate reacţionează la...

Bazele realizării producției agricole în condiții de stres

Productiile agricole se obtin in functie de modul in care s-au cultivat plantele, ce tratamente, conditii li s-au oferit.In cazul in care necesarul...

Tehnici experimentale

CAP. I Elemente fundamentale ale experienţelor în agricultură I.1. Importanţa experienţelor în agricultură. Câmpul de experienţă îndeplineşte...

Te-ar putea interesa și

Managementul performaței resurselor umane

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL 1.1. Management: concept, evoluţie, conţinut 1.1.1 Conceptul noţiunii de management...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Analiza rentabilității - SC Agricola Internațional SA Bacău

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU S.C. AGRICOLA...

Bazele Teoretice ale Organizării Activității de Producție

Introducere Funcţia primordială a agriculturii a fost întotdeauna aceea de a aproviziona populaţia cu produse alimentare necesare.Nici o altă...

Ai nevoie de altceva?