Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 13278
Mărime: 60.44KB (arhivat)
Publicat de: Camil Botezatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: E. Gîndu

Extras din curs

1.1 Piaţa: caracteristici, structură, factori de influenţă

Piaţa reprezintă un segment al pieţei globale, unde bunurile şi serviciile apar sub formă de ofertă de mărfuri, iar nevoile de consum sub forma cererii de mărfuri.

Piaţa cuprinde totalitatea furnizorilor de bunuri şi servicii, pe de o parte, şi a clienţilor potenţiali, pe de altă parte, care se află în relaţii de vânzare - cumpărare.

Dacă vom sintetiza definirea pieţei bunurilor şi serviciilor, vom putea accepta că ”piaţa reprezintă totalitatea clienţilor (consumatorilor) care prezintă aceleaşi nevoi de consum solvabile” (fig. 1.1.).

Piaţa produselor de alimentație publică și agroturism se aseamănă cu orice altă piaţă, în care producţia agricolă autohtonă apare sub formă de ofertă, iar nevoile de consum ale populaţiei, sub forma cererii de mărfuri (produse agricole şi agroalimentare).

Piaţa reprezintă un sistem care, sub aspect structural, cuprinde trei subsisteme:

- intrările - reprezentate de producţia autohtonă (exclusiv autoconsumul), importurile, rezervele naţionale şi ajutoarele externe;

- piaţa propriu-zisă - reprezentată de confruntarea ofertei cu cererea de consum;

- ieşirile - reprezentate de consumul populaţiei autohtone, materia primă pentru industriile prelucrătoare, disponibilităţile pentru export, rezervele naţionale şi obligaţiile internaţionale.

Funcţiile pieţei sunt concretizate de subsistemul reprezentat de “ieşirile din sistem”.

Cea mai importantă funcţie a pieţei o constituie “asigurarea populaţiei cu produse agricole şi agroalimentare necesare vieţii şi a industriei prelucrătoare (alimentară, uşoară) cu materii prime de origine agricolă.

O altă funcţie a pieţei agrare o constituie asigurarea unor rezerve naţionale, necesare pentru a interveni în anii cu calamităţi naturale sau cu alte situaţii deosebite.

Una dintre funcţiile deosebit de importante ale pieţei agrare este reprezentată de asigurarea disponibilităţilor pentru export.

Piaţa bunurilor şi serviciilor trebuie să fie analizată ca un sistem complex de pieţe, format din mai multe segmente între care există relaţii de intercondiţionare, oferindu-i astfel, o structură specifică.

Evoluţia generală a economiei naţionale va determina schimbări evidente şi în cazul pieţei agrare.

În acest sens, pe lângă factorii generali, asupra evoluţiei pieţei agrare vor influenţa şi alţi factori, dintre care enumerăm :

- modificarea mărimii şi structurii producţiei agricole;

- evoluţia importurilor de produse agroalimentare;

- nivelul veniturilor populaţiei;

- evoluţia preţurilor produselor agricole şi agroalimentare, a preţurilor şi tarifelor pentru alte bunuri şi servicii, etc.

Producţia autohtonă reprezintă factorul principal al dinamicii pieţei produselor agricole şi agroalimentare, determinând mărimea ofertei de produse agricole şi agroalimentare pe piaţă şi implicit posibilităţile satisfacerii cât mai depline a cererii de consum.

Un alt factor al evoluţiei pieţei agrare îl constituie importurile de produse agroalimentare.

Nivelul veniturilor populaţiei influenţează dimensiunile pieţei agrare prin intermediul cererii de produse agricole şi agroalimentare, care poate avea o tendinţă crescătoare sau descrescătoare.

Mărimea preţurilor produselor și serviciilor de agroturism influenţează asupra accesibilităţii produselor pe piaţă, a solvabilităţii cererii de consum, a puterii de cumpărare a populaţiei.

Influenţa preţurilor asupra dimensiunilor pieţei agrare depinde şi de natura produsului solicitat.

Trebuie subliniat faptul că şi în cadrul pieţei agrare este necesar să se urmărească existenţa anumitor corelaţii între preţurile diferitelor categorii de produse sau între sortimentele şi calităţile aceluiaşi produs, astfel încât interesele consumatorilor să nu fie afectate.

5.2 Particularitățile pieței turistice

Piața turistică prezintă următoarele particularități:

1. Prima particularitate derivă din rolul determinant al ofertei turistice. Oferta este percepută sub forma unei imagini, iar decizia de consum turistic se adoptă în funcție de imaginea creată.

2. Locul ofertei coincide cu locul consumului, dar nu și cu locul de formare a cererii. Oferta turistică, datorită caracteristicilor ei nu poate fi consumată decăt la locul de amplasare a acesteia.

În schimb, cererea turistică se formează caurmare a informațiilor primite despre servicii, dar consumul acestora presupune mobilitatea cererii, astfel piața nu ar exista și nu ar mai avea loc confruntarea între cerere și ofertă.

Elementele constitutive ale pieței turistice sunt: ofertantul de produse, canalele de distribuție, mijloacele de comunicare, mijloacele de transport, concurența, mediul și reglementările.

Cererea și consumul turistic prezintă următoarele caracteristici:

- dinamism accentuat, care evoluează sub influența unei multitudini de factori de natură economică, socială, demografică, psihologică, politică;

- labilitatea în motivații;

- complexitate și heterogenitate;

- concentrarea în timp, spațiu și motivație.

Oferta de servicii turistice prezintă următoarele trăsături particulare:

- complexitatea și heterogenitatea – este alcătuită dintr-o multitudine de elemente;

- creșterea diversificată, concretizată în noi forme de vacanță, noi tipuri de echipamente;

- rigiditatea – imposibilitatea stocării, imposibilitatea deplasării bazei tehnico-materiale;

- inadaptabilitatea relativă – oferta turistică este destul de dificil de aliniat la cerea turistică;

Existența posibilității de a substitui anumite componente ale pachetului de servicii.

Preview document

Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 1
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 2
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 3
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 4
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 5
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 6
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 7
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 8
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 9
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 10
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 11
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 12
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 13
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 14
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 15
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 16
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 17
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 18
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 19
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 20
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 21
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 22
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 23
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 24
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 25
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 26
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 27
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 28
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 29
Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Piata Produselor de Alimentatie Publica si Agroturism.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de piața privind consumul de cafea în Timișoara

INTRODUCERE Marketingul este de neconceput fără investigarea permanentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea firma, fără existenţa unui...

Fonduri Destinate Turismului Rural și Agroturismului

1. TURISMUL RURAL IN ROMANIA Turismul rural in Romania s-a dezvoltat greu si relativ eterogen in ultimele decenii, in principal datorita cadrului...

Cadrul Juridic privind Agroturismul în România

Dezvoltarea impetuoasă a turismului, inclusiv a agroturismului, a impus elaborarea unor norme juridice care reglementează condiţiile, formele,...

Conceptul, obiectivele și funcțiile agroturismului

1.1. Conceptul de turism Prima definiţie a turismului dateazã din anul 1880 şi aparţine lui E. Guy Freuler şi sunã astfel: “un fenomen al...

Condițiile Necesare Pentru Dezvoltarea Turismului Rural și Agroturismului în România

Numeroase zone din România au valori naturale şi culturale, care pot fi integrate în turismul naţional şi internaţional. Ca o completare de...

Rolul Factorilor Naturali în Dezvoltarea și Practicarea Agroturismului

INTRODUCERE AGROTURISUL –ACTIVITATEA SUFLETULUI SI A RELAXARI- Am ales aceasta tema deoarece pot spune ca agroturismul , pentru mine , este o...

Servicii Agroturistice

Concepte privind turismul de afaceri Calatoria de afaceri poate fi considerata coloana vertebrala a industriei turistice deoarece aceasta...

MIPFL

Prelucrarea preliminara a leg si fructelo - op de prelucr preliminara se relizeaza pt modif structurii prod, eliminarea componetelor necomestibile...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Starea Actuală și Tendințe de Dezvoltare a Turismului Agrar în Republica Moldova

Întroducere Motto:” Turismul rural nu este o modă. Este o modalitate de dezvoltare echilibrată, de protejare şi valorificare a patrimoniului”...

Rolul și importanța turismului rural în dezvoltarea generală a turismului românesc

INTRODUCERE Turismul are, pe langa consecintele economice, si o profunda semnificatie socio-umana. Actiunea sa se exercita atat asupra turistilor,...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Cercetări privind implementarea mărcii Q în pensiunile agroturistice din România - studiu de caz

INTRODUCERE Criza economică mondială va reduce drastic numărul de turişti care vor vizita România în acest an. Pentru banii turiştilor se va da o...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului

INTRODUCERE Turismul are, pe lângă consecinţele economice, şi o profundă semnificaţie socio-umană. Acţiunea sa se exercită atât asupra turiştilor,...

Calitatea Serviciilor în Turism - Studiu de Caz Pensiunea Casa Râșnoveană

INTRODUCERE Turismul este o activitate cu caracter recreativ şi sportiv, constând în parcurgerea unor distanţe, indiferent prin ce mijloace,...

Ai nevoie de altceva?