Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 23467
Mărime: 205.85KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Stefan Diaconescu

Extras din curs

Aceste repartiţii sunt corelate cu existenţa anumitor parametri de ordin fizico-chimic sau a surselor de hrană (în straturile superficiale se regăseşte o cantitate mai mare de oxigen solvit datorită difuziei directe a aerului atmosferic ce este permanent în contact cu apa şi, de asemenea, o cantitate mai mare de fitoplancton; în straturile profunde se află numeroase organisme bentonice căutate de peştii cu acest profil al hrănirii).

În ceea ce priveşte temperatura, de asemenea, straturile profunde suferă variaţii mai mici ale temperaturii. Totodată la aceste niveluri posibilităţile de adăpostire sau de camuflare oferite peştilor sunt mai bune.

Se poate aprecia că pentru practicarea unei pisciculturi dirijate, cele mai bune condiţii sunt oferite de bazinele a căror adâncime are valori cuprinse între 1-2 m.

Aceasta nu exclude însă folosirea în cazuri particulare a unor bazine cu adâncimi mai mari sau mai mici (cu referire directă la iazuri), ocazionate de creşterea unor specii care solicită adâncimi mai mari sau, în cazul heleşteielor, de anumite etape cuprinse în fluxul tehnologic al exploatării (bazine de reproducere, bazine de iernat sau alte tipuri de bazine cu destinaţie specială.

Transparenţa apei. Apa ca mediu dens, este incoloră şi permite penetrarea razelor luminoase. Gradul de penetrare este dependent de particulele aflate în suspensie în masa apei. Cum apele de suprafaţă conţin solvite o serie de elemente sau compuşi chimici, dar în acelaşi timp au o încărcătură de particule aflate în suspensie, ele au o transparenţă variabilă.

Transparenţa apelor de suprafaţă se determină cu ajutorul aşa-numitului “disc Sechi” (un disc alb, emailat, fixat la extremitatea unei sfori, marcată şi care se cufundă în apă până când nu se mai poate observa; adâncimea determinată pe sfoara marcată, se consideră că reprezintă transparenţa respectivei ape).

Astfel determinată, transparenţa capătă valori foarte variate în funcţie de categoria de apă apreciată, zona geografică şi anumite stări de moment.

Apele de munte care sunt relativ sărace în hrană naturală (datorită curgerii rapide) au o transparenţă mare (cca. 20 m); numai în cazul unor viituri generate de precipitaţii abundente, datorită particulelor aluvionale se constată scăderea transparenţei, dar pentru perioade scurte.

Apele colinare şi de şes au o transparenţă mai redusă, pe de o parte datorită particulelor aluvionale fine aflate în suspensie, iar pe de altă parte din cauza hranei naturale (fito- şi zooplancton) care se dezvoltă foarte bine întrucât curgerea este de cele mai multe ori foarte înceată.

Cu titlu informativ, se apreciază că cea mai mare transparenţă s-a înregistrat în Marea Sargaselor, de 65,5 m, după care urmează unele zone din Oceanul Pacific cu 59 m. Marea Neagră şi Marea Mediteraneană au transparenţa apei de 15-23 m, iar Marea Mânecii de 8-9 m.

Pentru exploatările piscicole, transparenţa considerată foarte bună este cea de 30-40 cm, care denotă o bună încărcătură cu organisme vii ce constituie hrană naturală pentru peşti.

Existenţa anumitor particule aflate în suspensie ca şi solvirea unor substanţe chimice, conferă apelor de suprafaţă o anumită culoare care influenţează transparenţa. Carbonatul de calciu, silicaţii şi argila determină o culoare gălbuie; prezenţa materiilor humice în exces produc o culoare cafenie, iar dezvoltarea abundentă a fitoplanctonului imprimă o culoare verde. Din punct de vedere piscicol sunt dorite apele având culoarea verde-gălbui, care denotă o abundenţă a acelor organisme vegetale şi animale considerate sursă de hrană căutată de majoritatea speciilor de peşti, mai ales în primele stadii de viaţă.

Caracteristicile chimice ale mediului acvatic

Din punct de vedere chimic, apa este compusă din 11,11% hidrogen şi 88,88% oxigen. În stare lichidă, apa constituie un mediu care are proprietatea de a solvi aproape toate substanţele minerale existente în sol, precum şi o serie de gaze. În acest fel, apele de suprafaţă care constituie mediul de viaţă pentru peşti, conţin pe de o parte substanţe chimice solvite care diferă în funcţie de natura solului pe care este amplasat un bazin piscicol, sau a celui tranzitat de un curs de apă, iar pe de altă parte conţin unele gaze care provin din aerul atmosferic sau din procese desfăşurate în masa apei.

Aprecierea calităţii apelor pentru piscicultură trebuie astfel efectuată, încât să aibă în vedere natura elementelor, raporturile dintre acestea, rolul şi implicaţiile lor în metabolismul peştilor etc.

Componente chimice solvite în apă. În apele de suprafaţă se găsesc solvite majoritatea elementelor chimice care intră în alcătuirea corpului organismelor acvatice sau care sunt implicate în procesele metabolice ale acestora. Elementele chimice nu se găsesc în general în stare pură ca atare, ci în majoritatea lor sunt prezente sub forma unor compuşi chimici mai mult sau mai puţin stabili. O parte dintre aceştia provin din solvirea compuşilor rocilor (solului) pe care este amplasat bazinul, iar o parte provin din apa de alimentare a bazinului.

În continuare sunt enumerate câţiva componenţi chimici, şi, succint, rolul lor în ecosistemul acvatic.

Carbonul este un element prezent în constituţia chimică a oricărei substanţe organice. Este considerat “element de bază al vieţii” pentru că este precursorul tuturor celorlalţi componenţi organici. Carbonul anorganic este transformat în carbon organic prin procesul de fotosinteză, când sunt sintetizaţi hidraţii de carbon. Este nelipsit din apele de suprafaţă unde se află combinat cu calciu, sub formă de carbonat de calciu neutru (CaCO3) sau carbonat acid de calciu – Ca(H2CO3)2

Calciul are un rol complex, atât pentru organismele animale intrând în structura scheletului şi participând în metabolism, cât şi pentru plante participând la desfăşurarea fotosintezei. Acest din urmă rol este dat de faptul că cele două forme de carbonat de calciu (acid şi neutru) sunt într-un continuu proces de transformare reversibil

Ca(H2CO3)2 ↔ CaCO3 + H2O + CO2

Dioxidul de carbon provenit din această reacţie este folosit de plante în procesul de fotosinteză.

În acelaşi timp, dioxidul de carbon mai provine şi din respiraţia vietăţilor acvatice, ceea ce permite menţinerea unui echilibru permanent în ceea ce priveşte acest compus.

Preview document

Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 1
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 2
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 3
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 4
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 5
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 6
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 7
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 8
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 9
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 10
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 11
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 12
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 13
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 14
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 15
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 16
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 17
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 18
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 19
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 20
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 21
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 22
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 23
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 24
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 25
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 26
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 27
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 28
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 29
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 30
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 31
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 32
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 33
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 34
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 35
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 36
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 37
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 38
Repartiția Speciilor și Categoriilor de Pești - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Repartitia Speciilor si Categoriilor de Pesti.docx

Alții au mai descărcat și

Produse Forestiere

CURSUL NR 1 1ASPECTE GENERALE 1.1. Natura produselor nelemnoase şi definirea termenilor Produsele nelemnoase ale pădurii sunt resurse materiale...

Ciprinicultură

Dintotdeauna omul a fost culegator, vânator si pescar. Supravietuirea speciei umane a fost conditionata în epoca primitiva de abilitatea de a-si...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Ecologie - horticultură

DEFINIȚIE Ecologia are ca scop cunoaşterea interacţiunii dintre organisme şi mediul biotic, abiotic sau antropic şi aplicarea acestor legi în...

Noțiuni Semiologice Generale

CAPITOLUL I NOŢIUNI SEMIOLOGICE GENERALE Semiologia este ramura medicinii care se ocupă cu prezentarea şi deprinderea metodelor clinice şi...

Tehnologia creșterii plantelor

Cerintele plantelor leguminoase fata de factorii de mediu Cerintele fata de temperatura 1-Factorul climatic-cel mai important care limiteaza...

Îmbunătățiri funciare

OBIECTUL DISCIPLINEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE. IMPORTANȚA, ISTORICUL ȘI SITUAȚIA LUCRÎĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 1.1. Obiectul disciplinei de...

Fitotehnie - hameiul

CAPITOLUL 9 HAMEIUL 9.1. Importanta. Biologie. Ecologie 9.1.1. Importanta Hameiul din flora spontana a fost cunoscut si utilizat din...

Te-ar putea interesa și

Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României

CAPITOLUL 1: APA 1.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Dunãrea, ecosistemul deltaic precum şi...

Elaborarea Proiectului Tehnic pentru un Parchet de Exploatare

1.Localizarea parchetului. Activitatea de exploatare in cadrul padurilor trebuie sa se desfasoare astfel incat sa se duca la optimizarea...

Caracterizarea geografică a bazinului Râul Doamnei

Populatia si asezarile Situat in sudul tarii, judetul Arges, pe teritoriul caruia se afla situat bazinul hidrografic al Raului Doamnei, este...

Exploatare fond piscicol

PRODUCTIA MONDIALA DE PESTE Producţia mondială de peşte se caracterizează printr-o creştere continuă, atât ca urmare a sporirii populaţiei umane...

Ai nevoie de altceva?