Organizații Maritime Internaționale

Curs
5.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 10669
Mărime: 64.45KB (arhivat)
Publicat de: Nichifor Dobrin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Surugiu Ioana
ORGANIZATII MARITIME INTERNATIONALE - UMC Constanta, anul III - IFR Navigatie.

Extras din curs

. PRINCIPALELE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

1. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

Cea mai importantă organizaţie internaţională, atât prin caracterul său univer¬sal - cuprinzând aproape toate statele lumii, cât şi prin scopurile ce i-au fost conferite, prin vastitatea şi multitudinea activităţilor sale, este Organizaţia Naţiu¬nilor Unite, instituită în 1945 , după încheierea celui de-al doilea război mondial Astăzi, aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU : în total 192 de ţări

Organizaţia Naţiunilor Unite a fost creată pentru remedierea „defectelor” Societăţii Naţiunilor (creată după primul război mondial) şi pentru stabilirea unei noi ordini internaţionale, atât în planul asigurării păcii şi eliminării forţei din relaţiile internaţionale, cât şi în cel al dezvoltării economice, sociale, culturale şi umanitare. Aceste obiective sunt formulate în articolul 1 din Carta ONU, care prevede că scopurile Naţiunilor Unite sunt următoarele:

„1. Să menţină pacea şi securitatea internaţională şi, în acest scop, să ia mă¬suri colective eficace pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi să înfăptuiască, prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter internaţional care ar putea duce la o violare a păcii.

2. Să dezvolte relaţii prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea prin¬cipiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptul lor la autodeterminare, şi să ia oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale.

3. Să realizeze cooperarea internaţională, rezolvând problemele internaţio¬nale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, promovând şi încurajând respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

4. Să fie un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor spre atinge¬rea acestor scopuri comune”.

Evident, scopurile ONU au dimensiuni cuprinzătoare şi, ca atare, s-a ridicat problema priorităţilor. În acest sens, de exemplu, ONU a impulsionat procesul de decolonizare, punând accentul, în acest proces, pe autodeterminarea popoarelor şi pe eliminarea apartheidului, ceea ce a avut ca efecte şi creşterea substanţială a numărului statelor membre. În prezent, problemele dezvoltării economice au dobândit o importanţă deosebită şi în cadrul ONU. Totodată, pe plan politic, tensiuni şi conflicte armate interetnice şi ameninţări ale păcii şi securităţii, care au apărut după încetarea războiului rece şi a bipolarismului, implică o angajare tot mai puternică a organizaţiei în aplicarea de sancţiuni şi alte măsuri pentru eliminarea unor situaţii de confruntare ce periclitează stabili¬tatea şi pacea internaţională.

Ca organizaţie interstatală, în Cartă se prevede că organizaţia este întemeiată pe principiul egalităţii suverane a membrilor săi şi - după cum s-a mai arătat - nici o dispoziţie din Cartă nu va autoriza Naţiunile Unite să intervină în probleme inter¬ne ale statelor membre. Carta mai prevede obligaţia statelor membre de a rezolva diferendele dintre ele pe cale paşnică şi statuează interzicerea folosirii forţei.

2. ORGANISMELE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

ONU are şase organisme distincte: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă şi Secretariatul - au sediul central în New York. Cel de-al şaselea - Curtea Internaţională de Justiţie - îşi desfăşoară activitatea la Haga, în Olanda.

2.1. Consiliul de Securitate

Consiliul de Securitate are răspunderea primordială pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Este constituit din 15 membri, dintre care cinci membri permanenţi cu drept de veto (Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, China, Rusia). Hotărârile de fond ale consiliului trebuie, deci, să întrunească voturile pozitive ale unui număr de nouă membri, inclusiv pe cele ale celor cinci membri permanenţi.

Potrivit capitolului VII „Acţiuni în caz de ameninţări împotriva păcii, de violări ale păcii şi acte de agresiune” (art. 39-51) din Cartă, constatând existenţa unor asemenea ameninţări, Consiliul de Securitate poate hotărî măsuri ce nu implică folosirea forţei armate. În cazul când ar socoti că asemenea măsuri nu ar fi adecvate sau nu s-au dovedit adecvate, Consiliul de Securitate poate întreprin¬de, cu forţe aeriene, maritime sau terestre, orice acţiune pe care o consideră necesară pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Acţiunea poate cuprinde demonstraţii, măsuri de blocadă sau alte operaţiuni executate de forţele aeriene, maritime sau terestre ale membrilor Naţiunilor Unite.

Preview document

Organizații Maritime Internaționale - Pagina 1
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 2
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 3
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 4
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 5
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 6
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 7
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 8
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 9
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 10
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 11
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 12
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 13
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 14
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 15
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 16
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 17
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 18
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 19
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 20
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 21
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 22
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 23
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 24
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 25
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 26
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 27
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 28
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 29
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 30
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 31
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 32
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 33
Organizații Maritime Internaționale - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Organizatii Maritime Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Specii de pești

Morunul  este unul dintre cei mai mari pesti de apa dulce din Europa familia sturionilor Acipenseridae. Este raspandit in special in Marea Neagra,...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Sisteme integrate de proiectare a instalațiilor navale - outfitting pipework

OUTFITTING PIPEWORK Exerciţiul începe: 1. În forma OUTFITTING Login tipăreşti numele proiectului (Project) la care vrei să lucrezi: introduci...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Navigație maritimă

Noţiuni introductive privind: - Utilizarea radarului în navigaţie - Cerinţe impuse radarelor navale - Prevederi COLREG referitoare la utilizarea...

Spălarea tancurilor petroliere

Determinarea cantitatii de reziduuri Cantitatea de reziduuri se determina prin efectuarea sondelor (soundings) la tancurile de marfa De regula la...

Proiectarea formelor și rezistența la înaintare a navelor

Introducere – Geometria navei Corpul navei Fund -> Chila Bordaje -> Borduri Babord Tribord Punte principală Extremitati Pupa -> Etambou...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Convenția Internațională Privind Ocrotirea Vieții pe Mare Solas 1974

INTRODUCERE Istoria dezvoltării civilizaţiei aduce dovezi certe care demonstrează că navigaţia a fost una dintre cele mai vechi îndeletniciri a...

Contribuția României la formarea și fundamentarea dreptului mării

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.INTRODUCERE 1.1.Definiţia dreptului marii Dreptul internaţional al mării face parte din dreptul internaţional...

Unele Considerații Privind Criza la Marea Neagră

I N T R O D U C E R E Sfârşitul secolului douăzeci a fost bogat în evenimente care au provocat modificări profunde în planul mediului de...

Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer

1.1Noțiuni introductive Sistemul de management integrat (SMI) poate fi definit ca fiind un set de procese interconectate care folosesc aceleași...

Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim

INTRODUCERE Transportul maritim este o activitate economica vasta s i complexa, atât ca volum al marfurilor aflate în traficul anual, cât si ca...

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Ai nevoie de altceva?