Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1771
Mărime: 531.84KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela G.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Lista membrilor și responsabilitățile în cadrul comisiei de perfecționare

Nr. Elemente privind responsabilii/operațiunea Nume și prenume Funcția Data Semnă- tura

1.1. Prezentarea ofertelor de perfecționare oferite de

diferite instituții naționale și internaționale:

Oferte C.C.D. Gula Mihaela Responsabil Permanent

Oferte I.S.J. Suceava Gula Mihaela Responsabil Permanent

Oferte F.S.L.I. Suceava Nicodim Andrei Membru Permanent

Oferte Universități Nicodim Andrei Membru Permanent

Oferte M.E.N. Lupu Elena Membru Permanent

Oferte internaționale Lupu Elena Membru Permanent

Alte oferte

1.2. Verificat Gula Mihaela Responsabil

1.3. Aprobat Arganisciuc Ovidiu Director

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul procedurii operaționale

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică

2.1. Ediția 2 Personalul didactic Verificarea la zi a perfecționării cadrelor

didactice

1.10.2015

2.2. Revizia 1 Personalul înscris la susținerea gradelor didactice Realizarea inspecțiilor curente și aprobarea dosarului de perfecționare

30.10. 2015

2.3. Revizia 2 Personalul didactic Situația la zi a etapelor parcurse 29.01. 2016

17.06. 2016

2.4. Revizia 3 Personalul didactic Situația finală 31.08.2015

3. Lista persoanelor la care se referă ediția

Scopul difuzării Număr exemplare Compartiment Funcție Nume Data Semnătura

Aplicare 1 Conducere Director Arganisciuc Ovidiu

Informare 2 Comisia perfecționare Responsabil Gula Mihaela

Evidența 1 Secretariat Secretar șef Marusac Iuliana

Arhivare 1 Secretariat Secretară Ieremie Maria

4. Scopul procedurii operaționale

Procedura este întocmită în scopul creșterii eficienței procesului instructiv-educativ.

Obiective:

• Optimizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor și mijloacelor

educaționale moderne prezentate în cadrul cursurilor de perfecționare;

• Asigurarea accesului întregului personal didactic la formare continuă;

• Valorificarea și valorizarea competențelor însușite de către cadrele didactice în urma participării la cursuri de formare, prin diseminări în școală și realizarea unor activități de referință, prin aplicarea competențelor la clasă;

• Identificarea nevoilor de formare și armonizare a ofertei formatorilor cu aceste nevoi de dezvoltare profesională.

5. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice din Colegiul Tehnic

,, Alexandru Ioan Cuza” Suceava

6. Documentele de referință:

6.1. S.R. EN ISO 9000: 2001 - Sisteme de management a calității. Principii fundamentale și vocabular.

6.2. S.R. EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management a calității. Cerințe.

6.3. Legea nr. 1/2001- Legea Educației Naționale

6.4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ

Preuniversitar

6.5. Regulamentul intern

6.6. Planurile cadru de învățământ

Preview document

Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 1
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 2
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 3
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 4
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 5
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 6
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 7
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 8
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 9
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 10
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 11
Procedura operațională privind perfecționarea cadrelor didactice - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • ANALIZA RISCURI_formare.docx
  • procedura_formare.docx
  • registrul riscurilor_departament_formare.docx

Alții au mai descărcat și

Potențialul intern al întreprinderii

Cuprinsul capitolului 1. Analiza gestiunii resurselor umane 2. Analiza gestiunii resurselor materiale otenţialul intern al întreprinderii se...

Topografie

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un...

Mobila tapițată

Tema 1: Noțiuni generale privind mobila tapițată. 1.1. Introducere Mobila este unul dintre principalele obiecte necesare vietii si activitatii...

Clasificarea Ocupațiilor din România

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL...

Caracterizarea generală a tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Probleme Generale ale Fiabilității Mentenabilității și Disponibilității Sistemelor

Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie,...

Protecția mediului

CURS 2 REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor...

Igienă

• provine din greceste”Hygue”(Zeita Sanatatii), fiica lui Asklepios(Zeul Medicinii), • stiinta sanatatii, stiinta profilactica care studiaza si...

Ai nevoie de altceva?