Tehnologii performante în textile

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9629
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Grigore Duță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Vasilica
ORIENTĂRI MODERNE ÎN ALEGEREA TEHNOLOGIILOR DE PREGĂTIRE - ALBIRE

Extras din curs

Problema optimizării şi raţionalizării tratamentelor preliminare ale materialelor tip bumbac, constituie o deosebită preocupare a cercetării tehnologice in ultimii ani. Pentru dezvoltarea în general a tehnologiei chimice textile, se pot considera schemele:

a) Chimie Tehnologie Construcţii de maşini

b)

În sensul acestor orientări moderne, tehnologia tratamentelor preliminare de curăţire şi albire se bazează pe îmbinarea optimă a cunoştinţelor despre chimismul operaţiilor, cu utilajul adecvat [schema (a)].

După schema (b), procesul tehnologic rezultă din caracteristicile produsului urmărit şi aparatura folosită. Prin considerarea caracteristicilor produselor, într-o estimare cantitativă a procesului, trebuie să rezulte un proiect raţional pentru aparatură.

Produsul, procesul şi aparatul sunt astfel, elementele fundamentale ale tehnologiei. Aceste considerente, ca şi obiectivele pregătirii ţesăturilor tip bumbac în lumina tehnologiilor moderne, trebuie să fie, într-o anumită masură, diferit caracterizată faţă de modelele clasice.

Caracterizarea produsului finit

Revizuirea vechilor poziţii, în privinţa însuşirilor produsului albit, a fost impusă de dezvoltarea impetuoasă a producţiei în sectorul de ţesături tip bumbac, dezvoltare impulsionată puternic de extinderea pe scară din ce în ce mai largă a fibrelor sintetice, în speţă a fibrelor poliesterice.

De altfel şi creşterea în valoare absolută a producţiei ţesăturillor tip bumbac, cerinţe pentru cantităţi din ce în ce mai mari, care impun tehnologii cât mai rapide şi cât mai economice, s-au reflectat în această revizuire a caracteristicilor produselor.

În acest sens, principalii indicatori de calitate ai produselor cu conţinut de fibre celulozice şi sintetice, se prezintă cu modificările descrie mai jos:

• Gradul de alb

Se consideră că pretenţiile clasice referitoare la un grad de alb avansat, nu mai sunt actuale. Este adevărat şi faptul a fost verificat pe scară largă în industrie, că un grad de alb mare, nu prezintă neapărat un nivel de tratament preliminar ridicat şi că rezultatele unui proces dat, sunt determinate în mare şi de alte criterii, care deseori sunt determinate.

Dacă pentru articolele ce urmează a fi vopsite sau imprimate, se consideră suficient un grad de alb necesar pentru obţinerea corectă a nuanţei sau a strălucirii culorii, şi pentru ţesăturile albe, exigenţele au fost reduse.

• Hidrofilia

Pentru această caracteristică, cerinţele sunt riguroase atât pentru vopsitorie cât şi pentru imprimerie. Îndeosebi, pentru articole mixte din fibre sintetice, în care fibra celulozică este singura componentă hidrofilă şi care intervine hotărâtor în procesele de reţinere sau de schimb de coloranţi şi auxiliari chimici, o bună reţinere sau schimb de coloranţi şi auxiliari chimici, o bună dezîncrustare este imperios necesară.

• Sorbţia de colorant

Această caracteristică, rezultată din procesele de extracţie şi umflare, este fără îndoială, de cea mai mare importanţă în procesele tinctoriale (vopsire şi imprimare).

• Degradarea

Spre deosebire de gradul de alb, la care gradul de degradare se înregistrează o exigenţă mult scăzută. Procedeele moderne de tratare preliminară, dezvoltate în ultimii 10 –15 ani, permit obţinerea de grade de polimerizare de circa 1800 faţă de 1200-1400 din trecut. Grade mari de polimerizare la bumbac, nu reprezintă numai o caracteristică intrinsecă a materialelor albite, ci şi o gamă de toleranţe mai mari la tratamentele de finisare superioară.

• Uniformitatea tratamentelor preliminare

Şi această problemă este specifică tehnologiilor tinctoriale moderne, în sensul că acestea fiind legate de producţii mari, trebuie neapărat să fie, dacă nu continue, cel puţin semicontinue. În acest sens, faţă de procedeele discontinue, bazate pe epuizare, unde se mai pot conta pe uniformizarea vopsirilor în timp, în procedeele continue, ţesătura trebuie să fie perfect uniformă din punctul de vedere al capaciţăţii de sorbţie al colorantului, considerăndu-se şi timpii scurţi de contact, la fulardare.

1. Posibilităţi tehnologice adecvate noilor cerinţe,

în cazul procedeelor convenţionale

Din punct de vedere tehnologic se pot formula următoarele posibilităţi:

• folosirea de procese puternic extractive;

• folosirea condiţiilor care să permită o stare de umflare avansată şi uniformă a fibrelor celulozice;

• folosirea de asamblări de procese optime.

Dacă se consideră că impurităţile celulozice nu trebuie numai decolorate, ci îndepărtate în măsură mai mare, putem vorbi de creşterea în importanţă a proceselor extractive: descleierea, tratamentul alcalin la cald şi albirea cu H2O2. Din contră, albirile cu cloriţi şi hipocloriţi pierd din importanţă.

Preview document

Tehnologii performante în textile - Pagina 1
Tehnologii performante în textile - Pagina 2
Tehnologii performante în textile - Pagina 3
Tehnologii performante în textile - Pagina 4
Tehnologii performante în textile - Pagina 5
Tehnologii performante în textile - Pagina 6
Tehnologii performante în textile - Pagina 7
Tehnologii performante în textile - Pagina 8
Tehnologii performante în textile - Pagina 9
Tehnologii performante în textile - Pagina 10
Tehnologii performante în textile - Pagina 11
Tehnologii performante în textile - Pagina 12
Tehnologii performante în textile - Pagina 13
Tehnologii performante în textile - Pagina 14
Tehnologii performante în textile - Pagina 15
Tehnologii performante în textile - Pagina 16
Tehnologii performante în textile - Pagina 17
Tehnologii performante în textile - Pagina 18
Tehnologii performante în textile - Pagina 19
Tehnologii performante în textile - Pagina 20
Tehnologii performante în textile - Pagina 21
Tehnologii performante în textile - Pagina 22
Tehnologii performante în textile - Pagina 23
Tehnologii performante în textile - Pagina 24
Tehnologii performante în textile - Pagina 25
Tehnologii performante în textile - Pagina 26
Tehnologii performante în textile - Pagina 27
Tehnologii performante în textile - Pagina 28
Tehnologii performante în textile - Pagina 29
Tehnologii performante în textile - Pagina 30
Tehnologii performante în textile - Pagina 31
Tehnologii performante în textile - Pagina 32
Tehnologii performante în textile - Pagina 33
Tehnologii performante în textile - Pagina 34
Tehnologii performante în textile - Pagina 35
Tehnologii performante în textile - Pagina 36
Tehnologii performante în textile - Pagina 37
Tehnologii performante în textile - Pagina 38
Tehnologii performante în textile - Pagina 39
Tehnologii performante în textile - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • curs 1.doc
  • curs 2 pagina 3 tabel albire.doc
  • curs 2.doc
  • curs 2tabele paginile 10 si 11.doc

Alții au mai descărcat și

Secție finisare țesături mixte

CAPITOLUL I MEMORIU TEHNIC Orientarea industriei textile spre produse care să corespundă cerinţelor cumpărătorilor sub aspect estetic, igienic,...

Mecanismul Descleierii Enzimatice

Desceierea are drept scop îndepărtarea agentului folosit la înleierea firelor de urzeală.pelicula de pe fibra încleiată influențează negativ...

Finisarea confecțiilor textile

Ţelul general al tehnologiilor de finisare a confecţiilor textile îl constituie asigurarea “paşaportului de trecere” din stadiul de obiect al...

Mobila tapițată

Tema 1: Noțiuni generale privind mobila tapițată. 1.1. Introducere Mobila este unul dintre principalele obiecte necesare vietii si activitatii...

Caracterizarea generală a tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Surse de Energie Alternative

notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos =...

Legăturile tricoturilor din bătătură

Legăturile tricoturilor din bătătură se definesc ca modul particular de dispunere a ochiurilor cu aspect față și spate pe direcția șirurilor și a...

Zgomot

Calitatea mediului interior Confort acustic Termic Vizual Calitatea aerului Problematica Confortul acustic si protectia ocupantilor contra...

Te-ar putea interesa și

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Analiză comparativă Orange și Vodafone

I. ANALIZA COMUNICĂRII DE MARKETING PENTRU MARCILE :ORANGE SI VODAFONE 1.Demersurile comunicationale ale marcii Orange in perioada 2006-2007 a....

Întreținerea și mentenanța mașinilor textile

CAP I Stabilirea procesului tehnologic de prelucrare textile Obiectivul proiectului de an este stabilirea tehnologica de intretinere si reparare...

Industria textilă din România - analiză financiară

INDUSTRIA TEXTILA DIN ROMANIA 1. Prezentarea generala a industriei de textile din Romania Industria textilă şi cea a confecţiilor de...

Comportamentul de achiziție al întreprinderilor de pe piața organizațională - B2B proiect

Partea I Caracterizarea organizației și a pieței pe care este prezentă 1. Prezentarea organizației alese. Resursele, identificabile, de care...

Managementul performanței S&B SRL

Cap 1. Prezentarea firmei 1.1. DOMENIUL DE ACTIVITATE S & B SRL este o organizatie cu capital privat, fondata in 1992, produce tricotaje...

Ai nevoie de altceva?