Baze de Date

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 25576
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Publicat de: Ilarie Spiridon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Ionescu

Extras din curs

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

O baza de date este o multime structurata de elemente de date ce sunt informatii despre un univers (o intreprindere , o organizatie, o societate de asigurari etc.) si de legaturi logice dintre ele, ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori.

Un sistem de gestiune al unei baze de date (SGBD) este un software utilizat pentru crearea, @ntreinerea si exploatarea a unei baze de date ]i care d[ posibilitatea mai multor utilizatori s[ aib[ acces simultan la datelele care o compun

1.1 Istoria sistemelor de gestiune a bazelor de date

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) au o vechime de aproape trei decenii. #n anul 1960 s-a realizat prima dezvoltare a sistemelor de gestiune ale fi]ierelor (SGF) pentru memoriile secundare direct accesibile ]i partajabile, care a constituit inima unui SGBD. Prima generare a unui SGBD a fost marcat[ de separarea descrierii datelor de programele de aplicaii ]i de apariia limbajelor de manipulare. Aceste SGBD permit s[ se caute date grupate @n articole, @n structuri arborescente ]i au ca obiectiv optimizarea memor[rii datelor pe suport ]i reducerea timpului de acces. Din aceast[ generaie fac parte IMS, DBMS elaborate de IBM, SOCRATE elaborat de CII etc.

A doua generaie de SGBD, ap[rut[ dup[ anul 1970 se bazeaz[ pe modelul relaional dat de E.Codd, vizeaz[ simplificarea @nelegerii, optimizarea structurilor de date ]i optimizarea accesului la date pentru utilizatorii externi. Ele ofer[ limbaje aserionale bazate pe logic[ care specific[ datele pe care dorim s[ le obinem. Acest sistem d[ un mod eficient de structurare bazat pe teoria normaliz[rii ]i determin[ cel mai bun plan de acces la informaiile pe care dorim s[ le obinem. La @nceputul deceniului al IX-lea al acestui secol, termenii de model relaional, baz[ relaional[ de date, calcul relaional, au devenit uzuali @n metodologia proiect[rii ]i utiliz[rii bazelor de date.Aceast[ generaie, a c[rei fundamentare teoretic[ se bazeaz[ pe teoria relaional[ a cunoscut cea mai rapid[ dezvoltare. Primele sisteme din aceast[ generaie au fost comercializate dup[ anul 1980. Pentru crearea modelului relaional al bazelor de date E.F.Codd a primit @n anul 1981 premiul Turing pentru informatic[. La r[sp`ndirea rapid[ a modelului relaional au contribuit factorii urm[tori ;

- omogenitatea reliefat[ de structurile de date ]i de memorare;

- bazele de date relaionale pot fi imaginate independent de structura sistemului de calcul.

Mulimile utilizate cel mai mult @n practic[ sunt tabelele bidimensionale. #n acest caz

c[tarea ]i prelucrarea datelor nu depind de modul de organizare ]i memorare a datelor @n

calculator.

- din punct de vedere matematic, bazele relaionale de date sunt instanieri distincte de

scheme de relaii definite anterior din mulimi de atribute (elemente de date).

Cu alte cuvinte, o baz[ relaional[ de date este un model finit @n sensul logicii elementare. Modelul relaional permite realizarea de diferite operaii algebrice. Teoria bazelor relaionale de date devine domeniul de aplic[re a logicii matematice ]i al algebrei moderne, care opereaz[ cu un formalism exact.

O a treia generaie care s-a preconizat dup[ anul 1990 este aceea a bazelor de date obiectuale ( orientate obiect). Sistemele de gestiune a bazelor de date obiectuale (SGBDO) permit administrarea datelor complexe din domeniile: ingineria software, sisteme multimedia, gestiunea documentelor, CAD etc. Aceste sisteme trebuie s[ integreze sistemele relaionale de baze de date existente. SGBD-urile relaionale au fost dezvoltate pentru aplicaii de gestiune @n care datele sunt separate de programele elucr[rii. Acestea nu cuprind noiunile de obiect ]i clas[. Limbajele de interogare ale SGBD-urilor furnizeaz[ mulimi de tupluri programelor de aplicaii care sunt apoi transformate @n structuri complexe.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52
Baze de Date - Pagina 53
Baze de Date - Pagina 54
Baze de Date - Pagina 55
Baze de Date - Pagina 56
Baze de Date - Pagina 57
Baze de Date - Pagina 58
Baze de Date - Pagina 59
Baze de Date - Pagina 60
Baze de Date - Pagina 61
Baze de Date - Pagina 62
Baze de Date - Pagina 63
Baze de Date - Pagina 64
Baze de Date - Pagina 65
Baze de Date - Pagina 66
Baze de Date - Pagina 67
Baze de Date - Pagina 68
Baze de Date - Pagina 69
Baze de Date - Pagina 70
Baze de Date - Pagina 71
Baze de Date - Pagina 72
Baze de Date - Pagina 73
Baze de Date - Pagina 74
Baze de Date - Pagina 75
Baze de Date - Pagina 76
Baze de Date - Pagina 77
Baze de Date - Pagina 78
Baze de Date - Pagina 79
Baze de Date - Pagina 80
Baze de Date - Pagina 81
Baze de Date - Pagina 82
Baze de Date - Pagina 83
Baze de Date - Pagina 84
Baze de Date - Pagina 85
Baze de Date - Pagina 86
Baze de Date - Pagina 87
Baze de Date - Pagina 88
Baze de Date - Pagina 89
Baze de Date - Pagina 90
Baze de Date - Pagina 91
Baze de Date - Pagina 92
Baze de Date - Pagina 93
Baze de Date - Pagina 94
Baze de Date - Pagina 95
Baze de Date - Pagina 96
Baze de Date - Pagina 97
Baze de Date - Pagina 98
Baze de Date - Pagina 99
Baze de Date - Pagina 100
Baze de Date - Pagina 101
Baze de Date - Pagina 102
Baze de Date - Pagina 103
Baze de Date - Pagina 104
Baze de Date - Pagina 105
Baze de Date - Pagina 106
Baze de Date - Pagina 107
Baze de Date - Pagina 108
Baze de Date - Pagina 109
Baze de Date - Pagina 110
Baze de Date - Pagina 111
Baze de Date - Pagina 112
Baze de Date - Pagina 113
Baze de Date - Pagina 114
Baze de Date - Pagina 115
Baze de Date - Pagina 116
Baze de Date - Pagina 117
Baze de Date - Pagina 118
Baze de Date - Pagina 119
Baze de Date - Pagina 120
Baze de Date - Pagina 121
Baze de Date - Pagina 122
Baze de Date - Pagina 123
Baze de Date - Pagina 124
Baze de Date - Pagina 125
Baze de Date - Pagina 126
Baze de Date - Pagina 127
Baze de Date - Pagina 128
Baze de Date - Pagina 129
Baze de Date - Pagina 130
Baze de Date - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date
  • CAP01.DOC
  • CAP02.DOC
  • CAP03.DOC
  • CAP04.DOC
  • CAP05.DOC
  • Cap06.doc
  • Cap061.doc
  • CAP07.DOC

Alții au mai descărcat și

Sisteme convenționale pentru reglarea proceselor continue

Capitolul 2 Sisteme Conventionale pentru Reglarea Proceselor Continue Rezumat: In acest capitol sunt tratate aspecte legate de metodologia...

Teoria Sistemelor

Reprezentarea Sistemelor Dinamice Liniare Multivariabile prin Matrice de Transfer 1. Matricea de transfer; legatura cu reprezentarile de tip...

Reprezentarea Informațiilor cu Obiecte

Informatiile pe care le reprezentam în memoria calculatorului sunt rareori atât de simple precum culorile sau literele. În general, dorim sa...

Sistemele Informatice

1.1. Contextul actual La sfârsitul secolului al XX-lea si începutul secolului al XXI-lea, clientii, concurenta si schimbarea au creat o noua lume a...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?