Curs PACIE

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 16 fișiere: doc
Pagini : 228 în total
Cuvinte : 64082
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hurubeanu Stefan

Extras din curs

I1.1. Definiţii

Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar,, cu o funcţionalitate bine determinată, formează o instalaţie electrică.

Orice instalaţie electrică presupune deci o serie de echipamente electrice, precum şi interconexiunile dintre acestea, realizate prin diferite tipuri de conducte electrice.

Prin echipament electric se înţelege, în general, orice dispozitiv interconectat pentru producerea, transformarea, distribuţia, transportul sau utilizarea energiei electrice. Această ultimă destinaţie, reprezentând scopul final al întregului proces de producere, transport şi distribuţie, defineşte o categorie distinctă de echipamente, denumite receptoare electrice.

Receptorul electric este un ansamblu (dispozitiv) electric care absoarbe energie electrică şi o transformă în altă formă de energie (mecanică, termică, luminoasă etc.) în scop util. După destinaţie receptoarele electrice se clasifică în:

• receptoare de lumină,

• receptoare de forţă,

• receptoare pentru transmiterea informaţiilor,

iar după siguranţa în funcţionare:

• normale, cu o singură sursă de alimentare pe una sau mai multe căi,

• vitale, cu două sau mai multe surse de alimentare.

Ansamblul instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, interconectate într-un anumit mod şi având un regim comun şi continuu de producere şi consum de energie electrică, alcătuiesc un sistem electroenergetic SE.

Reprezentarea schematică a unui sistem electroenergetic este redată în figura I.1.

Fig. I.1. Reprezentarea schematică a unui sistem electroenergetic

În sistemul electroenergetic naţional SEN, energia electrică se produce în centrale termoelectrice, hidroelectrice şi nucleare. În ultimul timp se acordă o atenţie tot mai mare centralelor care folosesc resurse regenerabile. xxx

Energia electrică produsă în centrale electrice se transmite la consumatori prin reţele electrice, formate din linii electrice aeriene LEA, linii electrice subterane LES, staţii de transformare ST şi de conexiuni SC, posturi de transformare PT. Importanţa alimentării cu energie electrică a consumatorilor impune o serie de condiţii tehnice şi economice reţelelor electrice, dintre care cele mai importante sunt:

• asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor (în funcţie de natura efectelor produse de întreruperea alimentării),

• siguranţa în funcţionare,

• asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate,

• eficienţa economică a investiţiilor.

Sistemul electroenergetic naţional este realizat prin interconectarea sistemelor regionale create în jurul centralelor electrice amplasate în diferite zone geografice. Sistemul conţine mai multe noduri, reprezentate prin centrale electrice sau staţii de transformare. Având în vedere că orice centrală electrică are o staţie ridicătoare de tensiune pentru transportul energiei electrice produse (energia electrică la bornele generatoarelor centralelor electrice fiind de 24 kV), se poate considera că nodurile sistemului electroenergetic sunt constituite practic din staţii de transformare.

Drept consumator de energie electrică se consideră ansamblul instalaţiilor electrice de distribuţie şi utilizare aferente unei întreprinderi, instituţii sau colectivităţi. După natura consumului de energiei electrică, consumatorii se clasifică în:

• industriali şi similari,

• casnici, care folosesc energia electrică pentru iluminat şi utilizarea receptoarelor electrocasnice,

• terţiari: clădiri administrative, şcoli spitale.

După puterea contractată de consumatori deosebim:

• mici consumatori, cu puterea contractată sub 100 kW,

• mari consumatori, cu puterea contractată peste 100 kW.

Furnizorul (F) de energie electrică cuprinde ansamblul instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice. Racordarea consumatorilor la sistemul electroenergetic naţional SEN se face de regulă printr-o singură linie electrică de alimentare. Aceasta va fi prevăzută cu numărul minim de circuite necesare tranzitului energiei electrice în condiţii economice şi la parametri de calitate şi siguranţă ceruţi de consumator.

Energia electrică este transmisă de la furnizor la consumator printr-o staţie de primire (SP) care, după natura consumatorului, poate fi o staţie de transformare (ST), un post de transformare (PT) sau un tablou general (TG). Punctul de separaţie între furnizor şi consumator este denumit punct de delimitare (PD), reprezentat prin contorul care înregistrează consumul de energie electrică şi este amplasat înainte sau după staţia de primire (fig. I.2).

Fig. I.2. Legarea consumatorului la reţeaua furnizorului

Punctele de delimitare sunt distincte dacă prin fiecare din ele se poate asigura puterea necesară consumatorului, în caz de dispariţie a tensiunii în celălalt punct. Asigurarea continuităţii în alimentarea consumatorului din punctele de delimitare distincte presupune funcţionarea reuşită a automaticii de sistem şi a sistemului de alimentare extern în ansamblu.

Relaţia dintre furnizor şi consumator se stabileşte prin contractul de furnizare şi utilizare a energiei electrice cu următoarele prevederi principale:

- locul de consum, amplasamentul instalaţiilor de utilizare a energiei electrice,

- punctul sau punctele de delimitare,

- puterea contractată, cea mai mare putere medie orară sau pe 15 min, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbe în perioada de consum,

- puterea la orele de vâr ale SEN, cea mai mare putere medie orară sau pe 15 min, convenită pentru a fi absorbită în aceste intervale de timp,

- puterea minimă de avarie, puterea strict necesară pentru a menţine în funcţiune receptoarele vitale,

- puterea minimă tehnologică, cea mai mică putere necesară consumatorului în regim de limitare, pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile.

Nodul electric din amonte de punctul de delimitare constituie sursa în raport cu consumatorul considerat. Alimentarea consumatorilor de energie electrică se poate realiza de la una din următoarele surse:

• sursă de bază, care asigură alimentarea cu energie electrică a receptoarelor consumatorului în regim normal de funcţionare,

• sursă de rezervă, care asigură alimentarea cu energie electrică a receptoarelor consumatorului în cazul indisponibilităţii sursei de bază,

• sursă de intervenţie, care la indisponibilitatea sursei de bază sau de rezervă, asigură alimentarea cu energie electrică a unui grup restrâns de receptoare, în scopul evitării unor fenomene periculoase la consumator. Ea poate fi realizată sub forma unor centrale electrice proprii, a unor generatoare sincrone mici acţionate de motoare cu ardere internă, a unor grupuri Diesel cu pornire rapidă sau baterii de acumulatoare.

Instalaţia electrică înseriată între sursă şi un punct de consum considerat se numeşte cale de alimentare, aceasta putând cuprinde linii aeriene şi în cabluri, întreruptoare, separatoare, transformatoare etc.

Indisponibilitatea oricărui element al căii de alimentare conduce la întreruperea alimentării în punctul de consum respectiv. Întreruperea călor de alimentare ale unui consumator poate fi:

• întrerupere simplă, în cazul indisponibilităţii accidentale sau programate a unei singure căi de alimentare,

• întrerupere dublă sau multiplă, care afectează în acelaşi timp două sau mai multe căi de alimentare ale sistemului de alimentare, determinând o întrerupere totală sau parţială a alimentării cu energie electrică.

Staţia de injecţie a energiei electrice din SEN realizează coborârea tensiunii de la cea a liniilor de transport la cea a reţelelor de distribuţie ale consumatorilor. Staţia de injecţie poate fi o staţie de transformare ST (dacă tensiunea secundară este înaltă sau medie tensiune) sau un post de transformare PT (dacă tensiunea secundară este joasă tensiune).

Reţelele (instalaţiile) de distribuţie interioare ale consumatorului sunt constituite din liniile, staţiile şi posturile de transformare care preiau energia electrică de la barele secundare ale staţiilor de injecţie din sistem şi o transmit până la fiecare receptor în parte.

Preview document

Curs PACIE - Pagina 1
Curs PACIE - Pagina 2
Curs PACIE - Pagina 3
Curs PACIE - Pagina 4
Curs PACIE - Pagina 5
Curs PACIE - Pagina 6
Curs PACIE - Pagina 7
Curs PACIE - Pagina 8
Curs PACIE - Pagina 9
Curs PACIE - Pagina 10
Curs PACIE - Pagina 11
Curs PACIE - Pagina 12
Curs PACIE - Pagina 13
Curs PACIE - Pagina 14
Curs PACIE - Pagina 15
Curs PACIE - Pagina 16
Curs PACIE - Pagina 17
Curs PACIE - Pagina 18
Curs PACIE - Pagina 19
Curs PACIE - Pagina 20
Curs PACIE - Pagina 21
Curs PACIE - Pagina 22
Curs PACIE - Pagina 23
Curs PACIE - Pagina 24
Curs PACIE - Pagina 25
Curs PACIE - Pagina 26
Curs PACIE - Pagina 27
Curs PACIE - Pagina 28
Curs PACIE - Pagina 29
Curs PACIE - Pagina 30
Curs PACIE - Pagina 31
Curs PACIE - Pagina 32
Curs PACIE - Pagina 33
Curs PACIE - Pagina 34
Curs PACIE - Pagina 35
Curs PACIE - Pagina 36
Curs PACIE - Pagina 37
Curs PACIE - Pagina 38
Curs PACIE - Pagina 39
Curs PACIE - Pagina 40
Curs PACIE - Pagina 41
Curs PACIE - Pagina 42
Curs PACIE - Pagina 43
Curs PACIE - Pagina 44
Curs PACIE - Pagina 45
Curs PACIE - Pagina 46
Curs PACIE - Pagina 47
Curs PACIE - Pagina 48
Curs PACIE - Pagina 49
Curs PACIE - Pagina 50
Curs PACIE - Pagina 51
Curs PACIE - Pagina 52
Curs PACIE - Pagina 53
Curs PACIE - Pagina 54
Curs PACIE - Pagina 55
Curs PACIE - Pagina 56
Curs PACIE - Pagina 57
Curs PACIE - Pagina 58
Curs PACIE - Pagina 59
Curs PACIE - Pagina 60
Curs PACIE - Pagina 61
Curs PACIE - Pagina 62
Curs PACIE - Pagina 63
Curs PACIE - Pagina 64
Curs PACIE - Pagina 65
Curs PACIE - Pagina 66
Curs PACIE - Pagina 67
Curs PACIE - Pagina 68
Curs PACIE - Pagina 69
Curs PACIE - Pagina 70
Curs PACIE - Pagina 71
Curs PACIE - Pagina 72
Curs PACIE - Pagina 73
Curs PACIE - Pagina 74
Curs PACIE - Pagina 75
Curs PACIE - Pagina 76
Curs PACIE - Pagina 77
Curs PACIE - Pagina 78
Curs PACIE - Pagina 79
Curs PACIE - Pagina 80
Curs PACIE - Pagina 81
Curs PACIE - Pagina 82
Curs PACIE - Pagina 83
Curs PACIE - Pagina 84
Curs PACIE - Pagina 85
Curs PACIE - Pagina 86
Curs PACIE - Pagina 87
Curs PACIE - Pagina 88
Curs PACIE - Pagina 89
Curs PACIE - Pagina 90
Curs PACIE - Pagina 91
Curs PACIE - Pagina 92
Curs PACIE - Pagina 93
Curs PACIE - Pagina 94
Curs PACIE - Pagina 95
Curs PACIE - Pagina 96
Curs PACIE - Pagina 97
Curs PACIE - Pagina 98
Curs PACIE - Pagina 99
Curs PACIE - Pagina 100
Curs PACIE - Pagina 101
Curs PACIE - Pagina 102
Curs PACIE - Pagina 103
Curs PACIE - Pagina 104
Curs PACIE - Pagina 105
Curs PACIE - Pagina 106
Curs PACIE - Pagina 107
Curs PACIE - Pagina 108
Curs PACIE - Pagina 109
Curs PACIE - Pagina 110
Curs PACIE - Pagina 111
Curs PACIE - Pagina 112
Curs PACIE - Pagina 113
Curs PACIE - Pagina 114
Curs PACIE - Pagina 115
Curs PACIE - Pagina 116
Curs PACIE - Pagina 117
Curs PACIE - Pagina 118
Curs PACIE - Pagina 119
Curs PACIE - Pagina 120
Curs PACIE - Pagina 121
Curs PACIE - Pagina 122
Curs PACIE - Pagina 123
Curs PACIE - Pagina 124
Curs PACIE - Pagina 125
Curs PACIE - Pagina 126
Curs PACIE - Pagina 127
Curs PACIE - Pagina 128
Curs PACIE - Pagina 129
Curs PACIE - Pagina 130
Curs PACIE - Pagina 131
Curs PACIE - Pagina 132
Curs PACIE - Pagina 133
Curs PACIE - Pagina 134
Curs PACIE - Pagina 135
Curs PACIE - Pagina 136
Curs PACIE - Pagina 137
Curs PACIE - Pagina 138
Curs PACIE - Pagina 139
Curs PACIE - Pagina 140
Curs PACIE - Pagina 141
Curs PACIE - Pagina 142
Curs PACIE - Pagina 143
Curs PACIE - Pagina 144
Curs PACIE - Pagina 145
Curs PACIE - Pagina 146
Curs PACIE - Pagina 147
Curs PACIE - Pagina 148
Curs PACIE - Pagina 149
Curs PACIE - Pagina 150
Curs PACIE - Pagina 151
Curs PACIE - Pagina 152
Curs PACIE - Pagina 153
Curs PACIE - Pagina 154
Curs PACIE - Pagina 155
Curs PACIE - Pagina 156
Curs PACIE - Pagina 157
Curs PACIE - Pagina 158
Curs PACIE - Pagina 159
Curs PACIE - Pagina 160
Curs PACIE - Pagina 161
Curs PACIE - Pagina 162
Curs PACIE - Pagina 163
Curs PACIE - Pagina 164
Curs PACIE - Pagina 165
Curs PACIE - Pagina 166
Curs PACIE - Pagina 167
Curs PACIE - Pagina 168
Curs PACIE - Pagina 169
Curs PACIE - Pagina 170
Curs PACIE - Pagina 171
Curs PACIE - Pagina 172
Curs PACIE - Pagina 173
Curs PACIE - Pagina 174
Curs PACIE - Pagina 175
Curs PACIE - Pagina 176
Curs PACIE - Pagina 177
Curs PACIE - Pagina 178
Curs PACIE - Pagina 179
Curs PACIE - Pagina 180
Curs PACIE - Pagina 181
Curs PACIE - Pagina 182
Curs PACIE - Pagina 183
Curs PACIE - Pagina 184
Curs PACIE - Pagina 185
Curs PACIE - Pagina 186
Curs PACIE - Pagina 187
Curs PACIE - Pagina 188
Curs PACIE - Pagina 189
Curs PACIE - Pagina 190
Curs PACIE - Pagina 191
Curs PACIE - Pagina 192
Curs PACIE - Pagina 193
Curs PACIE - Pagina 194
Curs PACIE - Pagina 195
Curs PACIE - Pagina 196
Curs PACIE - Pagina 197
Curs PACIE - Pagina 198
Curs PACIE - Pagina 199
Curs PACIE - Pagina 200
Curs PACIE - Pagina 201
Curs PACIE - Pagina 202
Curs PACIE - Pagina 203
Curs PACIE - Pagina 204
Curs PACIE - Pagina 205
Curs PACIE - Pagina 206
Curs PACIE - Pagina 207
Curs PACIE - Pagina 208
Curs PACIE - Pagina 209
Curs PACIE - Pagina 210
Curs PACIE - Pagina 211
Curs PACIE - Pagina 212
Curs PACIE - Pagina 213
Curs PACIE - Pagina 214
Curs PACIE - Pagina 215
Curs PACIE - Pagina 216
Curs PACIE - Pagina 217
Curs PACIE - Pagina 218
Curs PACIE - Pagina 219
Curs PACIE - Pagina 220
Curs PACIE - Pagina 221
Curs PACIE - Pagina 222
Curs PACIE - Pagina 223
Curs PACIE - Pagina 224
Curs PACIE - Pagina 225
Curs PACIE - Pagina 226
Curs PACIE - Pagina 227
Curs PACIE - Pagina 228

Conținut arhivă zip

 • Curs pacie.doc
 • CURS_1.doc
 • Curs_10.doc
 • CURS_11.doc
 • CURS_12.doc
 • CURS_2.doc
 • CURS_3.doc
 • CURS_4.doc
 • CURS_5.doc
 • CURS_6.doc
 • CURS_7.doc
 • CURS_8.doc
 • CURS_9.doc
 • Cursul_introductiv.doc
 • Subiecte.doc
 • Subiecte de examen PACIA 2008-2009.doc

Alții au mai descărcat și

Aparate de măsură - ampermetrul

Argument Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale, fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi...

Motorul pas cu pas

Tema proiectului Sa se proiecteze un sistem de actionare cu motor electric pas cu pas pentru mecanismul prezentat in figura 1 Fig.1 Unde MPP -...

Elemente constructive ale roboților industriali

4.1Introducere ELEMENTE CONSTRUCTIVE SI DE CALCUL ALE ROBOŢILOR INDUSTRIALI Construcţia RI trebuie sa răspundă cerinţelor funcţionale de...

Sisteme de conducere în robotică - mâini mecanice

Introducere Dispozitivele de apucare (DA) reprezintă veriga finală din alcătuirea unui robot industrial, a manipulatoarelor şi a altor...

Sisteme încorporate

1. Notiuni Introductive Sistemele incorporate sunt sisteme de calcul care sunt parti componente a unor dizpozitive speciale. Functie de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Te-ar putea interesa și

Diplomația românească în perioada primului război mondial

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi...

Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I – DIPLOMAŢIA 1. Conceptul de diplomaţie Semnificaţia semantică a conceptului de diplomaţie s-a modificat de-a lungul timpului....

Războiul din Irak

APARIŢIA STATULUI: CONTESTAREA NARAŢIUNII TRADIŢIONALE Înălţarea şi declinul creştinătăţii, depăşirea feluritelor şi variatelor exprimări ale...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Primul război mondial

1.Introducere Numit pe vremea sa “Marele razboi” , primul razboi mondial a produs distrugeri imense si a cerut un sacrificiu uman de neinchipuit....

Nerecurgerea la Forță

Introducere Organizaţiile internaţionale guvernamentale au apărut şi s-au dezvoltat îndeosebi după cel de al doilea război mondial. Ideea de...

Reformă Politicii Agricole Comune

REFORMĂ POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC) 1. Politica Agricola Comuna (PAC) Politică Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune...

Organizația Națiunilor Unite în România

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU) ŞI ROLUL EI ÎN TIMPUL RĂZBOIUL RECE 1.1. Înființare și obiectivele O.N.U. La sfârșitul celui...

Ai nevoie de altceva?