Matlab

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 8151
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Publicat de: Bucur Rădulescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tema 0

INTRODUCERE ÎN MATLAB

0.1. Interfaţa grafică – tipică aplicaţiilor Windows Fereastra delucru în modul linie de comandă Fereastra de vizualizare a variabilelor de lucru Fereastra de afişare a comenzilor din modul linie de comandă Fereastra de afişare a conţinutului directorului curentBara de comenzi tipică mediilor de programare integrate sub Windows Directorul curent

0.2. Tipuri de fişiere de lucru FILE.MAT Fişiere în care se salvează toate variabilele din sesiunea curentă de lucru, prin comanda save, implicit matlab.mat, în directorul curent FILE.MDL Fişiere de tip MODEL, specifice modelării sistemelor neliniare, cu ajutorul instrumentelor din biblioteca SIMULINK FILE.M Fişiere de tip M, pentru definirea unor proceduri sau programe. Toate fişierele de acest tip din căile specificate sunt interpretate ca proceduri. FILE.ASV Fişiere de tip M, in faze intermediare de editare. FILE.FIG Fişiere de tip IMAGINE, prezentând reprezentări grafice 2D şi 3D..

În plus faţă de fişierele în format predefinit (.mat, .mdl, .m, .fig, .asv), prin instrucţiuni sau rutine specifice se pot accesa fişiere de tip text sau de tip predefinit (în general pentru fişierele de date). Instrucţiunile şi formatele de scriere/citire a datelor din fişierele predefinite sunt identice cu cele utilizate de limbajul C. Pentru editarea de texte, se foloseşte un editor simplu, similar NOTEPAD sau WORDPAD, care generează/accesează fişiere de tip text.

Toate fişierele de tip .mat sunt interpretate ca proceduri sau funcţii. Acest lucru asigură o serie de avantaje:

- posibilitatea folosirii oricând a procedurilor şi funcţiilor create, definite anterior de utilizator sau obţinute din alte surse (biblioteci);

- reducerea volumului programelor şoi modularizarea acestora.

În linie de comandă sau în interiorul unor proceduri, se pot folosi toate resursele incluse în căile definite prin SET PATH sau incluse în directorul de lucru curent, Current Directory. În acest director sunt salvate fişierele noi create, dacă nu este explicit specificat altul.

ATENŢIE: dacă nu se specifică locaţia exactă a unei resurse, pot apare o serie de erori. Dacă numele unor resurse cu mod de lucru diferit sunt identice şi nu se specifică exact locaţia aceleia care va fi folosită, atunci mediul o va utiliza pe cea poziţionată în directorul poziţionat primul în listă.

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere la utilizarea procedurilor, funcţiilor predefinite este acela că pot apare erori în situaţia în care acestea nu includ o secvenţă corespunzătoare de tratare a numărului şi tipurilor parametrilor de intrare. O funcţie corespunzător definită poate fi apelată în situaţii difereite prin numere şi tipuri de argumente diferite – caz similar supradefinirii în C, C++.

0.3. Meniurile PREFERENCES, EDIT, VIEW, WEB, HELP

Meniul PREFERENCES permite modificarea caracteristicilor interfeţei grafice. De reţinut în principal formatele de afişare ale valorilor numerice.

Meniul EDIT poate fi utilizat, în afara opţiunilor clasice, pentru curăţarea ferestrelor de lucru.

Meniul WIEW este utilizat pentru activare ferestrelor de lucru şi stabilirea opţiunilor pentru afişare.

Meniul WEB este utilizat pentru conectarea la site-ul deţinătorului drepturilor de proprietate al produsului, pentru up-datare, coreespondenţă, etc.

Meniul HELP este utilizat pentru asistenţa utilizatorului, on şi off line. În plus, prin aplicaţia DEMO, sunt prezentate capabilităţile produsului. 2

0.4. Modulul DEMO

Rularea aplicaţiilor din DEMO permite utilizatorului vizualizarea capabilităţilor produsului (în special a efectelor grafice), ca şi vizualizarea codului procedurilor sau comenzilor prin care au fost realizate aceste aplicaţii.

Preview document

Matlab - Pagina 1
Matlab - Pagina 2
Matlab - Pagina 3
Matlab - Pagina 4
Matlab - Pagina 5
Matlab - Pagina 6
Matlab - Pagina 7
Matlab - Pagina 8
Matlab - Pagina 9
Matlab - Pagina 10
Matlab - Pagina 11
Matlab - Pagina 12
Matlab - Pagina 13
Matlab - Pagina 14
Matlab - Pagina 15
Matlab - Pagina 16
Matlab - Pagina 17
Matlab - Pagina 18
Matlab - Pagina 19
Matlab - Pagina 20
Matlab - Pagina 21
Matlab - Pagina 22
Matlab - Pagina 23
Matlab - Pagina 24
Matlab - Pagina 25
Matlab - Pagina 26
Matlab - Pagina 27
Matlab - Pagina 28
Matlab - Pagina 29
Matlab - Pagina 30
Matlab - Pagina 31
Matlab - Pagina 32
Matlab - Pagina 33
Matlab - Pagina 34
Matlab - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Tema 0 Introducere.pdf
  • Tema 1.pdf
  • Tema 2.pdf
  • Tema 3.pdf
  • Tema 4.pdf
  • Tema 5.pdf

Alții au mai descărcat și

Hydraulic Power - Assisted Steering System

Crearea MODEL Pentru a începe modelarea, Simulink începe, deschide un nou model, şi a salva ca modelul hydraulic.mdl. Pentru mai multe informaţii,...

Bazele Sistemelor Automatizate

Obiectivele urmarite - Obiectivele acestui curs se refera la sistemele care functioneaza in domeniul continuu de timp; - Sistemele care...

Sisteme de Intrare-Iesire

Caracteristicile echipamentelor periferice Caracteristici funcţionale si constructive II) Caracteristici externe a) caracteristici de interfaţă...

Programare orientată pe obiect

În C++ se folosesc funcţii membre numite constructori şi destructori pentru crearea, iniţializarea, copierea şi distrugerea obiectelor. Un...

Curs Programare C++

Cap 1. Reprezentarea informaţiilor 1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar Un număr natural se reprezintǎ ca o colecţie de cifre....

Curs PLC

Obiective: Controler-ul logic programabil (PLC) a aparut ca o alternativa reutilizabila, ieftina, flexibila si sigura la panourilor cu relee...

Programare orientată pe obiecte

Parcurgerea in cascada (waterflow) - Necesitatea reluarii complete in cazul unor defecte majore. - Poate conduce la cresterea timpului de...

Rețele

Cap.1 Introducere SED - fie un sistem real - fie un model matematic, ce descrie funcţionarea unui sistem real a cărui evoluţie este raportată la...

Te-ar putea interesa și

Detecția prezenței fețelor umane în imagini folosind rețele neuronale. Implementare în Matlab

Retele neuronale În ştiinţa inteligenţei artificiale, reţelele neurale caracterizează ansambluri de elemente de procesare simple, puternic...

Filtrarea semnalul audio folosind codul MATLAB

1. Introducere in Matlab În tehnica electronică actuală, în care o mare parte a semnalelor este transferată în domeniul numeric (digital),...

Metoda Runge-Kutta în Matlab

METODA RUNGE-KUTTA PENTRU REZOLVAREA ECUATIILOR SI SISTEMELOR DE ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE Ecuatiile diferentiale descriu fenomene...

Modelare Matlab Sisteme Electromecanice

1. MODELAREA MATEMATICA-GENERALITATI 1. Notiuni de baza. Scopul si probelmele modelarii SAE Ca obiect de studiu se considera sistemul de...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Matlab - Probleme

PROBLEME MATLAB 1.Să se selecteze elementele de pe poziţiile 2-6 şi 1, 4, 7 ale vectorului: A=[1 2 3 4 5 6 7 8]. A=[1 2 3 4 5 6 7 8] B=A(2:6)...

Lecții Matlab

1. Introducere in Matlab 1.1 Despre Matlab Matlab este un limbaj de inalta performanta pentru calcul tehnic, conform producatorului The...

Introducere în Matlab - Simulink

Definiţii: Automatica - ramură a ştiinţei care se ocupă cu studiul metodelor şi mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea...

Ai nevoie de altceva?