Tehnici avansate de diagnoză și decizie

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 11788
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Robishor R.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. DEFECTE ÎN SISTEMELE DINAMICE

Răspândirea largă şi în domenii diverse a sistemelor automate de conducere se

datorează, în primul rând, performanţelor tehnice ale acestora, performanţe ce sunt din unele

puncte de vedere net superioare celor dezvoltate de operatorul uman. Treptat, aceste structuri

complexe, înzestrate cu posibilităţi largi de operare şi susţinute de baze de date impresionante,

au pătruns în domenii vitale pentru om, adoptând roluri decizionale. Practic, fără aportul

major al sistemelor automate, nu mai pot fi concepute astăzi ramuri ale industriei chimice,

metalurgice, extractive, producerea energiei electrice, aviaţie, transporturi feroviare de mare

viteză - TGV, activitatea spaţială, etc.

Preluarea responsabilităţilor decizionale, esenţiale în procesele de conducere

automată, s-a făcut însă nu numai pe baza performanţelor tehnice ci şi cu preţul acordării

încrederii, al siguranţei în funcţionare. Întrebarea care se pune astăzi mai pregnant ca oricând

este: răspund sistemele automate acestui deziderat? Din păcate, în ciuda unor progrese

remarcabile, răspunsul este încă departe de cel dorit. Iată motivul pentru care specialiştii

domeniului fac eforturi susţinute pentru ca aceste realizări cu adevărat remarcabile să fie

însoţite de un atribut în plus: cel al siguranţei.

Acestui scop i se dedică şi prezenta lucrare care tratează anumite aspecte ale detecţiei

defectelor în buclele de reglare precum şi metodele de limitare a efectelor acestora astfel încât

sistemele automate, în ansamblul lor, să nu-şi piardă în mod catastrofal proprietăţile

funcţionale.

1.1. Formularea problemei

Preocupările legate de realizarea unor echipamente cu ajutorul cărora să se depisteze

prezenţa defectelor şi ulterior acestea să fie localizate în structura complexă a sistemelor

automate, datează încă din perioada anilor '50 şi sunt strâns legate de progresele electronicii în

general şi ale tehnicii de calcul în special. Problema a început însă să fie pusă în mod

sistematic de abia după 1960, în corelaţie directă cu programele zborurilor spaţiale şi când

intră în discuţie asigurarea în primul rând a securităţii vieţii oamenilor. Pe plan mondial se

depun eforturi susţinute în dezvoltarea acestei noi direcţii de cercetare. Presiunea economică

exercitată de concurenţa de pe piaţa liberă solicită apariţia de sisteme inteligente, de sisteme

expert şi deci implicit, utilizarea largă a echipamentelor de calcul. Totodată, noţiunea de

control (process control) se extinde, înglobând domenii noi cum ar fi: controlul automat al

calităţii, prelucrarea datelor cu scop decizional la nivel înalt în sistemele ierarhizate (process

data management) pentru o conducere strategică, asigurarea neîntreruptă a mentenabilităţii

sistemului (just-in-time maintenance) , cu alte cuvinte asigurarea securităţii şi viabilităţii

întregului ansamblu (system safety and availability). Aceasta reprezintă ceea ce în literatura

de specialitate este cunoscut ca fiind următorul pas în dezvoltarea automaticii (the next level

up) spre realizarea structurilor robuste şi tolerante la defecte.

Desigur, siguranţa în exploatare a unui sistem este dependentă în primul rând de structura

particulară a sistemului respectiv, însă se pot stabili, principial, câteva etape în algoritmul de

realizare, etape ce sunt ilustrate în figura 1.1. După stabilirea obiectivelor urmărite de

proiectant prin asigurarea siguranţei în exploatare, urmează o analiză a sistemului ce are drept

scop definirea structurală, calitativă şi cantitativă prin identificarea acestuia. Sunt reliefate

interdependenţele dintre blocurile funcţionale ce alcătuiesc ansamblul, variabilele ce le

descriu si se stabilesc valorile normale (în condiţii de funcţionare corectă) şi anormale (în

condiţii de defect) ale acestora. Următoarea etapă constă în rularea simultană şi în timp real a

mai multor modele matematice ce reprezintă:

Preview document

Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 1
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 2
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 3
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 4
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 5
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 6
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 7
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 8
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 9
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 10
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 11
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 12
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 13
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 14
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 15
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 16
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 17
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 18
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 19
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 20
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 21
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 22
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 23
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 24
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 25
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 26
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 27
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 28
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 29
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 30
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 31
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 32
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 33
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 34
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 35
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 36
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 37
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 38
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 39
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 40
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 41
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 42
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 43
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 44
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 45
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 46
Tehnici avansate de diagnoză și decizie - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf

Alții au mai descărcat și

Bază de date închirieri mașini

Introducere Microsoft Access este o aplicaţie de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de firma Microsoft prin suita Microsoft Office....

Sisteme de asistare a deciziilor în organizarea fabricației

Introducere În cazul acestor decizii, managerii ştiu cu certitudine ce condiţii vor apărea mai târziu şi vor afecta rezultatele deciziei. Întrucât...

Comunicații în LabView

Comunicatii Internet în LabVIEW Diversele versiuni succesive ale mediului de programare grafic LabVIEW si-au adus fiecare contributia la oferirea...

Roboți industriali

INTRODUCERE Unul din cele mai importante aspecte în evoluţia fiinţei umane este folosirea uneltelor care sa-i simplifice munca fizica. În aceasta...

Bazele Sistemelor Automatizate

Obiectivele urmarite - Obiectivele acestui curs se refera la sistemele care functioneaza in domeniul continuu de timp; - Sistemele care...

Standardul IEEE 802.11g

1. Introducere - standardul IEEE 802.11g Standardul 802.11g a fost ratificat de catre Institutul de Inginerie Electrica si Electronica (IEEE) in...

Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE 1. Structuri de baza si metode de proiectare 1.1. Structuri de reglare si metode de...

Comunicații în Sisteme de Conducere

Comunicaţii în sisteme de conducere Introducere Una dintre principalele căi de creştere a productivităţii muncii în întreprinderile moderne...

Te-ar putea interesa și

Serviciile și Sistemele Utilizate în e-Sănătate

INTRODUCERE Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de servicii şi sisteme care sunt la granița dintre medicină și tehnologia informației....

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi...

Aplicarea unei Rețele neuro-fuzzy pentru Echilibrarea Portofoliului de Investiții

1. Introducere Această lucrarea intitulată „Aplicarea unei reţele neuro-fuzzy pentru echilibrarea portofoliului de investiţii” îşi propune să...

Sociologie

Capitolul I SOCIOLOGIA  TEORIA GENERALA A VIETII SOCIALE, STIINTA DESPRE SOCIETATE SI OM Sociologia, mai mult decât alte domenii de cunoastere...

Ai nevoie de altceva?