Audit Bancar

Curs
6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8098
Mărime: 41.06KB (arhivat)
Publicat de: Faust Dima
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lupasc ioana

Extras din curs

1. Activitatea de audit se realizeaza prin urmatoarele forme organizatorice:

a) departamentul de audit intern si comitetul de audit;

b) comisia de audit;

c) departamentul de audit si comisia de audit;

d) comitetul de audit.

2. Care dintre urmatoarele NU face parte dintre atributiile comitetului de audit:

a) incurajarea comunicarii dintre membrii consiliului de administratie, conducatorii institutiei de credit,auditul intern, auditorul financiar al institutiei de credit si BNR;

b) analiza recomandarilor controlului intern;

c) avizarea statutului auditul intern al institutiei de credit;

d) asigurarea relatiei cu auditorul financiar institutiei de credit.

3. Una dintre urmatoarele NU reprezinta o etapa a realizarii unui audit financiar bancar:

a) acceptarea angajamentului de audit;

b) planificarea auditului;

c) efectuarea controlului intern;

d) concluziile auditului si raportarea.

4. Auditorul trebuie sa palnifice si sa desfasoare un angajament de audit cu o atitudine de:

a) neincredere in corectitudinea datelor care ii sunt puse la dispozitie;

b) indoiala in privinta onestitatii angajatilor bancii;

c) incredere in corectitudinea si exactitatea datelor care ii sunt puse la dispozitie;

d) scepticism profesional;

5. Factorii care contribuie in mod semnificativ la riscul operational, NU includ:

a) nevoia derularii, cu precizie, a unui volum mare de tranzactii intr-o perioada scurta de timp;

b) necesitatea utilizarii transferului electronic de fonduri;

c) probabilitatea unor fraude produse de persoane din conducerea bancii;

d) derularea operatiunilor in mai multe locuri.

Raspunsuri corecte : 1a; 2b; 3c; 4 d; 5c.

1. Printre obiectivele auditului intern pe domenii de activitate, se numara si :

a) Identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel ;

b) Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ;

c) Cresterea eficacitatii activitatii de control ;

d) Evaluarea gradului de adecvare a informatilor financiare si nefinanciare ;

e) Evaluarea gradului de adecvare a controalelor financiare ;

2. Formularea opiniei de audit presupune :

a) analiza concluziilor ;

b) stabilirea obiectivelor ;

c) stabilirea fondului de timp necesar ;

d) aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor ;

e) evaluarea primelor informatii;

3. Planul de audit include:

a) Derularea operatiunilor in mai multe locuri;

b) Necesitatea utilizarii transferului electronic;

c) Administrarea unui volum mare de elemente monetare;

d) Determinarea naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit:

e) Derularea unui numar mare de tranzactii.

4. Raportul de audit standard fara rezerve este emis cand indeplineste conditia :

a) Nu a fost intocmit in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ;

b) Situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ;

c) Dorinta de evidentiere a unui anumit aspect ;

d) Auditorul nu a acumulat informatii suficiente;

e) Auditorul nu este independent ;

5. Perioada la care se refera auditul se numeste :

a) Relevanta ;

b) Temeinicia probelor ;

c) Suficienta probelor ;

d) Concludenta probelor ;

e) Oportunitatea ;

RASPUNSURI : 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ; 5-e ;

1. Printre principiile auditului intern bancar se găseşte:

a. continuitatea auditului intern bancar;

b. creşterea eficacităţii activităţii de control;

c. evaluarea eficienţei operaţiunilor instituţiilor de credit;

d. independenţa sursei;

e. funcţionarea sistemului de control intern şi a activităţii de audit intern.

2. Standardele de audit se împart în 3 categorii principale, şi anume:

a. standarde privind acceptarea misiunii de audit, standarde privind controlul conturilor şi standarde privind planul de audit;

b. standarde generale, standarde privind activitatea în teren şi standarde privind raportarea;

c. standarde privind concludenţa probelor, standarde privind activitatea în teren şi standarde privind independenţa sursei;

d. standarde privind oportunitatea, standarde privind continuitatea auditului intern şi standarde privind raportarea;

e. standarde privind competenţa profesională, standarde privind cunoaşterea clientului şi standarde privind activitatea în teren.

3. În procesul deciziei referitoare la procedura de audit care trebuie utilizată, auditorul poate alege:

a. operaţiuni cu caracter excepţional;

b. citirea proceselor verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie;

c. analiza trimestrială a evaluărilor situaţiilor de control intern;

d. controlul conturilor şi a situaţiilor financiare;

e. chestionarea salariatului.

4. Care din următoarele enunţuri reprezintă o cauză a adăugirii unui paragraf explicativ într-un raport de audit standard fără rezerve:

a. situaţiile financiare nu au fost întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate;

b. situaţiile financiare sunt semnificativ eronate şi nu prezintă o imagine fidelă a poziţiei firmei;

c. nerespectarea legilor şi reglementărilor speciale;

d. raportarea către autorităţi a tranzacţiilor suspicioase;

e. îndoieli substanţiale privind continuitatea activităţii.

5. Formula corectă a riscului de detectarea planificat este:

Preview document

Audit Bancar - Pagina 1
Audit Bancar - Pagina 2
Audit Bancar - Pagina 3
Audit Bancar - Pagina 4
Audit Bancar - Pagina 5
Audit Bancar - Pagina 6
Audit Bancar - Pagina 7
Audit Bancar - Pagina 8
Audit Bancar - Pagina 9
Audit Bancar - Pagina 10
Audit Bancar - Pagina 11
Audit Bancar - Pagina 12
Audit Bancar - Pagina 13
Audit Bancar - Pagina 14
Audit Bancar - Pagina 15
Audit Bancar - Pagina 16
Audit Bancar - Pagina 17
Audit Bancar - Pagina 18
Audit Bancar - Pagina 19
Audit Bancar - Pagina 20
Audit Bancar - Pagina 21
Audit Bancar - Pagina 22
Audit Bancar - Pagina 23
Audit Bancar - Pagina 24
Audit Bancar - Pagina 25
Audit Bancar - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Audit Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Bancar - Riscul Bancar

Activitatea bancara este reglementata in tara noastra prin Legea 58/1998 privind activitatea bancara , modificata prin OUG nr. 99/2006 privind...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Audit Financiar Bancar

Capitolul I . CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR. 1.1 Introducere Pe masura ce societatea devine mai complexa , factorii de decizie se confrunta cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară

INTRODUCERE Deoarece după anul 1990 au avut loc o serie de scandaluri de ordin financiar, a fost scos în evidență un anumit comportament lipsit de...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Activitatea de audit bancar la UniCredit Țiriac Bank SA

Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Audit și servicii bancare pe piața românească

Audit si servicii bancare pe piata romaneasca Există o multitudine de definiţii date auditului, dar nu în accepţiunea sa generală, ci pe...

Ai nevoie de altceva?