Bazele Activității Bancare

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 44358
Mărime: 2.70MB (arhivat)
Publicat de: Nichifor Văduva
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilinca Gorobet
ASEM Facultatea: Finanþe, Catedra: Bãnci ºi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activitãþii Bancare

Extras din curs

1) Operatiunile de casa: a) tipuri de casa; b) personalul casieriei; c) determinarea limitei de casa; d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa. e) ordinea de incasare a numerarului. 2) Decontarile prin virament a) principiile de efectuare b) formele: i) dispozitie de plata ii) cererea dispozitiilor de plata iii) incasare iv) acreditivul v) cecul 3) Decontarile interbancare a) prin intermediul conturilor corespondente b) prin intermediul centrului de casa c) clearingul bancar.

2 Tema 6: Decontãrile bancare

Baza legislativã:

I. Regulamentului cu privire la cardurile bancare Nr.62 din 24.02.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/124 din 04.03.2005) II. Regulament privind operatiunile de casa in bancile din RM, modificat si completat prin HCA al BNM nr.377 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006 ]

III. Regulament privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar,modificat si completat prin HCA al BNM nr.380 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006] IV. Regulamentului privind utilizarea documentelor de platã la efectuarea plãþilor fãrã numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003)

Regulament privind operaþiunile de casã în bãncile din Republica Moldova * denumirea modificatã prin Hotãrîrea Cocnsiliului de Administraþie al BNM nr. 248 din 29.09.2004+ * denumirea modificatã prin Hotãrîrea Cocnsiliului de Administraþie al BNM nr. 61 din 24.02.2005] BANCA NAÞIONALÃ A MOLDOVEI Aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Administraþie al Bãncii Naþionale a Moldovei nr.47 proces - verbal nr. 9 din 25 februarie 2000 (cu modificãrile ulterioare) Hotãrîrea CA al BNM, nr. 377 din 15.12.2005 C U P R I N S Capitolul I. Dispoziþii Generale Capitolul II. Organizarea compartimentului casierie, pãstrarea numerarului ºi a altor valori ºi rãspunderea personalului bãncii A. Organizarea compartimentului casierie B. Modul de pãstrare a numerarului ºi altor valori C. Deþinerea ºi pãstrarea cheilor ºi sigiliilor de la tezaur ºi casele de fier care þin loc de tezaur. Pãstrarea duplicatelor de chei. D. Modul de închidere ºi deschidere a tezaurului (caselor de fier care þin loc de tezaur) ºi accesul în tezaur. E. Rãspunderea persoanelor cãrora li se încredinþeazã valori spre verificare, pãstrare, manipulare sau transport.

3 Tema 6: Decontãrile bancare

ASEM Facultatea: Finanþe, Catedra: Bãnci ºi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activitãþii Bancare

Profesor: Ilinca Gorobeþ

Capitolul III. Funcþionarea casei de operaþiuni. A. Funcþionarea caselor operative. Case de încasãri. a. Depunerea numerarului cu ordin de încasare a numerarului. b. Depunerea numerarului cu borderou însoþitor c. Depunerea numerarului prin genþi sigilate direct la ghiºeele bãncii în timpul programului operativ de ghiºeu d. Depunerea numerarului prin genþi sigilate, direct la ghiºeele bãncii, în afara programului operativ de ghiºeu, dar pînã la finele programului de lucru e. Depunerea numerarului prin genþi sigilate direct la ghiºeele bãncii la casa de încasãri seralã f. Colectarea încasãrilor prin genþi sigilate de la casieriile clienþilor prinserviciul încasare g. Închiderea caselor de încasãri B. Casele de plãþi a. Eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar b. Eliberarea numerarului pe baza ordinului de eliberare a numerarului c. Eliberarea numerarului prin bancomat d. Închiderea caselor de plãþi C. Casele de încasãri – plãþi D. Case de schimb ºi de vînzare a formularelor de strictã evidenþã, a certificatelor de depozit, a acþiunilor ºi altor hîrtii de valoare E. Case pentru operaþiuni valutare F. Case pentru primirea diversilor valori, depuse spre pãstrare de deponenþi (persoane juridice ºi fizice) a. Valori depuse la bancã spre pãstrare care se depoziteazã în tezaurul cu casete b. Valori depuse la bancã în grop sigilat G. Case cu program prelungit Capitolul IV. Funcþionarea grupelor de verificare ºi împachetare a numerarului, regularizarea diferenþelor de numerar A. Verificarea bancnotelor ºi monedelor metalice ºi împachetarea acestora B. Modalitatea procedãrii în cazul depistãrii bancnotelor ºi a monedelor metalice suspecte de a fi false sau contrafãcute. Verificarea autenticitãþi bancnotelor ºi a monedelor metalice C. Regularizarea diferenþelor de numerar (plusuri ºi minusuri) a. Constatate în depunerile clienþilor b. Constatate la momentul verificãrii de cãtre casierii bãncii Capitolul V. Evidenþa, controlul ºi închiderea casei de operaþiuni Capitolul VI. Primiri ºi remiteri de valori Capitolul VII. Controlul periodic al valorilor Capitolul VIII. Dispoziþii finale

Preview document

Bazele Activității Bancare - Pagina 1
Bazele Activității Bancare - Pagina 2
Bazele Activității Bancare - Pagina 3
Bazele Activității Bancare - Pagina 4
Bazele Activității Bancare - Pagina 5
Bazele Activității Bancare - Pagina 6
Bazele Activității Bancare - Pagina 7
Bazele Activității Bancare - Pagina 8
Bazele Activității Bancare - Pagina 9
Bazele Activității Bancare - Pagina 10
Bazele Activității Bancare - Pagina 11
Bazele Activității Bancare - Pagina 12
Bazele Activității Bancare - Pagina 13
Bazele Activității Bancare - Pagina 14
Bazele Activității Bancare - Pagina 15
Bazele Activității Bancare - Pagina 16
Bazele Activității Bancare - Pagina 17
Bazele Activității Bancare - Pagina 18
Bazele Activității Bancare - Pagina 19
Bazele Activității Bancare - Pagina 20
Bazele Activității Bancare - Pagina 21
Bazele Activității Bancare - Pagina 22
Bazele Activității Bancare - Pagina 23
Bazele Activității Bancare - Pagina 24
Bazele Activității Bancare - Pagina 25
Bazele Activității Bancare - Pagina 26
Bazele Activității Bancare - Pagina 27
Bazele Activității Bancare - Pagina 28
Bazele Activității Bancare - Pagina 29
Bazele Activității Bancare - Pagina 30
Bazele Activității Bancare - Pagina 31
Bazele Activității Bancare - Pagina 32
Bazele Activității Bancare - Pagina 33
Bazele Activității Bancare - Pagina 34
Bazele Activității Bancare - Pagina 35
Bazele Activității Bancare - Pagina 36
Bazele Activității Bancare - Pagina 37
Bazele Activității Bancare - Pagina 38
Bazele Activității Bancare - Pagina 39
Bazele Activității Bancare - Pagina 40
Bazele Activității Bancare - Pagina 41
Bazele Activității Bancare - Pagina 42
Bazele Activității Bancare - Pagina 43
Bazele Activității Bancare - Pagina 44
Bazele Activității Bancare - Pagina 45
Bazele Activității Bancare - Pagina 46
Bazele Activității Bancare - Pagina 47
Bazele Activității Bancare - Pagina 48
Bazele Activității Bancare - Pagina 49
Bazele Activității Bancare - Pagina 50
Bazele Activității Bancare - Pagina 51
Bazele Activității Bancare - Pagina 52
Bazele Activității Bancare - Pagina 53
Bazele Activității Bancare - Pagina 54
Bazele Activității Bancare - Pagina 55
Bazele Activității Bancare - Pagina 56
Bazele Activității Bancare - Pagina 57
Bazele Activității Bancare - Pagina 58
Bazele Activității Bancare - Pagina 59
Bazele Activității Bancare - Pagina 60
Bazele Activității Bancare - Pagina 61
Bazele Activității Bancare - Pagina 62
Bazele Activității Bancare - Pagina 63
Bazele Activității Bancare - Pagina 64
Bazele Activității Bancare - Pagina 65
Bazele Activității Bancare - Pagina 66
Bazele Activității Bancare - Pagina 67
Bazele Activității Bancare - Pagina 68
Bazele Activității Bancare - Pagina 69
Bazele Activității Bancare - Pagina 70
Bazele Activității Bancare - Pagina 71
Bazele Activității Bancare - Pagina 72
Bazele Activității Bancare - Pagina 73
Bazele Activității Bancare - Pagina 74
Bazele Activității Bancare - Pagina 75
Bazele Activității Bancare - Pagina 76
Bazele Activității Bancare - Pagina 77
Bazele Activității Bancare - Pagina 78
Bazele Activității Bancare - Pagina 79
Bazele Activității Bancare - Pagina 80
Bazele Activității Bancare - Pagina 81
Bazele Activității Bancare - Pagina 82
Bazele Activității Bancare - Pagina 83
Bazele Activității Bancare - Pagina 84
Bazele Activității Bancare - Pagina 85
Bazele Activității Bancare - Pagina 86
Bazele Activității Bancare - Pagina 87
Bazele Activității Bancare - Pagina 88
Bazele Activității Bancare - Pagina 89
Bazele Activității Bancare - Pagina 90
Bazele Activității Bancare - Pagina 91
Bazele Activității Bancare - Pagina 92
Bazele Activității Bancare - Pagina 93
Bazele Activității Bancare - Pagina 94
Bazele Activității Bancare - Pagina 95
Bazele Activității Bancare - Pagina 96
Bazele Activității Bancare - Pagina 97
Bazele Activității Bancare - Pagina 98
Bazele Activității Bancare - Pagina 99
Bazele Activității Bancare - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Bazele Activitatii Bancare
    • bab_tema_6_decontarile_bancare.pdf
    • bab_tema_7_operatiunile_valutare.pdf
    • bab_tema_8_veniturile_si_cheltuielile_bancare.pdf
    • bab_tema_9_supravegherea_bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditarea negarantată la Raiffeisen Bank în condițiile crizei financiare globale

I. PREZENTARE RAIFFEISEN BANK. Istoricul Băncii Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost primar al mai multor oraşe germane, a...

Metode de decontare inter și intra bancare și reflectarea lor în contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Tehnica decontărilor bancare multilaterale - perioada 1994-2003

INTRODUCERE Sistemul de plăti realizat de BNR pentru România este consecinta instituirii intre anii 1992 si 1997, a unui cadru legal omogen ,bazat...

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Proiect economic realizat la B.R.D. - G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Monografie Banca Țiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Analiza structurii activului înterprinderii S.N.G.N Romgaz SA

1. Prezentarea generală a înterprinderii “S.N.G.N. ROMGAZ S.A.” S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.) , este...

Ai nevoie de altceva?