Curs monedă

Curs
7.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 73599
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Publicat de: Mugur Ciocan
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. MODULUL I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 3
 2. Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe 4
 3. Lecţia 2 Dematerializarea monedei şi inovaţia financiară 9
 4. Lecţia 3 Puterea de cumpãrare a banilor 16
 5. Lecţia 4 Masa monetarã şi contrapartidele sale 17
 6. Lecţia 5 Băncile şi creaţia monetarã 23
 7. MODULUL II TEORII MONETARE 31
 8. Lecţia 1. Consideraţii generale şi evoluţii 32
 9. Lecţia 2 Teoria cantitativă tradiţională şi variantele moderne 34
 10. Lecţia 3 Teoria veniturilor – keynesismul 40
 11. Lecţia 4 Teoria monetaristă 45
 12. Lecţia 5 Aspecte actuale şi de perspectivă 46
 13. MODULUL III ORGANIZAREA MONETARÃ LA NIVEL NAŢIONAL 50
 14. Lecţia 1. Organizare monetară în evoluţii, semnificaţii şi structuri 51
 15. Lecţia 2 Unitatea monetară 53
 16. Lecţia 3 Tipologia sistemelor monetare în funcţie de etalonul monetar 59
 17. Lecţia 4. Mecanisme de stabilizare în cazul sistemelor bazate pe moneda cu valoare integrală 64
 18. Lecţia 5. Modul de batere, emisiune şi punere în circulaţie a monedelor fără valoare integrală 66
 19. Lecţia 6 Convertibilitatea monetară 67
 20. Lecţia 7. Sistemul monetar al României – repere definitorii în epoca modernă 71
 21. MODULUL IV SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL ŞI ORGANISME
 22. REPREZENTATIVE - MECANISME DE CREDITARE 74
 23. Lecţia 1 Evoluţia sistemului monetar internaţional 75
 24. Lecţia 2 Drepturile speciale de tragere – soluţii şi alternative 81
 25. Lecţia 3 Organisme financiar - bancare internaţionale 84
 26. MODULUL V SISTEMUL MONETAR EUROPEAN ŞI UNIFICAREA MONETARĂ 96
 27. Lecţia 1. Iniţiative şi realizări în spaţiul european 97
 28. 2
 29. Lecţia 2 ECU şi mecanisme de finanţare europeană 103
 30. Lecţia 3. Dezideratul unificării monetare a Europei 104
 31. Lecţia 4 Influenţe ale utilizării monedei unice europene 107
 32. Lecţia 5 Instituţii europene şi rolul lor monetar 108
 33. Operaţiuni de open market 109
 34. MODULUL VI INFLAŢIA ŞI ECHILIBRUL MONETAR 112
 35. Lecţia 1 Descifrări conceptuale 113
 36. Lecţia 2 Cauze şi forme de manifestare ale inflaţiei 115
 37. Lecţia 3 Efectele ,,clasice” ale inflaţiei 120
 38. Lecţia 4 Politici antiinflaţioniste asociate principalelor cauze 122
 39. MODULUL VII PIAŢA MONETARÃ ŞI LOCUL EI ÎN PIEŢELE DE CAPITAL 129
 40. Lecţia 1 Configuraţii ale pieţelor de capital 130
 41. Lecţia 2 Mecanismele pieţei interbancare şi intervenţia băncii centrale 133
 42. Lecţia 3 Deschiderea pieţei monetare şi inovaţia financiară 136
 43. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 139

Extras din curs

Modulul I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU

Obiectivele specifice modulului

- Cunoaşterea aspectelor economice, sociale şi financiare privitoare la

evoluţia monetară şi explicarea fiecărei etape, inclusiv a tendinţelor în

domeniul monetar.

- Înţelegerea conceptelor de bază privind banii şi alte instrumente de plată şi

de credit, în structură şi comparaţii, a importanţei practice a mecanismelor

monetare, în plan general şi individual.

- Definirea semnificaţiei şi conţinutului masei monetare, a implicaţiilor la

nivel micro- şi macro-economic, cu precizarea rolului autorităţii monetare.

Rezultatele aşteptate

- Cunoaşterea noţiunilor de bani, moneda, masă monetară;

- Cunoaşterea importanţei puterii de cumpărare a banilor şi a modaliatilor de

determinare

- Cunoaşterea instituţiilor implicate în procesele monetare, a rolului fiecăreia

şi operaţiunilor monetare specifice.

Competenţele dobândite

- familiarizarea cu elementele de bază privind moneda, lichiditatea şi

patrimoniul

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului

- 2 ore

4

Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe

Pasul 1 Noţiuni introductive

Problemele monetare au făcut obiectul a numeroase cercetări şi interpretări iar teoria

monetară constituie unul din domeniile cele mai vaste şi mai complexe ale ştiinţei economice.

Moneda a generat, din toate timpurile, pasiuni, interes dar şi interese, nu numai sub aspectul

procurării ei în cantităţi cât mai mari, dar şi sub aspectul analizelor ştiinţifice. Banii au intrat

în existenţa socială ca un element de legătură între om şi viaţa sa economică şi, în acelaşi

timp, ca o expresie definitorie a activităţii economice. La rândul ei, istoria a făcut din bani,

indiferent de forma lor, un factor explicativ al evenimentelor cruciale din societate sau, altfel

spus, un document de atestare istorică.

De la troc la moneda-marfă, inclusiv metalele preţioase, apoi la biletul de bancă

convertibil sau la bancnotele actuale, aşa-numiţii “bani fiduciari”, până la moneda scripturală

sau, mai recent, la mult disputata monedă electronică, s-a parcurs un drum lung, de mai bine

de 3000 de ani, un drum care a însoţit evoluţiile omenirii în ansamblul ei şi care-i marchează

şi în prezent existenţa. Şi aceasta nu numai ca un element pasiv, ca un simplu intermediar în

schimburi, ci ca un factor decisiv, de intervenţie şi transformare a societăţii în care se

regăseşte.

Numeroşi sunt cei care s-au aplecat asupra banilor şi le-au descifrat tainele, mereu

controversate până la ora actuală şi din ce în ce mai ample, raportat la realitatea tot mai

complexă.

Pasul 2 Definirea monedei

Moneda (noţiune pe care o vom asimila în această lucrare cu termenul de bani)1 a fost

definită în decursul timpului în funcţie de formele şi rolul care i s-au atribuit în fiecare

perioadă a dezvoltării societăţii, problemă la care vom reveni. În limba română, contrar

diferitelor definiţii oficiale (dicţionare) sau particularizate, termenul de „ban” ar proveni de la

piesele monetare bătute în banii slavoni care au circulat în număr mare şi pe teritoriul

primelor state româneşti, în perioada 1270-1380; cuvântul „monedă” îşi are originea în latină,

din atributul „Moneta Sfătuitoarea” conferit zeiţei Junona, în templul căreia statul roman

instalase unul dintre primele ateliere de batere a pieselor monetare care, pe una din feţe, aveau

imprimat chipul zeiţei.2

Una dintre cele mai exacte şi concentrate definiţii a fost dată de François

Perroux : "moneda este un instrument de plată nedeterminat, general şi imediat".

- Nedeterminat : pentru că trebuie să permită plată unei datorii, oricare ar fi ea şi

dobândirea oricărui bun sau serviciu;

- General : pentru că trebuie să fie admisă în orice loc, în orice moment, de către

toată lumea;

1 O bună perioadă de timp cei doi termeni aveau un conţinut diferit, în sensul că noţiunea de “bani” avea un

caracter mai cuprinzător, în timp ce “moneda “ definea numai banii din metal, autorii în domeniu având păreri

divergente. In prezent, termenul de monedă a fost extins , inclusiv la formele dematerializate ale banilor.

2 Silviu Cerna – “Banii şi creditul în economiile contemporane (Elemente de analiză monetară)”, vol. II, Ed.

Enciclopedică, Bucureşti, 1994.

5

- Imediat : pentru că transferul ei trebuie să permită reglarea imediată şi definitivă a

oricărei tranzacţii comerciale sau financiare.

În această definiţie se regăsesc de altfel, cele trei funcţii tradiţionale ale monedei, care

se manifestă la nivel microeconomic şi care sunt în general acceptate.

Astfel, moneda este în acelaşi timp instrument de plată şi rezervă de valoare, etalonul

valorii în general, dar şi instrument de politică în puterea statului.

Preview document

Curs monedă - Pagina 1
Curs monedă - Pagina 2
Curs monedă - Pagina 3
Curs monedă - Pagina 4
Curs monedă - Pagina 5
Curs monedă - Pagina 6
Curs monedă - Pagina 7
Curs monedă - Pagina 8
Curs monedă - Pagina 9
Curs monedă - Pagina 10
Curs monedă - Pagina 11
Curs monedă - Pagina 12
Curs monedă - Pagina 13
Curs monedă - Pagina 14
Curs monedă - Pagina 15
Curs monedă - Pagina 16
Curs monedă - Pagina 17
Curs monedă - Pagina 18
Curs monedă - Pagina 19
Curs monedă - Pagina 20
Curs monedă - Pagina 21
Curs monedă - Pagina 22
Curs monedă - Pagina 23
Curs monedă - Pagina 24
Curs monedă - Pagina 25
Curs monedă - Pagina 26
Curs monedă - Pagina 27
Curs monedă - Pagina 28
Curs monedă - Pagina 29
Curs monedă - Pagina 30
Curs monedă - Pagina 31
Curs monedă - Pagina 32
Curs monedă - Pagina 33
Curs monedă - Pagina 34
Curs monedă - Pagina 35
Curs monedă - Pagina 36
Curs monedă - Pagina 37
Curs monedă - Pagina 38
Curs monedă - Pagina 39
Curs monedă - Pagina 40
Curs monedă - Pagina 41
Curs monedă - Pagina 42
Curs monedă - Pagina 43
Curs monedă - Pagina 44
Curs monedă - Pagina 45
Curs monedă - Pagina 46
Curs monedă - Pagina 47
Curs monedă - Pagina 48
Curs monedă - Pagina 49
Curs monedă - Pagina 50
Curs monedă - Pagina 51
Curs monedă - Pagina 52
Curs monedă - Pagina 53
Curs monedă - Pagina 54
Curs monedă - Pagina 55
Curs monedă - Pagina 56
Curs monedă - Pagina 57
Curs monedă - Pagina 58
Curs monedă - Pagina 59
Curs monedă - Pagina 60
Curs monedă - Pagina 61
Curs monedă - Pagina 62
Curs monedă - Pagina 63
Curs monedă - Pagina 64
Curs monedă - Pagina 65
Curs monedă - Pagina 66
Curs monedă - Pagina 67
Curs monedă - Pagina 68
Curs monedă - Pagina 69
Curs monedă - Pagina 70
Curs monedă - Pagina 71
Curs monedă - Pagina 72
Curs monedă - Pagina 73
Curs monedă - Pagina 74
Curs monedă - Pagina 75
Curs monedă - Pagina 76
Curs monedă - Pagina 77
Curs monedă - Pagina 78
Curs monedă - Pagina 79
Curs monedă - Pagina 80
Curs monedă - Pagina 81
Curs monedă - Pagina 82
Curs monedă - Pagina 83
Curs monedă - Pagina 84
Curs monedă - Pagina 85
Curs monedă - Pagina 86
Curs monedă - Pagina 87
Curs monedă - Pagina 88
Curs monedă - Pagina 89
Curs monedă - Pagina 90
Curs monedă - Pagina 91
Curs monedă - Pagina 92
Curs monedă - Pagina 93
Curs monedă - Pagina 94
Curs monedă - Pagina 95
Curs monedă - Pagina 96
Curs monedă - Pagina 97
Curs monedă - Pagina 98
Curs monedă - Pagina 99
Curs monedă - Pagina 100
Curs monedă - Pagina 101
Curs monedă - Pagina 102
Curs monedă - Pagina 103
Curs monedă - Pagina 104
Curs monedă - Pagina 105
Curs monedă - Pagina 106
Curs monedă - Pagina 107
Curs monedă - Pagina 108
Curs monedă - Pagina 109
Curs monedă - Pagina 110
Curs monedă - Pagina 111
Curs monedă - Pagina 112
Curs monedă - Pagina 113
Curs monedă - Pagina 114
Curs monedă - Pagina 115
Curs monedă - Pagina 116
Curs monedă - Pagina 117
Curs monedă - Pagina 118
Curs monedă - Pagina 119
Curs monedă - Pagina 120
Curs monedă - Pagina 121
Curs monedă - Pagina 122
Curs monedă - Pagina 123
Curs monedă - Pagina 124
Curs monedă - Pagina 125
Curs monedă - Pagina 126
Curs monedă - Pagina 127
Curs monedă - Pagina 128
Curs monedă - Pagina 129
Curs monedă - Pagina 130
Curs monedă - Pagina 131
Curs monedă - Pagina 132
Curs monedă - Pagina 133
Curs monedă - Pagina 134
Curs monedă - Pagina 135
Curs monedă - Pagina 136
Curs monedă - Pagina 137
Curs monedă - Pagina 138
Curs monedă - Pagina 139
Curs monedă - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Curs Moneda.pdf

Alții au mai descărcat și

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Monedă credit bănci

A .Organizarea si functionarea sistemului bancar românesc . 1. Traditie în sectorul bancar din România . În 1873 se creeaza prima banca...

Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea...

Monedă și credit

esenţa conceptului de moneda Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane. Ei au apărut stihinic şi, pe...

Cursuri monedă și credit

MONEDĂ ŞI CREDIT - CURS I MONEDA : DEFINIRE, FUNCŢII, EVOLUŢIE, CLASIFICARE 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei 1.2. Clasificarea...

Piețe financiare și operațiuni la bursă

TITLURILE FINANCIARE: CARACTERISTICI, PLASAREA LOR PE PIATA Patrimoniul unei firme poate fi privit din punct economic si juridic. ACTIVELE – pot...

Importanța finanțelor în sistemul public

Logistica tematica examen 1. Obiectivul de studio al logisticii Termenul” logistica”- initial utilizat in domeniul militar (activitatea de...

Bazele activității bancare

Tema. Elementele de baza ale circulatiei de marfuri si venituri 1.Elementele de circulatie de marfuri si venituri 2.Economiile si investiitiile...

Te-ar putea interesa și

Moneda și Cursul de Schimb

INTRODUCERE Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă...

Piețe financiar globale - piața valutară

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE Valutele şi monedele internaţionale Moneda unei ţări reprezintă unitatea de măsură care serveşte la evaluarea,...

Sistemul Monetar European

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei încă din secolul trecut. Europa a rămas însă...

Sistemul monetar internațional

Introducere Încercările de creare a unui sistem monetar internaţional precum şi înfiinţarea acestuia sunt strâns legate de evoluţia dintre ţările...

Politică de creditare a băncilor comerciale

CAPITOLUL 1 CREDITUL 1.Definirea, elementele creditului 1.1 Definirea creditului ”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri...

Evoluția cursului leului moldovenesc în raport cu moneda unică europeană în perioada semestrului I al anului 2009 - tendințe, factori, perspective

INTRODUCERE: Actualitatea temei: Banii sunt un mijloc de schimb. Bendjamin Franclin spunea că utilitatea banilor deriva din proprietăţile pe care...

Criza financiară

1.1. CRIZA FINANCIARA A. Notiuni teoretice Majoritatea modelelor definesc crizele valutare ca situaţii în care atacuri speculative neaşteptate...

Influența Variațiilor Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Cap. 1 Particularităţi specifice comerţului exterior 1.1 Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe si convenţii internaţionale...

Ai nevoie de altceva?