Garanții Bancare Internaționale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3102
Mărime: 17.03KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Iosif
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Garanţia bancară este un angajament scris asumat de o bancă (banca garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul garanţiei, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, denumită ordonator în contul căreia se emite garanţia, nu a onorat o anumită obligaţie asumată printr-un contract, sau a onorat-o defectuos, faţă de beneficiarul garanţiei. În ţara noastră garanţia bancară este, cel mai adesea, denumită scrisoare de garanţie bancară.

Deci, banca, prin garanţia bancară, nu garantează fapte, ci preia obligaţii de plată, cu titlu reparatoriu pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui angajament asumat prin contract.

În acelaşi timp, obligaţia de plată asumată de bancă este accesorie obligaţiei debitorului principal care s-a obligat la o anumită prestaţie prin contractul comercial.

Prezentă în ansamblu, garanţia bancară îmbracă caracteristicile unui contract de garanţie:

- este un contract consensual, întrucât contractul de garanţie se formează prin acordul de voinţă al părţilor (garant şi beneficiar), fără să fie necesară îndeplinirea unor formalităţi sau remiterea unui bon, obiect, etc.;

- este un contract unilateral, deoarece cel care se obligă este numai garantul (banca, creditorul) beneficiarul neavând nici o obligaţie faţă de garant;

- este un contract cu titlu gratuit;

- este un contract subsidiar, întrucât însoţeşte obligaţia principală (din contract).

În acest sens, în 1978, ea a elaborat ,,Reguli uniforme pentru garanţiile contractuale” , document cunoscut sub denumirea de ,,Publicaţia nr. 325”. Aceste Reguli, au avut ca principal obiectiv să rezolve problemele legate de executarea abuzivă, necinstită a garanţiilor, încercând să stabilească un cadru juridic cu privire la dreptul beneficiarului garanţiei privind solicitarea executării garanţiei. Deşi Publicaţia nr. 325 continuă să fie utilizată, evoluţia practicii internaţionale în materie a evidenţiat limitele ei.

Drept urmare, în 1992, CCI-Paris elaborează un nou document, denumit ,,Reguli uniforme pentru Garanţiile de Cerere “ – Publicaţia nr.458, care a devenit aplicabilă din ianuarie 1994. Astfel, în prezent, în materie de garanţii, sunt valabile atât Publicaţia nr. 458, cât şi Publicaţia nr. 325.

În funcţie de obiectul obligaţiei fundamentale garantate, practica cunoaşte o multitudine de scrisori de garanţie bancară.

1.Cauţiunea bancară – este un contract accesoriu, şi conţine angajamentul de plată al băncii garante faţă de beneficiarul garanţiei de a plăti o sumă de bani în locul ordonatorului dacă acesta nu îşi execută obligaţia de plată la termenul convenit.

Potrivit legislaţiei din ţara noastră caracterul accesoriu al cauţiunii bancare are ca efect:

- obligaţia băncii fiind subsidiară obligaţiei principale, nu poate fi nici mai întinsă, nici mai oneroasă decât cea stipulată în raportul juridic fundamental (contractul comercial) ;

- dacă obligaţia principală este eventuală din punct de vedere al unei condiţii sau al unui termen, cauţiunea este afectată de aceleaşi modalităţi;

- dacă obligaţia principală este nulă sau anulabilă şi cauţiunea este nulă sau supusă anulării ;

- cauţiunea cu durată nedeterminată poate fi revocată în orice moment, în mod unilateral, excepţie făcând situaţia în care acoperă un având determinat.

2. Garanţia la cerere – cuprinde orice angajament scris de plată dat de o bancă sau orice altă entitate sau persoană care prevede plata banilor la prezentarea unei cereri scrise în conformitate cu termenii angajamentului şi a altor documente ce pot fi specificate în garanţie.

Garanţiile la cerere au următoarele trăsături:

- caracterul abstract al angajamentului de plată, în sensul că obligaţia de plată a garantului devine obligatorie numai din momentul emiterii ei şi cu condiţia ca garanţia astfel emisă să nu fie respinsă de beneficiarul garanţiei;

- independenţa garanţiei faţă de relaţia ordonator – garant. Garanţia este independentă de contractul care a fost încheiat între ordonator şi garant. În consecinţă, de exemplu, garantul nu poate refuza plata invocând faptul că ordonatorul nu a transmis fondurile şi astfel să încalce obligaţiile contractului de garantare.

- caracterul documentar al garanţiei are în vedere, pe de o parte, garanţia ca document scris în care trebuie precizate anumite elemente obligatorii (sumă, valabilitate, etc.), iar pe de altă parte, condiţia efectuării plăţii, respectiv cererea scrisă însoţită sau nu de documente aşa cum se precizează în textul garanţiei.

Garanţia la cerere, situează beneficiarul într-o poziţie foarte puternică. El poate cere plata imediat, iar garantul şi ordonatorul nu pot invoca nici o obiecţie de refuz a plăţii. Chiar dacă ulterior executarea abuzivă se dovedeşte, ca şi în cazul acreditivului documentar banca plăteşte pe documente prezentate în bună regulă.

În funcţie de obiectul garanţiei, practica internaţională cunoaşte o multitudine de tipuri.

Preview document

Garanții Bancare Internaționale - Pagina 1
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 2
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 3
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 4
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 5
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 6
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 7
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 8
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 9
Garanții Bancare Internaționale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Garantii Bancare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Produse și Servicii Bancare

Operatiunile bancare sunt determinate de activitatile care se desfasoara in cadrul bancii privind relatiile cu clientii Operatiunile pasive sunt...

Gestiunea Portofoliului

OBIECTIVELE DISCIPLINEI Disciplina are drept scop prezentarea principalelor aspecte referitoare la caracteristicile de baza ale titlurilor...

Gestiunea Riscurilor Bancare - Cadru General

Riscurile au facut dintotdeauna obiectul studiilor societatilor bancare. Activitatea bancara privita ca o activitate organizata in scopul obtinerii...

Bănci europene și internaționale

BANCI EUROPENE SI INTERNATIONALE este un curs prezentat studentilor anului III specializarea Finante Banci. SCOPUL CURSULUI Teorie si practica in...

Gestiune Bancară

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I RISCUL DE CREDIT 1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit...

Te-ar putea interesa și

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Activitatea și implicațiile instituțiilor financiare internaționale în România

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Grupul Bancii Mondiale Banca Mondială este o Instituţie...

Tehnică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A BANCII BRD – Groupe Societe Generale SA este o societae pe actiuni admisa la tranzactionare pe o piata...

Banca Mondială

1. Rolul Bancii Mondiale Banca Mondiala a luat fiinta în anul 1946, în virtutea acordurilor de la Bretton-Woods. Scopul sau initial a fost...

Împrumuturile și Garanțiile Acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CAPITOLUL I BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE -PREZENTARE GENERALĂ- Grupul Băncii Mondiale apare astăzi ca principalul...

Ai nevoie de altceva?