Gestiune bancară

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 17644
Mărime: 197.83KB (arhivat)
Publicat de: George Antal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Motocu

Extras din curs

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare

1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare.

2. Particularităţi şi scopul gestiunii bancare.

3. Direcţiile principale ale gestiunii bancare: gestiunea finanţelor şi gestiunea personalului.

1. Gestiunea este câmpul în care se interpătrund politicile, oamenii şi administrarea, care iau decizii şi exercită controlul necesar pentru a implementa obiectivele optime în scopul de a asigura dezvoltare, stabilitate şi creştere în afacere

Gestiunea bancară are următoarele particularităţi:

1. patrimoniul – reprezintă un capital pe care-l are banca la un moment dat şi care în marea sa parte nu este în proprietatea deplină a băncii.

2. produsul pe care îl formează banca – cumpără bani şi vinde bani – formarea corectă a preţului, dobânzile.

3. personalul – de înaltă calificare şi de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corectă a personalului.

4. mijloacele tehnice pe care le utilizează banca.

Atribuţiile gestiunii bancare:

• administrarea patrimoniului ce presupune exercitarea dreptului de a utiliza acest patrimoniu;

• organizarea proceselor de gestiune a patrimoniului;

• conducerea – legiferarea și detalierea activităților desfășurate;

• controlul – trebuie să fie permanent (personal şi procesual), auditul intern.

Gestiunea bancară este organizată după următoarele principii:

• procesul de gestionare în bancă este un proces complex, fiecare activitate a băncii presupune legătură strânsă atât între diverse domenii cât şi-n timp;

• toate atribuţiile gestiunii trebuie corelate între ele ca să formeze un mecanism integru.

Gestiunea bancară ca ştiinţă formează recomandări la modul general, iar fiecare bancă este liberă să le utilizeze şi să le dezvolte în conformitate cu specificul activităţii sale.

2. Scopul fiecărui gestionar (manager) a unei activităţi bancare este maximizarea profitului. În activitatea bancară acest scop se complică prin necesitatea diminuării riscurilor.

Particularităţile gestiunii bancare în vederea realizării scopului sunt următoarele:

• capitalul împrumutat este de la persoane fizice – activitatea bancară este strict reglementată de autorităţile monetare;

• sistemul de formare a costurilor şi încasărilor bancare;

• banca este societate privată formată de obicei ca SA – scopul gestiunii bancar apare ca maximizarea profitului pentru o acţiune.

Scopul gestiunii bancar este maximizarea profitului băncii, inclusiv pentru o acţiune în condiţiile expunerii minime la risc şi respectând restricţiile impuse de organele de reglementare.

Ca strategie globală scopul gestiunii bancare este menţinerea viabilităţii băncii, crearea condiţiilor de activitate a ei atât în prezent cât şi pe viitor.

În realizarea scopului său gestiunea bancară este influenţată de următorii factori:

1) factori de ordin intern:

- mărimea băncii, structura organizatorică;

- politica promovată de bancă şi impusă de acţionari (pol. extensivă şi defensivă);

- sistemele de administrare a băncii.

2) factori de ordin extern:

- politica de reglementare pe care o duce Banca Centrală;

- situaţia economică în ţară;

- „nişa” pe care banca o ocupă pe piaţa serviciilor bancare.

3. Pentru atingerea scopurilor sale gestiunea bancară activează în două direcţii:

• gestiunea financiară:

a) gestiunea performanţelor (managementul global)

b) gestiunea riscurilor

• gestiunea personalului

Gestiunea financiară presupune gestionarea corectă a patrimoniului băncii şi contabilizarea lui – se mai numeşte gestiunea bilanţului bancar.

Activitatea de management financiar presupune crearea condiţiilor de atragere şi gestionarea clienţilor, vânzarea serviciilor bancare – sfera de producţie.

Gestiunea personalului presupune gestionarea angajaţilor prin formarea colectivului de muncă, organizarea lui, dirijarea şi controlul.

În mg. financiar se utilizează metode matematico-financiare, pe când mg. personalului presupune abilităţi din domeniul psihologiei.

Pentru mg. personalului se utilizează următoarele metode:

• formarea unui contract de muncă în care se vor stipula toate drepturile şi obligaţiile angajaţilor;

• crearea unui sistem de reciclare a cadrelor, activitatea bancară se bazează pe inovaţii;

• crearea unui sistem de stimulente pentru personal;

• crearea unei structuri clare de atribuţii a fiecărui angajat;

• minimizarea factorului de dublare a funcţiilor.

Preview document

Gestiune bancară - Pagina 1
Gestiune bancară - Pagina 2
Gestiune bancară - Pagina 3
Gestiune bancară - Pagina 4
Gestiune bancară - Pagina 5
Gestiune bancară - Pagina 6
Gestiune bancară - Pagina 7
Gestiune bancară - Pagina 8
Gestiune bancară - Pagina 9
Gestiune bancară - Pagina 10
Gestiune bancară - Pagina 11
Gestiune bancară - Pagina 12
Gestiune bancară - Pagina 13
Gestiune bancară - Pagina 14
Gestiune bancară - Pagina 15
Gestiune bancară - Pagina 16
Gestiune bancară - Pagina 17
Gestiune bancară - Pagina 18
Gestiune bancară - Pagina 19
Gestiune bancară - Pagina 20
Gestiune bancară - Pagina 21
Gestiune bancară - Pagina 22
Gestiune bancară - Pagina 23
Gestiune bancară - Pagina 24
Gestiune bancară - Pagina 25
Gestiune bancară - Pagina 26
Gestiune bancară - Pagina 27
Gestiune bancară - Pagina 28
Gestiune bancară - Pagina 29
Gestiune bancară - Pagina 30
Gestiune bancară - Pagina 31
Gestiune bancară - Pagina 32
Gestiune bancară - Pagina 33
Gestiune bancară - Pagina 34
Gestiune bancară - Pagina 35
Gestiune bancară - Pagina 36
Gestiune bancară - Pagina 37
Gestiune bancară - Pagina 38
Gestiune bancară - Pagina 39
Gestiune bancară - Pagina 40
Gestiune bancară - Pagina 41
Gestiune bancară - Pagina 42
Gestiune bancară - Pagina 43
Gestiune bancară - Pagina 44
Gestiune bancară - Pagina 45
Gestiune bancară - Pagina 46
Gestiune bancară - Pagina 47
Gestiune bancară - Pagina 48
Gestiune bancară - Pagina 49
Gestiune bancară - Pagina 50
Gestiune bancară - Pagina 51
Gestiune bancară - Pagina 52
Gestiune bancară - Pagina 53
Gestiune bancară - Pagina 54
Gestiune bancară - Pagina 55
Gestiune bancară - Pagina 56
Gestiune bancară - Pagina 57
Gestiune bancară - Pagina 58
Gestiune bancară - Pagina 59
Gestiune bancară - Pagina 60
Gestiune bancară - Pagina 61
Gestiune bancară - Pagina 62
Gestiune bancară - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Produse și Servicii Bancare

Operatiunile bancare sunt determinate de activitatile care se desfasoara in cadrul bancii privind relatiile cu clientii Operatiunile pasive sunt...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Produse și Servicii Bancare

Numerarul este mijlocul de plata cel mai lichid care se compune din bancnote si moneda metalica. Bancnotele sunt titluri de credit emise de bancile...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Banca Românească

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1.1. Noțiuni și definiții Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință...

Teste grilă - gestiune bancară

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Ai nevoie de altceva?