Managementul Bancar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13907
Mărime: 104.96KB (arhivat)
Publicat de: Eduard Florian Pal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Secrieru Angela

Cuprins

 1. 1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar.
 2. 2. Atributele esenţiale ale managementului bancar.
 3. 3. Domeniile managementului bancar
 4. 4. Instrumente ale managementului bancar

Extras din curs

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar.

În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de important. Dezvoltarea activităţilor băncilor, interdependenţa dintre ele, precum şi globalizarea sistemului bancar s-au realizat şi se realizează în zilele noastre apelând din ce în ce mai mult la tehnica informatică şi a transmisiei la distanţă. Societăţile bancare sunt preocupate de optimizarea permanentă a procesului conducerii, pentru a-şi atinge rezultatele pe care şi le-au propus şi pentru a-şi asigura dezvoltarea programată.

Managementul este, în general, considerat arta conducerii întreprinderii. Încă de la începutul secolului XX F. Taylor şi H. Fayol considerau managementul ca „organizarea ştiinţifică a muncii”.

Mai târziu, J. Meleze defineşte managementul ca „fiind într-o abordare generală fixarea obiectivelor globale, precum şi integrarea tuturor resurselor disponibile într-un sistem orientat în împlinirea acestor obiective şi în final în conducerea sistemului pentru a depăşi dificultăţile mediului economic”.

Pentru a realiza, însă, organizarea ştiinţifică a muncii la nivelul unei societăţi bancare, trebuie luat în considerare faptul că în economiile moderne, locul şi rolul băncilor este determinat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, determinantă pentru creşterea economică, prin procesul de creditare fiind pusă în valoare o caracteristică semnificativă a acestor intermediari şi anume: transaformarea activelor nemonetare în active monetare şi alocarea raţională a resurselor financiare economisiste anterior în proiecte de investiţii generatoare de profituri viitoare.

Banca constituită ca firmă care acţionează într-un domeniu specific, acela al creării, distribuirii şi utilizării monedei şi a substitutelor acesteia, îşi circumscrie întreaga activitate atingerii obiectivului fundamental al oricărei firme de afaceri: maximizarea consolidată a profitului.

Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de integrare funcţională a unui ansamblu diferenţiat de activităţi specifice, centrate pe obţinerea şi combinarea resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în scopul furnizării profitabile a produselor şi serviciilor bancare.

Managementul bancar are anumite caracteristici care îl individualizează semnificativ în cadrul managementului general.

Aceste caracteristici sunt determinate de specificitatea conţinutului său, care îmbracă următoarele forme:

- specificitatea obiectului, care îl constituie moneda şi substitutele sale;

- specificitatea procesului, care reprezintă o transformare manifestată prin multiplicare, transferare şi remunerare. În sens restrâns, banca realizează transformarea monedei în active financiare, în cadrul acestui proces evidenţiindu-se însă o diversitate procesuală a transormării, vizând caracteristicile activelor financiare;

- specificitatea pieţei, care induce proceselor bancare riscuri diferenţiate şi codeterminate, ajustând semnificativ rezultatele activităţii bancare;

- specificitatea produselor bancare, caracterizate printr-o diversitate atributivă (a atributelor) în condiţiile conservării substanţei generice: moneda, diversitatea atributivă fiind determinată de caracteristicile şi destinaţiile produselor bancare;

- specificitatea tehnologică, determinată de specificităţile obiectului şi procesului, centrată pe informaţie şi nu pe substanţă, tehnologia bancară utilizând preponderent „echipamente informatice” care asigură realizarea procesului de transformare şi a serviciilor adiţionale.

În perspectiva managementului bancar, firma bancară realizează cinci funcţiuni esenţiale, definite ca ansambluri omogene şi coerente de activităţi, vizând realizarea unor obiective intermediare (funcţionale), şi anume:

a) funcţiunea productivă, concretizată în activităţile furnizoare de produse şi servicii bancare, constituind funcţiunea esenţială a băncii, realizată prin funcţiile acesteia:

- funcţia de depozit, de atragere şi protejare a disponibilităţilor băneşti existente în economie

- funcţia de investiţie, de plasament, concretizată în acordarea de credite şi achiziţionarea de active financiare;

- funcţia de transfer al plăţilor, banca constituindu-se într-un intermediar al circuitului încasări-plăţi;

- funcţia servicială, banca reprezentând un furnizor de servicii financiare, însoţitoare sau nu a celorlalte funcţii bancare.

b) funcţiunea distributivă, comercială, concretizată în activităţi şi operaţii care asigură alimentarea băncii cu resurse, precum şi distribuirea produselor bancare. Componente majore ale acestei funcţiuni saunt activităţile de marketing şi de promovare a relaţiei cu clientela;

Preview document

Managementul Bancar - Pagina 1
Managementul Bancar - Pagina 2
Managementul Bancar - Pagina 3
Managementul Bancar - Pagina 4
Managementul Bancar - Pagina 5
Managementul Bancar - Pagina 6
Managementul Bancar - Pagina 7
Managementul Bancar - Pagina 8
Managementul Bancar - Pagina 9
Managementul Bancar - Pagina 10
Managementul Bancar - Pagina 11
Managementul Bancar - Pagina 12
Managementul Bancar - Pagina 13
Managementul Bancar - Pagina 14
Managementul Bancar - Pagina 15
Managementul Bancar - Pagina 16
Managementul Bancar - Pagina 17
Managementul Bancar - Pagina 18
Managementul Bancar - Pagina 19
Managementul Bancar - Pagina 20
Managementul Bancar - Pagina 21
Managementul Bancar - Pagina 22
Managementul Bancar - Pagina 23
Managementul Bancar - Pagina 24
Managementul Bancar - Pagina 25
Managementul Bancar - Pagina 26
Managementul Bancar - Pagina 27
Managementul Bancar - Pagina 28
Managementul Bancar - Pagina 29
Managementul Bancar - Pagina 30
Managementul Bancar - Pagina 31
Managementul Bancar - Pagina 32
Managementul Bancar - Pagina 33
Managementul Bancar - Pagina 34
Managementul Bancar - Pagina 35
Managementul Bancar - Pagina 36
Managementul Bancar - Pagina 37
Managementul Bancar - Pagina 38
Managementul Bancar - Pagina 39
Managementul Bancar - Pagina 40
Managementul Bancar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Managementul Bancar
  • esenta si particularitatile managenentului bancar.doc
  • gestiune activelor bancare.doc
  • gestiunea pasivelor bancare.doc
  • organizarea activitatii bancare.doc
  • strategia de gestiune a lichiditatii.doc

Alții au mai descărcat și

Bancă Carpatica

Banca Comercială Carpatica Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie CUM A ÎNCEPUT TOTUL În anul 1999, pe data de 15...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Moneda, Banci, Credite

BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Managementul Activității de Creditare

CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă 1.2. Importanţa creditului bancar în...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română

I. SISTEMUL BANCAR I.1. CONCEPT, STRUCTURĂ, FUNCŢII, ROL Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Ai nevoie de altceva?