Marketing Bancar

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 33054
Mărime: 479.46KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Autor. Prof. univ. dr. Mariana Negrus

Cuprins

 1. 1. STRUCTURI BANCARE. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII
 2. 1.1. Tipuri de bănci. Structuri organizatorice
 3. 1.1.1. Băncile si intermedierea bancară
 4. 1.1.2. Tipuri de bănci si structuri financiare
 5. 1.2. Abordări constructive si arhitecturale din perspectiva marketingului bancar
 6. 1.3. Securitatea incintelor bancare
 7. 1.4. Informatizarea activitătii bancare si activitatea bancară electronică
 8. 1.5. Centre financiare
 9. 1.6. Fuziuni si achizitii în domeniul institutiilor financiare
 10. 2. OPERAłIUNI CU NUMERAR SI DE CASIERIE
 11. 2.1. Organizarea operatiunilor de casierie bancară
 12. 2.1.1. Operatiuni cu numerar
 13. 2.1.2. Transportul valorilor
 14. 2.1.3. Frauda la casieria bancară. Falsul si contrafacerea monedelor
 15. 2.2. Aspecte privind emisiunea si circulatia numerarului
 16. 2.2.1. Moneda efectivă. Moneda de cont
 17. 2.3. Operatiuni de schimb valutar la ghiseu
 18. 2.4. Operatiuni cu metale pretioase
 19. 2.4.1. Comercializarea monedelor de aur
 20. 2.5. Servicii pentru păstrare de valori. Închirieri de casete de sigurantă
 21. 2.6. Programe de cunoastere a clientului si de raportare a operatiunilor suspecte
 22. 3. CONTURI BANCARE SI RELAłIA CU CLIENTELA
 23. 3.1. Conturi de depozit. Abordare conceptuală
 24. 3.2. Deschiderea, functionarea si închiderea conturilor
 25. 3.3. Disponibilitătile din conturi si lichiditatea bancară
 26. 3.4. Rezervele minime obligatorii si capacitatea de creditare a băncilor
 27. 3.5. Marketingul conturilor bancare si serviciile adiacente
 28. 3.6. Relatia bancă – client. Deontologia bancară
 29. 3.7. Secretul bancar – responsabilităti si limite
 30. 3.8. Asigurarea depozitelor bancare
 31. 3.9. Servicii bancare de custodie
 32. 3.10. Servicii bancare de consultantă
 33. 4. OPERAłIUNI DE EMITERE SI ADMINISTRARE
 34. A CARDURILOR DE PLATĂ
 35. 4.1. Cardurile de plată. Tipologie. Caracteristici
 36. 4.2. Evolutii. Programul „SEPA for card”
 37. 4.2.1. Piata cardurilor în România
 38. 4.3. Părti implicate în tranzactii cu carduri
 39. 4.4. Terminalele si rolul lor în sistemul electronic de plăti prin carduri
 40. 4.5. Autorizarea si decontarea tranzactiilor cu plata prin card
 41. 4.5.1. Autorizarea tranzactiilor cu carduri
 42. 4.5.2. Decontarea tranzactiilor cu carduri
 43. 4.6. Activitatea de marketing în domeniul cardurilor
 44. 4.7. Departamentul credite carduri
 45. 4.8. Operatiuni de emitere carduri. Comisioane bancare
 46. 4.9. Servicii clienti
 47. 4.10. Riscuri de fraudă în operatiunile cu carduri
 48. 5. OPERAłIUNI DE PIAłĂ VALUTARĂ
 49. 5.1. Dinamica conceptului de piată valutară
 50. 5.1.1. Dimensiune. Structură
 51. 5.1.2. Participanti
 52. 5.1.3. Caracteristici ale pietei valutare
 53. 5.2. Cotarea valutelor. Publicarea cursurilor valutare. Instrumente financiare ale pietei valutare
 54. 5.2.1. Cotarea valutelor
 55. 5.2.2. Cursuri publicate. Cursuri operationale
 56. 5.3. Tipuri de operatiuni valutare efectuate de bănci
 57. 5.3.1. Operatiuni valutare la vedere
 58. 5.3.2. Operatiuni valutare la termen
 59. 5.4. Departamentul de arbitraj valutar al unei bănci
 60. 5.4.1. Structura organizatorică a departamentului de arbitraj. Functii. Responsabilităti.
 61. 5.4.2. Procesarea tranzactiilor valutare
 62. 5.4.3. Riscurile de decontare a operatiunilor valutare la vedere
 63. 5.5. Piata valutară online
 64. 6. LICHIDITATEA BANCARĂ. OPERAłIUNI DE PLASAMENT
 65. PE PIAłA FINANCIARĂ
 66. 6.1. Locul si rolul investitiilor în instrumente financiare în activitatea băncilor comerciale
 67. 6.2. Operatiuni de investitii financiare pe piata monetară
 68. 6.2.1. Operatiuni specifice pietei interbancare
 69. 6.2.2. Instrumente financiare ale pietei monetare
 70. 6.2.3. Interventiile băncii centrale
 71. 6.3. Operatiuni de investitii financiare pe termen mijlociu si lung
 72. 6.4. Riscurile bancare
 73. 6.5. Lichiditatea bancară
 74. 7. ACTIVITATEA DE CREDITARE A BĂNCILOR
 75. 7.1. Procesul creditării si activitatea de marketing
 76. 7.2. Analiza creditului. Formularea deciziei de creditare sau refuz
 77. 7.3. Acordarea si administrarea creditelor
 78. 7.4. Garantarea creditului. Garantii reale si garantii personale
 79. 7.5. Procesul evaluării creditelor. Analiza financiară
 80. 7.6. Tipuri de credite acordate de bănci
 81. 7.7. Pretul creditului bancar. Politica de pret a băncilor
 82. 7.8. Etape în acordarea creditului si politica de credit

Extras din curs

1. STRUCTURI BANCARE. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII

· Angajate tot mai profund în viata economică si financiară, în ultimii 20-30

de ani, băncile au fost supuse unui puternic proces de schimbare, determinat de

modificările survenite în economia si structurile geopolitice ale lumii, a sistemului

monetar international, dovedind în acest sens o suplete deosebită.

Printre principalii factori care au determinat transformarea structurii pietelor

si a institutiilor financiare se numără: dereglementarea, inovatiile financiare,

securitizarea, globalizarea, tehnologia informatională, în contextul cresterii

competitiei, nu numai la nivelul structurilor nationale, ci si la nivel mondial pentru

atragerea de depozite, pentru acordarea de credite etc. si în acest context, a

consolidării institutiilor bancare.

Toate institutiile financiar-bancare au fost tot mai preocupate de asimilarea

tehnologiei informationale, cumpărare de programe, adaptarea acestora propriilor lor

nevoi, conectarea inter si intra bancară la nivel national si international, conectarea

la sistemele internationale de transmitere a informatiilor (de ex. Reuters) sau

mesajelor si transferul fondurilor (de ex. SWIFT).

Actiuni ale băncilor destinate extinderii geografice a produselor si serviciilor

oferite:

- Băncile si-au deschis sucursalele în alte centre financiare sau alte tări de

interes economic, tări emergente;

- Băncile comerciale au achizitionat sau au preluat bănci de investitii sau

societăti de investitii financiare;

- Băncile de investitii au achizitionat sau au preluat bănci comerciale;

- Băncile si-au construit filiale specializate în noi domenii: asigurări,

fonduri mutuale, societăti de investitii financiare, leasing, brokeraj;

- Băncile au procedat la fuziuni si achizitii si au format conglomerate

financiare, grupuri financiare pentru a putea oferi un număr cât mai mare si

diversificat de produse financiare si bancare;

- Băncile si-au localizat „centrala băncii” de regulă în trei zone de interes de

fus orar – Europa, SUA, Asia, ca centrale ce coordonează politica băncii pentru

toate filialele băncii ce operează în acea zonă;

- Băncile au format parteneriate, aliante strategice cu institutii nonbancare,

în domeniul procesării datelor si tehnologiei informationale;

- Băncile au început să se implice direct sau să îsi constituie propriile filiale

de fonduri hedge sau fonduri private equity – ca investitii de capital de risc;

- Dacă legislatia din tara de origine era restrictivă pentru un tip de activitate,

băncile si-au constituit filiale în noi domenii în tări în care nu erau interzise astfel de

activităti.

Noi sisteme de livrare a produselor bancare care s-au generalizat:

- Băncile comerciale au instalat bancomate pentru comoditatea accesului la

serviciile bancare (retrageri de numerar, operatiuni de cont etc.) 24/7, „mărind”

orele de „program bancar”;

- Băncile si institutiile financiare si-au legat bancomatele într-o retea pentru

a mări capacitatea de operare prin folosirea lor în comun;

- Băncile au structurat si sprijinit dezvoltarea POS-urilor la comercianti si

asigurarea decontării facturilor clientilor posesori de carduri;

- Băncile au oferit servicii de bancă la domiciliu (e-banking, Internetbanking)

pentru a permite clientelei acces la cont, plată facturi, transfer fonduri;

- Institutiile financiare au dezvoltat diferite tipuri de carduri (de credit, de

debit, smart) care în baza unui cod (PIN) permit autorizarea unei tranzactii de la

orice mediu electronic (telefon, ATM, Internet, computer personal);

- Băncile comerciale au dezvoltat un sistem de telecomunicatii la nivel

mondial care procesează electronic mesaje si transferuri între ele – SWIFT;

- Băncile utilizează sistemul image processing – procesare imagine – pentru

procesarea si citirea documentelor financiare – de la cererile de deschidere de cont

sau de credit până la facturi de la comercianti;

- Băncile mijlocesc la nivel mondial plătile digitale si circulatia monedei

electronice.

Globalizarea în domeniul financiar a fost un proces gradual a evolutiei pietelor

si institutiilor (bănci, burse, institutii financiare etc.), astfel încât granitele geografice

nu mai constituie un factor de limitare sau restrictionare a tranzactiilor financiare.

Institutii financiare (dar nu numai) identifică piata financiară din străinătate ca o

prelungire continuă a pietei financiare nationale.

Globalizarea financiară se constituie ca un proces care a condus la

structurarea unor relatii de interdependentă majoră între toti participantii si

operatorii care tranzactionează active financiare în centrele financiare de pe tot

globul si, implicit, între aceste centre.

Desi globalizarea nu are o definire unanim acceptată se constituie ca una din

caracteristicile pietei financiare contemporane. Într-o abordare pragmatică înseamnă

împrumutatii si investitorii care tranzactionează si dezvoltă operatiuni în întreaga

lume. Pentru institutiile financiare, globalizarea implică capacitatea acestora de a

răspunde nevoilor tuturor tărilor, iar în sens larg se referă la nivelul tuturor pietelor,

segmentelor de piată, produselor si serviciilor financiar-bancare.

Preview document

Marketing Bancar - Pagina 1
Marketing Bancar - Pagina 2
Marketing Bancar - Pagina 3
Marketing Bancar - Pagina 4
Marketing Bancar - Pagina 5
Marketing Bancar - Pagina 6
Marketing Bancar - Pagina 7
Marketing Bancar - Pagina 8
Marketing Bancar - Pagina 9
Marketing Bancar - Pagina 10
Marketing Bancar - Pagina 11
Marketing Bancar - Pagina 12
Marketing Bancar - Pagina 13
Marketing Bancar - Pagina 14
Marketing Bancar - Pagina 15
Marketing Bancar - Pagina 16
Marketing Bancar - Pagina 17
Marketing Bancar - Pagina 18
Marketing Bancar - Pagina 19
Marketing Bancar - Pagina 20
Marketing Bancar - Pagina 21
Marketing Bancar - Pagina 22
Marketing Bancar - Pagina 23
Marketing Bancar - Pagina 24
Marketing Bancar - Pagina 25
Marketing Bancar - Pagina 26
Marketing Bancar - Pagina 27
Marketing Bancar - Pagina 28
Marketing Bancar - Pagina 29
Marketing Bancar - Pagina 30
Marketing Bancar - Pagina 31
Marketing Bancar - Pagina 32
Marketing Bancar - Pagina 33
Marketing Bancar - Pagina 34
Marketing Bancar - Pagina 35
Marketing Bancar - Pagina 36
Marketing Bancar - Pagina 37
Marketing Bancar - Pagina 38
Marketing Bancar - Pagina 39
Marketing Bancar - Pagina 40
Marketing Bancar - Pagina 41
Marketing Bancar - Pagina 42
Marketing Bancar - Pagina 43
Marketing Bancar - Pagina 44
Marketing Bancar - Pagina 45
Marketing Bancar - Pagina 46
Marketing Bancar - Pagina 47
Marketing Bancar - Pagina 48
Marketing Bancar - Pagina 49
Marketing Bancar - Pagina 50
Marketing Bancar - Pagina 51
Marketing Bancar - Pagina 52
Marketing Bancar - Pagina 53
Marketing Bancar - Pagina 54
Marketing Bancar - Pagina 55
Marketing Bancar - Pagina 56
Marketing Bancar - Pagina 57
Marketing Bancar - Pagina 58
Marketing Bancar - Pagina 59
Marketing Bancar - Pagina 60
Marketing Bancar - Pagina 61
Marketing Bancar - Pagina 62
Marketing Bancar - Pagina 63
Marketing Bancar - Pagina 64
Marketing Bancar - Pagina 65
Marketing Bancar - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Marketing Bancar.pdf

Alții au mai descărcat și

Internet Banking-ul în România - Prezent și Perspective

I. Generalitati I. 1. Trasaturi caracteristice activitatii bancare, o scurta prezentare a etapelor informatizarii sistemului bancar Pe fundalul...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Utilizarea Marketingului pentru Promovarea Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigate si gradul de studiere a acesteia. Economia de piata se caracterizeaza prin cresteri rapide a muncii...

Marketingul Bancar

CAPITOLUL 1 Particularităţile marketingului bancar 1.1 Conceptul de marketing bancar. Definiţie şi rol Cu ocazia celei de-a cincea Întâlniri...

Marketingul bancar - practici mondiale și direcții de implementare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Cursuri monedă și credit

MONEDĂ ŞI CREDIT - CURS I MONEDA : DEFINIRE, FUNCŢII, EVOLUŢIE, CLASIFICARE 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei 1.2. Clasificarea...

Particularitățile Marketingului în Activitatea Bancară

1. Marketingul financiar – bancar reprezintă cunoasterea şi satisfacerea dorinţelor clienţilor, orientarea activităţii instituţiei spre nevoile...

Te-ar putea interesa și

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de...

Marketing Bancar

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. În prezent, știința marketingului a ajuns să fie considerată o cheie...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Strategii de marketing în domeniul bancar

1.1 Specializari ale marketingului bancar Marketingul a aparut mai intai in domeniul bunurilor materiale ca o reactie fata de procesul separarii...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. Băncile răspund nevoilor particulare...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Ai nevoie de altceva?