Operațiuni active ale băncii

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8984
Mărime: 42.53KB (arhivat)
Publicat de: Carla Văduva
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Esenţa şi clasificarea operaţiunilor active ale BC.

O bancă, ca orice altă întreprindere este o afacere. Iar orice afacere trebuie să genereze profit, pentru a susţine propria sa dezvoltare şi creştere, dar în acelaşi timp, să atingă o poziţie financiară puternică şi sigura. Principala activitate a băncii este "să cumpere şi să vîndă ", aceasta fiind esenţa ei, pentru a realiza profit. O bancă cumpără bani, prin atragerea depozitelor clienţilor, şi îi vinde, prin oferirea creditelor. Ceea ce s-a cumpărat de bancă reprezintă pasivul ei, ceea ce s-a vîndut reprezintă, activul ei.

Tot ce s-a spus mai sus se poate de formulat într-o singură noţiune:

Banca este o instituţie financiară care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc .

Activele bancare sunt generatoarele esenţiale de profituri.

Portofoliul activelor a unei bănci comerciale este structurat în patru categorii mari:

1. Numerar în bancă;

2. Portofoliul investiţional ;

3. Portofoliul de credite;

4. Clădiri, mijloace fixe şi alte imobilizări.

Prima categorie care se numeşte " numerar în bancă " se formează pe baza mijloacelor băneşti aflate în casă, safeu, cont corespondent la Banca Centrală sau la alte bănci .

numerar în casă - există permanent pentru necesităţile curente ale băncii :

- schimbul valutar ;

- achitarea depozitelor ;

- acordarea unui credit ;

- cheltuielile operaţionale şi leafa personalului ;

- plata diferitor servicii .

numerar în safeu - în această categorie intră bancnotele şi monedele. Deoarece această categorie nu aduce profit banca se străduie sa micşoreze mărimea numerarului pînă la minimul admisibil.

mijloace băneşti pe conturi în bănci corespondente - mijloacele aflate în alte bănci din diferite localităţi, care stabilesc intre ele relaţii de corespondent bancar, avînd deschise pe bază de reciprocitate conturi, pe de o parte pentru securitatea transferurilor de fonduri şi pe de altă parte pentru a permite asigurarea cu lichidităţi.

Referitor la conturile pe care băncile le deschid reciproc, în practică s-au impus doi termeni :

* nostro- care înseamnă " al nostru " din punct de vedere al unei bănci comerciale "A" deschise în evidenţa unei bănci comerciale "B".

* vostro- ( sau " lorro " ) care înseamnă " al vostru " , defineşte contul băncii " B" deschise în evidenţa aceleaşi bănci comerciale " A ".

Aceste conturi pot fi deschise atît în valuta străină cît şi în moneda naţională.

În Republica Moldova conturile de corespondenţă se deschid atît în valută naţională cît şi străină. Orice bancă comercială în Republica Moldova are drept să deţină conturi de corespondenţă în valută naţională numai la BNM, iar în valută străină cu orice altă bancă.

rezervele obligatorii minime-în Republica Moldova precum şi în alte state există rezerve obligatorii minime. În Republica Moldova aceste rezerve sunt stabilite de BNM şi sunt depozitate pe conturile băncii comerciale în BNM.

A doua categorie de active reprezintă portofoliul investiţional. Fondurile

disponibile pot fi plasate în două forme:

* investiţii reale - investiţii în bunuri şi servicii, de regulă avînd în vedere domenii nefinanciare,

* investiţii financiare - investiţii ce se fac cu scopul de-a obţine profit bănesc plasînd în fonduri exclusive.

Portofoliul de credite, subînţelege valoarea tuturor credite şi leasingul financiar pînă la scăderea mărimii formate a fondului de risc.

Fiecare bancă îşi stabileşte separat structura activelor sale, această structură fiind influenţată de următorii factori:

- legislaţia ţării;

- structura şi starea pieţei monetare;

- structura şi starea pieţei de capital;

- structura masei monetare;

- sistemul economic din ţară ce generează cererea de credit;

- dimensiunea şi structura organizatorică a băncii.

Totodată tendinţa de structură a activelor bancare face ca în Republica Moldova pe prim plan să fie operaţiunile de creditare (60%-70%), pe al doilea plan să fie portofoliul investiţional (20%-30%), pe al treilea plan să se plaseze lichidităţile (numerar, 12%), şi, în sfîrşit, pe al patrulea plan să se situeze imobilizările în investiţii capitale (6%).

2. Tipologia, clasificarea operaţiunilor investiţionale ale BC

A doua categorie de active reprezintă portofoliul investiţional. Fondurile

disponibile pot fi plasate în două forme:

* investiţii reale - investiţii în bunuri şi servicii, de regulă avînd în vedere domenii nefinanciare.

Preview document

Operațiuni active ale băncii - Pagina 1
Operațiuni active ale băncii - Pagina 2
Operațiuni active ale băncii - Pagina 3
Operațiuni active ale băncii - Pagina 4
Operațiuni active ale băncii - Pagina 5
Operațiuni active ale băncii - Pagina 6
Operațiuni active ale băncii - Pagina 7
Operațiuni active ale băncii - Pagina 8
Operațiuni active ale băncii - Pagina 9
Operațiuni active ale băncii - Pagina 10
Operațiuni active ale băncii - Pagina 11
Operațiuni active ale băncii - Pagina 12
Operațiuni active ale băncii - Pagina 13
Operațiuni active ale băncii - Pagina 14
Operațiuni active ale băncii - Pagina 15
Operațiuni active ale băncii - Pagina 16
Operațiuni active ale băncii - Pagina 17
Operațiuni active ale băncii - Pagina 18
Operațiuni active ale băncii - Pagina 19
Operațiuni active ale băncii - Pagina 20
Operațiuni active ale băncii - Pagina 21
Operațiuni active ale băncii - Pagina 22
Operațiuni active ale băncii - Pagina 23
Operațiuni active ale băncii - Pagina 24
Operațiuni active ale băncii - Pagina 25
Operațiuni active ale băncii - Pagina 26
Operațiuni active ale băncii - Pagina 27
Operațiuni active ale băncii - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni Active ale Bancii.doc

Alții au mai descărcat și

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Carduri

CARDURI CARDUL – DEFINIRE, TIPOLOGIE 1. DEFINIRE Cardul este un instrument de plata electronica, respectiv un suport de informatie standardizat,...

Depozite

Potrivit OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în...

Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea...

Caracteristica Operațiunilor Bancare

Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active : • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare; •...

Monedă și credit

esenţa conceptului de moneda Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane. Ei au apărut stihinic şi, pe...

Piețe financiare și operațiuni la bursă

TITLURILE FINANCIARE: CARACTERISTICI, PLASAREA LOR PE PIATA Patrimoniul unei firme poate fi privit din punct economic si juridic. ACTIVELE – pot...

Te-ar putea interesa și

Proiect economic realizat la B.R.D. - G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Ai nevoie de altceva?