Reglementare și Supraveghere Bancară

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 45646
Mărime: 2.29MB (arhivat)
Publicat de: Denis Gherman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Dardac, Bogdan Moinescu
FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI si BURSE DE VALORI CATEDRA DE MONEDA Programul de Master Specializat Audit financiar şi consiliere

Extras din curs

TEMA 1 REGLEMENTARE ŞI SUPRAVEGHERE BANCARĂ

1.1. Reglementare şi supraveghere bancară – concept, conţinut şi rol

În timp ce reglementarea bancară se defineşte prin ansamblul de

legi şi norme aplicabile băncilor în activitatea lor, cea de supraveghere se

referă la activitatea de monitorizare a situaţiei financiare a instituţiilor

bancare şi la verificarea modului cum sunt respectate şi aplicate

reglementările bancare.

În mod tradiţional, sistemul bancar a fost supus unui grad înalt de

reglementare şi supraveghere. Deşi în numeroase ţări se observă o tendinţă

de dereglementare a sistemului bancar, activitatea bancară continuă să

rămână, pe plan mondial, una din activităţile economice cele mai normate.

În funcţie de motivele care stau la baza aplicării lor, se pot deosebi

trei clase de reglementări bancare:

a) reglementarea economică

b) reglementarea prudenţială

c) reglementarea monetară.

Prima clasă este reglementarea economică ce are drept scop să se

obţină asigurarea că băncile mobilizează resurse şi acordă credite în

condiţii de eficienţă economică.

Cea de-a doua clasă de reglementări este cea prevenită sau

prudenţială. Reglementarea prudenţială are menirea să garanteze alocarea

eficientă a resurselor, să minimizeze riscurile pe care şi le asumă băncile

şi să asigure stabilitatea şi sănătatea financiară a fiecărei bănci şi a

sistemului bancar în ansamblu. Altfel spus, scopul reglementării

prudenţiale şi reducerea reglementării economice (dereglementarea

economică).

A treia clasă este reglementarea monetară al cărei scop este

menţinerea stabilităţii valorii externe şi interne a monedei naţionale, prin

controlul exercitat asupra lichidităţii totale a sistemului bancar.

În timp ce analiza macro-prudenţială se regăseşte, într-un fel sau

altul, printre activităţile oricărei bănci centrale, protecţia investitorilor, în

special pe piaţa de capital, este foarte rar inclusă în mandatul acesteia. În

opoziţie, agenţiile de supraveghere au ca obiectiv principal protecţia

consumatorilor. În alegerea unui cadru instituţional eficient, o problemă o

reprezintă rezultatele supravegherii micro-prudenţiale, pe care Băncile

Centrale le consideră strict legate de sistem, iar agenţiile de supraveghere

le consideră angrenate protecţiei deponenţilor şi investitorilor.

1.2. Sisteme de supraveghere

Definirea unui sistem de supraveghere financiară presupune

alegerea unui model de supraveghere şi stabilirea instituţiei ce va

monitoriza operaţiunile intermediarilor financiari. În acest sens, se impune

şi clasificarea rolului pe care îl are banca centrală în activitatea de

supraveghere.

Inovarea financiară şi progresele tehnologice au determinat

erodarea continuă a frontierelor tradiţionale dintre segmentele sectorului

financiar (sistem bancar, pieţe de capital, instituţii de asigurări) şi

creşterea competiţiei între diferite tipuri de intermediari financiari ce oferă

produse similare. Aceste tendinţe ridică numeroase probleme privind

alegerea unui model de supraveghere financiară optim, şi în cadrul

acestuia, a autorităţii căreia trebuie să i se încredinţeze supravegherea.

Funcţiile reglementării şi supravegherii determină o serie de

sarcini care pot fi grupate astfel:

1. activităţi de protecţie a investitorilor, care se bazează pe asigurarea

unui sistem bancar competitiv şi pe contractarea riscului moral

indus de existenţa sistemului de asigurare a depozitelor prin

crearea regulilor de bună practică şi pe distribuirea informaţiei;

2. supravegherea la nivel micro, care se axează în primul rând pe

protejarea deponenţilor;

3. analiza macro-prudenţială, care grupează activităţile ce au scop

monitorizarea expunerii la riscul sistemic şi identificarea

potenţialelor „ameninţări” la nivel macroeconomic ca urmare a

dezvoltării pieţelor financiare.

1.2.1. Modele de supraveghere

În practica internaţională, sunt întâlnite, în general, următoarele

două tipuri de modele de supraveghere: 1) supravegherea instituţională, şi

2) supravegherea integrată.

1) Supravegherea instituţională (denumită şi supraveghere

instituţională) se caracterizează prin aceea că activitatea de control

prudenţial este îndreptată asupra unei categorii specifice de instituţii

financiare, indiferent de gama de activităţi pe care acestea le prestează. În

cazul acestui model, ce urmează segmentarea clasică a sectorului financiar

în trei pieţe, există câte o singură autoritate de supraveghere pentru bănci1.

Supravegherea instituţională este eficientă în cazul intermediarilor

financiari, deoarece nu creează duplicări ale controalelor prudenţiale şi

determină costuri scăzute. În situaţia în care există intermediari aparţinând

unor sectoare diferite, dar cărora li se permite să desfăşoare aceleaşi

activităţi, modelul poate conduce la distorsiuni de reglementare datorită

faptului că este posibil să se aplice reguli prudenţiale diferite faţă de

acelaşi tip de operaţiuni. Distorsiunile respective pot genera arbitraje de

reglementare, cu consecinţe destabilizatoare asupra sistemului financiar.

2) Modelul supravegherii integrate (supraveghere unică) implică ca

o singură agenţie, de regulă diferită de banca centrală, supraveghează piaţa

financiară în ansamblul ei. Acest model îşi are geneza în procesul de

erodare continuă a barierelor tradiţionale între activităţile financiare şi în

apariţia conglomeratelor financiare.

Preview document

Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 1
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 2
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 3
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 4
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 5
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 6
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 7
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 8
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 9
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 10
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 11
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 12
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 13
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 14
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 15
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 16
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 17
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 18
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 19
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 20
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 21
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 22
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 23
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 24
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 25
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 26
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 27
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 28
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 29
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 30
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 31
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 32
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 33
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 34
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 35
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 36
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 37
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 38
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 39
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 40
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 41
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 42
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 43
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 44
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 45
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 46
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 47
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 48
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 49
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 50
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 51
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 52
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 53
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 54
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 55
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 56
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 57
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 58
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 59
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 60
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 61
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 62
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 63
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 64
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 65
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 66
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 67
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 68
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 69
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 70
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 71
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 72
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 73
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 74
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 75
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 76
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 77
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 78
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 79
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 80
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 81
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 82
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 83
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 84
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 85
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 86
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 87
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 88
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 89
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 90
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 91
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 92
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 93
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 94
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 95
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 96
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 97
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 98
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 99
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 100
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 101
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 102
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 103
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 104
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 105
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 106
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 107
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 108
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 109
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 110
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 111
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 112
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 113
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 114
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 115
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 116
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 117
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 118
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 119
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 120
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 121
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 122
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 123
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 124
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 125
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 126
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 127
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 128
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 129
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 130
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 131
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 132
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 133
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 134
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 135
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 136
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 137
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 138
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 139
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 140
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 141
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 142
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 143
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 144
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 145
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 146
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 147
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 148
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 149
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 150
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 151
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 152
Reglementare și Supraveghere Bancară - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Reglementare si Supraveghere Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Instituții de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Strategii și Politici Monetare

Politica monetara este o componenta esentiala a politicii economice avand aceleasi obiective finale si actionand in ansamblu cu politica de...

Economie monetară

1.1. BANCA CENTRALA SI MEDIUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA In ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de...

Banca Națională a României

1. SISTEMUL BANCAR CONTEMPORAN Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite. Ele joaca un rol...

Te-ar putea interesa și

Supravegherea Bancară - Obiectiv Important al Băncilor Centrale

Introducere Am ales această temă deoarece resursele bancare au reprezentat o curiozitate pentru mine dar și organizarea funcționalitatea băncilor...

Rating-ul Bancar și Supravegherea Prudentiala

Capitolul I - Rating-ul financiar 1.1. Concept – funcţii, caracteristici Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică...

Supraveghere Bancară în Uniunea Europeană

Introducere Supravegherea bancară există de mai bine de 100 de ani sub diferite forme, mai ales în Statele Unite ale Americii şi Europa de Nord....

Organizarea și Funcționarea Băncilor Comerciale în România

Organizarea şi funcţionarea băncilor comerciale în România ABSTRACT În ultimele decenii, instituţiile financiar-bancare au avut un rol primordial...

Reglementare și supraveghere bancară pe piața SUA

Introducere În cadrul acestei lucrări ne-am propus să prezentăm sintetic cadrul de reglementare şi supraveghere bancară de pe piaţa Statelor Unite...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I SUPERVIZAREA BANCARĂ: CONCEPT ŞI INSTRUMENTE 1.1 Generalităţi, concept şi obiective privind supravegherea bancară în UE Potrivit...

Supravegherea și reglementarea bancară în Marea Britanie

CAP. 1: INCEPUTURILE SISTEMULUI BANCAR BRITANIC Începând cu iulie 1944 sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods (SUA) impune in...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană Cap.1 Concepte generale privind supravegherea bancara Situaţia economicâ a unei ţari, precum şi...

Ai nevoie de altceva?