Bazele Informaticii

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 197 în total
Cuvinte : 39696
Mărime: 3.71MB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Gabor
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. CUPRINS
  2. Capitolul 1. SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC 4
  3. Capitolul 2. ARHITECTURA GENERALĂ A SISTEMULUI ELECTRONIC DE CALCUL 8
  4. Capitolul 3. SISTEME DE OPERARE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE 25
  5. Capitolul 4. PROCESOARE DE TEXT – MICROSOFT WORD 35
  6. Capitolul 5. PROGRAME DE CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL 61
  7. Capitolul 6. PREZENTĂRI GRAFICE – MICROSOFT POWERPOINT 79
  8. Capitolul 7. REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET 106
  9. Bibliografie 117

Extras din curs

Să se realizeze, folosind MS Word, un referat de 4 – 5 pagini, respectând următoarele cerinţe:

1. Ca subiect puteţi alege orice temă din domeniul informaticii (bazele informaticii, instruire asistată de calculator, societatea informaţională, comerţ electronic etc.)

2. Referatul să fie prevăzut cu pagină de copertă, care să cuprindă numele universităţii, facultatea, specializarea, anul, titlul rederatului şi numele studentului autor.

3. Titlul să fie scris cu un font diferit de celelalte, eventual folosind WORD ART.

4. Referatul să cuprindă antet, diferit pe pagini pare şi impare.

5. Să se insereze numărul de pagină

6. Să existe note de subsol, reprezentând trimiteri la bibliografie sau explicaţii suplimentare

7. Să se folosească, în cazul eumerărilor, liste marcate (bullets).

8. Un paragraf din text să fie scris în 2 sau mai multe coloane.

9. Să se folosească pentru un anumit text chenare (border), pentru evidenţiere a textului.

10. Referatul să cuprindă 2 tabele, cu formate diferite

11. Referatul să cuprindă 2 grafice, de format diferit.

12. Întregul text al referatului să fie scris cu fontul TIMES NEW ROMAN, dimensiunea (size) 12, iar distanţa dintre rânduri (line spacing) să fie de 1,5.

CAPITOLUL 1

SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC

1. Obiectul informaticii

Informatica a fost definită iniţial de către Academia Franceza (prin anul 1966), ca fiind “ştiinţa prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaţiei, considerată ca suport al cunoştinţelor umane şi al comunicarilor în domeniile tehnicii, economice si sociale”, Aceasta se contureaza ca activitate practică şi concepţie teoretică, pe masura dezvoltării calculatoarelor electronice şi a perfecţionării tehnologiei de prelucrare a datelor.

Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte şi sisteme pentru prelucrarea automata a informatiei. Din acest punct de vedere informatica este definita ca fiind ştiinţa care se ocupă cu studiul şi elaborarea metodelor de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul.

Ca activitate practică, informatica are o existenţă dinamică, ea apare şi se dezvoltă dintr-o necesitate obiectivă, aceea de a rezolva problemele complexe privind prelucrarea datelor. În stadiul actual de maturizare al informaticii, aceasta trebuie să urmărească doua obiective majore:

- pe de o parte, să realizeze prin metode şi tehnici proprii, sisteme informatice performante prin care să se asigure accesul larg la informaţie;

- iar pe de alta parte, să asigure utilizarea eficienta a tuturor resurselor sistemelor de calcul.

Activitatea umană, indiferent sub ce formă se desfăşoară, este generatoare de informaţii. Cu cât această activitate este mai complexă şi mai dinamică, cu atât volumul de informaţii creşte şi se diversifică tinzând să frâneze sau chiar să blocheze procesul decizional. Apare astfel un conflict între creşterea volumului de informaţii şi posibilităţile limitate ale sistemelor clasice de prelucrare, sisteme ce nu pot furniza informaţii cât mai rapide, complete şi corecte necesare luarii deciziilor. În aceste condiţii, rolul informaticii este decisiv în deblocarea şi fluidizarea sistemelor informaţionale şi decizionale, prin asigurarea gestiunii, prelucrării şi distribuirii informaţiei într-un mod cât mai eficient către utilizatori.

În accepţiunea curenta, informatica cuprinde toate activitatile legate de proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii eficienţei activităţilor umane, care influenteaza în mod decisiv fizionomia economiei si societăţii în general, configurând societatea informaâională în care ne aflăm.

Preview document

Bazele Informaticii - Pagina 1
Bazele Informaticii - Pagina 2
Bazele Informaticii - Pagina 3
Bazele Informaticii - Pagina 4
Bazele Informaticii - Pagina 5
Bazele Informaticii - Pagina 6
Bazele Informaticii - Pagina 7
Bazele Informaticii - Pagina 8
Bazele Informaticii - Pagina 9
Bazele Informaticii - Pagina 10
Bazele Informaticii - Pagina 11
Bazele Informaticii - Pagina 12
Bazele Informaticii - Pagina 13
Bazele Informaticii - Pagina 14
Bazele Informaticii - Pagina 15
Bazele Informaticii - Pagina 16
Bazele Informaticii - Pagina 17
Bazele Informaticii - Pagina 18
Bazele Informaticii - Pagina 19
Bazele Informaticii - Pagina 20
Bazele Informaticii - Pagina 21
Bazele Informaticii - Pagina 22
Bazele Informaticii - Pagina 23
Bazele Informaticii - Pagina 24
Bazele Informaticii - Pagina 25
Bazele Informaticii - Pagina 26
Bazele Informaticii - Pagina 27
Bazele Informaticii - Pagina 28
Bazele Informaticii - Pagina 29
Bazele Informaticii - Pagina 30
Bazele Informaticii - Pagina 31
Bazele Informaticii - Pagina 32
Bazele Informaticii - Pagina 33
Bazele Informaticii - Pagina 34
Bazele Informaticii - Pagina 35
Bazele Informaticii - Pagina 36
Bazele Informaticii - Pagina 37
Bazele Informaticii - Pagina 38
Bazele Informaticii - Pagina 39
Bazele Informaticii - Pagina 40
Bazele Informaticii - Pagina 41
Bazele Informaticii - Pagina 42
Bazele Informaticii - Pagina 43
Bazele Informaticii - Pagina 44
Bazele Informaticii - Pagina 45
Bazele Informaticii - Pagina 46
Bazele Informaticii - Pagina 47
Bazele Informaticii - Pagina 48
Bazele Informaticii - Pagina 49
Bazele Informaticii - Pagina 50
Bazele Informaticii - Pagina 51
Bazele Informaticii - Pagina 52
Bazele Informaticii - Pagina 53
Bazele Informaticii - Pagina 54
Bazele Informaticii - Pagina 55
Bazele Informaticii - Pagina 56
Bazele Informaticii - Pagina 57
Bazele Informaticii - Pagina 58
Bazele Informaticii - Pagina 59
Bazele Informaticii - Pagina 60
Bazele Informaticii - Pagina 61
Bazele Informaticii - Pagina 62
Bazele Informaticii - Pagina 63
Bazele Informaticii - Pagina 64
Bazele Informaticii - Pagina 65
Bazele Informaticii - Pagina 66
Bazele Informaticii - Pagina 67
Bazele Informaticii - Pagina 68
Bazele Informaticii - Pagina 69
Bazele Informaticii - Pagina 70
Bazele Informaticii - Pagina 71
Bazele Informaticii - Pagina 72
Bazele Informaticii - Pagina 73
Bazele Informaticii - Pagina 74
Bazele Informaticii - Pagina 75
Bazele Informaticii - Pagina 76
Bazele Informaticii - Pagina 77
Bazele Informaticii - Pagina 78
Bazele Informaticii - Pagina 79
Bazele Informaticii - Pagina 80
Bazele Informaticii - Pagina 81
Bazele Informaticii - Pagina 82
Bazele Informaticii - Pagina 83
Bazele Informaticii - Pagina 84
Bazele Informaticii - Pagina 85
Bazele Informaticii - Pagina 86
Bazele Informaticii - Pagina 87
Bazele Informaticii - Pagina 88
Bazele Informaticii - Pagina 89
Bazele Informaticii - Pagina 90
Bazele Informaticii - Pagina 91
Bazele Informaticii - Pagina 92
Bazele Informaticii - Pagina 93
Bazele Informaticii - Pagina 94
Bazele Informaticii - Pagina 95
Bazele Informaticii - Pagina 96
Bazele Informaticii - Pagina 97
Bazele Informaticii - Pagina 98
Bazele Informaticii - Pagina 99
Bazele Informaticii - Pagina 100
Bazele Informaticii - Pagina 101
Bazele Informaticii - Pagina 102
Bazele Informaticii - Pagina 103
Bazele Informaticii - Pagina 104
Bazele Informaticii - Pagina 105
Bazele Informaticii - Pagina 106
Bazele Informaticii - Pagina 107
Bazele Informaticii - Pagina 108
Bazele Informaticii - Pagina 109
Bazele Informaticii - Pagina 110
Bazele Informaticii - Pagina 111
Bazele Informaticii - Pagina 112
Bazele Informaticii - Pagina 113
Bazele Informaticii - Pagina 114
Bazele Informaticii - Pagina 115
Bazele Informaticii - Pagina 116
Bazele Informaticii - Pagina 117
Bazele Informaticii - Pagina 118
Bazele Informaticii - Pagina 119
Bazele Informaticii - Pagina 120
Bazele Informaticii - Pagina 121
Bazele Informaticii - Pagina 122
Bazele Informaticii - Pagina 123
Bazele Informaticii - Pagina 124
Bazele Informaticii - Pagina 125
Bazele Informaticii - Pagina 126
Bazele Informaticii - Pagina 127
Bazele Informaticii - Pagina 128
Bazele Informaticii - Pagina 129
Bazele Informaticii - Pagina 130
Bazele Informaticii - Pagina 131
Bazele Informaticii - Pagina 132
Bazele Informaticii - Pagina 133
Bazele Informaticii - Pagina 134
Bazele Informaticii - Pagina 135
Bazele Informaticii - Pagina 136
Bazele Informaticii - Pagina 137
Bazele Informaticii - Pagina 138
Bazele Informaticii - Pagina 139
Bazele Informaticii - Pagina 140
Bazele Informaticii - Pagina 141
Bazele Informaticii - Pagina 142
Bazele Informaticii - Pagina 143
Bazele Informaticii - Pagina 144
Bazele Informaticii - Pagina 145
Bazele Informaticii - Pagina 146
Bazele Informaticii - Pagina 147
Bazele Informaticii - Pagina 148
Bazele Informaticii - Pagina 149
Bazele Informaticii - Pagina 150
Bazele Informaticii - Pagina 151
Bazele Informaticii - Pagina 152
Bazele Informaticii - Pagina 153
Bazele Informaticii - Pagina 154
Bazele Informaticii - Pagina 155
Bazele Informaticii - Pagina 156
Bazele Informaticii - Pagina 157
Bazele Informaticii - Pagina 158
Bazele Informaticii - Pagina 159
Bazele Informaticii - Pagina 160
Bazele Informaticii - Pagina 161
Bazele Informaticii - Pagina 162
Bazele Informaticii - Pagina 163
Bazele Informaticii - Pagina 164
Bazele Informaticii - Pagina 165
Bazele Informaticii - Pagina 166
Bazele Informaticii - Pagina 167
Bazele Informaticii - Pagina 168
Bazele Informaticii - Pagina 169
Bazele Informaticii - Pagina 170
Bazele Informaticii - Pagina 171
Bazele Informaticii - Pagina 172
Bazele Informaticii - Pagina 173
Bazele Informaticii - Pagina 174
Bazele Informaticii - Pagina 175
Bazele Informaticii - Pagina 176
Bazele Informaticii - Pagina 177
Bazele Informaticii - Pagina 178
Bazele Informaticii - Pagina 179
Bazele Informaticii - Pagina 180
Bazele Informaticii - Pagina 181
Bazele Informaticii - Pagina 182
Bazele Informaticii - Pagina 183
Bazele Informaticii - Pagina 184
Bazele Informaticii - Pagina 185
Bazele Informaticii - Pagina 186
Bazele Informaticii - Pagina 187
Bazele Informaticii - Pagina 188
Bazele Informaticii - Pagina 189
Bazele Informaticii - Pagina 190
Bazele Informaticii - Pagina 191
Bazele Informaticii - Pagina 192
Bazele Informaticii - Pagina 193
Bazele Informaticii - Pagina 194
Bazele Informaticii - Pagina 195
Bazele Informaticii - Pagina 196
Bazele Informaticii - Pagina 197

Conținut arhivă zip

  • Bazele Informaticii.doc

Alții au mai descărcat și

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Bazele utilizării calculatoarelor

Un computer (calculator sau sistem de calcul) poate fi definit ca un echipament electronic de prelucrare automată a datelor, pe bază de program....

Te-ar putea interesa și

Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație

Introducere Managementul educațional reprezintă procesul conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale și de...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Bazele Informaticii

BAZELE INFORMATICII Informatica Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu...

Bazele Informaticii

1.Criteriul cel mai important ce stă la baza împărţirii evoluţiei calculatoarelor în generaţii este dezvoltarea tehnologiei: a) optoelectronice...

Bazele informaticii Volkswagen - mașina anului 2010

De-a lungul timpului Volkswagen a reusit sa aduca pe piata automobilelor o gama foarte variata de modele,pentru gusturile tuturor.De aceea in anul...

Bazele Informaticii

TRUE/FALSE 1) Sistemele de numeratie nepozituionale sunt acele sisteme de numeratie in care valoarea unei cifre din cadrul unui numar este...

Bazele Informaticii

In general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice interconectate si interconditionate prin relatii fizice,...

Bazele Informaticii

1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia sistemelor de calcul Sistemele de calcul au evoluat si evoluează odată cu dezvoltarea tehnologiei de realizare a...

Ai nevoie de altceva?