Curs Word XP

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3451
Mărime: 209.09KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Oroș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Programul Microsoft Word XP este conţinut în pachetul Microsoft Office XP (2002) şi este un editor de texte profesional cu importante facilităţi de lucru cu tabele, figuri, imagini, etc.

Lansarea în execuţie a programului Word se face cu opţiunea Microsoft Word din submeniul Programs al meniului Start sau cu ajutorul unei scurtături de pe Desktop (dacă există). De asemenea programul Word este încărcat la deschiderea oricărui document Word – adică fişier cu extensia doc.

Fereastra programului Word este asemănătoare cu celelalte din Windows, dar prezintă mai multe bare de instrumente pe categorii, unele aşezate în partea de jos, deasupra barei de stare. De asemenea există şi două rigle, una orizontală sus şi una verticală în stânga. Ele sunt folosite pentru urmărirea aranjării textului, stabilirea marginilor paginii şi a paragrafelor (aliniate).

OPERAŢII CU FIŞIERE DOCUMENT

Fişierele cu extensia doc sunt asociate programului Microsoft Word şi operaţiile cu ele se realizează din meniul Fişier (File). Operaţiile cu fişiere document sunt:

1. Crearea unui nou document – se face cu opţiunea Nou (New) din acest meniu sau cu butonul din bara de instrumente sau cu scurtătura Ctrl+N.

2. Deschiderea unui document salvat pe disc – se face cu opţiunea Deschidere (Open) sau cu butonul sau cu combinaţia de taste Ctrl+O. Se deschide o casetă de dialog în care putem alege documentul dorit dintr-o listă.

3. Închiderea documentului fără a închide programul Word se face cu opţiunea Închide sau cu butonul de închideri a ferestrei document (nu a ferestrei Word).

4. Salvarea documentului pe disc – se face cu opţiunea Salvare (Save) sau Salvare ca (Save As) sau cu butonul sau cu scurtătura Ctrl+S. La prima salvare a unui document sau dacă folosim Salvare ca se deschide o casetă de dialog în care putem alege numele şi locul de salvare a documentului. De asemenea, tot aici se poate proteja documentul cu o parolă prin opţiunea Opţiuni de securitate (Security Options) a meniului Instrumente (Tools) (din caseta de dialog Salvare ca).

OPERAŢII DE EDITARE

Toate operaţiile care presupun modificarea conţinutului unui document poartă numele generic de operaţii de editare. Cele mai importante operaţii de editare sau legare de aceasta sunt:

1. Introducerea textului

Introducerea (scrierea) textului se face caracter cu caracter de la tastatură. În momentul apăsării unei taste alfanumerice (literă, cifră sau simbol special) caracterul asociat o să apară imediat după cursorul de scriere (bară verticală ce apare şi dispare la intervale scurte de timp) care se deplasează cu o poziţie spre dreapta.

Există taste speciale folosite la introducerea textului. Cele mai importante sunt:

- Delete – şterge caracterul din dreapta cursorului

- Back Space – şterge caracterul din stânga cursorului şi îl mută cu o poziţie la stânga

- Enter – încheie rândul curent, creează unul nou şi mută cursorul la începutul acestuia

- Caps Lock – este un comutator litere mici – litere mari

- Shift – inversează efectul lui Caps Lock sau e folosit pentru a introduce caracterele din partea de sus a unor taste

2. Deplasarea cursorului în text şi derularea documentului

Deplasarea cursorului de scriere într-un document se realizează cu tastele de deplasare (săgeţi, Home, End, Page Up şi Page Down) sau cu click în locul dorit. Home deplasează cursorul la începutul rândului, End la sfârşit, etc. Există şi combinaţii de taste: Ctrl+Home duce cursorul la începutul documentului, iar Ctrl+End la sfârşitul acestuia.

Derularea documentului se poate face cu ajutorul barelor de derulare acţionând butoanele săgeţi de la capete cu click stânga sau cursoarele mobile cu „drag and drop” sau deplasând cursorul în text. Derularea cu ajutorul barelor de derulare nu deplasează cursorul în text.

3. Operaţii de căutare şi înlocuire

Programul Word permite căutarea unui text (cuvânt) şi eventual înlocuirea lui cu un altul. Aceste operaţii se realizează în caseta de dialog Găsire şi înlocuire (Find and Replace) care se deschide cu opţiunea Găsire (Find) sau Înlocuire (Replace) din meniul Editare (Edit).

Preview document

Curs Word XP - Pagina 1
Curs Word XP - Pagina 2
Curs Word XP - Pagina 3
Curs Word XP - Pagina 4
Curs Word XP - Pagina 5
Curs Word XP - Pagina 6
Curs Word XP - Pagina 7
Curs Word XP - Pagina 8
Curs Word XP - Pagina 9
Curs Word XP - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Curs Word XP.doc

Alții au mai descărcat și

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Te-ar putea interesa și

Program de monitorizare, Primăria Piatra Neamț

1. Introducere Termenul de „etică” provine din greaca veche (ethos – obişnuinţă, moravuri, caracter) şi poate fi utilizat sub două accepţiuni: o...

Interconectarea aplicațiilor Office cu baza de date

PREZENTARE GENERALA MICROSOFT WORD Programul Word este un program puternic si usor de utilizat. Firma Micrrosoft a testat programul Word in...

Modul de lucru colaborativ și protecția fișierelor în Word

1. MODUL DE LUCRU COLABORATIV Sistemul de management colaborativ al documentelor este foarte util atunci când se doreşte să se lucreze pe un...

Curs IT

1. HARDWARE (HARD): Reprezinta totalitatea componentelor materiale ale unui sistem informatic. 2. SOFTWARE (SOFT): Reprezinta totalitatea...

Curs Word pentru începători

1. GENERALITATI 1.1 Notiuni generale despre editare in Word 2000 Prin editare se intelege totalitatea operatiilor prin care se introduc, se...

Curs birotică anul I

1. INTRODUCERE ÎN BIROTICA 1.1 Definirea biroticii În ultimele doua decenii, miniaturizarea si scaderea pretului componentelor electronice au...

Ai nevoie de altceva?