Proiectare asistată de calculator

Curs
7.9/10 (9 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 45695
Mărime: 5.02MB (arhivat)
Publicat de: Sonia Farcaș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Gabriel

Extras din curs

CURS 1

1.1. DEFINIREA CAD/CAM

Apariţia şi dezvoltarea controlului numeric în anii 50, marchează începutul procesului de automatizare a maşinilor-unelte. Este un fapt recunoscut că introducerea comenzii numerice a însemnat debutul unui proces de inovare în activităţile de proiectare şi producţie a bunurilor. Astăzi există fabrici aproape complet automatizate care sunt capabile să manufactureze o însemnată varietate de produse. De la început, este necesar să se precizeze ce se înţelege prin “întreprindere producătoare” sau fabrică, avându-se în vedere volumul producţiei. Specialiştii clasifică procesele de manufacturare în trei categorii principale: producţia în flux continuu, producţia de masă şi producţia de serie.

În prima categorie sunt incluse produsele care “curg” într-un flux continuu ca în industria petrolului, cimentului, oţelului şi a hârtiei. În a doua categorie intră produsele în unităţi discrete, realizate în număr foarte mare cu o productivitate maximă. În acest mod sunt fabricate bunuri ca automobile, televizoare, frigidere, aparate electronice etc. Producţia de masă a realizat beneficii enorme de pe urma mecanizării şi automatizării tehnologiilor de fabricare. În a treia categorie intră producţia unui număr mare de tipuri de bunuri diferite care necesită tehnologii diferite. Datorită numărului mare de tipuri de produse şi de comenzi pentru aceste produse, apar probleme complexe de planificare şi proiectare tehnologică. De aceea, în acest tip de producţie, automatizarea se limitează la nivelul componentelor individuale ale atelierelor de lucru şi este dificilă automatizarea completă a fabricilor.

O privire de sinteză asupra lucrărilor publicate în ultimii 15 ani, arată că proiectarea şi fabricarea asistate de calculator sunt două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza legăturilor

naturale care există între activităţile de proiectare şi manufacturare.

În literatura de specialitate, CAD/CAM este un acronim care înseamnă proiectare şi fabricare cu ajutorul calculatorului. Această tehnologie 1

novatoare care utilizează calculatoarele digitale pentru realizarea unor funcţii diverse de proiectare şi fabricare are tendinţa de integrare totală a acestor activităţi care, în mod tradiţional, au fost considerate ca fiind două funcţii distincte şi separate. În ansamblu, CAD/CAM dezvoltă tehnologia avansată a întreprinderii viitorului, asistată complet de calculator.

Fig. 1.1. Monitorizarea şi controlul asistate de calculator

a) monitorizarea asistată; b) controlul asistat

b)

a)

Semnale de control

Date

Proces de fabricaţie

Calculator

Date

Proces de fabricaţie

Calculator

Proiectarea asistată de calculator (în limba engleză, “Computer-aided design” – CAD), poate fi definită ca o activitate de utilizare a unui sistem de calcul în proiectarea, modificarea, analiza şi optimizarea proiectării. Sistemul de calcul este format din echipamente şi programe care asigură funcţiile necesare în proiectare. Echipamentul destinat activităţilor de CAD este format dintr-un calculator, unul sau mai multe terminale grafice, tastatură şi alte periferice. Programele de CAD sunt aplicaţii destinate implementării graficii în cadrul unui sistem de calcul, la care se adaugă programele dedicate funcţiilor inginereşti care pot realiza analiza stării de tensiuni şi deformaţii ale unor elemente, analiza dinamică a mecanismelor, calculul transferului de căldură şi controlul numeric. Programele aplicative variază de la un utlizator la altul, în funcţie de tipul liniilor de producţie, de procesul de fabricaţie şi de specificul pieţei de desfacere.

Fabricarea asistată de calculator (în limba engleză, “Computer-aided manufacturing” – CAM), se defineşte ca utilizare unui sistem de calcul în activitatea de planificare, conducere şi control al operaţiilor unei fabrici, prin orice interfaţă directă sau indirectă dintre calculator şi resursele de producţie. Aşa cum rezultă din definiţie, aplicaţiile CAM se împart în două categorii principale:

- monitorizare şi control; acestea sunt aplicaţii în care calculatorul este conectat direct la procesul de fabricare în scopul monitorizării şi controlului acestuia;

- susţinerea fabricaţiei; acestea sunt aplicaţii indirecte în care calculatorul este utilizat în sprijinirea operaţiilor de producţie, fără existenţa unei legături directe între calculator şi procesul de fabricare.

Preview document

Proiectare asistată de calculator - Pagina 1
Proiectare asistată de calculator - Pagina 2
Proiectare asistată de calculator - Pagina 3
Proiectare asistată de calculator - Pagina 4
Proiectare asistată de calculator - Pagina 5
Proiectare asistată de calculator - Pagina 6
Proiectare asistată de calculator - Pagina 7
Proiectare asistată de calculator - Pagina 8
Proiectare asistată de calculator - Pagina 9
Proiectare asistată de calculator - Pagina 10
Proiectare asistată de calculator - Pagina 11
Proiectare asistată de calculator - Pagina 12
Proiectare asistată de calculator - Pagina 13
Proiectare asistată de calculator - Pagina 14
Proiectare asistată de calculator - Pagina 15
Proiectare asistată de calculator - Pagina 16
Proiectare asistată de calculator - Pagina 17
Proiectare asistată de calculator - Pagina 18
Proiectare asistată de calculator - Pagina 19
Proiectare asistată de calculator - Pagina 20
Proiectare asistată de calculator - Pagina 21
Proiectare asistată de calculator - Pagina 22
Proiectare asistată de calculator - Pagina 23
Proiectare asistată de calculator - Pagina 24
Proiectare asistată de calculator - Pagina 25
Proiectare asistată de calculator - Pagina 26
Proiectare asistată de calculator - Pagina 27
Proiectare asistată de calculator - Pagina 28
Proiectare asistată de calculator - Pagina 29
Proiectare asistată de calculator - Pagina 30
Proiectare asistată de calculator - Pagina 31
Proiectare asistată de calculator - Pagina 32
Proiectare asistată de calculator - Pagina 33
Proiectare asistată de calculator - Pagina 34
Proiectare asistată de calculator - Pagina 35
Proiectare asistată de calculator - Pagina 36
Proiectare asistată de calculator - Pagina 37
Proiectare asistată de calculator - Pagina 38
Proiectare asistată de calculator - Pagina 39
Proiectare asistată de calculator - Pagina 40
Proiectare asistată de calculator - Pagina 41
Proiectare asistată de calculator - Pagina 42
Proiectare asistată de calculator - Pagina 43
Proiectare asistată de calculator - Pagina 44
Proiectare asistată de calculator - Pagina 45
Proiectare asistată de calculator - Pagina 46
Proiectare asistată de calculator - Pagina 47
Proiectare asistată de calculator - Pagina 48
Proiectare asistată de calculator - Pagina 49
Proiectare asistată de calculator - Pagina 50
Proiectare asistată de calculator - Pagina 51
Proiectare asistată de calculator - Pagina 52
Proiectare asistată de calculator - Pagina 53
Proiectare asistată de calculator - Pagina 54
Proiectare asistată de calculator - Pagina 55
Proiectare asistată de calculator - Pagina 56
Proiectare asistată de calculator - Pagina 57
Proiectare asistată de calculator - Pagina 58
Proiectare asistată de calculator - Pagina 59
Proiectare asistată de calculator - Pagina 60
Proiectare asistată de calculator - Pagina 61
Proiectare asistată de calculator - Pagina 62
Proiectare asistată de calculator - Pagina 63
Proiectare asistată de calculator - Pagina 64
Proiectare asistată de calculator - Pagina 65
Proiectare asistată de calculator - Pagina 66
Proiectare asistată de calculator - Pagina 67
Proiectare asistată de calculator - Pagina 68
Proiectare asistată de calculator - Pagina 69
Proiectare asistată de calculator - Pagina 70
Proiectare asistată de calculator - Pagina 71
Proiectare asistată de calculator - Pagina 72
Proiectare asistată de calculator - Pagina 73
Proiectare asistată de calculator - Pagina 74
Proiectare asistată de calculator - Pagina 75
Proiectare asistată de calculator - Pagina 76
Proiectare asistată de calculator - Pagina 77
Proiectare asistată de calculator - Pagina 78
Proiectare asistată de calculator - Pagina 79
Proiectare asistată de calculator - Pagina 80
Proiectare asistată de calculator - Pagina 81
Proiectare asistată de calculator - Pagina 82
Proiectare asistată de calculator - Pagina 83
Proiectare asistată de calculator - Pagina 84
Proiectare asistată de calculator - Pagina 85
Proiectare asistată de calculator - Pagina 86
Proiectare asistată de calculator - Pagina 87
Proiectare asistată de calculator - Pagina 88
Proiectare asistată de calculator - Pagina 89
Proiectare asistată de calculator - Pagina 90
Proiectare asistată de calculator - Pagina 91
Proiectare asistată de calculator - Pagina 92
Proiectare asistată de calculator - Pagina 93
Proiectare asistată de calculator - Pagina 94
Proiectare asistată de calculator - Pagina 95
Proiectare asistată de calculator - Pagina 96
Proiectare asistată de calculator - Pagina 97
Proiectare asistată de calculator - Pagina 98
Proiectare asistată de calculator - Pagina 99
Proiectare asistată de calculator - Pagina 100
Proiectare asistată de calculator - Pagina 101
Proiectare asistată de calculator - Pagina 102
Proiectare asistată de calculator - Pagina 103
Proiectare asistată de calculator - Pagina 104
Proiectare asistată de calculator - Pagina 105
Proiectare asistată de calculator - Pagina 106
Proiectare asistată de calculator - Pagina 107
Proiectare asistată de calculator - Pagina 108
Proiectare asistată de calculator - Pagina 109
Proiectare asistată de calculator - Pagina 110
Proiectare asistată de calculator - Pagina 111
Proiectare asistată de calculator - Pagina 112
Proiectare asistată de calculator - Pagina 113
Proiectare asistată de calculator - Pagina 114
Proiectare asistată de calculator - Pagina 115
Proiectare asistată de calculator - Pagina 116
Proiectare asistată de calculator - Pagina 117
Proiectare asistată de calculator - Pagina 118
Proiectare asistată de calculator - Pagina 119
Proiectare asistată de calculator - Pagina 120
Proiectare asistată de calculator - Pagina 121
Proiectare asistată de calculator - Pagina 122
Proiectare asistată de calculator - Pagina 123
Proiectare asistată de calculator - Pagina 124
Proiectare asistată de calculator - Pagina 125
Proiectare asistată de calculator - Pagina 126
Proiectare asistată de calculator - Pagina 127
Proiectare asistată de calculator - Pagina 128
Proiectare asistată de calculator - Pagina 129
Proiectare asistată de calculator - Pagina 130
Proiectare asistată de calculator - Pagina 131
Proiectare asistată de calculator - Pagina 132
Proiectare asistată de calculator - Pagina 133
Proiectare asistată de calculator - Pagina 134
Proiectare asistată de calculator - Pagina 135
Proiectare asistată de calculator - Pagina 136
Proiectare asistată de calculator - Pagina 137
Proiectare asistată de calculator - Pagina 138
Proiectare asistată de calculator - Pagina 139
Proiectare asistată de calculator - Pagina 140
Proiectare asistată de calculator - Pagina 141
Proiectare asistată de calculator - Pagina 142
Proiectare asistată de calculator - Pagina 143
Proiectare asistată de calculator - Pagina 144
Proiectare asistată de calculator - Pagina 145
Proiectare asistată de calculator - Pagina 146
Proiectare asistată de calculator - Pagina 147
Proiectare asistată de calculator - Pagina 148
Proiectare asistată de calculator - Pagina 149
Proiectare asistată de calculator - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • PAC_curs_1.pdf
 • PAC_curs_10.pdf
 • PAC_curs_11.pdf
 • PAC_curs_12.pdf
 • PAC_curs_13.pdf
 • PAC_curs_14.pdf
 • PAC_curs_2.pdf
 • PAC_curs_3.pdf
 • PAC_curs_4.pdf
 • PAC_curs_5.pdf
 • PAC_curs_6.pdf
 • PAC_curs_7.pdf
 • PAC_curs_8.pdf
 • PAC_curs_9.pdf

Alții au mai descărcat și

Monitorul - Dispozitiv Periferic

DEFINITIE, CARACTERISTICI, GENERALITATI 1. Definitie: Monitorul reprezinta acea componenta a calculatorului care se ocupa cu prezentarea sub...

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Programare în Limbaj de Asamblare

Bitii din registrul Flag sunt indicatori de stare care se pozitioneaza functie de rezultatul ultimei operatii aritmetice sau logice si se testeaza...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu....

Proiectare asistată de calculator partea 1

Capitolul 1 Introducere Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft oferite de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Asistată de Calculator a unei Tehnologii și a Sculelor de Matrițare Deschisă

Memoriu justificativ Tendinţele care se manifestă pe plan mondial în domeniul tehnologiilor de deformare plastică, atât din punct de vedere...

Proiectarea Asistată de Calculator a Sistemelor Recuperative Metalice

Memoriu justificativ Cuptoarele industriale reprezintă, pentru inginerii din sectoarele de prelucrări la cald, utilajul de bază care determină...

Proiectarea prin metode asistate de calculator a arborelui unei mori cu ciocane folosită la prelucrarea porumbului în amidon

1.1 Fluxul tehnologic pentru obtinerea uleiului prin presare. Pentru obtinerea uleiului brut de foarea-soarelui se foloseste fluxul tehnologic...

Modelarea Geometrică și Proiectarea Asistată de Calculator

CAPITOLUL I Modelarea geometrică şi proiectarea asistată de calculator Una dintre activităţile cheie în orice proces de design de produs este de...

Proiectare Asistată de Calculator

Sa se scrie un program care sa realizeze urmatoarele: - sa prezinte utilizatorului sugestiv un tip de piesa si parametrii care sunt necesari...

Proiectare asistată de calculator

Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice) INTRODUCERE ÎN ORCAD Unităţile de măsură utilizate de OrCAD sunt: volt, amper, ohm,...

Proiectare Asistată de Calculator

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MATLAB MATLAB este un program interactiv, produs de firma MATHWORKS pentru calcule numerice de înaltă performanţă şi...

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Ai nevoie de altceva?