Acizi Nucleici și Proteine

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 53 în total
Mărime: 587.42KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Aminoacizii sunt substanţe solide, cristalizate, solubile în apă (cu excepţia cisteinei, cistinei şi treoninei).

Au punct de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 200°C.

Cu excepţia glicocolului, atomul de carbon α din structura aminoacizilor este asimetric.

În consecinţă, aminoacizii prezintă activitate optică, având capacitatea de a roti planul luminii polarizate.

În natură se găseşte de obicei, numai una din formele optic active, dextrogiră sau levogiră.

Aminoacizii obţinuţi prin sinteză sunt racemici.

Sub aspect structural, după poziţia grupării -NH2 faţă de atomii de carbon asimetrici din catena hidrocarbonată, aminoacizii pot aparţine seriei L sau seriei D.

Aminoacizii naturali prezenţi în structura protidelor aparţin numai formei L.

Aminoacizii au caracter amfoter.

În soluţie aceştia se comportă ca amfioni sau ioni bipolari datorită disocierii grupărilor funcţionale carboxil şi amină.

Astfel, în funcţie de pH, aminoacizii pot exista în soluţie apoasă sub trei forme: amfioni, cationi, anioni:

Datorită caracterului lor amfoter, aminoacizii se comportă în mediul acid ca baze, iar în mediu bazic se comportă ca acizi.

În cazul în care catenele laterale conţin şi alte grupări ionizabile ca de exemplu:

- o grupare –COOH adiţională (cazul acizilor aspartic şi glutamic) aminoacizii au caracter acid;

- o grupare –NH2 suplimentară (cazul argininei, lizinei) aminoacizii respectivi au caracter bazic.

Datorită capacităţii lor de a disocia ca anioni sau cationi, aminoacizii se pot deplasa sub acţiunea unui câmp electric, astfel, în mediu acid, aminoacizii migrează spre catod, iar în mediu alcalin spre anod. Punctul izoelectric se defineşte ca pH-ul la care aminoacidul nu migrează în câmp electric.

Proprietăţi chimice ale aminoacizilor sunt determinate de:

- prezenţa grupării –COOH

- prezenţa grupării –NH2

- prezenţa altor grupări funcţionale (-OH, -SH)

- prezenţa simultană a celor două grupări funcţionale –COOH şi –NH2

Proprietăţi chimice determinate de prezenţa grupării -COOH

a) Reacţia cu alcoolii – cu formare de esteri

b) Reacţia cu bazele – cu formare de săruri

c) Reacţia de decarboxilare – cu formare de amine biogene (sub acţiunea unor enzime specifice numite decarboxilaze)

d) Reacţia de reducere energică – cu formare de aminoalcooli

Conținut arhivă zip

  • Acizii nucleici - curs nr. 13.ppt
  • Proteine + structura - curs nr. 12.ppt

Alții au mai descărcat și

Operații unitare

Analiza granulometrica a unui material polidispers Scopul lucrării: determinarea diametrului mediu al particulelor unui amestec polidispers şi...

Chimie

Principalele aplicatii ale elementelor Inbogatirea uraniului, aditivi in apa, Aditiv in pasta de dinti, productia de aluminiu 9F RespiraŃie,...

Procese termice de masă

Condiţii obligatorii de intrare în examenul final - Predare 90% teste curs - Predare 90% teme de casă (atenţie testele identice nu vor fi luate...

Chimie generală

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Biomateriale

Biomaterialele = materiale inerte, care trateaza, inlocuiesc sau asigura functia unui tesut sau organ natural, vin in contact cu acestea sau cu...

Procese transfer masă

Calculul coloanei de fracţionare a amestecului binar ce formează azeotrop Amestecurile binare omogene sau parţial miscibile care formează azetrop...

Chimie aplicată în inginerie

Corelații între structura substanțelor și proprietățile chimice Chimia s-a consacrat încă din cele mai vechi timpuri ca o știință a naturii....

Chimia Mediului

Ghid de studiere a cursului Autori: - şef lucrări dr. Felicia Benciu, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Bucureşti, Sector 5, bd.Vasile Milea...

Te-ar putea interesa și

Dinamica dezvoltării fitoparazitului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase cultivate în Republica Moldova, având o...

Acizii Nucleici

Acizi nucleici Acizii nucleici sunt compusi macromoleculari cu structura complexa si mase moleculare cuprinse între câteva zeci de mii si...

Extracția prin Micele Inverse

EXTRACŢIA CU MICELE INVERSE I. Extracţia Extracţia este una din operaţiile de bază ale practicii chimiei organice fiind una din principalele...

Biofizică moleculară

Biofizica este stiinta care studiaza structurile si functionarea organismelor vii prin intermediul fenomenelor fizicii . Biofizica este o stiinta...

Nanotehnologia ADN-ului Supramolecular

NANOTEHNOLOGIA ADN-LUI SUPRAMOLECULAR 1. INTRODUCERE Progresele în chimia supramoleculara au fost determinate de căutarea omului de structuri...

Electroforeză, descoperire și tehnici actuale

1. PRINCIPIUL ANALIZEI [1,2,5,13] Electroforeza reprezintă o metodă de analiză și separare bazată pe migrarea particulelor solide încărcate...

Nucleotide

Nucleotidele sunt monomerii, unitatile structurale ce formeaza acizii nucleici. Nucleotidele sunt esterii fosforici ai nucleozidelor, rezultate...

Evoluționism

1. INTRODUCERE ÎN EVOLUłIONISM Conceptul de evolutie este unul dintre cele mai importante din biologia si ecologia contemporană. Nu există nici o...

Ai nevoie de altceva?