Procese de Sterilizare în Biotehnologie

Curs
7.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8943
Mărime: 450.77KB (arhivat)
Publicat de: Mereuta G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr.ing. Nistor Ileana Denisa

Extras din curs

Procesele de creştere a biomasei microbiene impun, în marea lor majoritate, absenţa totală a sporilor de microorganisme străine, provenite din apă, aer sau materii prime, care s-ar putea dezvolta în faza de fermentaţie, infectând cultura unică a microorganismului util. Această cerinţă tehnologică se poate realiza prin sterilizare şi, mai rar, prin pasteurizare.

Sterilizarea este, prin urmare, procesul prin care are loc distrugerea sau îndepărtarea microorganismelor patogene sau apatogene (atât a formelor vegetative, cât şi a sporilor) din substanţe, preparate, spaţii închise, obiecte etc. Pasteurizarea reprezintă operaţia care constă în distrugerea microorganismelor, inclusiv a bacteriilor, prin încălziri repetate sub 100OC.

În industria de biosinteză, unde se obţin culturi microbiene pure, precum şi în industria farmaceutică şi cea alimentară, procesul de sterilizare este de neînlocuit şi poate fi realizat, de obicei, prin:

a) metode termice:

- sterilizare cu aer cald la 140 - 200°C;

- sterilizare cu vapori de apă sub presiune la 120 - 140°C;

- sterilizare prin încălziri repetate la 70 - 100°C.

b) metode fizice:

- filtrare prin umpluturi fibroase;

- filtrare prin materiale poroase;

- filtrare prin membrane;

- utilizarea radiaţiilor UV, IR, raze X, β, γ etc.

c) metode chimice:

- utilizarea agenţilor chimici: oxid de etilenă, formaldehidă, fenol, azotiperită, ozon etc.

d) metode de preparare pe cale aseptică.

Sterilizarea termică uscată include şi sterilizarea prin flambare, folosită în faza de însămânţare a inoculului şi a prelevării probelor. Acest gen de sterilizare constă în trecerea probelor sau a obiectelor prin flacără, timp de câteva secunde.

În general, metoda de sterilizare se alege în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale materialelor supuse sterilizării, astfel încât să se evite modificările calitative ale acestora.

Între încălzirea uscată şi încălzirea umedă, în procesul de sterilizare prin metoda termică, există o deosebire importantă, ultima având o eficienţă sporită. Fenomenul se explică prin acţiunea hidratantă, coagulantă şi hidrolizantă a apei şi a aburului asupra proteinei microbiene. Comparând performanţele sterilizării prin încălzire uscată şi umedă (tabelul 2.1.), se constată că sterilizarea cu aer cald necesită temperaturi şi durate mult mai mari.

Din aceste motive, în tehnică se preferă sterilizarea umedă, care poate fi urmărită în funcţie de punctul termic mortal şi timpul termic mortal. Punctul termic mortal este definit prin valoarea temperaturii la care sunt omorâte toate celulele unei anumite specii, în timp de 10 minute. Timpul termic mortal reprezintă acea valoare a timpului de expunere la o anumită temperatură necesară distrugerii tuturor celulelor sporulate.

Tabel 2.1. Parametrii sterilizării prin încălzire uscată (cu aer cald) şi umedă (cu abur sau apă fierbinte)

Denumire microorganism Încălzire uscată Încălzire umedă

Tempera¬tura, °C Timp Tempera¬tura, °C Timp

Salmonella typhi 100 30 min 65 20 s

Mycobacterium tuberculosis 100 45 min 65 10 s

Staphylococcus pyogenes 120 30 min 65 60 s

Spori fungici 120 90 min 80 30 min

Spori de Bacillus anthracis 170 10 min 100 10 min

Spori nativi din sol 180 30 min 120 30 min

După cum se observă din tabelul 2.2, pentru sporii unor anumite microorganisme, timpul termic mortal scade semnificativ odată cu creşterea temperaturii, ceea ce conduce la concluzia că trebuie ales regimul de sterilizare rapid la temperaturi mai ridicate. În acest mod, se asigură un grad sporit de siguranţă în sterilizare şi o conservare mai bună a calităţilor nutritive ale mediului de cultură.

Tabelul 2.2. Timpul termic mortal pentru sporii unor microorganisme în sterilizarea termică umedă

Spori Temperatura, °C

80 100 110 120

Bacillus subtilis 74 - 75 h 175 min 37 min 7,5 - 8 min

Bacillus fusiformis 10 - 10,5 h 40 - 45min - -

Bacillus mycoides 7,5 - 8 h 10 min - -

Bacillus megaterium 16 - 17 h 15 - 16 min -

Bacillus cylindricus - 20 h

Clostridium botulinum - 5,5 h 32 min 4 min

Clostridium sporogenes - 10 h 90 min 15 min

În concluzie, studiul bazelor termodinamice ale sterilizării termice reprezintă singurul criteriu concret în alegerea condiţiilor de realizare a acestui proces.

Sterilizarea prin filtrare pe materiale poroase se utilizează frecvent în cazul preparatelor termolabile. Procedeul este preferat şi atunci când preţul prea mare al energiei şi cheltuielile pentru aparatură exclud îndepărtarea microorganismelor prin metoda termică. În procesul de sterilizare prin filtrare se folosesc filtre poroase Jena G5, filtre de azbest-celuloză (denumite filtre Seitz sau Filtrasic), filtre cu membrană, filtre de profunzime şi filtre absolute.

Sterilizarea cu ajutorul radiaţiilor, deşi prezintă unele neajunsuri, este aplicată din ce în ce mai mult în industrie, atât pentru sterilizarea produselor, cât şi a aerului din boxele sterile.

În afara filtrării, pentru sterilizarea unor produse sau materii prime termolabile, se poate utiliza procedeul sterilizării la rece cu etilenoxid, formaldehidă, fenol, amestec aer-formaldehidă etc. Pentru substanţe mai puţin termolabile se recomandă combinarea sterilizării termice cu cea chimică (sunt utilizate astfel de procedee combinate, care folosesc acidul 5-nitrofenil-acrilic, formaldehida, apa oxigenată).

Prepararea produselor pe cale aseptică se utilizează atunci când nu este posibilă sterilizarea lor prin procedeele prezentate anterior. Tehnologia preparării aseptice se realizează în boxe sterile, aerul din acestea fiind sterilizat prin filtrare, iradiere sau cu agenţi chimici. În ultima perioadă a fost extins la scara industrială sterilizarea aerului din boxe prin curgere peliculară, controlul sterilităţii aerului făcându-se cu ajutorul filtrelor cu membrană.

Pentru industria de biosinteză, procesele de sterilizare a mediului de cultură, a aerului tehnologic, a sistemelor de transvazare şi a instalaţiilor care deservesc tehnologia respectivă constituie probleme determinante în obţinerea unor culturi pure de microorganisme, respectiv în atingerea unor performanţe tehnologice sporite, redate prin intermediul randamentului în produs util.

Preview document

Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 1
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 2
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 3
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 4
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 5
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 6
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 7
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 8
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 9
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 10
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 11
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 12
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 13
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 14
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 15
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 16
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 17
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 18
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 19
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 20
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 21
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 22
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 23
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 24
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 25
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 26
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 27
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 28
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 29
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 30
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 31
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 32
Procese de Sterilizare în Biotehnologie - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Procese de Sterilizare in Biotehnologie.doc

Alții au mai descărcat și

Analize Fizico-Chimice

Metode de separare Separarea = proces de izolare a n fractiuni distincte macroscopice, fiecare fractiune continand unul din cei n componenti ai...

Biotehnologie generală

Introducere Progresele civilizaţiei umane sunt strâns legate de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, de succesele omului în competiţie cu natura....

Curs Modelare Cuptoare

1.1. Analiza de proces. Marimile fizice si geometrice care caracterizeaza un cuptor (proces termic) pot fi împartite în constante si variabile de...

Cinetica Proceselor de Biosinteză

1. DINAMICA MULTIPLICĂRII BACTERIILOR. CURBA DE CREŞTERE Procesul de creştere a microorganismelor se desfăşoară prin sinteza specifică echilibrată...

Bioreactoare

Principalul scop al biotehnologiei este obţinerea de produse sau servicii utile activităţii umane, cu ajutorul organismelor vii. Procesul de bază...

Știința mediului

Capitolul I Obiectivul chimiei apei 1.1. Generalităţi Apa reprezintă cel mai important factor de mediu, fără de care nu există viaţă pe Terra....

Chimia Mediului

CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi...

Biotehnologia Obținerii Acidului Acetic

7.1. Caracteristicile oţetului alimentar ca produs finit 7.1.1. Generalităţi Oţetul este o soluţie de acid acetic diluat în apă, cunoscut şi ca...

Te-ar putea interesa și

Procesul tehnologic de obținere a dulceței de struguri

Argument Pana la consumatorul individual sau colectiv, alimentele parcurg un circuit complex, atat ca posibilitati de insalubrizare, cat si ca...

Biotehnologia de Obținere a Xanthanului

1.Memoriu descriptiv și justificativ Prin tema prezentată în acest referat mi-am propus să tratez biotehnologia de obținere a gumei xanthan și să...

Biosinteza Glucoamilazei

CAPITOLUL I Introducere. Aspecte generale legate de tema proiectului, aspecte legate de structura proiectului 1.1. Enzime. Generalităţi În...

Acid Gluconic

Istoria civilizatiei umane este strans legata de dezvoltarea stiintei si tehnicii, de succesele omului in competitie cu natura. La nivel macro,...

Tehnologii de Separare și Concentrare în Biotehnologii

Introducere Succesele obţinute cu penicilinele au impulsionat cercetările privind obţinerea de noi produse active. În acest context s-a...

Tehnologia de obținere a proteazelor cu utilizare în panificație

Capitolul I. Memoriu tehnic Industria biochimică se caracterizează printr-un ritm rapid de dezvoltare, în ultimele decenii luând o amploare...

Copiute Biotehnologie

Consta in utilizarea unei game f variate de materii prime ce include componenti traditionali cu continut de C si N si compusi rezultati ca prosdusi...

Etapele unui Proces Biotehnologic

Elaborarea şi industrializarea unei tehnologii de biosinteză presupune parcurgerea mai multor faze constând în cercetări la nivel de: laborator,...

Ai nevoie de altceva?