Bazele comerțului

Curs
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22006
Mărime: 334.21KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. Locul, rolul si importanta comertului în economia natională
 2. 1.1. Comertul activitate de bază în cadrul economiei
 3. 1.2. Actele de comert si comerciantul
 4. Capitolul 2. Distributia mărfurilor
 5. 2.1. Continutul, rolul si functiile distributiei
 6. 2.2. Tipologia canalelor de distributie
 7. 2.3. Particularităti ale distributiei unor bunuri si servicii
 8. Capitolul 3. Organizarea comertului si a aparatului comercial
 9. 3.1. Principii ale organizării activitătii comerciale
 10. 3.2. Sisteme de organizare a aparatului comercial
 11. 3.3. Locul si importanta firmei în organizarea comertului
 12. Capitolul 4. Comertul cu ridicata
 13. 4.1. Continutul, rolul si functiile comertului cu ridicata
 14. 4.2. Tipologia comertului cu ridicata
 15. 4.3. Tendintele si evolutia comertului cu ridicata
 16. Capitolul 5. Comertul cu amănuntul
 17. 5.1. Continutul, importanta si functiile comertului cu amănuntul
 18. 5.2. Tipologia activitătii comerciale cu amănuntul
 19. 5.3. Tendintele si evolutia comertului cu amănuntul
 20. Capitolul 6. Alimentatia publică
 21. 6.1. Continutul si particularitătile alimentatiei publice
 22. 6.2. Tipologia unitătilor de alimentatie publică
 23. 6.3. Baza tehnico – materială a sectorului de alimentatie publică
 24. 6.4. Mutatii si orientări în organizarea si modernizarea activitătii de alimentatie publică
 25. Capitolul 7. Serviciile comerciale
 26. 7.1 Continutul serviciilor comerciale
 27. 7.2 Locul serviciilor comerciale în cadrul comertului actual
 28. 7.3 Tipologia serviciilor comerciale
 29. 7.4 Tendinte pe plan mondial în dezvoltarea serviciilor comerciale
 30. Capitolul 8. Comertul cooperatist
 31. 8.1. Organizarea si functionarea cooperatiei de consum
 32. 8.2. Mutatii în viata si activitatea cooperatiei de comsum în etapa actuală
 33. Capitolul 9. Comertul electronic
 34. 9.1. Conceptul de comert electronic si sfera sa de cuprindere
 35. 9.2. Comertul electronic pe Internet
 36. 9.3. Comertul electronic în România
 37. Capitolul 10. Baza tehnico- materială a comertului
 38. 10.1. Conceptul de bază tehnico-materială a comertului
 39. 10.2. Baza tehnico-materială a comertului cu amănuntul
 40. 10.3. Baza tehnico-materială a comertului cu ridicata
 41. 10.4. Progresul tehnic în comert
 42. Capitolul 11. Resursele comertului
 43. 11.1. Resursele umane în comert
 44. 11.2. Patrimoniul agentilor economici în comert
 45. 11.3. Resursele financiare în comert
 46. Capitolul 12. Relatiile comertului cu producătorii si consumatorii
 47. 12.1. Relatiile comertului cu producătorii
 48. 12.2. Relatiile comertului cu consumatorii
 49. Capitolul 13. Protectia consumatorilor
 50. 13.1. Conceptul si structura de actiune a protectiei consumatorului
 51. 13.2. Implicarea puterii publice în protectia consumatorilor
 52. 13.3. Organizarea consumatorilor în vederea apărării drepturilor proprii
 53. 13.4. Politica de protectie a consumatorilor în România
 54. Capitolul 14. Eficienta activitătii comerciale
 55. 14.1. Conceptul si continutul eficientei activitătii comerciale
 56. 14.2. Eficienta economică a activitătii comerciale
 57. 14.3. Eficienta socială a comertului
 58. 14.4. Căi de crestere a eficientei activitătii comerciale

Extras din curs

Obiective Disciplina “Bazele Comertului” abordeazã

fenomenele si procesele economice sub aspectul

esentei si formelor de manifestare, conexiunilor cu

celelalte procese din economie, metodologiei de

cuantificare a mãrimii si dinamicii acestora, precum si

al eficientei.

Disciplina are un rol esential în a pune bazele

pregãtirii în domeniu a viitorilor specialisti în comert,

în general, în marketing, în particular, întregind

cunostintele teoretice si practice cãpãtate în primii doi

ani de studiu.

I. ROLUL SI LOCUL COMERTULUI ÎN CADRUL

ECONOMIEI NATIONALE

Comertul –

concept,

continut,

functii si

forme

Notiunea de comert are un continut complex, determinând

o functie economică ce constă în a cumpăra materii

prime sau produse pentru a le revinde.

Sub aspect juridic, comertul reprezintă transferul titlului

de proprietate, respectiv înstrăinarea rezultatelor

propriei activităti, pentru a primi, în schimb, alte

bunuri (bani) sau servicii.

Actele de

comert

Notiunea de comert trebuie privită sub o dublă

acceptiune:

• categorie economică, concept folosit de teorie;

• ramură a economiei nationale.

Continutul activitătii de comert este complex. Astfel,

alături de activitatea de intermediere, comertul

cuprinde si alte activităti, precum cercetarea pietei,

informarea populatiei, educarea consumatorilor, publicitatea,

promovarea, crearea cadrului ambiental

necesar actului de vânzare-cumpărare etc.

Întelegerea importantei activitătii desfăsurate de comert

este legată de functiie acestuia, functii destinate

să asigure un flux normal al productiei spre consum. În

acest sens, principalele functii ale comertului sunt:

a) cumpărarea mărfurilor de la producător sau de la

colector în vederea revânzării către intermediari sau

utilizatorii finali;

b) stocarea mărfurilor, functie datorată locului de

intermediar pe care comertul îl ocupă între productie si

consum;

c) fractionarea cantitătilor mari de mărfuri livrate de

către productie, asortarea loturilor respective, formarea

sortimentelor comerciale si asigurarea unor partizi

mici, care urmează să fie puse la dispozitia consumatorilor;

d) transferul mărfurilor către zonele si punctele cele

mai îndepărtate si izolate, pentru a fi vândute

consumatorilor;

e) crearea conditiilor de realizare efectivă a actului de

vânzarecumpărare;

f) informarea atentă a consumatorilor potentiali si a

intermediarilor si, în acest context, promovarea

produselor si serviciilor prin tehnici si metode diverse;

g) cercetarea cerintelor consumatorilor si a sugestiilor

acestora.

În concluzie, este vorba de functii importante ale

comertului, de natură economică si socială.

Principalele forme ale comertului sunt:

– comertul interior – ce face obiectul cursului nostru;

– comertul exterior.

Corespunzător formelor de circulatie a mărfurilor, se

disting două forme de comert:

• Comertul cu ridicata (de gros sau en gros);

• Comertul cu amănuntul (de detail sau en detail).

Actul de comert = o activitate efectuată în procesul

realizării unei profesiuni comerciale. Asadar, actul de

comert este o activitate specializată în intermedierea

schimbului, desfăsurată de persoane juridice sau fizice.

Asemenea acte de comert prezintă o serie de

caracteristici referitoare la:

• scopul relatiilor comerciale este profitul;

• existenta unei baze tehnico-materiale adecvate;

• o problematică comună a pietei (ofertă, cerere,

negocieri, logistică etc.);

• probleme comune de gestiune a resurselor (pregătirea

personalului, evidentă contabilă etc.).

Comerciantul

Actele comerciale se diferentiază în functie de

destinatia pe care bunurile o au în activitatea

economică si după modul lor de însusire a în procesul

de repartitie din economie.

În functie de bunurile care fac obiectul actului de

comert, se poate vorbi despre:

• acte de comert cu bunuri intermediare, industriale si

de echipament;

• acte de comert cu produse agricole;

• acte de comert cu bunuri de larg consum (industriale

si agricole).

Există însă si acte de comert cu servicii – de productie

si consum – respectiv:

• acte de comert cu servicii turistice;

• acte de comert cu servicii bancare si de asigurări;

• acte de comert cu titluri financiare.

Actele de comert sunt efectuate de comercianti, având

acest statut orice persoană juridică sau fizică a cărei

profesie este comertul.

Pentru a fi comerciant, persoana în cauză trebuie să

îndeplinească în totalitate si în aceleasi timp

următoarele conditii:

• să facă acte de comert;

• să realizeze asemenea acte în mod obisnuit, acest

lucru presupunând repetabilitatea operatiilor

respective;

• să transforme realizarea actelor respective în profesia

de bază sau accesorii;

• să actioneze în nume personal.

Există o serie de restrictii privind desfăsurarea

activitătii de comert, ele referindu-se la:

a) persoana comerciantului (persoane incapabile,

persoane incompatibile);

b) modul de organizare a diferitelor tipuri de comert

(activităti interzise în mod expres întreprinzătorilor,

fiind monopol de stat, sectoare de comert reglementate

în cadrul cărora activitatea comercială poate fi

desfăsurată sub restrictia respectării unor conditii

speciale, acte de comert care presupun o autorizatie

specială etc.).

Orice comerciant are o serie de obligatii si prerogative.

Obligatiile comerciantului se referă la:

• respectarea sistemului de relatii specifice fiecărei

ramuri si a modului de desfăsurare a activitătii

comerciale, ce tin de conducerea unor evidente

contabile si de conservarea unor documente sau de

deschiderea unui cont bancar etc.;

• obligatii fiscale – plata impozitelor si taxelor legale;

• obligatii ce revin comerciantului în calitatea sa de

patron (cunoasterea legislatiei în domeniul comercial

si al muncii, a regulilor de igienă si securitate socială).

Prerogativele comerciantului (avantaje, privilegii) se

referă la o serie de drepturi, precum acela de a fi

membru al Camerei de Comert, posibilitatea de a

beneficia de o serie de măsuri speciale cu privire la

activitatea desfăsurată etc.

Preview document

Bazele comerțului - Pagina 1
Bazele comerțului - Pagina 2
Bazele comerțului - Pagina 3
Bazele comerțului - Pagina 4
Bazele comerțului - Pagina 5
Bazele comerțului - Pagina 6
Bazele comerțului - Pagina 7
Bazele comerțului - Pagina 8
Bazele comerțului - Pagina 9
Bazele comerțului - Pagina 10
Bazele comerțului - Pagina 11
Bazele comerțului - Pagina 12
Bazele comerțului - Pagina 13
Bazele comerțului - Pagina 14
Bazele comerțului - Pagina 15
Bazele comerțului - Pagina 16
Bazele comerțului - Pagina 17
Bazele comerțului - Pagina 18
Bazele comerțului - Pagina 19
Bazele comerțului - Pagina 20
Bazele comerțului - Pagina 21
Bazele comerțului - Pagina 22
Bazele comerțului - Pagina 23
Bazele comerțului - Pagina 24
Bazele comerțului - Pagina 25
Bazele comerțului - Pagina 26
Bazele comerțului - Pagina 27
Bazele comerțului - Pagina 28
Bazele comerțului - Pagina 29
Bazele comerțului - Pagina 30
Bazele comerțului - Pagina 31
Bazele comerțului - Pagina 32
Bazele comerțului - Pagina 33
Bazele comerțului - Pagina 34
Bazele comerțului - Pagina 35
Bazele comerțului - Pagina 36
Bazele comerțului - Pagina 37
Bazele comerțului - Pagina 38
Bazele comerțului - Pagina 39
Bazele comerțului - Pagina 40
Bazele comerțului - Pagina 41
Bazele comerțului - Pagina 42
Bazele comerțului - Pagina 43
Bazele comerțului - Pagina 44
Bazele comerțului - Pagina 45
Bazele comerțului - Pagina 46
Bazele comerțului - Pagina 47
Bazele comerțului - Pagina 48
Bazele comerțului - Pagina 49
Bazele comerțului - Pagina 50
Bazele comerțului - Pagina 51
Bazele comerțului - Pagina 52
Bazele comerțului - Pagina 53
Bazele comerțului - Pagina 54
Bazele comerțului - Pagina 55
Bazele comerțului - Pagina 56
Bazele comerțului - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Bazele Comertului.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia Comerțului

CAPITOLUL I. LOCUL ŞI ROLUL COMERŢULUI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ 1.1. NOŢIUNILE DE DISTRIBUŢIE ŞI COMERŢ Economia naţională este cel...

Organizarea Comerțului

ORGANIZAREA COMERTULUI 1.1. COMERTUL CU RIDICATA (COMERTUL DE GROS) Comertul cu ridicata (comertul de gros) reprezinta activitatea prin care se...

Organizarea și tehnologia comerțului

Notă introductivă Suportul de curs este elaborat în conformitate cu programa cursului „Organizarea şi tehnica comerţului” pentru pregătirea...

Tehnologii Comerciale

Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi...

Bazele comerțului

ACTIVITATEA COMERCIALA 1.1. COMERBUL Nevoia omeneasca de a schimba bunuri a generat o noua activitate, comerCul, cuv

Comerț intern

Comertul - Consta in cumpararea de bunuri pentru a fi revandute consumatorilor. Etapele evolutiei comertului : - Dezvoltarea comertului in cadrul...

Bazele comerțului - suport de curs

Bazele comertului 1 I. Continutul activitatii comerciale 1.1. Comertul 1.2. Actele de comert 1.3. Comerciantul 1.1. Comertul. Definitia....

Managementul comerțului

CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca...

Te-ar putea interesa și

Baze de date on-line pentru comerțul electronic

Introducere : Argumentarea alegerii studiului de caz . “Baze de date on-line pentru comertul electronic “ : - Etimologic , termenul de comert vine...

Elaborarea și Fundamentarea Programului de Vânzări

CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA COMERCIALĂ – CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. DEFINIRE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are...

Rolul economic al comerțului în dezvoltatea orașului Moreni

CAPITOLUL 1 STRUCTURA ACTIVITATII COMERCIALE IN MORENI 1.1 Comertul cu ridicata Introducere Analiza problematicii distributiei marfurilor...

Bazele comerțului - diversificarea ofertei de produse și servicii a complexului -R-

Capitolul 1. Oferta de mărfuri şi servicii Conţinutul ofertei de mărfuri şi structura acesteia Producţia realizată în vederea satisfacerii...

Bazele comerțului grile

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. __B_ 1. Nu constitue caracteristici...

Economia comerțului

1.1.Definirea noţiunii de comerţ. 1.2.O succintă abordare istorică. 1.3.Funcţiile comerţului. 1.1. Definirea noţiunii de comerţ Unul din cele...

Bazele Comerțului

3.1. Introducere Analiza problematicii distribuţiei mărfurilor tratată în primul capitol al prezentei lucrări a scos în evidenţă faptul că...

Bazele Comerțului

1. Prezentarea modului de organizare a schimburilor de marfuri si a sistemelor de antrenare a comertului în procesul circulatiei bunurilor si...

Ai nevoie de altceva?