Economie comercială

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 13 fișiere: ppt
Pagini : 187 în total
Mărime: 337.91KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Marton
Puncte necesare: 0
Cursuri UCDC

Extras din curs

CAPITOLUL 1.

Locul, rolul şi importanţa comerţuluiîn economia naţională

1.1.Comerţul – activitate profesională în economie

1.2. Funcţiile comerţului

1.1.Comerţul – activitate profesională în economiei

Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei

1.1.1. Definirea şi conţinutul activităţii de comerţ

Activitatea de comerţ are ca obiect marfa, operaţiunile de vânzare – cumpărare ale acesteia.

Comerţul are un dublu sens:

ramură a economiei naţionale;

categorie economică.

Noţiunea de comerţ =

sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate asupra materialelor sau serviciilor, precum şi a prestaţiilor de servicii realizate între diferitele stadii ale producţiei sau între producător şi consumator.

defineşte o profesiune, care se practică în cadrul economiei de piaţă, asigurând realizarea actelor de schimb.

funcţie economică, ce constă în a cumpăra materii prime sau alte produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în condiţiile preferate de către consumatori (timp, loc, cantităţi, sortiment, preţ).

„un ansamblu de activităţi care privesc un produs din momentul investiţiei sau al manifestării intenţiei de a-l crea, până la distrugerea sa în procesul de consum, indiferent care ar fi forma acestuia”.

simplă activitate de intermediere într-o activitate creatoare de utilităţi

În comerţ se desfăşoară următoarele categorii de activităţi:

activităţi de intermediere a actelor de vânzare – cumpărare;

activităţi legate de:

distribuţia fizică;

cercetarea pieţei;

informarea populaţiei;

educarea consumatorilor;

publicitatea;

crearea cadrului ambiental necesar desfăşurării actului de vânzare – cumpărare;

crearea condiţiilor adecvate de utilizare a produselor etc..

În concluzie:

comerţul este un sector creator nu de bunuri, ci de utilităţi;

comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor;

comerţul are rolul de instrument de reglare a mecanismului de piaţă.

1.1.2. Actele de comerţ

Actul de comerţ reprezintă o acţiune efectuată în procesul realizării unei profesiuni comerciale.

Actele de comerţ sunt de mai multe categorii, după cum urmează:

acte de comerţ naturale;

acte de comerţ formale;

acte de comerţ potrivit teoriei accesorii;

Actele de comerţ naturale

sunt reprezentate de acele activităţi, care, prin ele însele reprezintă comerţ, dând profilul profesiunii celor implicaţi în realizarea lor.

Clasificare:

totalitatea cumpărărilor de mărfuri în scopul revânzării sau închirierii lor;

activităţile interpuşilor dintre participanţii la tranzacţiile comerciale: brokeri, curtierii;

transformarea materiilor prime în obiecte de consum;

activităţi de transport;

activitatea bancară;

alte activităţi desfăşurate de agenţiile de schimb valutar, birouri de afaceri, întreprinderi de spectacole publice etc..

Actele de comerţ proforma sau formale sunt actele de comerţ a căror substanţă comercială este dată de forma lor şi au ca obiect operaţiuni realizate sub acoperire sau prin intermediul scrisorii de schimb.

Actele de comerţ în virtutea teoriei accesoriei cuprind toate operaţiunile ce se referă la acele acte, care sunt pur civile prin natura lor, dar devin comerciale, dacă sunt făcute de către un comerciant cu ocazia realizării unei anumite laturi a activităţii sale comerciale.

Conținut arhivă zip

 • comert cap 1.ppt
 • comert cap 11.ppt
 • comert cap 12.ppt
 • comert cap 14.ppt
 • comert cap 2.ppt
 • comert cap 3.ppt
 • comert cap 4.ppt
 • comert cap 5.ppt
 • comert cap 6.ppt
 • comert cap 7.ppt
 • comert cap 8.ppt
 • comert cap 9.ppt
 • curs comert cap 3 plus.ppt

Alții au mai descărcat și

Tehnici Comerciale - Penny Market XXL

Grupul Rewe Grupul REWE este unul din liderii europeni in comertul alimentar si in turism. de la infiintarea sa in 1927, grupul REWE a ajuns de la...

Aspecte Privind Promovarea Vânzărilor

În conditiile de piata actuale caracterizate printr-o concurenta puternica, modernitate, progres tehnologic etc., este foarte important pentru...

Moldova în OMC - Avantaje și Dezavantaje

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Analiza Pest și SWOT

Analiza PEST PEST – Political, Economic, Social and Technological (factors); Acronimul PEST apare uneori STEP; Analiza PEST: instrument util...

Tehnici Comerciale

Cap. 1. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ŞI DE MARKETING ÎN COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR 1.1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ. APARIŢIE, CONŢINUT, IMPORTANŢĂ Tehnologia...

Tehnologii Comerciale

Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi...

Tehnica operațiunilor de comerț exterior

Capitolul 1 TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: SCURT ISTORIC, CONCEPT, OBIECT ŞI CONTEXT 1.1. Scurtă istorie a tranzacţiilor internaţionale O dată cu...

Managementul comerțului

CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca...

Te-ar putea interesa și

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Regionalizare Versus Globalizare

rapida a activitatii economice dincolo de granitele statale decât cresterea activitatii în cadrul economiilor nationale. Acest termen de...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale la SC Elboris Com Srl Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Evoluția cheltuielilor privind acțiuni generale economice, comerciale și de muncă în România în perioada 2009-2014

Cheltuielile pentru activităţi economice sunt destinate finanţării regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu capital de stat, privat sau...

Analiza cheltuielilor cu acțiuni general economice, comerciale și de muncă

1 Cheltuielile publice-Noțiuni generale Cheltuielile publice reprezintă mijloacele prin care statul intervine în viața socială economică a...

Economie comercială - subiecte examen

1. Definitia comertului în teoria şi practica economică, comerţul are două sensuri: categorie economică şi ramură a economiei naţionale. Ca...

Ai nevoie de altceva?