Litigii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 18 fișiere: doc, ppt
Pagini : 300 în total
Cuvinte : 43412
Mărime: 5.15MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

La finele secolului XX, universul nostru socio-economic se caracterizeazăprin profunde mutaţii induse de:

- imprevizibilitatea viitorului, marcat de evoluţia ţărilor din Europa Centrală şi de Est, mişcările religioase şi culturale, tendinţele integraţioniste;

- noi coordonate ale dezvoltării socio-economice: concentrarea industrială, competitivitate prin transfer tehnologic, vaste programe de cercetare-dezvoltare, puternica informatizare a tuturor domeniilor de activitate, expansiunea etc.;

- instabilitatea economică a pieţei, datorată conjuncturii politice (schimbări de alianţe economice şi structuri socio-politice), factorilor financiari şi de structură (lărgirea pieţelor de schimb şi internaţionalizarea finanţării).

- fragmentarea pieţelor, dificultăţi de aprovizionare materială, descentralizări decizionale, precum şi modificării configuraţiei concurenţei mondiale (datorată evoluţiei gusturilor consumatorilor şi a posibilităţilor lor financiare, transferurilor demografice şi de putere economică, substituirilor tehnologice, cerinţelor legate de fenomenul ecologic ş.a.);

- evoluţia gândirii şi culturii economice, dezvoltarea spiritualităţii lumii moderne, a valorilor morale evoluţia gândirii şi culturii economice

Ca urmare:

- Marcată de aceste mutaţii, economia internaţională remodelează numeroasele interdependenţe pe baza cărora funcţionează. Comerţul mondial (în speţă, comerţul cu mărfuri agricole şi alimentare) se află sub dublul impact al proliferării acordurilor regionale şi al adâncirii procesului de globalizare.

- Facilitarea intensificării schimburilor dintre ţările membre ale blocurilor comerciale regionale a determinat o sporire a acestora, atât în regiunile dezvoltate ale lumii (NAFTA, UE), cât şi în cele aflate în dezvoltare (ECOWAS, MERCOSUR ş.a.).

- Uniunea Europeană, cea mai avansată pe calea punerii în practică a unui aranjament de integrare regională, reprezintă unul dintre cei trei piloni ai sistemului comercial global (alături de SUA şi Japonia), în cadrul căruia îşi fac apariţia noi forţe concurenţiale.

- Realităţile politice şi economice actuale au creat un interes aparte pentru o piaţă continental-europeană în care să-şi găsească locul firesc toate statele europene, în contextul în care ţările estice şi centrale întâmpină dificultăţi majore faţă de penetrarea şi păstrarea unor segmente de piaţă în ţările dezvoltate.

- Deschiderea Europei către aceste ţări implică definirea fără întârziere a unui ansamblu de reguli de joc, fără îndoială opţionale, dar care să se constituie într-un corp comun de exigenţe impuse importurilor de produse, de teama de a nu obţine "certificarea calităţii" aşteptate de către consumator. Reglementările europene vor semnifica astfel, nu o barieră în calea schimburilor comerciale, ci o garanţie de prevenire a non-calităţii şi a distorsionării concurenţei.

Punctul - cheie cu care se confruntă "actorii" care operează pe piaţa internaţională a mărfurilor alimentare este acela de a conjuga corect două atitudini:

- înţelegerea într-o viziune sistemică a produsului alimentar comercializat la nivel de lot, dar şi ca entitate, ca purtător de energie şi substanţă, satisfacţie şi informaţie, inovaţie şi valoare economică;

- necesitatea de a asigura calitatea acestuia pentru realizarea sa pe piaţa economică, dar şi în cadrul celei metabolice a organismului uman, în vederea:

- obţinerii unei maxime integrări a elementelor relaţiei om-ambient natural-ambient artificial şi

- a unei maxime eficienţe economice, sociale, nutriţionale.

Comerţul mondial cu mărfuri alimentare se află sub incidenţa:

- disponibilităţilor de resurse agro-alimentare şi a fluxurilor lor comerciale internaţionale;

- ridicării gradului de prelucrare a alimentelor, impulsionată fiind de industrializarea rapidă a sectoarelor de producie alimentar, apariţia unor noi forme de distribuţie şi dezvoltarea unor noi forme de consum;

- politicilor alimentare şi nutriţionale promovate la nivel naţional şi internaţional şi care corijează sau completează efectele politicilor sectoriale şi a celor economice globale;

- utilizării unor mecanisme eficiente de adaptare la exigenţele protecţiei consumatorului.

Există patru categorii de produse între care optează companiile producătoare, în funcţie de obiectivele, de percepţiile şi de oportunităţile acestora:

- produse locale, respectiv acele produse care prezintă un anumit potenţial numai pe piaţa internă, naţională;

- produse multinaţionale, respectiv produsele care se adaptează caracteristicilor specifice ale pieţelor naţionale;

- produse internaţionale, respectiv acele produse cu potenţial de extindere pe mai multe pieţe naţionale;

- produse globale, respectiv produsele cu potenţial de desfacere pe piaţa mondială.

Sunt relevante patru caracteristici fundamentale ale produselor internaţionale şi globale:

- funcţionalitatea de bază – produsul trebuie să satisfacă cerinţele, respectiv destinaţia pentru care a fost dezvoltat;

- destinaţia secundară – produsul trebuie să confere prin utilizare un anumit prestigiu sau un anumit statut social;

- durabilitate şi calitate – produsul trebuie să prezinte anumite caracteristici care trebuie să fie adecvate cerinţelor pieţei;

- metoda de fabricaţie – trebuie să fie adecvată designului produsului şi adaptată cerinţelor individuale ale consumatorilor.

O companie producătoare adoptă una sau mai multe dintre următoarele strategii de produs:

- poziţionarea produsului pe piaţă;

- extinderea gamei sortimentale;

- strategia privind vânzarea produselor scumpe sau a celor ieftine;

- modificarea produselor existente şi restrângerea mixului de produse.

Preview document

Litigii - Pagina 1
Litigii - Pagina 2
Litigii - Pagina 3
Litigii - Pagina 4
Litigii - Pagina 5
Litigii - Pagina 6
Litigii - Pagina 7
Litigii - Pagina 8
Litigii - Pagina 9
Litigii - Pagina 10
Litigii - Pagina 11
Litigii - Pagina 12
Litigii - Pagina 13
Litigii - Pagina 14
Litigii - Pagina 15
Litigii - Pagina 16
Litigii - Pagina 17
Litigii - Pagina 18
Litigii - Pagina 19
Litigii - Pagina 20
Litigii - Pagina 21
Litigii - Pagina 22
Litigii - Pagina 23
Litigii - Pagina 24
Litigii - Pagina 25
Litigii - Pagina 26
Litigii - Pagina 27
Litigii - Pagina 28
Litigii - Pagina 29
Litigii - Pagina 30
Litigii - Pagina 31
Litigii - Pagina 32
Litigii - Pagina 33
Litigii - Pagina 34
Litigii - Pagina 35
Litigii - Pagina 36
Litigii - Pagina 37
Litigii - Pagina 38
Litigii - Pagina 39
Litigii - Pagina 40
Litigii - Pagina 41
Litigii - Pagina 42
Litigii - Pagina 43
Litigii - Pagina 44
Litigii - Pagina 45
Litigii - Pagina 46
Litigii - Pagina 47
Litigii - Pagina 48
Litigii - Pagina 49
Litigii - Pagina 50
Litigii - Pagina 51
Litigii - Pagina 52
Litigii - Pagina 53
Litigii - Pagina 54
Litigii - Pagina 55
Litigii - Pagina 56
Litigii - Pagina 57
Litigii - Pagina 58
Litigii - Pagina 59
Litigii - Pagina 60
Litigii - Pagina 61
Litigii - Pagina 62
Litigii - Pagina 63
Litigii - Pagina 64
Litigii - Pagina 65
Litigii - Pagina 66
Litigii - Pagina 67
Litigii - Pagina 68
Litigii - Pagina 69
Litigii - Pagina 70
Litigii - Pagina 71
Litigii - Pagina 72
Litigii - Pagina 73
Litigii - Pagina 74
Litigii - Pagina 75
Litigii - Pagina 76
Litigii - Pagina 77
Litigii - Pagina 78
Litigii - Pagina 79
Litigii - Pagina 80
Litigii - Pagina 81
Litigii - Pagina 82
Litigii - Pagina 83
Litigii - Pagina 84
Litigii - Pagina 85
Litigii - Pagina 86
Litigii - Pagina 87
Litigii - Pagina 88
Litigii - Pagina 89
Litigii - Pagina 90
Litigii - Pagina 91
Litigii - Pagina 92
Litigii - Pagina 93
Litigii - Pagina 94
Litigii - Pagina 95
Litigii - Pagina 96
Litigii - Pagina 97
Litigii - Pagina 98
Litigii - Pagina 99
Litigii - Pagina 100
Litigii - Pagina 101
Litigii - Pagina 102
Litigii - Pagina 103
Litigii - Pagina 104
Litigii - Pagina 105
Litigii - Pagina 106
Litigii - Pagina 107
Litigii - Pagina 108
Litigii - Pagina 109
Litigii - Pagina 110
Litigii - Pagina 111
Litigii - Pagina 112
Litigii - Pagina 113
Litigii - Pagina 114
Litigii - Pagina 115
Litigii - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • 08. Curs manopere frauduloase.doc
 • 11. Proiectarea unui sistem de manag. al sigurantei alim..doc
 • curs 1 master piata.doc
 • curs 1 master piata.ppt
 • CURS 10.doc
 • curs 2 master pr.alim.doc
 • curs 2 master pr.alim.ppt
 • curs 3 master legi.doc
 • curs 3 master legi.ppt
 • curs 4 master legi.doc
 • curs 4 master legi.ppt
 • curs 5 master leg.ppt
 • curs 5 master legi.doc
 • curs 6 master vn.doc
 • curs 6 master vn.ppt
 • curs 8 etichetare.doc
 • curs 8 etichetare.ppt
 • Evaluarea calitatii si sigurantei alimentelor.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Sisteme de management aplicabile în producția de alimente - managementul siguranței alimentului

Termenul „management” este unul dintre conceptele definitorii pentru ultimul secol şi va continua să rămână aşa şi în secolul şi mileniul următor....

Protectia Consumatorului prin Siguranța Alimentelor

CAPITOLUL 1 SECURITATEA CONSUMATORILOR DE ALIMENTE Capitolul prezintă noţiunile de bază referitoare la siguranţa alimentară şi securitatea...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

ONU și soluționarea litigiilor internaționale

INTRODUCERE O veche maximă a lui Cicero spunea „ Dacă sunt două feluri de luptă, unul cu cuvântul şi altul cu forţa şi dacă unul e propriu omului,...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Proiect arbitraj - soluționarea litigiului între Route 66 și Infinity System

Cap I. Convenţia de arbitraj Pentru început definim convenţia de arbitraj ca fiind “acordul de voinţă al părţilor în legătură cu soluţionarea...

Soluționarea Litigiilor de Muncă de Către Judecătorie

1. Competenta materiala Dupa desfiintarea comisiilor de judecata, judecatoria a devenit principalul organ de jurisdictie a munci. Potrivit art....

Judecarea litigiilor comerciale în arbitraj

Capitolul I Definitia si trasaturile Arbitrajului 1.1 Repere prelimlnarii ale arbitrajului. Notiune, natura juridica, surse istorice Sensul...

Ai nevoie de altceva?