Managementul Instituției de Presă

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 16179
Mărime: 71.54KB (arhivat)
Publicat de: Paul-Claudiu Vieru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmin Irimes
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Extras din curs

I. INFORMAŢII GENERALE

• Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: lect. dr. Cosmin IRIMIEŞ

Birou: str. Traian Moşoiu

Telefon: 0729777015

Fax: 0318158582

E-mail: irimiesc@yahoo.com

Consultaţii: vineri 14.00 - 15.00

Date de identificare curs şi contact tutori:

Managementul instituţiei de presă

Codul cursului: UCRP3233

Anul III, Semestrul II

Tipul cursului: obligatoriu

Tutori: Laura Marusca

Adresa e-mail tutori: laura805ro@yahoo.com

Eventualele probleme sau nelămuriri pot fi sesizate şi prin e-mail, răspunsurile urmând să fie trimise în termen de maximum 2 zile.

• Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Participarea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea şi promovarea altor cursuri sau discipline, dar înţelegerea în profunzime şi însuşirea cunoştinţelor predate în cadrul cursului este facilitată de participarea la cursurile legate de instituţia purtătorului de cuvânt şi introducere în relaţiile publice. De asemenea, participarea la acest curs presupune dorinţa studenţilor de a se implica într-un curs interactiv, deschidere spre prezentări publice.

• Descrierea cursului

Obiectivul general al cursului vizează obţinerea cunoştinţelor necesare abordării profesioniste a domeniului mass media şi a comunicării din perspectiva celor care reprezintă liantul dintre emiţătorul mesajului sau dintre eveniment şi receptorul final, respectiv consumatorul de presă, publicul larg sau specializat.

Obiectivele specifice ale cursului sunt legate de însuşirea deprinderilor specifice necesare unui manager de presă, unui conducător/ coordonator de redacţie, unui simplu reporter sau unui purtător de cuvânt pentru care cunoaşterea modului de organizare şi management al unei instituţii de presă este o condiţie esenţială a desfăşurării cu succes activităţii de comunicare şi relaţii publice.

La finalul cursului, studenţii vor avea cunoştinţele de bază necesare pentru începerea unei activităţi în domeniu, cursul având şi o parte practică şi una teoretică.

• Organizarea temelor în cadrul cursului

Tematica aleasă pentru cursul Managementul instituţiei de presă urmăreşte definirea unor noţiuni de bază în exercitarea activităţii specifice unui manager de instituţie de presă. Din acest motiv, temele selectate au vizat în primul rând definirea şi prezentarea domeniului relaţiilor publice, stabilirea unor termeni de referinţă pentru studierea acestui domeniu, definirea şi prezentarea unor noţiuni de management şi comunicare, precum şi elemente concrete, specifice, legate de coordonarea, fluxul informaţional şi fluxul decizional existente în cadrul unei instituţii de presă.

Temele cursului vor fi abordate pornind de la nivelul general, abstract (prezentarea unor noţiuni generale, teoretice de management), pentru a ajunge la un nivel particular (precum cel al regulilor concrete de redactare a materialelor de presă şi organizare a instituţiilor media).

Temele mari care vor fi abordate în cadrul cursului sunt structurate în modul următor:

1. Noţiuni generale de management

2. Comunicare de masă. Instituţii media (specific, organizare, decizie, fluxul informaţiei)

3. Tipurile materialelor de presă (în funcţie de tip şi de instituţie)

4. Reguli de redactare a materialelor de presă (mod de alcătuire, limbaj)

5. Noţiuni de etică profesională. Libertatea presei. Drepturi şi obligaţii ale ziaristului

6. Manipularea informaţională şi structurile mediatice

7. Ziarul – un proiect comunicaţional (realitate, context, mesaj)

Calendarul cursului va include parcurgerea sintetică, teoretică a primelor şase teme majore, în cadrul primelor două întâlniri.

Întâlnirile următoare vor fi dedicate activităţilor practice dezvoltate pe baza cunoştinţelor teoretice acumulate în cadrul primelor întâlniri şi pe baza noţiunilor incluse în ce-a de-a şaptea temă: analiza unor publicaţii / emisiuni, simulări de situaţii concrete, redactarea materialelor specifice activităţii de presă.

• Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Cursul va fi structurat în funcţie de aspectele teoretice care trebuie parcurse şi de acordul la care se va ajunge în urma discuţiilor cu studenţii, urmând să se acorde o atenţie deosebită activităţilor practice şi lucrărilor menite să releve gradul de înţelegere şi însuşire a noţiunilor teoretice, precum şi să lămurească unele aspecte neclare sau să fixeze cunoştinţele acumulate în urma parcurgerii noţiunilor teoretice.

Preview document

Managementul Instituției de Presă - Pagina 1
Managementul Instituției de Presă - Pagina 2
Managementul Instituției de Presă - Pagina 3
Managementul Instituției de Presă - Pagina 4
Managementul Instituției de Presă - Pagina 5
Managementul Instituției de Presă - Pagina 6
Managementul Instituției de Presă - Pagina 7
Managementul Instituției de Presă - Pagina 8
Managementul Instituției de Presă - Pagina 9
Managementul Instituției de Presă - Pagina 10
Managementul Instituției de Presă - Pagina 11
Managementul Instituției de Presă - Pagina 12
Managementul Instituției de Presă - Pagina 13
Managementul Instituției de Presă - Pagina 14
Managementul Instituției de Presă - Pagina 15
Managementul Instituției de Presă - Pagina 16
Managementul Instituției de Presă - Pagina 17
Managementul Instituției de Presă - Pagina 18
Managementul Instituției de Presă - Pagina 19
Managementul Instituției de Presă - Pagina 20
Managementul Instituției de Presă - Pagina 21
Managementul Instituției de Presă - Pagina 22
Managementul Instituției de Presă - Pagina 23
Managementul Instituției de Presă - Pagina 24
Managementul Instituției de Presă - Pagina 25
Managementul Instituției de Presă - Pagina 26
Managementul Instituției de Presă - Pagina 27
Managementul Instituției de Presă - Pagina 28
Managementul Instituției de Presă - Pagina 29
Managementul Instituției de Presă - Pagina 30
Managementul Instituției de Presă - Pagina 31
Managementul Instituției de Presă - Pagina 32
Managementul Instituției de Presă - Pagina 33
Managementul Instituției de Presă - Pagina 34
Managementul Instituției de Presă - Pagina 35
Managementul Instituției de Presă - Pagina 36
Managementul Instituției de Presă - Pagina 37
Managementul Instituției de Presă - Pagina 38
Managementul Instituției de Presă - Pagina 39
Managementul Instituției de Presă - Pagina 40
Managementul Instituției de Presă - Pagina 41
Managementul Instituției de Presă - Pagina 42
Managementul Instituției de Presă - Pagina 43
Managementul Instituției de Presă - Pagina 44
Managementul Instituției de Presă - Pagina 45
Managementul Instituției de Presă - Pagina 46
Managementul Instituției de Presă - Pagina 47
Managementul Instituției de Presă - Pagina 48
Managementul Instituției de Presă - Pagina 49
Managementul Instituției de Presă - Pagina 50
Managementul Instituției de Presă - Pagina 51
Managementul Instituției de Presă - Pagina 52
Managementul Instituției de Presă - Pagina 53
Managementul Instituției de Presă - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Managementul Institutiei de Presa.doc

Alții au mai descărcat și

Cursul 2 - demersul comunicării globale, în contextul apariției unei noi profesii - specialistul în comunicare

Demersul comunicării globale, în contextul apariţiei unei noi profesii: specialistul în comunicare 2.1 Evoluţia şi demersul comunicării. Apariţia...

Cursul 4 - comunicarea interpersonală - soluționarea situațiilor conflictuale

Comunicarea interpersonală: soluţionarea situaţiilor conflictuale 5.1 Noţiunea „conflict” 5.2 Surse generatoare de conflicte 5.3 Rolul...

Comunicare și Mediere

1.1 Tensiuni latente şi camuflate în grupurile de muncă Din viaţa interioară a unui grup de muncă, planul cu implicaţiile cele mai vaste în...

Curs 6 - Comunicarea financiar-bancară pe Piața de Capital

6.1 Ringul bursier Piaţa de capital este un tărâm misterios chiar şi pentru cei mai mulţi dintre economişti, nu numai pentru cei care nu au o...

Curs 3 - Tipologia Profesionistului în Comunicarea financiar-bancară

CURS 3 – Tipologia profesionistului în comunicarea financiar-bancară 3.1 Emitenţii şi receptorii mesajelor în CFB În cadrul CFB prin emitent se...

Comunicare organizațională

Viziune tranzactionala Schema liniara nu mai este suficienta Pozitiile celor doi interloculori se schimba in functie de eficienta modului de...

Psihosociologia comunicării

1.1. Comunicare: concept, modele, necesitate, funcţii Obiective: După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vom fi capabili: 1. Să analizăm...

Comunicarea - noțiuni generale

Definirea comunicării COMUNICAREA: reprezintă un proces de transmitere de informaţii (fapte, idei, impresii) necesita cel puţin doi poli...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Decepții și reușite în integrarea profesională

INTRODUCERE Când luăm în discuţie facultăţile de jurnalism, integrarea profesională nu aduce în prim-plan absolventul. Una dintre realităţile...

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Presa Locală a Comunității Românești din Italia

INTRODUCERE și ARGUMENT Datorită diversităţii şi complexităţii a problematicii presei românești şi în special a presei din diaspora alegerea unei...

Legislația privind comunicarea prin presă și demoratizarea ca societate

INTRODUCERE În luna iunie 2005, US MediaSind a devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi al Federaţiei...

Managementul situațiilor de criză în administrație

INTRODUCERE În această lucrare numită “Managementul situaţiei de criză în administraţie” sunt prezentate aspectele teoretice şi practice întâlnite...

Managementul Situațiilor de Criză în Cadrul Colectiviăților Locale

Managementul situaţiilor de criză în cadrul colectivităţilor locale Cap 1. Definiţii şi tipologii ale crizei 1.1 Definiţii si caracteristici...

Ai nevoie de altceva?