Activele Imobilizate

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 66 în total
Mărime: 903.25KB (arhivat)
Publicat de: Avram Giurgiu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPA IOAN

Extras din curs

1. Obiective

Identificarea categoriilor de imobilizări în cadrul unei entităţi şi a importanţei pe care o au în derularea activităţii;

2. Evaluarea şi contabilizarea op. cu activele imobilizate;

3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de amortizare

4. Cunoaşterea şi stăpânirea mecanismul ajustării valorii şi reevaluării imobilizărilor;

5. Prezentarea în situaţiile financiare anuale a informaţiilor privind imobilizările conform criteriilor de recunoaştere şi evaluare;

6. Rezolvarea aplicaţiilor cu caracter practic privind imobilizările

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

Delimitari

Un activ reprezintă:

o resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute

de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Activele imobilizate sunt deţinute de o entitate pe o perioadă mai mare de un an

Se recunosc în situaţiile financiare anuale, daca îndeplinesc următoarele cerinţe:

posibilitatea de a contribui la beneficiile viitoare ale entităţii sub forma fluxurilor de trezorerie sau echivalente de trezorerie, şi

imobilizarea să aibă determinat un cost credibil.

clasificarea

activelor imobilizate după natura economico-financiară :

a. imobilizări necorporale;

b. imobilizări corporale;

c. imobilizări în curs de execuţie, necorporale şi corporale,

d. imobilizări financiare.

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

La intrarea in entitate- La valoare de intrare (contabila)

Achizitionate cu titlu oneros - Pret de cumparare, cost de achizitie

Obtinute din productie proprie – cost de productie

Aduse ca aport in natura – valoare de aport

Primite cu titlu gratuit – valoare de utilitate

Prin leasing operational - valoare reziduala

Prin leasing financiar – minim dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime de leasing

Prin subventii guvernamentala – la valoarea subventiei

Schimb de active – valoare justa

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

b. La data inventarierii valoare actuala, de utilitate, de inventar

Imobilizari amortizabile – valoare contabila neta

Titluri imobilizate

cotate – curs mediu al ultimei luni

necotate – valoare posibila de negociere

IAS valoare recuperabila VR = max[PNV,VU]

VC-VR= pierdere de valoare

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

c. la inchiderea exercitiului financiar ( la bilant) valoare bilantiera

Valoare actuala de inventar > valoare contabila neta => plus valoare

Valoare actuala de inventar < valoare contabila neta => minus valoare

Amortizare – depreciere ireversibila

Ajustare pentru pierdere de valoare – depreciere reversibila

Valoare reziiduala

Valoare reevaluata

d. la iesirea din entitate - la valoarea de intrare

Conținut arhivă zip

  • Activele Imobilizate.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Contabilitatea ajustărilor din deprecierea creanțelor

CAP.1 OBIECTIVE 1.1 Identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare Aplicarea principiului prudentei si evaluarii bilantiere,...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Activelor Imobilizate la Entitatea Patrimonială

INTRODUCERE Motto: “ Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă ! ” Leonardo da Vinci Complexitatea...

Contabilitatea activelor imobilizate corporale la societatea comercială Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Analiza structurii activului companiei O.M.V Petrom SA

Introducere In acest proiect vom vorbi despre Omv Petrom,in toate cele 5 capitole ne vom axa pe activele interprinderii in perioada 2016-2019....

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Analiza structurii activului unei întreprinderi SC Compa SA

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a întreprinderii SC COMPA SA Societatea comercială COMPA SA ce are sediul în județul Sibiu, a reușit să devină...

Calculul și Înregistrarea Amortizării Activelor Imobilizate la SC Turist Semenic

CAPITOLUL I ACTIVELE IMOBILIZATE ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1.1 Definiţii Capitalurile unităţii patrimoniale pot fi plasate în bunuri şi valori...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Ropharma SA

Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii În acest capitol vă voi prezenta cum se desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii...

Ai nevoie de altceva?