Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Curs
7/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2839
Mărime: 25.87KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Catedra Managementul Instituţiilor Europene

Cuprins

  1. Introducere – cadrul general 3
  2. Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă 4
  3. Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6
  4. Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă 9
  5. Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă 10
  6. Anexe 11

Extras din curs

Introducere – cadrul general

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la Universitatea „Babeş-Bolyai” , examenul de licenţă constă din două probe:

a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Fiecare student al Facultăţii de Studii Europene are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator, respectând, pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării, cerinţele impuse de acesta.

Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către membrii Catedrei Managementul Instituţiilor Europene, având următoarele obiective:

 eficientizariea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă;

 facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă;

 creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă;

 evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă.

In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior, prezentul Ghid conţine:

 informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1);

 reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2);

 reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3);

 grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4);

 şabloane utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă (anexe).

Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Catedrei Managementul Instituţiilor Europene începând cu sesiunea de licenţă iulie 2007.

Ghidul, împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă, va fi publicat pe site-ul Facultăţii de Studii Europene (http://www.euro.ubbcluj.ro) şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă.

Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă

Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:

a. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1;

b. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. De asemenea, absolvenţii pot descărca de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şablonul pentru redactarea paginii de titlu;

c. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml). Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa3, iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene;

d. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa4);

e. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini, grafice) şi/sau tabele, acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa5);

f. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale lucrării, metodologia folosită, firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele), precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor, rată mică de răspuns la chsetionare/interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă, etc.). Introducerea nu se numerotează ca şi capitol;

g. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 6 capitole numerotate crescător, fiecare având, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol;

h. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din capitole, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol;

i. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc);

j. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol

Preview document

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 1
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 2
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 3
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 4
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 5
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 6
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 7
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 8
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 9
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 10
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 11
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 12
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 13
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 14
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 15
Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Ghid pentru Redactarea si Prezentarea Lucrarii de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea Materiilor Prime și Materialelor

Argument Desfăşurare activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Întrucât...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar

CAPITOLUL I CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE;...

Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale

CAP.I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 1.1.Activele circulante şi necesitatea lor în cadrul întreprinderii În cadrul patrimoniului...

Istoria contabilității, legea contabilității, obiectul și metoda contabilității

Istoria Contabilitatii In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara...

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Norme de redactare pentru lucrări de licență, disertație, doctorat

FIGURILE. Orice tip de ilustratie diferita de tabele (grafice, harti, fotografii, desene, schite s.a.) poarta numele de „figura”. Figurile ajuta la...

Ai nevoie de altceva?