Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 21637
Mărime: 98.42KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Costin
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandr Popescu
la Regia Autonoma Activitati Nucleare – Sucursala Romag-termo Drobeta Turnu Severin

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
 3. 1.1.Profilul şi obiectul de activitate; scurt istoric al R.A.A.N. Sucursala ROMAG TERMO DROBETA.1
 4. 1.2 Structura organizatorică a Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA . . 3
 5. 1.3. Organizarea sistemului informatic în cadrul Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA. 8
 6. 1.4. Evoluţia principalilor indicatori din cadrul Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA . 12
 7. CAPITOLUL II
 8. PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA EVIDENŢEI STOCURILOR
 9. 2.1. Noţiuni, conţinut, structuri, delimitări privind stocurile . 16
 10. 2.2. Obiectivele şi factorii contabilităţii stocurilor . 19
 11. 2.3. Clasificarea şi codificarea stocurilor . 20
 12. 2.4. Reguli si metode de evaluare a stocurilor . 22
 13. 2.5. Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei operative . 27
 14. 2.6. Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor . 29
 15. CAPITOLUL III
 16. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR LA R.A.A.N. SUCURSALE ROMAG TERMO DROBETA
 17. 3.1. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor . 32
 18. 3.2. Organizarea contabilităţii materiilor prime şi materialelor . 36
 19. 3.3. Organizarea contabilităţii obiectelor de inventar . 46
 20. CAPITOLUL IV
 21. PARTICULARITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A EVIDENŢEI STOCURILOR DIN CADRUL R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
 22. 4.1. Particularităţile organizării evidenţei stocurilor .52
 23. 4.2. Posibilităţi de perfecţionare a evidenţei stocurilor la Sucursala ROMAG TERMO DROBETA . 54
 24. 4.3. Noutăţi privind stocurile in lumina standardelor internaţionale de contabilitate.55
 25. 4.4. Organigrama sucursalei Romag Termo Drobeta . .57
 26. Bibliografie . 58

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA

1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE; SCURT ISTORIC AL R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA face parte din cadrul Regiei Autonome Activităţi Nucleare, regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Calea Tg-Jiu Km 6, judeţul Mehedinţi, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" care s-a desfiinţat.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare s-a înfiinţat în baza H.G. 365/02.07.1998, ca regie naţională de interes strategic şi are în componenţă sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA face parte din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA s-a înregistrat prin certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului al judeţului Mehedinţi sub nr. J/25/310/1998 emis la data de 14 august 1998, cod fiscal 12623789, cont bancar 2511.1-4.1/ROL deschis la Banca Comercială Română, filiala Turnu Severin, înregistrată la Administraţia Finanaciară a judeţului Mehedinţi cu nr.269/aug. 1998, având sediul în Drobeta Turnu Severin, calea Tg-Jiului, Km 6.

Sucursala îşi desfăşoară activitatea în baza statutului, a regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi a altor prevederi legale. Denumirea Sucursalei ROMAG TERMO derivă de la prescurtarile cuvintelor "România Apă Grea Termoficare". Sucursala este subordonată Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin care se află sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA are componentele prevăzute pentru unităţile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări:

- nu întreţine relaţii directe cu bugetul statului;

- documentaţiile pentru obţinerea de subvenţii se vor promova numai prin Regia Autonomă Activităţi Nucleare;

- nu are drepturi de a produce energie electrică şi de a o distribui decât în limitele stabilite de dispeceratul energetic naţional şi contractelor încheiate cu consumatorii;

- nu poate încheia direct operaţiuni de comerţ exterior.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA este propietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de propietate, posedă şi se foloseşte în mod automat de bunurile pe care le are în patrimoniu.

Înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând unităţii sau încheirea de tranzacţii în litigii cu valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea ministerului de resort şi a Regiei de Activităţi Nucleare.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA are următorul obiect de activitate:

- producerea şi transportul energiei electrice;

- distribuţia şi redresarea energiei electrice;

- producerea şi transportul energiei termice conform contractelor încheiate cu regiile autonome, societăţi comerciale sau alţi agenti economici ;

- realizarea lucrărilor de revizii şi reparaţii ale agregatelor şi instalatiilor energetice, pieselor de schimb necesare acestei activităţi, precum şi dispoziţiile de lucru şi mecanizare specifice;

- proiectarea şi executarea lucrărilor de investitii proprii, reparaţii şi retehnologizării în sistemul energetic;

- optimizarea funcţionării instalaţiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării şi introducerea de noi tehnologii privind conversia energiei;

- răspunde de impactul instalaţiilor energetice asupra mediului înconjurător în limita nivelului tehnic al acestora şi de luarea măsurilor de reducere a noxelor.

Corelat cu contractele încheiate pentru energie electrică şi energie termică Sucursala ROMAG TERMO DROBETA determină anual volumul de venituri realizate, cheltuieli totale de efectuat în cota de impozit pe profit datorat bugetului, conform legii.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA trebuie să acopere cu veniturile obţinute toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investiţiilor, rambursarea creditelor şi să obţină profit. Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se subvenţionează de la bugetul de stat, conform legii, numai prin intermediul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA întocmeşte anual bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanţelor. Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Sucursala ROMAG TERMO DROBETA constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege. Bazele unităţii economice Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA au fost puse începând cu anul 1982 şi a intrat în funcţiune în anul 1986, funcţionând la acea dată cu un singur cazan de 420 tone abur/oră.

Scopul înfiinţării acestei unităţi a fost în principal asigurarea energiei termice pentru Combinatul Chimic de Apă Grea “Drobeta” şi pentru asigurarea termoficării municipiului Drobeta Turnu Severin.

Datorită faptului că este dotată cu turbine, ea furnizează energie electrică în sistemul naţional cât şi direct la Combinatul Chimic Drobeta, 76% din producţia realizată o constituie energia termică utilizată pentru funcţionarea Combinatului Chimic “Drobeta” şi pentru asigurarea termoficării municipiului.

În urma procesării aburului, în turbine rezultă energie electrică ca produs secundar care reprezintă circa 20% din volumul producţiei precum şi veniturile realizate din valorificarea condensului nereturnat în proportie de 4% din volumul producţiei.

Structura de producţie este redată în diagrama din anexa 1.

Începând din 1992, după o perioadă de doi ani (1990-1992) în care Combinatul Chimic “Drobeta” a fost oprit, s-a impus din nou acordarea atenţiei în primul rând, a energie termice produse şi în al doilea rând a energiei electrice.

Ca urmare a intrării în procesul de repunere în funcţiune a modulelor şi apei grele, necesarul de energie termică solicitată de Combinatul Chimic Drobeta a crescut an de an şi se preconizează o creştere accentuată şi în perioada următoare. Astfel pornind de la o pondere de 62% a energie termice din structura totală a producţiei realizată de Sucursala ROMAG TERMO DROBETA s-a ajuns ca ponderea energiei termice să fie de 80% din totalul producţiei.

Preview document

Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 1
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 2
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 3
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 4
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 5
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 6
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 7
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 8
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 9
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 10
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 11
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 12
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 13
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 14
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 15
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 16
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 17
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 18
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 19
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 20
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 21
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 22
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 23
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 24
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 25
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 26
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 27
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 28
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 29
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 30
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 31
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 32
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 33
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 34
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 35
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 36
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 37
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 38
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 39
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 40
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 41
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 42
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 43
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 44
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 45
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 46
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 47
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 48
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 49
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 50
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 51
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 52
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 53
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 54
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 55
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 56
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 57
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 58
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 59
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 60
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 61
Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • bibliografie.doc
 • C U P R I N S.doc
 • Organigrama.doc
 • Studiu privind Evidenta Stocurilor de Materii Prime, Materiale, Obiecte de Inventar.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Contabilitatea Materialelor și Decontărilor cu Terții

Introducere Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, find formulate în lucrarea sa, “Tratatus de computis et...

Te-ar putea interesa și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Contabilitatea Calculul și Evidența Stocurilor la Ratt

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMISOARA 1.1. ISTORIA TRANSPORTULUI MUNICIPAL Prin decizia Primăriei Municipiului...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea Materialelor și Decontărilor cu Terții

Introducere Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, find formulate în lucrarea sa, “Tratatus de computis et...

Analiza economico-financiară a unei societăți

Cap. I PREZENTAREA SOCIETATII „CONREC S.A.” SI A MEDIULUI SAU EXTERN 1.1. Prezentarea societatii „CONREC S.A.” 1.1.1. Date generale • Forma...

Ai nevoie de altceva?