Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune

Curs
8.1/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 15770
Mărime: 325.17KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

OBIECTIVE

Cursul îşi propune să asigure studenţilor şi masteranzilor facultăţilor cu profil economic cunoştinţele necesare economiştilor cu privire la auditarea sistemelor informatice folosite de organismele economice pentru gestionarea şi controlul resurselor şi activităţilor desfăşurate. Nu îşi propune să le ofere cunoştinţe tehnice despre calculatoare şi sisteme informatice, ci să le prezinte cele mai semnificative moduri în care a fost afectată activitatea de audit de apariţia sistemelor electronice de calcul şi de utilizarea acestora de către organismele economice.

INTRODUCERE

O discuţie despre auditarea sistemelor informatice de gestiune trebuie să înceapă cu definirea Sistemului Informatic de Gestiune (SIG): Sistemul Informatic (SI) de evidenţă şi control a activităţilor şi bunurilor unui Organism Economic (OE). Sistemul informatic de gestiune prelucrează automat datele de evidenţă şi control vehiculate în cadrul oricărui tip de organism economic.

Auditarea sistemelor informatice de gestiune constă în verificarea şi controlul activităţilor sistemelor informatice de gestiune. Sistemul informatic de gestiune fiind un caz particular de sistem informatic, tehnicile şi mecanismele de auditare a sistemelor informatice sunt valabile şi pentru sistemele informatice de gestiune. De aceea, se va discuta numai despre auditarea sistemelor informatice, ca fiind mai cuprinzătoare.

Dezvoltarea rapidă a sistemelor de prelucrare automată a datelor, determinată de apariţia şi evoluţia tehnicii de calcul şi a software-ului specializat, a avut un impact foarte mare asupra modului de evidenţă şi control al activităţilor desfăşurate de organismele economice. Evoluţia tehnologică a microcalculatoarelor de tip PC, din ce în ce mai performante şi mai ieftine, accesibile tuturor, a condus la dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor software dedicate (programe de contabilitate, de salarii, de evidenţă a mijloacelor fixe, de secretariat etc.), utilizabile de nespecialişti în informatică şi, implicit, la utilizarea, pe scară largă, a sistemelor informatice bazate pe mediu PC.

Astăzi, şi cele mai mici firme îşi pot permite să folosească, într-un fel sau altul, un calculator pentru evidenţa resurselor utilizate (materiale, umane, financiare, informaţionale) şi a activităţilor desfăşurate în vederea executării de produse sau servicii pe care le oferă clienţilor cu scopul realizării de profit. În aceste condiţii, sistemele de gestiune şi prelucrare a datelor clasice (manual sau mecanic) sunt înlocuite, treptat, cu sisteme informatice. Şi, deoarece raportările financiare periodice sunt solicitate, obligatoriu, şi în format electronic (pe FloppyDisk sau prin e-mail), chiar şi organismele economice cu activitate foarte redusă (firmele foarte mici) trebuie să utilizeze o formă de sistem informatic, pentru generarea acestora, sau să apeleze la serviciile unui centru de calcul.

Sistemele informatice prelucrează datele introduse în sistem (intrările) conform unor algoritmi prestabiliţi, determinaţi de regulile de gestiune proprii fiecărui organism economic şi în conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare. Pentru a controla dacă rezultatele prelucrărilor efectuate în interiorul sistemului informatic utilizat

respectă condiţiile prestabilite şi ieşirile furnizate de acesta sunt cele solicitate de manageri, un organism economic, indiferent de volumul său de activitate, trebuie să folosească o formă de audit al sistemelor informatice.

Trebuie făcută distincţie între auditul activităţilor economice desfăşurate în cadrul unui organism economic şi auditul sistemului informatic utilizat de organismul economic respectiv, pentru evidenţa activităţilor desfăşurate şi a bunurilor sale.

Auditul activităţilor economice desfăşurate de un organism economic urmăreşte:

-evidenţierea tuturor activităţilor economice desfăşurate, prin înregistrarea corectă a acestora, pe documente de evidenţă şi control - suport de hârtie sau format electronic;

-efectuarea prelucrărilor asupra datelor rezultate din activităţile economice desfăşurate, în conformitate cu regulile de gestiune internă ale acestuia, cu normele, reglementările şi legislaţia în vigoare;

-generarea tuturor rapoartelor şi situaţiilor necesare factorilor de conducere (managerilor) pentru a lua cele mai bune decizii;

-determinarea valorii taxelor şi impozitelor care trebuie plătite, conform legislaţiei în vigoare;

-întocmirea corectă a declaraţiilor financiare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Auditul activităţilor sistemului informatic, utilizat de un organism economic în desfăşurarea activităţilor sale economice, urmăreşte;

-asigurarea corectitudinii, completitudinii şi preciziei datelor introduse în sistem, deoarece afectează rezultatele prelucrărilor efectuate de acesta;

-asigurarea corectitudinii prelucrărilor efectuate asupra datelor introduse în sistem, în sensul că rezultatele acestora respectă regulile de gestiune specifice organismului economic respectiv şi legislaţia în vigoare;

-asigurarea corectitudinii şi integrităţii ieşirilor sistemului, în sensul că acestea sunt cele solicitate de managerii organismului economic respectiv şi de organismele de control financiar;

-asigurarea corectitudinii procedurilor de control (controalelor) folosite pentru auditarea sistemului informatic respectiv.

Prin urmare, în condiţiile în care organismele economice folosesc în activitatea lor sisteme electronice de calcul, economiştii trebuie să fie pregătiţi să lucreze într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, în care prelucrările, evidenţele şi controlul se fac folosind de la sisteme informatice simple, formate dintr-un singur sistem PC (calculator personal pe care sunt instalate programele necesare şi imprimantă), până la sisteme informatice complexe, care includ reţele de PC-uri şi echipamente periferice interconectate (intranet, internet, telecomunicaţii etc.). Pentru a fi competitivi, ei trebuie să îşi îmbogăţească cunoştinţele cu informaţii despre sistemele informatice folosite în mediul economic şi despre auditarea acestora.

1.SISTEMUL INFORMATIC

Apariţia sistemelor informatice şi utilizarea acestora de către organismele economice au schimbat modul în care îşi desfăşoară activitatea economiştii, inclusiv auditorii, şi au impus acestora însuşirea unor cunoştinţe minime despre:

-structura şi arhitectura calculatoarelor;

-sistemele de calcul utilizate în sistemele informatice;

-programele şi aplicaţiile (software) utilizate de sistemele informatice;

-posibilităţile de calcul, evidenţă şi control oferite de sistemele informatice utilizatorilor lor;

-utilizarea sistemelor de calcul în activităţile economice şi de audit;

-proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemelor informatice;

-tehnicile de audit asistate de calculator;

-tehnicile de integrare a procedurilor de audit în sistemele informatice etc.

Sistemul informatic este partea automatizată a sistemului informaţional din cadrul unui organism economic. Sistemul informatic are funcţia de prelucrare automată a datelor pentru obţinerea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor şi pentru informare.

Preview document

Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 1
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 2
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 3
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 4
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 5
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 6
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 7
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 8
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 9
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 10
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 11
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 12
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 13
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 14
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 15
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 16
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 17
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 18
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 19
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 20
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 21
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 22
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 23
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 24
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 25
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 26
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 27
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 28
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 29
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 30
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 31
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 32
Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea...

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Rolul informațiilor tip cost în managementul firmei

PREZENTAREA GENERALA A SUCURSALEI ELECTROCENTRALE PAROSENI 1.1. Amplasarea S.E. Paroseni In anul 1950 acoperirea necesitatilor energetice ale...

Auditarea sistemelor informatice

Auditul sistemelor informatice se compune din trei etape majore: 1). Strangerea de informatii 2). Evaluarea propriu-zisa/proceduri de control...

Auditarea financiară privind stocurile

AUDITAREA FINANCIARA PRIVIND „STOCURILE” Etapa 1.Cadrul legislativ privind STOCURILE Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii,...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemului Informatic

Capitolul 1 Auditul sistemelor informatice, componentă a sistemului de audit 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice În...

Auditul de securitate al utilizatorului

INTRODUCERE Spațiul online, caracterizat printr-o lipsă a frontierelor și o dinamică accentuată, generează atât beneficii, cât și o serie de...

Misiune de Audit Intern

Primaria municipiului Radauti Compartimentul de Audit Public Intern ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din...

Auditul Sistemelor Informatice

CAPITOLUL I AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a...

Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora

INTRODUCERE Subiectul lucrării de faţă, Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a deprecierii acestora, este unul fundamental, util şi...

Auditarea Sistemelor Informatice

1. Auditarea sistemelor informatice Auditul reprezinta o forma de control care consta în revederea sau reverificarea documentelor de evidenta...

Ai nevoie de altceva?