Bazele Contabilității Bugetare

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4234
Mărime: 49.48KB (arhivat)
Publicat de: Fiodor Iosif
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Curs 1+2

Definirea și obiectul contabilității

Contabilitatea este arta de a înregistra, clasifica, și însuma semnificativ și în unităţi monetare tranzacţiile şi evenimentele cu caracter financiar, cât şi interpretarea rezultatului acestora.

Contabilitatea este o rezervă de informaţii privind poziţia financiară, performanţa şi adaptabilitatea financiară a unei întreprinderi, rezervă care este folositoare unui număr larg de potenţiali utilizatori, în scopul fundamentării deciziilor.

Contabilitatea mai este definită şi ca un ansamblu de regului, principii şi norme care au drept scop înregistrarea cronologică şi sistematică a bunurilor, capitalurilor şi datoriilor, cât şi a proceselor, activităţilor economice din cadrul unei entităţi juridice.

Obiectul contabilităţii îl constituie studiul şi înregistrarea activelor, capitalurilor proprii şi datoriilor, cât şi al cheltuielilor şi veniturilor.

Abordarea patrimonială, prin prisma dublei reprezentări economico-financiară, defineşte patrimoniul ca un complex de bunuri economice, drepturi şi obligaţii, relaţia dublei reprezentări fiind:

BUNURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGAŢII

sau

BUNURI ECONOMICE = SURSA DE PROVENIENŢĂ

(reprezentare economică) (reprezentare juridică)

Bunurile economice – reprezintă averea sau substanţa materială (sau în curs de transformare) a patrimoniului.

Drepturile şi obligaţiile reprezintă sursa de provenienţă a bunurilor respective, proprie (drepturi) sau străină (obligaţii).

În plan contabil, bunurile economice reprezintă activul patrimonial, iar drepturile şi obligaţiile reprezintă pasivul, în acest caz relaţia devine:

ACTIV = PASIV

Relaţia de mai sus reprezintă relaţia de echilibru a dublei reprezentări.

Echilibrul contabil mai poate fi prezentat:

ACTIV = CAPITALURI PROPRII + DATORII

(DREPTURI) (OBLIGAŢII)

sau

ACTIV - DATORII = CAPITALURI PROPRII

Ultima ecuaţie este de fapt situaţia netă patrimonială, sau cât din activele (averea) unităţii/instituţiei sunt deţinute de proprietar.

Activele, datoriile şi capitalurile proprii sunt elemente ale bilanţului. Cheltuielile şi veniturile sunt elemente ale contului de rezultate.

REZULTATUL = VENITURI - CHELTUIELI

Rezultatul (excedent/deficit) este preluat în bilanţ, în cadrul capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare

Situaţiile financiare cuprind:

a) Bilanţul;

b) Contul de rezultat patrimonial;

c) Situaţia fluxurilor de trezorerie;

d) Situaţia modificărilor în structura activelor;

e) Anexe la situaţiile financiare;

f) Contul de execuţie bugetară.

1. Bilanţul

Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Bilanţul reflectă poziţia financiară a întreprinderii la un moment dat.

Formatul bilanţier:

- Formatul orizontal – sub formă de tabel cu două coloane fundamentat pe baza relaţiei:

Active = Capital propriu + Datorii

- Formatul vertical, sub formă de listă, fundamentat pe baza relaţiei:

Activ – Datorii = Capital propriu

Elementele bilanţului sunt: activele, capitalul propriu şi datoriile.

În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii.

Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituţia publică, ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare, şi al cărui cost poate fi evaluat în mode credibil.

O datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

Preview document

Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 1
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 2
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 3
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 4
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 5
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 6
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 7
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 8
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 9
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 10
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 11
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 12
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 13
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 14
Bazele Contabilității Bugetare - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii Bugetare
    • ANALIZA SI INREGISTRAREA OPERATIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE.doc
    • Definirea si Obiectul Contabilitatii.doc
    • Personal si conturi asimilate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

1. Institutiile publice. Trasaturi, particularitati, clasificare. Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Contabilitatea instituțiilor publice

1.1. Statul, administraţia publică şi sectorul public Definirea noţiunii de stat a constituit şi constituie obiectul unui număr mare de domenii...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Felul, importanţa şi trăsăturile instituţiilor publice din...

Contabilitate Publică

Concepte, reglementări şi aspecte particulare ale sectorului şi finanţelor publice 1. Bugetul sectorului public Literatura de specialitate...

Contabilitate publică

CAPITOLUL 5: Active curente (circulante) Definiţie Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs...

Suport contabilitate publică

1. Concepte specifice contabilităţii publice Principalele concepte utilizate de contabilitatea publică sunt: Bugetul este documentul prin care...

Contabilitatea instituțiilor publice

Definirea si clasificarea I.P. Legea 500/2002 defineste I.P. ca fiind “denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia prezidentiala,...

Te-ar putea interesa și

Calculația și cost final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Instrumentarea contabilă privind calculul și contabilizarea impozitelor datorate statului

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR ŞI A TAXELOR. Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Valea Lupului

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA PRIMǍRIA “VALEA LUPULUI” 1.1.Scurt istoric Comuna “Valea Lupului”,ca nouă formă de organizare a...

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul...

Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA

CAPITOLUL 1. 1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A. 1.1 ORGANIZAREA, FUNCŢIILE ŞI SARCINILE TREZORERIEI Trezoreria reprezintă un...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Săbăoani

Capitolul I : Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria comunei Săbăoani 1.1 Scurt istoric Comuna Săbăoani, cea mai mare şi una dintre cele mai...

Ai nevoie de altceva?