Suport contabilitate publică

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18160
Mărime: 123.88KB (arhivat)
Publicat de: Floriana Busuioc
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Nicolae
cursu din cadru facultatii eftimie murgu resita

Cuprins

 1. 1. Concepte specifice contabilităţii publice
 2. 2. Contabilitatea finanţării instituţiilor publice
 3. 3. Contabilitatea activelor fixe
 4. 4. Contabilitatea stocurilor
 5. 5. Contabilitatea decontărilor cu terţii
 6. 6. Contabilitatea trezoreriei
 7. 7. Contabilitatea finanţărilor, veniturilor, cheltuielilor
 8. 8. Raportarea financiară în instituţiile publice
 9. Bibliografie
 10. Anexa

Extras din curs

1. Concepte specifice contabilităţii publice

Principalele concepte utilizate de contabilitatea publică sunt:

Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile, sau după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice. În sens strict, bugetul public reprezintă un document care prezintă într-un mod ordonat consecinţele financiare ale activităţii statului. El cuprinde o listă a veniturilor şi cheltuielilor anuale probabile ale statului şi care sunt supuse autorizării Parlamentului, conferindu-i astfel un caracter obligatoriu.

Conform Legii Finanţelor Publice nr. 500/2002 resursele financiare şi cheltuielile publice se constituie şi se gestioneze printr-un sistem unitar de bugete în condiţiile asigurării echilibrului bugetar, astfel:

- bugetul de stat este un plan anual al cheltuielilor de stat şi al surselor de acoperire. El cuprinde veniturile şi cheltuielile repartizate prin legea bugetară anuală, care sunt de importanţă centrală. Veniturile şi cheltuielile înscrise în acest buget sunt structurate în ordinare şi extraordinare conform clasificaţiei bugetare, specificându-se şi natura acestora. Veniturile trebuie să respecte unele reguli: nici un impozit, taxă sau alt venit de această natură nu vor putea fi înscrise în buget şi nu se vor putea încasa dacă nu au fost stabilite prin lege, prin legea bugetară se aprobă anual structura, componenţa şi veniturile statului, creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat pot fi utilizate la cererea ordonatorilor principali de credite numai după deschiderea de credite sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise la trezoreria statului sau la entităţile bancare;

Procesul bugetar se prezintă astfel:

Procedura Bugetară

Etape Conţinut Instituţii abilitate

1.Elaborarea bugetului de stat Formularea unor criterii de performanţă -Guvernul

-Ordonatorii de credite bugetare

2.Examinarea şi aprobarea bugetului de stat Caracterul politic, democratic şi economic -Parlamentul

3.Execuţia bugetului de stat -Încasarea veniturilor bugetare şi efectuarea cheltuielilor bugetare

-Execuţia de casă a bugetului-încasarea şi eliberarea resurselor fînanciare necesare efectuării cheltuielilor

-Situaţii privind execuţia bugetară: dări de seamă trimestriale, conturi anuale ale execuţiei bugetare -Guvern

-Ordonatorii de credite bugetare

4.Încheierea exerciţiului bugetar Întocmirea contului de execuţie bugetară -Ministerul Finanţelor Publice

-Guvernul

-Parlamentul

5.Controlul execuţiei bugetare

6.Aprobarea execuţiei bugetului Controlul este ulterior şi vizează legalitatea şi realitatea datelor cuprinse în contul de execuţie a bugetului -Curtea de Conturi

-Parlamentul

1. Elaborarea bugetului de stat

Sarcina întocmirii proiectului bugetului revine Ministerului Finanţelor Publice şi are la bază evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare după următoarele metode:

-metoda automată sau a penultimei presupune evaluarea forfetară a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, pe baza rapoartelor obţinute în penultimul an;

-metoda majorării sau a diminuării porneşte de la rezultatele executării bugetare din ultimii ani, prin rata media anuală a creşterii/descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

-metoda evaluării directe constă în evaluarea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de preliminările pentru anul în curs şi de previziunile pentru perioada următoare.

Elaborarea începe de la data de 1 august anul curent, atunci când ordonatorii principali de credite depun la MFP proiectele de bugete. 25 Septembrie este data la care MFP întocmeşte pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, proiectul bugetului de stat, al asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.

2.Examinarea şi aprobarea bugetului de stat

Proiectul legii bugetului de stat se examinează în Comisiile de specialitate, în prezenţa reprezentanţilor Guvernului, după care se avizează pe baza unor propuneri de amendare a proiectului de buget, făcute de parlamentari.

Dezbaterile parlamentare au rolul de a aduce îmbunătăţiri modului de alocare a resurselor către ordonatorii principali de credite.

3.Execuţia bugetului de stat

Execuţia bugetului de stat reprezintă etapa de încasare a veniturilor bugetare şi efectuarea plăţilor aprobate prin acest proiect. Se impune o repartizare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare, pe trimestre şi pe instituţii, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar.

4.Încheierea exerciţiului bugetar

Încheierea execuţiei bugetului de stat începe după 1 ianuarie a anului următor, se face sub îndrumarea Guvernului, prin MFP care întocmeşte “Contul general anual de execuţie a bugetului de stat”. Contul de încheiere a execuţiei bugetare este alcătuit din totalitatea veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectuate.

5.Controlul execuţiei bugetare contribuie la o gestionare eficientă a fondurilor publice şi este asigurat de către Curtea de Conturi a României, care controlează modul de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului.

Controlul se execută pe toată durata execuţiei bugetare, dar şi după aceea, până în momentul aprobării de catre Parlament, printr-o lege a “Contului general anual de execuţie a bugetului de stat”.

Preview document

Suport contabilitate publică - Pagina 1
Suport contabilitate publică - Pagina 2
Suport contabilitate publică - Pagina 3
Suport contabilitate publică - Pagina 4
Suport contabilitate publică - Pagina 5
Suport contabilitate publică - Pagina 6
Suport contabilitate publică - Pagina 7
Suport contabilitate publică - Pagina 8
Suport contabilitate publică - Pagina 9
Suport contabilitate publică - Pagina 10
Suport contabilitate publică - Pagina 11
Suport contabilitate publică - Pagina 12
Suport contabilitate publică - Pagina 13
Suport contabilitate publică - Pagina 14
Suport contabilitate publică - Pagina 15
Suport contabilitate publică - Pagina 16
Suport contabilitate publică - Pagina 17
Suport contabilitate publică - Pagina 18
Suport contabilitate publică - Pagina 19
Suport contabilitate publică - Pagina 20
Suport contabilitate publică - Pagina 21
Suport contabilitate publică - Pagina 22
Suport contabilitate publică - Pagina 23
Suport contabilitate publică - Pagina 24
Suport contabilitate publică - Pagina 25
Suport contabilitate publică - Pagina 26
Suport contabilitate publică - Pagina 27
Suport contabilitate publică - Pagina 28
Suport contabilitate publică - Pagina 29
Suport contabilitate publică - Pagina 30
Suport contabilitate publică - Pagina 31
Suport contabilitate publică - Pagina 32
Suport contabilitate publică - Pagina 33
Suport contabilitate publică - Pagina 34
Suport contabilitate publică - Pagina 35
Suport contabilitate publică - Pagina 36
Suport contabilitate publică - Pagina 37
Suport contabilitate publică - Pagina 38
Suport contabilitate publică - Pagina 39
Suport contabilitate publică - Pagina 40
Suport contabilitate publică - Pagina 41
Suport contabilitate publică - Pagina 42
Suport contabilitate publică - Pagina 43
Suport contabilitate publică - Pagina 44
Suport contabilitate publică - Pagina 45
Suport contabilitate publică - Pagina 46
Suport contabilitate publică - Pagina 47
Suport contabilitate publică - Pagina 48
Suport contabilitate publică - Pagina 49
Suport contabilitate publică - Pagina 50
Suport contabilitate publică - Pagina 51
Suport contabilitate publică - Pagina 52
Suport contabilitate publică - Pagina 53
Suport contabilitate publică - Pagina 54
Suport contabilitate publică - Pagina 55
Suport contabilitate publică - Pagina 56
Suport contabilitate publică - Pagina 57
Suport contabilitate publică - Pagina 58
Suport contabilitate publică - Pagina 59
Suport contabilitate publică - Pagina 60
Suport contabilitate publică - Pagina 61
Suport contabilitate publică - Pagina 62
Suport contabilitate publică - Pagina 63
Suport contabilitate publică - Pagina 64
Suport contabilitate publică - Pagina 65
Suport contabilitate publică - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Suport Contabilitate Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la DGFPJ IASI 1.1. Scurt istoric De la 1 ianuarie 2004,activitatile fiscale realizate de MFP au fost...

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Ai nevoie de altceva?