Contabilitate în Turism

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 32384
Mărime: 149.87KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Florea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII

Astăzi contabilitatea este definită din două perspective:

1. Din perspectivă doctrinară, în contextul căreia contabilitatea este un concept elaborat, cu valenţe istorice şi semnificaţii practice. Teoria economică actuală defineşte contabilitatea ca „domeniu şi instrument de cunoaştere a realităţii economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial. Contabilitatea este apreciată ca fiind, concomitent, o tehnică, o ştiinţă şi un limbaj economic” .

2. Din perspectivă normalizatoare (reglementară), în contextul căreia con¬tabilitatea este definită prin scopul (finalitatea sa), respectiv prin „produsul său”, situaţiile financiare ale întreprinderii. Potrivit Cadrului general lASB (International Accounting Standards Board) „Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice” .

Pentru a avea statut de ştiinţă, orice domeniu al cunoaşterii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă un obiect propriu de cercetare;

- să dispună de o metodă proprie în abordarea obiectului respectiv;

- să descopere şi să demonstreze legităţi sau principii care guvernează acel domeniu al cunoaşterii;

- să dispună de un vocabular sau o terminologie specifică.

În concepţia profesorului Bernard Colasse, contabilitatea reprezintă un sistem de afirmaţii logice, un ansamblu de cunoştinţe teoretice, de concepte şi principii, verificate prin practică şi circumscrise unui domeniu determinat, respectiv universul economic.

Dacă ştiinţa este definită ca „un sistem de cunoştinţe având un obiectiv determinat şi o metodă proprie” , atunci contabilitatea este o ştiinţă socială aplicativă, care se aseamănă cu geografia sau istoria.

Aşa cum sublinia B. Colasse, atât contabilitatea cât şi geografia vizează nevoile de informare ale omului şi sunt confruntate cu problemele corespondenţei dintre spaţiul real (întreprinderea şi respectiv teritoriul) şi spaţiul descris (planul contabil şi harta). Harta geografică, ca şi documentele contabile de sinteză sau planul contabil, sunt construcţii raţionale şi spaţii formal definite de ştiinţă. Ele fiind reprezentări ale realităţii, pot face obiectul unor erori, dar în egală măsură şi a unor metode foarte subtile de manipulare.

Contabilitatea utilizează atât metodologii ale ştiinţelor teoretice, cât şi metodologii ale ştiinţelor experimentale, motiv pentru care unii autori consideră contabilitatea o ştiinţă socială şi o ştiinţă aplicativă.

Contabilitatea este o ştiinţă socială deoarece:

- este o creaţie a fiinţei umane;

- reflectă fenomene, activităţi şi fapte sociale;

- se adresează grupurilor de utilizatori care fac parte din societate;

- informaţiile contabile influenţează comportamentul oamenilor, determină schimbări sociale;

- informaţiile contabile sunt generate de unităţile patrimoniale care fac parte din societate;

- este dependentă sau influenţată de fenomene sociale.

Contabilitatea este o ştiinţă aplicativă din următoarele considerente:

- reflectă fenomene reale, concrete (vânzări, cumpărări, producţie, încasări, plăţi etc.);

- presupune aplicarea la realităţile prezente a unor cunoştinţe teoretice acumulate.

Până în urmă cu câteva decenii se susţinea că această ştiinţă (contabilitatea – s.n.) este o ştiinţă economică. Argumentele cercetătorilor din domeniu se bazau pe următoarele:

1. contabilitatea evidenţiază, înregistrează fapte economice privind producţia, repartiţia şi schimbul dintre întreprinderi, precum şi consumul bogăţiei;

2. contabilitatea cuantifică şi evidenţiază fluxurile şi circuitul schimburilor dintre diferiţi agenţi economici;

3. contabilitatea stă la baza fundamentării deciziilor atât la nivel microe¬co¬nomic, cât şi la nivel macroeconomic.

4. echilibrul economic ca o stare a realităţii economice este reflectat formal ca un echilibru contabil.

Trecerea de la societatea industrială la societatea informaţională, de la întreprinderea producătoare de bunuri la întreprinderea producătoare de informaţii, la sfârşitul secolului trecut, a impus delimitarea unui nou domeniu al cunoaşterii, acela al ştiinţelor de gestiune.

Ştiinţele de gestiune sunt constituite dintr-un ansamblu eterogen de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la comportamentul organizaţiilor, în general, şi al întreprinderilor, în special. Unele cunoştinţe vizează gestiunea întreprinderii structurată pe funcţiile sale, funcţia de producţie, funcţia comercială, funcţia financiar-contabilă, funcţia de cercetare-dezvoltare, funcţia de personal etc.

Contabilitatea a devenit un instrument de gestiune a afacerilor.

Contabilitatea este o ştiinţă fundamentală şi aplicativă care aparţine ştiin¬ţelor de gestiune. Acestea, la rândul lor, sunt încorporate în categoria ştiinţelor sociale, aşa cum se observă din schema de mai jos:

Preview document

Contabilitate în Turism - Pagina 1
Contabilitate în Turism - Pagina 2
Contabilitate în Turism - Pagina 3
Contabilitate în Turism - Pagina 4
Contabilitate în Turism - Pagina 5
Contabilitate în Turism - Pagina 6
Contabilitate în Turism - Pagina 7
Contabilitate în Turism - Pagina 8
Contabilitate în Turism - Pagina 9
Contabilitate în Turism - Pagina 10
Contabilitate în Turism - Pagina 11
Contabilitate în Turism - Pagina 12
Contabilitate în Turism - Pagina 13
Contabilitate în Turism - Pagina 14
Contabilitate în Turism - Pagina 15
Contabilitate în Turism - Pagina 16
Contabilitate în Turism - Pagina 17
Contabilitate în Turism - Pagina 18
Contabilitate în Turism - Pagina 19
Contabilitate în Turism - Pagina 20
Contabilitate în Turism - Pagina 21
Contabilitate în Turism - Pagina 22
Contabilitate în Turism - Pagina 23
Contabilitate în Turism - Pagina 24
Contabilitate în Turism - Pagina 25
Contabilitate în Turism - Pagina 26
Contabilitate în Turism - Pagina 27
Contabilitate în Turism - Pagina 28
Contabilitate în Turism - Pagina 29
Contabilitate în Turism - Pagina 30
Contabilitate în Turism - Pagina 31
Contabilitate în Turism - Pagina 32
Contabilitate în Turism - Pagina 33
Contabilitate în Turism - Pagina 34
Contabilitate în Turism - Pagina 35
Contabilitate în Turism - Pagina 36
Contabilitate în Turism - Pagina 37
Contabilitate în Turism - Pagina 38
Contabilitate în Turism - Pagina 39
Contabilitate în Turism - Pagina 40
Contabilitate în Turism - Pagina 41
Contabilitate în Turism - Pagina 42
Contabilitate în Turism - Pagina 43
Contabilitate în Turism - Pagina 44
Contabilitate în Turism - Pagina 45
Contabilitate în Turism - Pagina 46
Contabilitate în Turism - Pagina 47
Contabilitate în Turism - Pagina 48
Contabilitate în Turism - Pagina 49
Contabilitate în Turism - Pagina 50
Contabilitate în Turism - Pagina 51
Contabilitate în Turism - Pagina 52
Contabilitate în Turism - Pagina 53
Contabilitate în Turism - Pagina 54
Contabilitate în Turism - Pagina 55
Contabilitate în Turism - Pagina 56
Contabilitate în Turism - Pagina 57
Contabilitate în Turism - Pagina 58
Contabilitate în Turism - Pagina 59
Contabilitate în Turism - Pagina 60
Contabilitate în Turism - Pagina 61
Contabilitate în Turism - Pagina 62
Contabilitate în Turism - Pagina 63
Contabilitate în Turism - Pagina 64
Contabilitate în Turism - Pagina 65
Contabilitate în Turism - Pagina 66
Contabilitate în Turism - Pagina 67
Contabilitate în Turism - Pagina 68
Contabilitate în Turism - Pagina 69
Contabilitate în Turism - Pagina 70
Contabilitate în Turism - Pagina 71
Contabilitate în Turism - Pagina 72
Contabilitate în Turism - Pagina 73
Contabilitate în Turism - Pagina 74
Contabilitate în Turism - Pagina 75
Contabilitate în Turism - Pagina 76
Contabilitate în Turism - Pagina 77
Contabilitate în Turism - Pagina 78
Contabilitate în Turism - Pagina 79
Contabilitate în Turism - Pagina 80
Contabilitate în Turism - Pagina 81
Contabilitate în Turism - Pagina 82
Contabilitate în Turism - Pagina 83
Contabilitate în Turism - Pagina 84
Contabilitate în Turism - Pagina 85
Contabilitate în Turism - Pagina 86
Contabilitate în Turism - Pagina 87
Contabilitate în Turism - Pagina 88
Contabilitate în Turism - Pagina 89
Contabilitate în Turism - Pagina 90
Contabilitate în Turism - Pagina 91
Contabilitate în Turism - Pagina 92
Contabilitate în Turism - Pagina 93
Contabilitate în Turism - Pagina 94
Contabilitate în Turism - Pagina 95
Contabilitate în Turism - Pagina 96
Contabilitate în Turism - Pagina 97
Contabilitate în Turism - Pagina 98
Contabilitate în Turism - Pagina 99
Contabilitate în Turism - Pagina 100
Contabilitate în Turism - Pagina 101
Contabilitate în Turism - Pagina 102
Contabilitate în Turism - Pagina 103
Contabilitate în Turism - Pagina 104
Contabilitate în Turism - Pagina 105
Contabilitate în Turism - Pagina 106
Contabilitate în Turism - Pagina 107
Contabilitate în Turism - Pagina 108
Contabilitate în Turism - Pagina 109
Contabilitate în Turism - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate in Turism.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Analiza Stării Financiare la SC Oglinda SRL

Capitolul I.Prezentarea firmei. 1.1. Informatii generale. S.C. “OGLINDA” SRL a fost infiintata in anul 1993 si este situata in municipiul Sighetu...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico– social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Tehnica operațiunilor de turism la SC Happy Travel SRL

I. PREZENTAREA SOCIETATII SC HAPPY TRAVEL SRL AMPLASAREA AGENTIEI DE TURISM SC Happy Travel SRL Agentia de turism SC Happy Travel SRL este o...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Tratamentul Contabil al Cheltuielilor la Nivelul unei Entități cu Activitate de Comerț și Turism

Introducere Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii cincisprezece ani piaţa timişoareană a turismului să se caracterizeze printr-o...

Contabilitatea activității de turism

I. CONTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE TURISM 1.1. Conţinutul şi trăsăturile activităţii de turism Turismul, considerat o formă complexă a comerţului...

Evaluarea unei societați comerciale cu activitate de turism

1.1)Metode patrimoniale de evaluare Evaluarea întreprinderii este un inepuizabil subiect de reflexie și constituie o problemă fundamentală a...

Ai nevoie de altceva?