Inventarierea Patrimoniului

Proiect
9.1/10 (21 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 9287
Mărime: 56.66KB (arhivat)
Publicat de: Narcis Vasiliu
Puncte necesare: 12

Cuprins

  1. Argument
  2. Capitolul 1: Delimitari Privind Inventarierea Patrimoniului
  3. Capitolul 2: Etapele Inventarierii
  4. Capitolul 3: Documente Specifice Privind Inventarierea Patrimoniului
  5. Capitolul 4: Studiu De Caz Privind Inventarierea Patrimoniului
  6. Capitolul 5: Aplicatie Practica
  7. Bibliografie

Extras din proiect

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii

Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitatilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii.

In temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:

a) in cazul modificarii preturilor;

b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

c) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;

d) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;

e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;

f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.

La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale.

Determinarea reala a elementelor patrimoniale are drept consecinta calcularea corecta a indicatorilor economici furnizati de contabilitate: productia finita, productia in curs de executie, venituri si rezultate si implicit fundamentarea documentelor de sinteza si raportare: bilantul si contul de rezultate.

Prin intermediul inventarierii se infaptuieste un control asupra integritatii si gestionarii patrimoniului intreprinderii. Cu ocazia inventarierii se descopera nereguli ca: furturi, delapidari, pastrarea si manipularea necorespunzatoare a bunurilor permitand stabilira raspunderii si luarea masurilor necesare impotriva celor vinovati pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Pentru faptul ca pe calea inventarierii se identifica stocurile de bunuri neutilizate, avariate sau degradate, invechite, creantele si datoriile cu termene depasite, inventarierea contribuie la tragerea acestora in circuitul economic, la accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si la respectarea disciplinei financiare.

Inventarierea ca procedeu al metodei contabilitatii indeplineste trei functii:

1.Functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate

Datele prezentate de contabilitate au un caracter relativ deoarece:

- contabilitatea nu surprinde modificarile cantitative si calitative produse in timpul transportului, manipularii si depozitarii bunurilor economice;

- in cadrul unei gestiuni pot sa apara furturi, risipe si proasta gospodarire a bunurilor;

- datele prelucrate din documentele primare pot fi omise cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate, inregistrate repetat sau eronat;

- persoanele gestionare ale bunurilor pot da dovada de neglijenta sau nepricepere;

- pot sa apara stocuri fara miscare, greu vandabile sau in plus;

- la unele bunuri pot sa apara anulari de comenzi datorita renuntarilor efectuate de catre clienti, cazuri de forta majora, calamitati naturale.

Prin inventarierea generala a patrimoniului se realizeaza identificarea bunurilor care nu pot fi utilizate, creantele vechi neincasate si se iau masuri de preintampinare sau limitare a pagubelor, pentru cresterea eficientei si intarirea disciplinei decontarilor.

Preview document

Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 7
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 8
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 9
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 10
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 11
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 12
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 13
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 14
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 15
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 16
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 17
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 18
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 19
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 20
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 21
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 22
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 23
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 24
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 25
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 26
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 27
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 28
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 29
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 30
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 31
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 32
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 33
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 34
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 35
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 36
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 37
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 38
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 39
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 40
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 41
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 42
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 43
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 44
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 45
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 46
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 47
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 48
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 49
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 50
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 51
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL

Introducere Informaţia economică este astăzi prezentată în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea patrimoniului cu studiu de caz la o instituție publică

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Controlul Financiar de Gestiune

Introducere în problematica controlului financiar de gestiune În cea mai simplă accepţiune, controlul poate fi definit prin aprecierea...

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se...

Inventarierea patrimoniului

1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Ai nevoie de altceva?