Contabilitate proceduri - sinteză

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20416
Mărime: 462.83KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune Capitolul 6

Extras din curs

CAPITOLUL VI

DELIMITARI SI CONTURI DE CAPITALURI

6.1. Delimitari si

structuri privind

capitalurile

Contabilitatea opereaza cu doua notiuni în legatura cu capitalul unei

întreprinderi: capitalul propriu si capitalul strain.

Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele

unei întreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.

Capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia întreprinderii de

catre proprietari (întreprinzatori individuali, asociati sau actionari). Acesta

apartine de drept proprietarilor, deci nu este exigibil (rambursabil).

În structura capitalului propriu se includ urmatoarele elemente:

- capital subscris (nevarsat, varsat)

- prime de capital

- rezerve din reevaluare

- rezerve (legale, pentru actiuni proprii, statutare sau contractuale,

alte rezerve)

- rezultatul reportat

- rezultatul exercitiului

Capitalul strain este partea din capital care provine de la terte persoane în

raport cu întreprinderea si care este rambursabil la un anumit termen, ce poate fi

lung sau scurt.

În structura capitalului strain (împrumutat) se cuprind urmatoarele

elemente:

- împrumuturi din emisiunea de obligatiuni

- credite bancare pe termen lung

- datorii legate de imobilizarile financiare

- alte împrumuturi si datorii

- dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

Capitalul propriu împreuna cu capitalul strain pe termen lung formeaza

capitalul permanent al întreprinderii.

2

6.2. Contabilitatea

principalelor

tranzactii privind

constituirea

capitalului social

Capitalul social se formeaza din aporturi ale asociatilor/actionarilor.

Aportul reprezinta valoarea pe care acestia se angajeaza sa o aduca în

întreprindere si este de doua feluri:

- în bani si/sau

- în natura, sub forma diferitelor categorii de active imobilizate sau

de active circulante.

Capitalul este divizat în parti egale numite actiuni, în cazul societatilor de

capitaluri, si parti sociale, în cazul societatilor de persoane.

Actiunile sunt titluri de valoare care dau dreptul persoanelor fizice sau

juridice de a participa la formarea capitalului unei societati.

Marimea actiunilor/partilor sociale se stabileste la înfiintarea societatilor

comerciale, prin statutul acestora, si poarta denumirea de valoare nominala.

Aceasta reprezinta o fractiune din capitalul unei societati si serveste la calcularea

capitalului social, astfel:

C = Nr. A x VN sau

C = Nr. PS x VN, în care:

C = capital social

Nr. A = numarul de actiuni

Nr. PS = numarul de parti sociale

VN = valoarea nominala a actiunilor/ partilor sociale

Principalele operatiuni privind constituirea capitalului social sunt:

a) emisiunea si subscrierea actiunilor

b) varsarea (depunerea, aportul) capitalului social

c) transformarea capitalului subscris nevarsat în capital subscris

varsat

a) Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe

baza prospectului de emisiune.

Subscrierea actiunilor de catre actionari reprezinta angajamentul în

scris al acestora de a participa, în calitate de actionari, la formarea

capitalului.

Subscrierea se reflecta în contabilitate ca o creanta fata de

actionarii, de la care urmeaza sa se încaseze, în bani si eventual în natura,

contravaloarea actiunilor subscrise.

b) Varsarea capitalului subscris reprezinta operatiunea prin care

actionarii/asociatii depun la dispozitia întreprinderii aporturile subscrise în

natura si/sau în numerar.

Preview document

Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 1
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 2
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 3
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 4
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 5
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 6
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 7
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 8
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 9
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 10
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 11
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 12
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 13
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 14
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 15
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 16
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 17
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 18
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 19
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 20
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 21
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 22
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 23
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 24
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 25
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 26
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 27
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 28
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 29
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 30
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 31
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 32
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 33
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 34
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 35
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 36
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 37
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 38
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 39
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 40
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 41
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 42
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 43
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 44
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 45
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 46
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 47
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 48
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 49
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 50
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 51
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 52
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 53
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 54
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 55
Contabilitate proceduri - sinteză - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Proceduri - Sinteza.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Bazele Contabilității

Obiectivele şi natura contabilităţii Contabilitatea - disciplină informaţională Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze...

Portofoliu probleme IFRS

IAS 2 STOCURI EXEMPLUL 1 La începutul exercițiului N, întreprinderea LIV AGRICOLA SRL a achiziționat un stoc de mingi destinate vanzarii (...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Suport Curs Contabilitate

1. TERMINOLOGIA OPERATIUNILOR DE TEHNICA TURISMULUI Ansamblul metodelor, procedeelor si regulilor imbinate cu o anumita maiestrie personala...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi...

Bilanțul contabil ca model în gestiunea patrimoniului

În anul 1494, la data de 10 noiembrie, la Veneţia, călugărul franciscan Fra Luca di Borgo San Sepulcri publica un tratat ce cuprinde rezumatul...

Metodologia cercetării - utilizatorii de informație contabilă

I. Sinteza literaturii de specialitate Rolul si locul contabilitatii manageriale in sistemul informational, Prof. Univ. Dr. Nicolae Todea, Drd....

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Ai nevoie de altceva?